Ullenius invald i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien

 2003-03-24