Nyhetsarkiv för Kau.se

2001-04-18
När nästa vårtermin startar kan universitetet vara en institution rikare. Då kommer Ingesunds musikhögskola att vara en del av Karlstads universitet, om allt går enligt planerna. Det är utbildningsdepartementet som fäller avgörandet inför höstens budget. Landstinget i Värmland har föreslagit departementet att huvudmannaskapet för Ingesund flyttas över till staten.
2001-04-10
KK-stiftelsen och näringslivet satsar tillsammans 72 miljoner kronor på att bygga upp en forskningsprofil inom området den nya tjänsteekonomin vid Karlstads universitet. KK-stiftelsen satsar 36 miljoner kronor under sex år, näringslivet bidrar med lika mycket.
2001-04-09
En ny giv för i vår är att restaurang Solsta Inn bjuder in gästerna att önska sin favoritmat. En hel vecka kommer att fyllas med gästernas val, med en avslutande fredagsbuffé som final. Nu kan du som är student eller anställd på Karlstads universitet e-posta dina förslag till restaurangen. Om restaurangen väljer att servera just din rätt äter du gratis den dagen. Förslagen måste vara inne senast den 13 april.
2001-04-06
I TCO:s tidnings Studentlivs ranking av Sveriges studentstäder hamnade Karlstad på tredje plats, om än först bland universitetsstäderna. Det som saknades för att nå de absoluta toppen var bland annat ett system för att hjälpa studenterna hitta sommarjobb. Nu har vi det med. ”Jobb till 1000” har dragits igång. Bakom projektet finns bl a Vägvalets Tomas Edman. – Det var kommunens studentsamordnare Morgan Schmidt och jag som skissade på projektidén, berättar Tomas Edman.
2001-04-05
Det blev Ilandaskolan i Karlstad som tog hem segern i regionsfinalen av Teknikåttan i eftermiddags. Klass 8C vann med 17 poäng mot 15 för 8D på Norrstrandsskolan i Karlstad. Finalfrågorna handlade bland annat om varför det bildas bubblor när man öppnar en flaska, om att tolka djurs kroppsspråk och förklara luftströmmar.
2001-04-04

Dags för HotSpot igen

Nyheter » 2001-04-04
Torsdag den 5 april är det dags för universitetets största arbetsmarknadsdag igen – HotSpot. Omkring 130 företag/organisationer ställer ut under dagen. På årets HotSpot blir det tre mässor med fyra inriktningar. I hus 11 håller lärarna till, i hus 12 är temat IT och i Gläntan finns ingenjörsföretag och den mer allmäna delen av HotSpot.
2001-04-03
Tisdag och onsdag den här veckan är det Öppet Hus på universitetets Cens-kontor i Hagfors. Det är företaget SAKU, samverkande konsulter utbildning, som driver kontoret och passar på att inviga sina nya lokaler i en f d biograf med ett Öppet Hus. Under dagarna hålls fyra föreläsningar av universitetspersonal. Bl a kommer Torsten Norlander, psykologi, att tala om stresshantering och Martin Sundqvist, materialteknik, om universitetet som en teknisk resurs för företagen.
2001-03-30
Människor med utvecklingsstörning upplever ofta utanförskap och maktlöshet. Det konstaterar Berith Nyqvist-Cech, doktorand i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Hon har också funnit att det sätt hon genomfört undersökningen på kan hjälpa deltagarna till en mer positiv självbild.
2001-03-29

