Introduktion till forskarstudier i kemi på Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper