Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Att leda lokal skolutveckling 15.0 HP
Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik) 15.0 HP
Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning 10.0 HP
Folkhögskolans/Kulturskolans ideologiska traditioner, legala villkor och strukturella förutsättningar 10.0 HP
Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap 7.5 HP
Handledarutbildning för lokala lärarutbildare 7.5 HP
Kvalitativa metoder i systematisk kunskapsbildning 15.0 HP
Kvantitativa metoder i systematisk kunskapsbildning I 15.0 HP
Leda lärande - grundlärare 15.0 HP
Leda Lärande - ämneslärare 15.0 HP
Leda lärande 2 - musiklärare 7.5 HP
Ledarskap och ledning i skolan 15.0 HP
Lärarens pedagogiska ledarskap 15.0 HP
Pedagogiskt ledarskap för rektorer - Att stärka skolans pedagogiska och etiska ledarskap i kollegial samverkan 7.5 HP
Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer - Skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 7.5 HP
Självständigt arbete för lärare 15.0 HP
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling 30.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling I 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II 15.0 HP
Skolan som lärande organisation 15.0 HP
Skoljuridik och myndighetsutövning 10.0 HP
Skolledarskap - pedagogisk ledning 10.0 HP
Skolutvecklingens teori och praktik 15.0 HP
Styrning, organisering och kvalitet 10.0 HP
Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 1 5.0 HP
Utbildningsledarskap 10.0 HP
Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning 15.0 HP
Verksamhetens politiska styrning och professionella ledning 15.0 HP
Verksamhetsutveckling 10.0 HP
Vetenskapliga metoder 15.0 HP
Vetenskapliga metoder I 15.0 HP
Vetenskapliga metoder II 15.0 HP