Nyhetsarkiv för Kau.se

2000-11-13
Forskargruppen i Teoretisk Fysik har nu besök från Ryssland. Professor Alexei Semikhatov från Lebedevs forskningsinstitut i Moskva är här under november månad.
2000-11-08
Nu är det mässdags igen. Tusentals gymnasister kommer de närmaste veckorna att bjudas på mängder av information från framför allt landets universitet och högskolor i utställningsmontrar på tre mässor. Kommande veckor är det mässor i Göteborg och Stockholm.
2000-11-06
High Mountain Remote Sensing Cartography. Så heter den symposieserie som forskare inom kartografi och fjärranalys i bergsområden samlas kring vartannat år. För fyra år sedan var de här i Karlstad. I september träffades ett 20-tal av dem i Östra Afrika.
2000-11-03
I början av året gav Birgitta Berglund Nilsson på Institutionen för kultur och kommunikation, ämnet franska, tillsammans med Göteborgsforskaren Barbro Ohlin, ut en kritisk granskning av en sällsynt fransk 1700-talstidskrift, Inventaire de la Correspondance littéraire secrète.
2000-11-03
I månadsskiftet september/oktober hölls ett symposium inom kritisk samhällsgeografi i Karlstad. Kring temat Rum och förkroppsligade geografiska kunskaper samlades 55 nordiska samhällsgeografer i Försvarets sjukvårdscentrum på Hammarö under fyra dagar, inbjudna av ämneskollegor vid Karlstads universitet. Dekanus Sune Berger, professor i kulturgeografi, var en av arrangörerna.
2000-11-02
Karlstads universitet startar nästa höst sin första utbildning för yrkeslegitimering inom ekonomiområdet. Det är en treårig utbildning som bland annat vänder sig till blivande fastighetsmäklare. Kursen består av företagsekonomi, juridik och byggteknik. Mäklarutbildning finns idag endast i Gävle och Malmö och då på endast två år. Kraven för registrering av fastighetsmäklare ändrades 1998 till att omfatta 80 poängs högskoleutbildning.
2000-11-01

Nya docenter

Nyheter » 2000-11-01
Fakultetsnämnden beslutade igår, tisdag 31 oktober, att anta följande personer som oavlönade docenter vid Karlstads universitet: Birgitta Sundström, docent i biomedicinsk laboratorievetenskap, Jonny Wijkander, docent i biomedicinsk laboratorievetenskap samt Youri V Shestopalov, docent i tillämpad matematik.
2000-11-01
Nu ska Karlstads universitet ansöka om att bli Sveriges tionde EDC-bibliotek, ett Europa Documenation Centre. Det innebär att alla EU:s trycksaker finns tillgängliga här, rättsfall, lagtexter, kommissionsförslag etc.
2000-10-27
Karlstads universitet har i höst startat en 40 poängs utbildning i klassisk massage för synskadade. Det är en arbetsmarknadsutbildning som ges av universitetet på uppdrag av Länsarbetsnämnden. Utbildningen startade den 18 september med en två veckors s k preparandkurs där studenterna får fundera på om detta är något för dem och känna på studietakten. Dessutom kan kursledarna se om deltagarna har fallenhet för och är utvecklingsbara i yrket.
2000-10-26
Robert Burnett är nybliven professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans forskning är främst inriktad på den globala musikindustrin och nya medier, bl a Internet. En av hans uppgifter som professor blir att dra in mer forskningsresurser till ämnet, en annan att bygga upp och få rätten att bedriva forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap. – Det känns förstås jätteroligt att ha blivit professor, kommenterar Robert Burnett.
2000-10-25
Lars-Arne Sjöberg, professor i kemiteknik, är nöjd. Flera års förberedelser ledde i våras fram till att Karlstads universitet, som enda av de då sex sökande, fick rätt att ge civilingenjörsutbildning. Inriktningarna blir industriell ekonomi och Kemi/kemiteknik. Arbetet med att ta fram utbildningen är nu i full gång. De första studenterna kommer nästa höst. – Vi känner oss lite stolta att vi var de enda sökande som fick ja, säger Lars-Arne Sjöberg.
2000-10-23
I lördags bänkade sig 1 450 personer runt omkring i Värmland och i Åmål för att genomföra höstens högskoleprov. På universitetet var de närmsta parkeringarna fulla som vore det en vanlig vardag. – Allt flöt problemfritt, konstaterar en nöjd Lena Fries efter helgens högskoleprov. Provet genomfördes i de flesta av universitetets större skriv- och hörsalar.
2000-10-20
Alla med tillgång till Internet har sedan två år haft möjlighet att höra föreläsningar ur Core Curriculum. På www.kunskapsradion.nu finns föreläsningarna som hemladdningsbara ljudfiler. Från och med i höst kan man även tentera en av kurserna på distans. Det är Core Curriculumkursen Gränslösa kulturer som nu kan läsas på distans. I nuläget ges bara den Core-kursen på distans, men det lär bli fler i framtiden.
2000-10-19
Karlstads universitet är ett av fem europeiska universitet som blir först ut i en ny serie av TV-debattprogram inom EU. Miljöstudenter inbjuds att genom satellitlänk ställa frågor direkt till EU-kommissionärer och först ut är miljöansvariga Margot Wallström. Temat är ”Luften vi andas och vattnet vi dricker”.
2000-10-18
Anna Ohlsson och Annelie Stenman, f d studenter på multimediaprogrammet vid Karlstads universitet, har fått första pris i en nationell uppsatstävling inom ämnet informatik. De tilldelas ett stipendium på 30 000 kr på IT-mässan “Sundsvall 42” för sin uppsats om elektroniska betalningssystem. – Det känns jättebra och oväntat, berättar Anna Ohlsson på plats i Sundsvall.
2000-10-18
Kvalitet i tjänster och produkter, kundtillfredsställelse, lojalitet och lönsamhet – alla fyra hänger samman. Det hävdar Anders Gustafsson och Michael D. Johnson, Centrum för tjänsteforskning, i deras nya bok Improving Customer Satisfaction, Loyalty and Profit: An Integrated Measurement and Management System. – Företag idag skiftar fokus med jämna mellanrum, säger Anders Gustafsson.
2000-10-13
I onsdags var det forsränning som gällde i universitetets höga laboratorium i 9A-huset. En grupp lärarstudenter på 4-9-nivån, som går en 20 poängskurs i teknik för lärare, byggde en vattenränna där båtarna drivs av ”regn”. Sedan gällde det att bygga den båt som gick snabbast genom rännan.
2000-10-12
The Papermaking Ladies. Så kallade de sig, gruppen med kemidoktorander som sprang Ladylunken i Karlstad häromveckan. Och det gick bra. – Det var jättekul och överraskande, berättar Anna Jonhed, en av doktoranderna. Vi visste inte hur bra det gått eftersom de hade tekniska problem med resultaträkningen.
2000-10-11
I slutet av förra veckan fick geografiämnet besök från Guatemala. Gabriel Morales, Raul Zepeda och Vinicio Gonzales, tre professorer från Universidad de San Carlos, är här för att skissa vidare på de samarbetsplaner som grundlades när Sune Berger och Aida Aragão-Lagergren var i Centralamerika i november förra året. Samarbetsavtalet undertecknades i fredags av rektor och dekanus och öppnar möjligheten för hela universitetet att ha utbyte med Guatemala.