Bra studiemiljö i Karlstad

Nyheter » 2001-03-29
Topplacering för studiemiljön, men sämre vad gäller bl a utbildningskvalitet och lön efter studierna. Det blev resultatet för Karlstads universitet i den granskning som tidningen Ny Teknik gjort av landets lärosäten med tekniska utbildningar. I totalrankingen hamnar Karlstad i mitten av 24 rankade universitet/högskolor.
2001-03-28
43 nomineringar till 41 platser. Intresset för studentkårens fullmäktige är rekordlågt. Styrelsen, med ordförande Margå Pettersson i spetsen, är oroad och har nu utökat nomineringstiden med ytterligare en vecka. Perioden 12 - 23 mars har varit nomineringsveckor till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Kårfullmäktige är det högst beslutande organet inom Karlstad Studentkår och består av 41 mandat.
2001-03-27
Det är mycket vanligare att högskolestudenter går på kurser med ojämn könsfördelning än på kurser med jämn könsfördelning. Det visar en analys som Högskoleverket har gjort. Karlstads universitet har en något jämnare fördelningen är riksgenomsnittet. Bara på en fjärdedel av alla kurser på landets universitet och högskolor är könsfördelningen jämn. Med jämn könsfördelning menas att andelen män och kvinnor ligger inom intervallet 40-60%.
2001-03-27
I onsdags kom höjdhoppsvärldsmästaren tillbaka till kursen i idrottsvetenskap. Stefan Holm läser B-kursen och blev hyllad med diplom och tårta av lärare och studentkompisar. Eva Segolsson-Carlsson överlämnade till Stefan Holm det första diplomet i ämnets för ändamålet nyinstiftade serie hederspris för särskilt goda insatser inom idrottsvetenskap. – Du får vårt första hederspris och har därmed lagt ribban på en hög nivå, sa Eva Segolsson-Carlsson.
2001-03-27
Nu ska blivande studenter slippa söka information på en mängd olika platser. Högskoleverkets nya webbplats studera.nu, framtagen i samarbete med högskolor, universitet och andra myndigheter, ska samla allt en blivande student behöver veta på ett enda ställe.
2001-03-21
Regeringen överlämnade häromdagen propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningarna (2000/01:71) till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna överförs helt till statliga universitet och högskolor den 1 januari 2002. Redan i dag är utbildningarna genom avtal inordnade i statliga högskolor men nu ska ansvaret överföras helt till staten.
2001-03-21
Drygt åtta av tio socialbidragstagare i Värmland har känslan av att allmänheten ser ner på dem. Var tredje har så gott som dagligen magont, huvudvärk eller sömnsvårigheter. Bland annat detta har forskare vid Institutionen för samhällsvetenskap kommit fram till i en studie av socialbidragstagares sociala, ekonomiska och hälsomässiga förhållanden. Studien omfattar alla Värmlands 16 kommuner samt Karlskoga kommun.
2001-03-16
Snart kan universitetets källsortering vara igång. Sedan i höstas arbetar Paula Björkman och Lena Andersson på Driftservice med att utforma källsorteringssystemet och de är nu på god väg. Universitetets nya återvinningscentral beräknas stå klar under sommaren. Efter det ska källsortering införas stegvis och beräknas vara i bruk på hela universitetet år 2002. – Bland annat tar vi fram en källsorteringsmöbel för ändamålet, berättar Lena Andersson.
2001-03-15
1640 värmlänningar har anmält sig till högskoleprovet i vår, att jämföra med 2081 förra våren. Det är en minskning på 21%. Minskningen i hela Sverige är 22%. – Vi följer rikstrenden, konstaterar studentservice chef Lena Fries. Det är oroande eftersom det kan tyda på ett minskat söktryck inför hösten. 53 000 personer har anmält sig till vårens högskoleprov i hela Sverige, vilket är 22 procent färre än förra våren. Då anmälde 68 000 personer sig för att göra provet.
2001-03-15

Hur påverkar IT kreativiteten?

Nyheter » 2001-03-15
IT-hjälpmedel påverkar inte kvaliteten på människors kreativitet särskilt mycket, däremot blir idéerna färre. Detta har Per Kristensson, universitetsadjunkt i psykologi och verksam vid CTF, kommit fram till i sin licentiatavhandling.
2001-03-14
Skräck tillhör en av våra mest populära underhållningsgenrer. Yvonne Leffler, docent i litterarurvetenskap vid Karlstads universitet, har undersökt varför många söker sig till fiktiva skräckberättelser. I en nyutkommen bok diskuterar Yvonne Leffler hur skräckromanens och skräckfilmens berättarteknik och tematik både avser att framkalla skräckkänslor hos publiken och att omvandla dessa skräckupplevelser till estetisk underhållning. Yvonne Leffler: Horror as pleasure: The A
2001-03-12

Lyckat Öppet Hus

Nyheter » 2001-03-12
Årets Öppet Hus på universitetet blev en lyckad tillställning. Drygt 900 besökare vandrade runt bland tipspromenad, utbildningsinformation och institutioner som visade experiment. De flesta besökarna på Öppet Hus kom från trakten, men besökare från både Kongsvinger och Alingsås noterades. Drop-in-studievägledningen hade fullsatt hela dagen.