Nyhetsarkiv för Kau.se

2001-10-22
Från och med höstterminen 2002 kommer Karlstads universitet även att vara ett "friidrottsuniversitet". Svenska Friidrottsförbundet, Karlstads Kommun och universitetet har kommit överens om hur man gemensamt ska underlätta för studenter att kombinera universitetsstudier och friidrott.
2001-10-19
Vid nyår upphör Café Studs. Karlstad studentkår beslutade vid sitt fullmäktigemöte i måndags att sluta driva caféet eftersom omsättningen minskat och det blir allt svårare att få studenter att arbeta där. Cafét kommer med största sannolikhet att drivas vidare i annan regi. Att kåren nu slutar med caféverksamheten beror bland annat på att ett nytt café öppnar i nya universitetsbiblioteket.
2001-10-19
Fakultetsnämnden har beslutat att inrätta ämnet oral hälsa vid universitet efter en ansökan från Institutionen för hälsa och vård. Ämnet ingår som huvudämne i det nya treåriga tandhygienistprogrammet. – Beskedet från fakultetsnämnden var naturligtvis glädjande då det betyder att den utveckling av ämnet som redan pågår kommer att intensifieras, säger prefekt Margot Rolandsson.
2001-10-18
Medie- och kommunikationsvetenskap får beröm för sitt väletablerade internationella utbyte, för lärarnas engagemang och arbetet med studentinflytande och kursvärderingar. Samtidigt påpekas vissa bemanningsproblem, svag ekonomi och ett behov av ökad samverkan med andra svenska universitet inom ämnesområdet.
2001-10-17

Vill studera barns rättigheter

Nyheter » 2001-10-17
Solveig Hägglund är ny professor i pedagogik vid Karlstads universitet. Hon kommer närmast från Göteborgs universitet och är intresserad av barns utveckling och villkor. Hur formas t ex könsroller i klassrummen? Eller varför motiverar barn mobbning med argument om olikhet?
2001-10-16
Hösten är mer hektisk än vanligt på universitetsbiblioteket. Två stora förändringar ska föras iland till årsskiftet. Under oktober och november byter biblioteket datasystem och i december blir det inflyttning i nya bibliotekshuset. Under oktober och november är systembibliotekarien Anna-Britta Nilsson upptagen med att installera bibliotekets nya datasystem. Det gamla teckenbaserade systemet byts mot ett webbaserat och mer användarvänligt, Millennium.
2001-10-12
Sista ansökningsdag för vårens kurser är 15 oktober. Du kan lämna din anmälningsblankett och träffa studievägledare på Infoteket i Karlstad, måndag 15 oktober kl 12.30 - 15.30. Klicka här för en lista på vårens nya program och kurser samt länkar till program, kurser och blanketter.
2001-10-12
Den öppna föreläsningsserien En resa i design måste byta lokal. Intresset för ämnet är så stort att Värmlands museums hörsal nu två gånger visat sig för liten. Serien flyttar nu till Scalateatern med resterande föreläsningar. En resa i design är ett av höstens tre teman i serien Core Curriculum. Till det första föreläsningstillfället den 19 september kom uppåt 400 besökare, dubbelt så många som fick plats.
2001-10-11
Nu har forskarskolan humaniora/samhällsvetenskap fått en ny studierektor. Han heter Bengt Novén, är professor i franska, och kommer senast från Uppsala. Bengt Novén är professor i franska vid Åbo Akademi och från och med i höst anställd på halvtid vid Karlstads universitet som studierektor för forskarskolan hum/sam. Han trivs mycket bra på bägge ställena. - Åbo Akademi är en spännande arbetsplats för oss svenskar.
2001-10-10
Alla tjänsteverksamheter behöver beskriva de tjänster de erbjuder, både för sig själva och sin omgivning. Till hjälp i arbetet med att kartlägga de processer som förverkligar dessa tjänster finns bl a ett verktyg som kallas tjänstekartan. Saara Isaksson, doktorand vid Centrum för tjänsteforskning– CTF, har studerat tjänstekartans möjligheter och begränsningar.
2001-10-08

