Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Att leda lokal skolutveckling 15.0 HP
Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik) 15.0 HP
Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning 10.0 HP
Folkhögskolans/Kulturskolans ideologiska traditioner, legala villkor och strukturella förutsättningar 10.0 HP
Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap 7.5 HP
Handledarutbildning för lokala lärarutbildare 7.5 HP
Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning 15.0 HP
Kvantitativa metoder i systematisk kunskapsbildning I 15.0 HP
Leda lärande - grundlärare 15.0 HP
Leda Lärande - ämneslärare 15.0 HP
Leda lärande 2 - musiklärare 7.5 HP
Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare 7.5 HP
Leda och organisera skolförbättringsprocesser med inriktning framtidsval som hela skolans ansvar 7.5 HP
Ledarskap och ledning i skolan 15.0 HP
Lärarens pedagogiska ledarskap 15.0 HP
Lärarens professionella ledarskap 15.0 HP
Lärarens professionella ledarskap - ämneslärare 15.0 HP
Lärarens professionella ledarskap 1 - musiklärare 7.5 HP
Lärarens professionella ledarskap 2 - musiklärare 7.5 HP
Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod 7.5 HP
Metodkurs 1 7.5 HP
Pedagogiskt ledarskap för rektorer - Att stärka skolans pedagogiska och etiska ledarskap i kollegial samverkan 7.5 HP
Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer - Skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 7.5 HP
Självständigt arbete för lärare 15.0 HP
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling 30.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling I 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II 15.0 HP
Skolan som lärande organisation 15.0 HP
Skoljuridik och myndighetsutövning 10.0 HP
Skolledarskap - pedagogisk ledning 10.0 HP
Skolutvecklingens teori och praktik 15.0 HP
Styrning, organisering och kvalitet 10.0 HP
Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 1 5.0 HP
Teoretiska och metodologiska ansatser inom forskningsfälten utbildningsledning och skolutveckling 15.0 HP
Utbildningsledarskap 10.0 HP
Utveckla barn- och elevhälsoarbetet som allas ansvar 7.5 HP
Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning 15.0 HP
Verksamhetens politiska styrning och professionella ledning 15.0 HP
Verksamhetsutveckling 10.0 HP
Vetenskapliga metoder 15.0 HP
Vetenskapliga metoder I 15.0 HP
Vetenskapliga metoder II 15.0 HP
Yrkesdidaktik 7.5 HP
Yrkesutbildning i skola och arbetsliv 7.5 HP