Tal och social interaktion i institutionella sammanhang: Från datainsamling till analys