Introduktionskurs för forskarutbildning inom Forskarskolan om hållbar samhällsförändring