Kurser i Företagsekonomi

Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem.
En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i civilekonomprogrammet, redovisning och styrning, marknadsföring och service management. Dessa har alla stark anknytning till den forskning lärarna bedriver. Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt kunna genomföra och redovisa utrednings- och forskningsarbete. Redan från första terminen möter du detta och träningen fortsätter i alla kurser. Utbildningen i företagsekonomi skall ge dig en ordentlig teoretisk grund för framtida yrkesarbete. Du får under studietiden också komma i kontakt med företag och offentliga organisationer för att dels förstå vikten av teoretiska kunskaper, dels få del av praktiska erfarenheter. I företagsekonomi kan du få examina på alla utbildningsnivåer, inklusive den högsta som ger doktorsexamen.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Affärsetik och hållbara affärer 7,5 HP
Affärsnytta med IT-system 3 HP
Aktuell forskning i företagsekonomi 15 HP
Aktuell forskning i industriell ekonomi 15 HP
Business research methods 7,5 HP
Crafting and Executing Service Strategies 6 HP
Ekonomisk analys 7,5 HP
Etik och säljteknik 6 HP
Externredovisning 6 HP
Externredovisning 7 HP
Externredovisning för affärsjurister 10 HP
Externredovisning II 7,5 HP
Fastighetsekonomi och förvaltning 7,5 HP
Fastighetsekonomiska bedömningar 15 HP
Fastighetsföretagets ekonomi 9 HP
Fastighetsförvaltning 12 HP
Fastighetsvärdering 9 HP
Finansiering 5 HP
Företagsekonomi - examensarbete civilekonom 30 HP
Företagsekonomi - Kandidatuppsats 15 HP
Företagsekonomi - kandidatuppsats 15 HP
Företagsekonomi - magisteruppsats 15 HP
Företagsekonomi - masteruppsats 15 HP
Företagsekonomi - masteruppsats 30 HP
Företagsekonomi masteruppsats för yrkesverksamma 30 HP
Företagsekonomi, kvalificerad praktik 30 HP
Företagsekonomi, praktik 6 HP
Företagsekonomi, praktik 7,5 HP
Företagsekonomins grunder 7,5 HP
Företagsekonomisk metod 9 HP
Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer 7,5 HP
Grundläggande företagsekonomi för turismvetare 7,5 HP
Grundläggande marknadsföring för praktiker 10 HP
Higher education in Service Transport 30 HP
Hållbara affärer och ledarskap 15 HP
Industriell ekonomi 7,5 HP
Industriell ekonomi - examensarbete 30 HP
Industriell ekonomi - examensarbete 30 HP
Industriell ekonomistyrning 7,5 HP
Industriell marknadsföring 7,5 HP
Industriell organisering 7,5 HP
Internationell affärsmiljö 7,5 HP
Introduktion till fastighetsekonomi 3 HP
Introduktion till fastighetsekonomi 1 HP
Investering och finansiering 6 HP
Investering och finansiering 7,5 HP
Kvalitetsteknik och corporate social responsibility 7,5 HP
Making Sense of Service Logic 1,5 HP
Marknadsföring 7 HP
Marknadsföring och affärsutveckling 7,5 HP
Marknadsföring på fastighetsmarknaden 6 HP
Mastering Service Innovation 6 HP
Organisation och ledarskap 7,5 HP
Produktionsekonomi 3 HP
Professional Skills 7,5 HP
Sales management 7,5 HP
Service Management för fastighetsekonomer 6 HP
Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling 6 HP
Verksamhetsstyrning 6 HP
Verksamhetsstyrning 15 HP
Verksamhetsstyrning 7,5 HP
Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 15 HP