Nyhetsarkiv för Kau.se

2002-08-01

Sommargatan tar form

Nyheter » 2002-08-01
Ingen har väl kunnat undvika att universitetsområdet håller på att få sig en rejäl ansiktslyftning. I flera månader har det grävts, borrats och byggts längs med Sommargatan, som passerar framför universitetet.
2002-07-24
Få platser på sommaren blir så öde som ett universitet. Studenterna skyndar ut efter sista tentan och personalen tar välförtjänt semester. Den 22 och 23 juli vaknade dock universitetet upp igen. Det var dags för Öppet hus. Öppet hus under terminerna har universitetet haft i många år. Men från och med i fjol anordnas även arrangemanget på sommaren. – När vi nu också bjuder in på sommaren riktar vi oss främst till personer som planerar att börja läsa hos oss till hösten.
2002-07-12

Projektledning i magistertappning

Nyheter » 2002-07-12
Till hösten drar en ny projektledarutbildning på magisternivå igång vid Karlstads universitet. ”Industriell projektledning” har namnet till trots inte enbart med industri att göra. Utbildningen riktar sig till en betydligt bredare skara studenter och yrkesarbetande som önskar bredda sina kunskaper inom projektledning. Den är dessutom en av de första i Sverige i sitt slag.
2002-07-05
Karlstads universitet ska, i samarbete med Edbergstiftelsen, utveckla Edbergcentrum för hållbar utveckling i höst. Edbergcentrum ska verka för att stärka forskningen vid Karlstads universitet och fungera som tankesmedja och informationsförädlare i samarbete med näringsliv och samhälle. – Professor Gunilla Almered Olsson innehar Karlstads universitets Edbergprofessur.
2002-07-04
Mordet på Fadime stärkte mediernas bild av invandrade människor som De Andra, varelser främmande för oss infödda svenskar. Det visar Lena Grip vid Karlstads universitet i sin D-uppsats i kulturgeografi. Lena Grip, som studerar vid institutionen för samhällsvetenskap, har i sin D-uppsats ”Mediernas syn på De Andra” analyserat vad fyra av de största tidningarna i Sverige skrev i samband med mordet på Fadime Sahindal.
2002-07-02
Många är de hyllmeter text som finns skrivet om August Strindberg. Men ofta är det precis samma bild och litterära verk av honom som fyller våra läroböcker.
2002-06-28
Nu bildas ett nytt forskningscentrum, Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut. Centret är tänkt att bli en mötesplats för forskare och företrädare för myndigheter, företag och organisationer. Det är landstinget, länsstyrelsen, universitetet, länsarbetsnämnden och försäkringskassan i Värmland samt Region Värmland som har diskuterat ihop sig kring bildandet av Cerut.
2002-06-25

Skogsprojekt får 3,6 miljoner

Nyheter » 2002-06-25
Ett samverkansprojekt mellan Värmland och Dalarna och skogsnäringen har fått över 3,6 miljoner kronor av regeringen. Karlstads universitet är huvudman för projektet. Det är det regionala samverkanskontoret vid Karlstads universitet som tillsammans med en grupp aktörer i projektet ligger bakom den framgångsrika ansökan. Pengarna kommer från regeringens delegation för regional samverkan om högre utbildning.
2002-06-19
Eva Mortensen Hesselgren, biblioteksdirektör vid Karlstads universitet, har fått ett uppdrag för Nordiska ministerrådet. Hon blir direktör för Nordinfo i Helsingfors. Eva Hesselgren är från och med augusti tjänstledig från sitt arbete vid Karlstads universitet för att kunna ta det nya uppdraget. Under Nordiska ministerrådet finns det en avdelning som sysslar med utbildnings- och forskningsfrågor.
2002-06-18
Mikael Karlsson, lärare och doktorand vid Karlstads universitet, har valts till ny ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen, SNF. Mikael Karlsson, 32 år, har arbetat som adjunkt vid institutionen för natur och miljö sedan i mitten av 1990-talet. Han är även doktorand i miljö- och energisystem vid institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik vid universitetet. Men det är arbete som han till största delen får lägga åt sidan ett tag.
2002-06-17
Kan dans hjälpa barn och ungdomar med psykiska problem? Denna fråga står i fokus för ett nytt forskningsprojekt, som Karlstads universitet bedriver tillsammans med bland annat Danshögskolan i Stockholm, Landstinget i Värmland och Region Värmland.
2002-06-17
Går det att mäta hur effektiva kommunernas räddningstjänster är? Nationalekonomen Henrik Jaldell vid Karlstads universitet har gett sig i kast med den svåra uppgiften i sin doktorsavhandling. Han har funnit att det är stora skillnader i effektivitet mellan de olika räddningstjänsterna.
2002-06-14

Sommarforskarskolan i full gång

Nyheter » 2002-06-14
Kan man koka vatten över öppen eld? Är Coca Cola och wienerbröd en perfekt frukost? Hur programmerar man en robot? Utmaningarna är många för årets unga sommarforskare, som under tre veckor i juni provar på livet som student och forskare vid Karlstads universitet. Sommarlovet har just börjat. Men inte för alla. 16 elever från flera gymnasieskolor runt om i Karlstad börjar istället sommaren med att prova på hur det är att forska vid Karlstads universitet.
2002-06-14

Populäraste programmet växer

Nyheter » 2002-06-14
Det finns en utbildning på Karlstads universitet som har det överlägset högsta söktrycket och som garanterat ger studenterna jobb när de kommer ut. Ändå för programmet en ganska obemärkt tillvaro på universitetet. Det handlar om programmet för social omsorgsvetenskap, med inriktning på socialpedagogik. Till hösten 2002 sökte 698 personer till de 20 platserna, 133 av dem var förstahandssökande.
2002-06-12
En sommar med begränsad tid för stranden till förmån för hårt arbete. Det är vad 27 designstudenter från olika håll i Sverige väljer och nu väntar intensiva veckor tillsammans med de 18 företag som deltar i sommarens designsatsning. För tredje året i rad kommer designstudenter till Värmland för att under en sommar få chansen att tillämpa sina färdigheter i olika projektarbeten.
2002-06-06

Årets hedersdoktorer utsedda

Nyheter » 2002-06-06
För andra gången har Karlstads universitet utsett hedersdoktorer. I år hedras Lennart Schotte, Dario Villanueva Prieto och Om Prakash Sharma för sina insatser. De tre hedersdoktorerna promoveras till doctor honoris causa av Karlstads universitet vid Akademisk högtid den 20 september. Under denna högtid kommer även doktorer att promoveras och nya professorer att installeras. Att promovera hedersdoktorer är en akademisk tradition bland universiteten.
2002-06-03
År 2002 tilldelas medaljen Karlstads universitets vänner Lennart Andersson, professor och tidigare rektor för högskolan i Karlstad, samt Ingemar Eliasson, landshövding för Värmlands län. Karlstads universitet inrättade år 2000 medaljen Karlstads universitets vänner. I beslutet står: ”Medaljen tillägnas den, vilken genom särskilt intresse, engagemang och värdefulla insatser främjat Karlstads universitets verksamhet och utveckling.
2002-06-03
Forskarstuderande Lotta Braunerhielm vid Karlstads universitet har tilldelats ett stipendium på 40 000 kronor från Turistdelegationen för att finansiera sin kommande avhandling i kulturgeografi. I avhandlingen fokuserar Braunerhielm bland annat på kommersialiseringens effekter på kulturarvet. Turismen har idag en tendens att förvandla historien till handelsvaror.