Glada pedagogiska stipendiater

Nyheter » 2001-10-08
Årets pedagogiska stipendiater fick sina pris vid den akademiska högtiden för studenter den 22 september på CCC. Två lärare och en sekreterare fick 5000 kr vardera som belöning för särskilt förtjänstfulla insatser som uppskattas av studenterna. De pedagogiska stipendierna delas varje läsår ut i samarbete mellan universitetet och studentkåren, inom ramen för den så kallade Pedagogiska Akademien.
2001-10-01

En fakultet för lärande

Nyheter » 2001-10-01
Nu har Karlstads universitet i praktiken två fakulteter. I enlighet med ett regeringsbeslut från den 1 juli har ett särskilt organ för grundutbildning och forskning inom lärarutbildningen inrättats, ett organ som ska ligga direkt under styrelsen.
2001-09-28
Platserna är fyllda och kurserna är igång. De ansvariga för universitetets nya program är nöjda efter höstens introduktioner. Här berättar de om informationsmöten, inledande kurser och samkväm. Distansutbildning för tandhygienister hade ca tre sökande till var och en av de 44 platserna. – Planeringsarbetet har varit mycket intensivt med många kreativa diskussioner, berättar Ulla-Britt Larsson på Institutionen för hälsa och vård. Introduktionsveckan var intensiv.
2001-09-27

Succé för Core-premiär

Nyheter » 2001-09-27
Core Curriculum-serien En resa i design fick dubblera den inledande föreläsningen sedan Värmlands museums hörsal blivit överfylld. Inför nästa onsdag funderar arrangörerna på att spänna upp en storbildsduk i caféterian utanför. Kerstin Wickman, professor från Konstfack i Stockholm, drog bortåt 400 personer till sin föreläsning på tema designhistoria onsdagen den 19 september.
2001-09-26
Det finns ett stort intresse för att få veta mer om forskning vid Karlstads universitet. Den nystartade populärvetenskapliga serien har fått en stark start med många besökare. Först ut var professor Hans-Olof Boström och nu senast var det universitetslektor Rolf Ahlzén som delade med sig av sin kunskap. I början av september berättade Hans-Olof Boström om Gustav II Adolfs konstskåp och dess historia inför ca 60 personer.
2001-09-25
På årets Bok- & Biblioteksmässa i Göteborg satsade universitetsbiblioteket på en egen monter. Under fyra dagar, 13-16, september strömmade besökare till för att ta reda på mer om Karlstads universitets nya bibliotek. Med anledning av att årets mässa uppmärksammade arkitekturåret valde universitetsbiblioteket att visa det nya biblioteket som invigs den 22 januari. Montern var prydd med fotografier och skisser.
2001-09-24

Akademisk Högtid för studenter

Nyheter » 2001-09-24
I lördags var det åter dags för en akademisk högtid för studenter som tagit examen under det senaste läsåret. Den ägde rum i Vänersalen i Carlstad Conference Centre med omkring 650 personer i publiken. 160 studenter hade anmält sig och kom med familj och vänner. Den akademiska högtiden inleddes av en slagverksensemble från Ingesunds Musikhögskola. Martin Sundqvist, prefekt på Institutionen för Ingenjörsvetenskap, fysik och matematik, hälsade välkommen.
2001-09-24

Torbjörn Borgsten ny prefekt

Nyheter » 2001-09-24
I höst byter Institutionen för kultur och kommunikation prefekt. Jan-Ove Eriksson avgår och Torbjörn Borgsten, nu på Avdelningen för utbildning och forskning, tillkommer. Torbjörn Borgsten kommer från Kristinehamn men bor nu ett stenkast från universitetet. Han började studera vid universitetsfilialen i Karlstad 1967 och fick då en Värmlandsaffisch av Lasse Sandberg i välkomstpresent av högskolan.
2001-09-21
För Karlstads universitet har den nya budgetproposition flera positiva inslag. Bland annat får Ingesund klartecken för att gå in i universitetet och prislappen per student inom humaniora och samhällsvetenskap ökas med 3,5 %. Men det finns fortfarande mycket att förbättra. Karlstads universitet är ett av 10 universitet som får helårsstudentplatser indragna eftersom de inte fyllts under de senaste två åren. För Karlstad är det 300 platser som tas bort.