Kurser i Företagsekonomi

Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem.
En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i civilekonomprogrammet, redovisning och styrning, marknadsföring och service management. Dessa har alla stark anknytning till den forskning lärarna bedriver. Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt kunna genomföra och redovisa utrednings- och forskningsarbete. Redan från första terminen möter du detta och träningen fortsätter i alla kurser. Utbildningen i företagsekonomi skall ge dig en ordentlig teoretisk grund för framtida yrkesarbete. Du får under studietiden också komma i kontakt med företag och offentliga organisationer för att dels förstå vikten av teoretiska kunskaper, dels få del av praktiska erfarenheter. I företagsekonomi kan du få examina på alla utbildningsnivåer, inklusive den högsta som ger doktorsexamen.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.