Nyhetsarkiv för Kau.se

2001-03-27
Nu ska blivande studenter slippa söka information på en mängd olika platser. Högskoleverkets nya webbplats studera.nu, framtagen i samarbete med högskolor, universitet och andra myndigheter, ska samla allt en blivande student behöver veta på ett enda ställe.
2001-03-21
Regeringen överlämnade häromdagen propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningarna (2000/01:71) till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna överförs helt till statliga universitet och högskolor den 1 januari 2002. Redan i dag är utbildningarna genom avtal inordnade i statliga högskolor men nu ska ansvaret överföras helt till staten.
2001-03-21
Drygt åtta av tio socialbidragstagare i Värmland har känslan av att allmänheten ser ner på dem. Var tredje har så gott som dagligen magont, huvudvärk eller sömnsvårigheter. Bland annat detta har forskare vid Institutionen för samhällsvetenskap kommit fram till i en studie av socialbidragstagares sociala, ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Studien omfattar alla Värmlands 16 kommuner samt Karlskoga kommun.
2001-03-16
Snart kan universitetets källsortering vara igång. Sedan i höstas arbetar Paula Björkman och Lena Andersson på Driftservice med att utforma källsorteringssystemet och de är nu på god väg. Universitetets nya återvinningscentral beräknas stå klar under sommaren. Efter det ska källsortering införas stegvis och beräknas vara i bruk på hela universitetet år 2002. – Bland annat tar vi fram en källsorteringsmöbel för ändamålet, berättar Lena Andersson.
2001-03-15
1640 värmlänningar har anmält sig till högskoleprovet i vår, att jämföra med 2081 förra våren. Det är en minskning på 21%. Minskningen i hela Sverige är 22%. – Vi följer rikstrenden, konstaterar studentservice chef Lena Fries. Det är oroande eftersom det kan tyda på ett minskat söktryck inför hösten. 53 000 personer har anmält sig till vårens högskoleprov i hela Sverige, vilket är 22 procent färre än förra våren. Då anmälde 68 000 personer sig för att göra provet.
2001-03-15

Hur påverkar IT kreativiteten?

Nyheter » 2001-03-15
IT-hjälpmedel påverkar inte kvaliteten på människors kreativitet särskilt mycket, däremot blir idéerna färre. Detta har Per Kristensson, universitetsadjunkt i psykologi och verksam vid CTF, kommit fram till i sin licentiatavhandling.
2001-03-14
Skräck tillhör en av våra mest populära underhållningsgenrer. Yvonne Leffler, docent i litterarurvetenskap vid Karlstads universitet, har undersökt varför många söker sig till fiktiva skräckberättelser. I en nyutkommen bok diskuterar Yvonne Leffler hur skräckromanens och skräckfilmens berättarteknik och tematik både avser att framkalla skräckkänslor hos publiken och att omvandla dessa skräckupplevelser till estetisk underhållning. Yvonne Leffler: Horror as pleasure: The A
2001-03-12

