Nyhetsarkiv för Kau.se

2002-04-30
Antalet sökande till utbildningsprogram vid Karlstads universitet inför hösten 2002 har minskat jämfört med förra året, från 10 976 till 9 185. Det är en tillbakagång med 16 procent jämfört med föregående år.
2002-04-29

Tjänster som ger ro att forska

Nyheter » 2002-04-29
Kulturgeograferna Katarina Mattsson och Katarina Schough vid Karlstads universitet har fått det alla forskare drömmer om. Tillräckligt med pengar för att i lugn och ro kunna koncentrera sig på forskningen och inte behöva jaga anslag. Vetenskapsrådet har tilldelat dem var sin tjänst som forskarassistent.
2002-04-25
I år röstade nästan dubbelt så många studenter i valet till kårfullmäktige jämfört med ifjol. Mer än 900 studenter, eller 12,4 procent, röstade. I studentkårssammanhang är det en bra siffra och kårens ordförande, Anders Anstrin, är glad över resultatet. Förra året röstade knappt 500 studenter, eller 6,2 procent, i valet till kårfullmäktige.
2002-04-25

En dag för bättre hälsa

Nyheter » 2002-04-25
Blivande sjuksköterskor ger goda råd redan i entrén till Centralsjukhuset nu på måndag den 29 april. Besökaren kan få lära sig mer om benskörhet och dess koppling till ett alltför stillasittande liv och hur det går att komma tillrätta med övervikt och utbrändhet.
2002-04-25

Ny lag ska motverka kränkningar

Nyheter » 2002-04-25
Salar som man inte kommer in i med rullstol, glåpord eller sexuella trakasserier – diskriminering i olika former finns även på högskolor och universitet. Den 1 mars började lagen om likabehandling i högskolan att gälla. Syftet är att stärka studenternas ställning. Lagen ger också den som blivit kränkt möjlighet att anmäla lärosätet. Anställda på högskolor och universitet omfattats av arbetslivslagen där regler mot diskriminering finns med.
2002-04-23
Värmland som Sveriges designcentrum. Det är vad personerna bakom Designstudio Värmland siktar mot. Och med näringsdepartementet på besök är man ett steg på rätt väg. Designstudio Värmland är en plattform för att driva designutveckling där Karlstads universitet, Region Värmland, Länsstyrelsen samt stiftelserna Inova och Svensk industridesign är delaktiga. Näringsdepartementet har uppmärksammat satsningen och besökte verksamheten fredagen den 19 april.
2002-04-16
Sex skolklasser från Värmland och Dalsland tävlar i teknik nu på torsdag den 18 april. Tävlingen Teknikåttan äger rum i Aula Magna och eftersom tävlingen firar tioårsjubileum blir prisutdelningen en lite extra festlig tillställning med bland andra kända hockeyspelare från Färjestad. Teknikåttan är en riksomfattande tävling som arrangeras av tolv universitet och högskolor. Tävlingen innehåller frågor baserade på naturvetenskap och teknik.
2002-04-15
Verket för Högskoleservice, VHS, meddelade idag att på grund av att så många sökande registrerar ansökan via Internet blir hemsidan belastad. VHS har därför beslutat att förlänga ansökningstiden med en dag. Detta kommer även att gälla sökande som skickar ansökan per post. Sista ansökningsdag för program är alltså den 16 april. Sista ansökningsdag till kurser vid Karlstads universitet har även det ändrats till den 16 april, efter beslut av Studentservices chef Lena Fries.
2002-04-15
Statsvetaren Thomas Denk vid Karlstads universitet har skrivit en bok om jämförelsemetoder inom samhällsvetenskaplig forskning. Bokens titel är "Komparativ metod – förståelse genom jämförelse". Boken ges ut på förlaget Studentlitteratur.
2002-04-12
I går gick årets stora arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet av stapeln för femte året i rad. I bibliotekets nya och gamla lokaler fördes en tuff kamp om besökarnas uppmärksamhet mellan de närvarande företagen, organisationerna och kommunerna. Bland brokiga plakat, godisskålar och broschyrer i massor knöts band mellan arbetsliv och studenter. Under sju timmar gavs nyfikna studenter vid Karlstads universitet igår tillfälle att få en inblick i arbetslivet.
2002-04-12
En av gästföreläsarna under årets arbetsmarknadsdag, Hot Spot, var Sveriges före detta finansminister Kjell-Olof Feldt. Inför en inte helt välfylld Aula Magna gavs en resa i konjunkturernas upp- och nedgångar. Valutakurser, GATT och samhällsekonomisk balans.
2002-04-05

