Nyhetsarkiv för Kau.se

2001-02-07
Det senaste projektet för studenterna i andra årskursen av innovation- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet presenteras i dagarna. De har haft i uppgift formge den optimala hjulhackan – ett verktyg för ogräsbekämpning. Modeller av deras lösningar står utställda i entréhallen i hus 12. Projektarbetet är en del av kursen Bilden som verktyg och studenterna har genomfört det i samarbete med företaget Svensk ekologimaskin AB i Norra Råda.
2001-02-06
Nu drar ämnet fysik vid Karlstads universitet sitt strå till stacken för att motverka bristen på lärare inom naturvetenskapliga ämnen. Detta läsår går den första kullen studenter deras nya kurs Finna Förstå Förmedla Fysik. Med experiment och egna arbeten i stället för föreläsningar ska studenternas intresse fångas och antalet studenter som får betyg i fysik mångdubblas. Det är i första hand grundskollärarstudenterna 4-9 som kursen vänder sig till.
2001-02-05

Ny docent i biologi

Nyheter » 2001-02-05
Fakultetsnämnden beslutade i torsdags, den 1 februari, att anta Eva Bergman som oavlönad docent i biologi vid Karlstads universitet.
2001-02-02
I onsdags överlämnade kommittén Forum för Levande historia sitt slutbetänkande till kulturminister Marita Ulvskog. Kommittén föreslår att ett nytt kunskapscentrum inrättas med huvudkontor Stockholm, men med flera lokala filialer. En av dessa kan tänkas hamna i Karlstad. Läs kulturdepartementets pressmeddelande.
2001-01-25
Centrum för HumanIT har fått 20 miljoner från KK-stiftelsen. Pengarna ska användas till att under en tvåårsperiod bygga upp en s k forskningsplattform, d v s en stabil grund för fortsatt forskning i samarbete med näringslivet. Det konkreta arbetet med Centrum för HumanIT startade redan under hösten 2000 och idag är sju forskningsprojekt i gång med 25 aktiva forskare.
2001-01-19

Utbildningskatalogen är här

Nyheter » 2001-01-19
Klas Brohagen på informationsavdelningen är nöjd idag. Han har varit projektledare för Karlstads universitets utbildningskatalog, som nu levererats från tryckeriet.
2001-01-18
Aida Aragão-Lagergren på kulturgeografi och två studenter vid Karlstads universitet, samt en Uppsalastudent med värmländsk anknytning, får i dag 18 januari, stipendier i hundratusenkronorsklassen av Rotary Foundations. Stipendierna delas ut i form av kostnadsgarantier. Det är distrikt 2340, d v s Värmland, Örebro och Västmanland, som genomför sin stipendieutdelning för 2001-2002.
2001-01-17

Lena Karlberg ny chef för RUC

Nyheter » 2001-01-17
Sedan den 1 januari är Lena Karlberg ny chef för Regionalt Utvecklingscentrum för skola – RUC. Det är ett nätverk mellan kommuner och Karlstads universitet för utveckling och lärande inom skolområdet.
2001-01-16
Tisdagen den 13 februari hälsar universitetet såväl anställda som studenter välkomna till en seminariedag om hur ett universitet ska ledas. Föreläsningar och diskussion kommer att blandas på teman som akademiska former, medinflytande, tredje uppgiften, styrning och omvärld. Seminariet äger rum i Geijersalen, längst ner i hus 12, kl 10.00 – 12.00. Från 9.30 serveras fika.
2001-01-12
Igår, torsdag den 11 januari, bjöd nya civilingenjörsutbildningen in till ett seminarium och en diskussion. Utbildningen, som startar redan i höst, är fortfarande i stark utveckling med diskussioner och idéer hos såväl lärare som studenter. Den första terminen börjar ta form, men fortfarande återstår mycket arbete.
2001-01-11
Fler än hälften av universitetets studenter tycker det är jobbigt att prata inför folk. En del har problem även inför mindre grupper eller enstaka personer och vissa får till och med panikattacker.
2001-01-10
Tisdag 9 januari mötte rektor Christina Ullenius Leif Borgert, rektor för Högskolan Dalarna. De skrev under sin gemensamma ansökan om medel från utbildningsdepartementet för att starta ett nationellt kunskapscentrum för skolutveckling. Fem miljoner per år i fem år hoppas lärosätena att få. Tanken är att centrat ska främja forskningen kring och därmed utvecklingen av den svenska skolan.
2001-01-09
Centrum för tjänsteforskning – CTF har på kort tid fått sammanlagt 6,5 miljoner kronor till tre projekt inom området kollektivtrafik. Det är Vägverket, Kommunikationsforskningsberedningen och Storstockholms lokaltrafik som bidrar. – Det är mycket glädjande att vi får utdelning på den forskning vi bedrivit under lång tid, säger professor Bo Edvardsson på CTF. Det är bevis på att vi får ett fortsatt förtroende.
2001-01-08
De flesta av universitetsbibliotekets besökare är mycket nöjda med både service och utbudet av litteratur och databaser. Det framkom i en enkätundersökning som biblioteket genomförde i våras. Viktigast för studenterna är god studiemiljö och tillgång till kurslitteratur. – Resultaten från undersökningen stämmer väl överens med resultaten från Studentbarometern, säger Inga-Lill Nilsson på biblioteket. I slutet på vårterminen delades en enkät ut till bibliotekets besökare.
2000-12-21
Som ett av fem lärosäten har Karlstads universitet av regeringen fått 1 950 000 kr till rekryteringsinsatser inför den nya lärarutbildningen. Medlen är speciellt inriktade mot områdena matematik, naturvetenskap och teknik. Sammanlagt satsar regeringen 9,9 miljoner kronor. Fem universitet och högskolor får del av satsningen: Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm.
2000-12-20
De 30 studenterna på innovations- och designingenjörsprogrammets andra år vid Karlstads universitet avslutar 2000 med ett eldfängt projekt. På kursen designteori har de fått i uppgift att tillverka eldskulpturer – konstruktioner med en stomme av trä som kläs med halm. Temat är ”Julen snurrar allt fortare”.
2000-12-20
Nu tar Centrum för tjänsteforskning till frågeställningar kring redovisning och pedagogik i ett nytt forskningsprojekt om skolan. Det är Lars Haglund, bitr prof i företagsekonomi, Lennart Holm, adjunkt i företagsekonomi samt Harry Cruse, PhD och lärare på Vålbergsskolan som ska ta reda på hur skolor jobbar med delaktighet och inflytande.