Lyckat Öppet Hus

Nyheter » 2001-03-12
Årets Öppet Hus på universitetet blev en lyckad tillställning. Drygt 900 besökare vandrade runt bland tipspromenad, utbildningsinformation och institutioner som visade experiment. De flesta besökarna på Öppet Hus kom från trakten, men besökare från både Kongsvinger och Alingsås noterades. Drop-in-studievägledningen hade fullsatt hela dagen.
2001-03-12
Värmländske Stefan Holm blev i söndags världsmästare i höjdhopp i inne-VM i friidrott i Lissabon. Kanske hans studier på idrottsvetenskap gav en skjuts i rätt riktning! – Stefan Holm började läsa idrottsvetenskap här hösten 1998, berättar en glad Eva Segolsson-Carlsson på idrott. Han gjorde ett uppehåll för träning och läser B-kursen nu i vår. Han är en reklampelare för oss som gärna rekommenderar våra kurser. Vi gratulerar.
2001-03-02
Den 30 januari och 1 februari fick Karlstads universitet besök av 50 gymnasister från åk 2 på Samhällsvetarprogrammet vid Stjerneskolan i Torsby. Lena Fries och Anette Daleke på Studentservice vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till att ta hand om dem. – Eleverna ”pryade” som studenter under två dagar genom att delta i lektioner, orientera sig om bibliotekets möjligheter och informera sig om olika utbildningar, berättar Lena Fries.
2001-03-01
Hur kan IT underlätta skolans organisation och administration? Den frågan ställer projektet IT i Skolan vid ett seminarium på universitetet den 14 mars. Skolledare, ITiS-handledare och universitetspersonal i Värmlands län har bjudits in.
2001-02-28
Vid årsmötet den 14 februari valde Karlstads universitets doktorandkommitté ny styrelse. Den nya styrelsen består av: Jerker Jäder, kemiteknik (ordf) Erica Nilsson, statsvetenskap (kassör) Jeanette Magnusson, kemi (sekr) samt ledamöterna Kristina Tryselius, kulturgeografi Erica Sandlund, engelska Anna Jonhed, kemi
2001-02-22
Naturen verkar inte vara så komplex i sin grundstruktur som vi tror att den borde vara med tanke på all variation i den verklighet vi upplever. I själva verket kan det vara så att information om tre rumsdimensioner kan lagras med hjälp av endast två rumsdimensioner. Detta har Jens Fjelstad, doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk fysik, studerat i sin licentiatavhandling.
2001-02-21
Två forskare vid Karlstads universitet har fått över en miljon var från Naturvetenskapliga forskningsrådet – NFR. Pengarna ska gå till grundforskning inom teoretisk fysik under de närmaste tre åren. Forskarna är Claes Uggla, professor i teoretisk fysik, och Jürgen Fuchs, docent i ämnet. Claes Uggla är nöjd. – Utav naturvetare vid de nya universiteten var vi de enda som fick medel, säger Claes Uggla.
2001-02-20

Snart dags för HotSpot igen

Nyheter » 2001-02-20
Den 5 april är det dags för universitetets största arbetsmarknadsdag igen – HotSpot. Den största och nästan den enda, eftersom lärarnas, ingenjörernas och systemvetarnas arbetsmarknadsdag numera ingår i HotSpot. Peter Allvin, ekonomistuderande på tredje året, är projektledare. – Syftet är att ordna en arbetsmarknadsdag för alla studenter på universitetet, säger Peter Allvin. Vi vill ha en så samlad bild som möjligt både inåt och utåt.
2001-02-19

Ny professor i riskhantering

Nyheter » 2001-02-19
Från den 1 februari har universitetet en professor i riskhantering. Han heter Ragnar Andersson och kommer närmast från Stockholms läns landsting. Ragnar Andersson är 53 år och kommer från en tjänst som sektionschef för Centrum för skadeprevention vid Social Medicin, Stockholms läns landsting. Han har också varit knuten till Karolinska institutet som lärare.
2001-02-15
Bokslutet för Karlstads universitet 2000, som idag fastställts av universitetsstyrelsen, visar på ett rejält minskat underskott; 8 miljoner i stället för de 14 miljoner som prognosen var i halvårsbokslutet. Under hösten har universitetet arbetat för att minska kostnaderna och öka intäkterna och arbetet har gett resultat. På plussidan finns bland annat ökade intäkter från uppdragsutbildningen.
2001-02-14
Nu är det dags för de studenter som vill satsa på att bli Best in KaU att lägga manken till. Det är ämnet informatik som, med hjälp av sponsorer, för andra året i rad delar ut ett stipendium till bästa C- eller D-uppsats. Tävlingen Best in KaU är ämnet informatiks egen variant av den nationella tävlingen Best in Show – Juseks uppsatstävling där vinnarna brukar presenteras på en IT-mässa i Sundsvall i oktober.
2001-02-12
Riksbankens jubileumsfond (RJ) beslöt förra året att avsätta 45 miljoner kronor till en nationell forskarskola kring matematikutbildning. Forskarskolan, med temat matematik med ämnesdidaktisk inriktning, ska startas i höst. I dagarna arbetar intresserade universitet och högskolor med sina ansökningar och med att hitta doktorander. Så även Karlstads universitet. På onsdag kväll kl 19.00 bjuder universitetet in till en informationsträff i Nyvistsalen.