Studenterna väljer traditionellt

Nyheter » 2002-04-05
Kvinnor och män väljer fortfarande mycket könstraditionellt när det gäller högre utbildning. Tre av fyra studenter i landet går på kurser med ojämn könsfördelning. Karlstads universitet är inget undantag. Tydligast blir det sneda könsfördelningen inom vård-, teknik- och lärarutbildningar. Högskoleverkets årliga statistik visar att endast en fjärdedel av studenterna går på kurser med jämn könsfördelning.
2002-04-05
Värnpliktiga som lärt sig plåstra om sina kamrater får högskolepoäng med sig vid muck. Ämnet heter Akut sjukvård i fält och ger tio poäng i hälso- och sjukvård. I Värmland har Artilleriregementet i Kristinehamn samarbetat med Karlstads universitet. Under det här första året bedriver försvaret på försök sjukvårdsutbildning med akademiska poäng på fem olika förband.
2002-03-28
Sveriges religionsvetenskapliga utbildningar håller generellt sett god kvalitet. Lärarkåren är välutbildad och det finns en närhet mellan lärare och studenter. Det framgår av Högskoleverkets nyss avslutade kvalitetsgranskning. Karlstads universitet får beröm. I Högskoleverkets utvärdering ingår 16 lärosäten med utbildning i religionsvetenskap och teologi på c-nivå och högre.
2002-03-28
Matematikutbildningen vid Karlstads universitets är fullt godkänd men kan bli bättre anser Högskoleverket efter sin kvalitetsgranskning. Adjunkternas engagemang är stort och positivt för utbildningen men förutsättningarna för forskarutbildningen bör förbättras anser bedömargruppen. 18 universitet och högskolors matematikutbildningar har kvalitetsgranskats av Högskoleverket.
2002-03-25
Mellan Lars Lerins oljesvit "Öst om Skogen" och den majestätiskt cylinderformade Aula Magna fikade den 14 mars representanter från universitetet med Veteranerna. Det bjöds på kaffe och fralla, information och en rundvandring i det nya huset. Veteranträffen var välbesökt. Nära ett 50-tal tidigare universitetsanställda tog tillfället i akt att besöka det nya bibliotekshuset.
2002-03-13
Lördagens Öppet Hus vid Karlstads universitet var välbesökt och slog publikrekord. Närmare 1 200 personer tog tillfället i akt att bekanta sig närmare med universitetet. Besökarna kunde strosa runt på en utbildningsmässa, experimentera, gå på föreläsningar och ställa forskare mot väggen.
2002-03-13

Öppet hus för de små

Nyheter » 2002-03-13
- Skall vi titta på biblioteket? Näe, vad tråkigt. Det vill inte jag. Det nya biblioteket lockade inte alla under universitetets Öppet Hus. Barnen ville ha mer fart, fläkt och äventyr. Rosiga kinder, rop och glam. Så ter sig ett bra Öppet hus när man är under 12 år. I alla fall om man får anta att de barn som i lördags besökte Karlstads universitet är ett godtagbart riktmärkte.
2002-03-06
På ämnet Informatik pågår arbetet med att utveckla och bredda blivande och befintliga lärares kompetens inom IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi). – Vi riktar oss dels till lärare i skolan som undervisar om datorer, programmering och systemutveckling och dels till lärare som behöver utbildning om datorer, för att kunna använda dem i undervisningen i andra ämnen som matematik, språk och samhällskunskap, berättar Sten Carlsson, ansvarig för lärarutbilningen på In