Nyhetsarkiv för Kau.se

2000-12-08
Elin Åhlund och Peter Gustafsson hette årets pristagare vid videofestivalen Filmörnen, arrangerad av Film i Värmland i slutet av september. I och med vinsten blev “Liten, ful, gul” ett av bidragen till den nationella novemberfestivalen i Trolhättan 17 -19 november. Där blev de dock utan pris. Filmen “Liten, ful, gul” är en leranimation som pristagarna gjorde som slutprojekt under sin Multimediadesignutbildning vid universitetet.
2000-12-07

Ingenjörsstudenter belönades

Nyheter » 2000-12-07
30 000 kronor har delats ut till ingenjörsstudenter vid universitetet i veckan. Först SAFs och Arbetsgivareförbundens ingenjörspris till bästa examensarbete på 5000:- och sedan Inovas, TIPPS Wermlands och Trienta Elektroniks i Torsby nya stipendium på 25000:-. På tisdagseftermiddagen delades SAFs och Arbetsgivareförbundens ingenjörspris till bästa examensarbete ut på universitetet.
2000-12-07

Åter dags för KEY-dag

Nyheter » 2000-12-07
Idag torsdag den 7 december arrangerar linjeföreningarna EMMA och Karlekon för sextonde året sin arbetsmarknadsdag Karlstad Ekonomers Yrkesdag. 24 företag och organisationer kommer i år, däribland AstraZeneca, Handelsbanken, Ernst&Young och SAS. Föreläser gör bl a Harald Treutiger på temat ”Ledarskap och gruppdynamik – exemplet Robinson” samt Sue Headlee, American University i Washington, som bl a skrivit boken ”The cost of being female”.
2000-11-29
Hur ska universitet och högskolor stödja adjunkters forskarutbildning och därmed utveckling till lektorer? Den frågan har prorektor BengtOve Gustavsson utrett för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). – Frågan om forskarutbildning har SUHF utrett i många år och ur flera vinklar, säger BengtOve Gustavsson.
2000-11-28
Igår, tisdag den 28 november, beslutade Fakultetsnämnden att inrätta Matematik som forskarutbildningsämne vid Karlstads universitet. Nu erbjuder vi forskarutbildning inom totalt arton ämnen, organiserade i de två forskarskolorna.
2000-11-28

Nya lärarutbildningen tar form

Nyheter » 2000-11-28
Den 25 oktober fattade riksdagen beslut om den nya lärarutbildningen. Propositionen togs i sin helhet. Ett intensivt arbete med att utforma den nya lärarutbildningen pågår på universitet och högskolor runt om i landet.
2000-11-28
Nu kan du se hur långt biblioteksbygget vid Karlstads universitet har gått var du än befinner dig i världen. Om du nu skulle vilja det. Sedan någon vecka sitter en webbkamera högt uppe på hus 11 och blickar ner mot bygget. Nya bilder tas med bara minuters mellanrum. Ta en titt.
2000-11-23
Nu har beskedet kommit. Under torsdagens sammanträdande beslöt regeringen att förordna Christina Ullenius som rektor för Karlstads universitet under de kommande tre åren. Regeringen gick därmed på Christina Ullenius linje och gav henne tre år i stället för de gängse sex åren på rektorsposten. Läs pressmeddelandet.
2000-11-23
Institutionen för kemi har haft besök av en tysk gästprofessor nu några veckor. Han heter Klaus Lunkenheimer och arbetar på Max-Planck-Institut i Potsdam utanför Berlin. Det är Jan van Stam som bjudit in honom och deras gemensamma ämne är fysikalisk kemi och ytkemi. – Vi träffades på en forskningskonferens i USA för två år sedan, berättar Jan van Stam.
2000-11-22
I det kommande numret av TCO:s tidning Studentliv rankas alla Sveriges högskolekommuner efter hur bra de är på att ta hand om sina studenter. Karlstad kommer på tredje plats, bäst av universitetsstäderna. I topp är Sundsvall och längst ner finns de gamla universitetsstäderna. – Sundsvall vinner klart. Kommunen tar hänsyn till studenternas behov i nästan alla delar av sin verksamhet.
2000-11-21

Nu har vi 9047 studenter

Nyheter » 2000-11-21
Antalet studenter vid Karlstads universitet uppgår nu i höst till 9047, vilket är en minskning med 100 individer jämfört med föregående mätning för ett år sedan. Framför allt är det gruppen manliga programstudenter som minskat. 63 % av våra studenter är kvinnor. Sedan flera år gör universitetet varje höst en särskild räkning av det totala antalet individer som är registrerade vid universitetet.
2000-11-20

CMB fyllde två Sundstaaulor

Nyheter » 2000-11-20
Lördagens två Jubelkonserter med universitetets manskör Sällskapet CMB blev lyckade tillställningar. Sundstaaulan var fullsatt vid bägge konserterna och publiken applåderade entusiastiskt såväl kören som de hemliga, och för de allra flesta helt okända, gästerna Catherine Smitko och Lex MacCauley från Chicago, USA.
2000-11-17
Universitetets årliga golfkamp mot landstinget spelades i år den 22/9 i strålande väder på Karlstads golfbana. Ännu en gång gick universitetet segrande ur tävlingen. I laget ingick Hasse Ahlgren, Mats Arenö, Kerstin Auoja, Jens Beiron, Gerd Bäckman, Lars Haglund, Karin Larsson och Annicka Tigér. Efter strålande spel av framför allt Lars Haglund och Annicka Tigér kunde universitet behålla vandringspriset även detta år.
2000-11-16
Det självklara i livet är ofta osynligt och betecknas ibland som innehållslöst. Vi ser t ex inte så lätt vilken religiös livsförståelse vi präglas av. Men betyder det att den rådande religiösa uppfattningen om livet och tillvaron är betydelselös för vårt sätt att leva?
2000-11-13
Forskargruppen i Teoretisk Fysik har nu besök från Ryssland. Professor Alexei Semikhatov från Lebedevs forskningsinstitut i Moskva är här under november månad.
2000-11-08
Nu är det mässdags igen. Tusentals gymnasister kommer de närmaste veckorna att bjudas på mängder av information från framför allt landets universitet och högskolor i utställningsmontrar på tre mässor. Kommande veckor är det mässor i Göteborg och Stockholm.
2000-11-06
High Mountain Remote Sensing Cartography. Så heter den symposieserie som forskare inom kartografi och fjärranalys i bergsområden samlas kring vartannat år. För fyra år sedan var de här i Karlstad. I september träffades ett 20-tal av dem i Östra Afrika.