Psykologiska perspektiv på organisation och projektledning

 30.0 HP