Nyhetsarkiv för Kau.se

2002-08-28

Avantgardefilm i fokus

Nyheter » 2002-08-28
Gunvor Nelson är kanske inte känd för den stora publiken, men berömd bland filmare och filmvetare. Nu tillägnas hon och hennes filmer en internationell konferens vid Karlstads universitet den 29-31 augusti. Gunvor Nelson är utbildad vid Konstfack i Stockholm, men flyttade på 1950-talet till USA för att studera. I Kalifornien började hon göra film samtidigt som hon var gift småbarnsmamma.
2002-08-28
Det nationella forskningsprojektet ”Wireless IP” har tilldelats sammanlagt 10 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för den närmaste treårsperioden. 1,5 miljoner går till Karlstads universitet, som tillsammans med två andra universitet är med i projektet. Konkurrensen om anslagen var hård.
2002-08-27
För att tidigt få nya ekonomstudenter att ta till sig ett universitets tankar och arbetssätt inleds deras studier nu med en introduktion. För vad är egentligen ett universitet? – Tanken med introduktionsveckan föddes när vi förstod att en del nya studenter inte var helt förberedda på vad studier vid universitet innebär.
2002-08-26
En stor del av Sveriges hällristningar håller på att vittra sönder. I flera fall går det oroväckande snabbt. Jan Swantesson är lektor i geografi och geovetenskap vid Karlstads universitet och en av Sveriges ledande vittringsexperter. Han har studerat ett 30-tal av våra viktigare hällristningar.
2002-08-15
Karlstads universitet räknas snart inte längre till de allra yngsta. När den norska Högskolan i Gjøvik kom på ett tvådagarsbesök var det Karlstads tur att visa på erfarenheter och goda råd kring en högskolas omvandling till universitet.
2002-08-14
Karlstads universitets ekonomi ser ljus ut. Såväl delårsrapporten som bokslutsprognosen visar på överskott. Efter en bekymmersam tid med underskott 1999 och 2000 har nu universitetet en stabil ekonomi. Liksom 2001, då universitetet uppvisade ett positivt resultat i både delårsrapport och bokslut, så pekar prognosen på att även 2002 kommer att bli ett ekonomiskt gynnsamt år.
2002-08-09
Det är mer än 70 år sedan den svenska teaterns historia ägnades en bred och sammanfattande framställning. Nu satsar Vetenskapsrådet 9,5 miljoner kronor på en ny svensk teaterhistoria. Bland de ledande teaterforskarna som deltar i projektet finns professor Dag Nordmark vid Karlstads universitet. Vetenskapsrådets programsatsning har fått rubriken "Teater i Sverige. Från äldsta tid till nutid". Det nya verket planeras bestå av tre delar.
2002-08-08
Värmland Classic festival är snart här. Den 22-24 augusti ska Aula Magna vid Karlstads universitet fyllas av ljuv musik. I år blir det inte bara opera. Lördagskvällen till exempel är vikt åt soul. Studenter har kraftig rabatt på biljetterna till den konserten. Årets festival har en annan karaktär än tidigare år. Syftet är att försöka nå nya publikgrupper. Den 22 augusti invigs festivalen med en konsert på temat klassisk filmmusik, med sång av bland andra Jill Johnsson.
2002-08-01

Sommargatan tar form

Nyheter » 2002-08-01
Ingen har väl kunnat undvika att universitetsområdet håller på att få sig en rejäl ansiktslyftning. I flera månader har det grävts, borrats och byggts längs med Sommargatan, som passerar framför universitetet.
2002-07-24
Få platser på sommaren blir så öde som ett universitet. Studenterna skyndar ut efter sista tentan och personalen tar välförtjänt semester. Den 22 och 23 juli vaknade dock universitetet upp igen. Det var dags för Öppet hus. Öppet hus under terminerna har universitetet haft i många år. Men från och med i fjol anordnas även arrangemanget på sommaren. – När vi nu också bjuder in på sommaren riktar vi oss främst till personer som planerar att börja läsa hos oss till hösten.
2002-07-12

Projektledning i magistertappning

Nyheter » 2002-07-12
Till hösten drar en ny projektledarutbildning på magisternivå igång vid Karlstads universitet. ”Industriell projektledning” har namnet till trots inte enbart med industri att göra. Utbildningen riktar sig till en betydligt bredare skara studenter och yrkesarbetande som önskar bredda sina kunskaper inom projektledning. Den är dessutom en av de första i Sverige i sitt slag.
2002-07-05
Karlstads universitet ska, i samarbete med Edbergstiftelsen, utveckla Edbergcentrum för hållbar utveckling i höst. Edbergcentrum ska verka för att stärka forskningen vid Karlstads universitet och fungera som tankesmedja och informationsförädlare i samarbete med näringsliv och samhälle. – Professor Gunilla Almered Olsson innehar Karlstads universitets Edbergprofessur.
2002-07-04
Mordet på Fadime stärkte mediernas bild av invandrade människor som De Andra, varelser främmande för oss infödda svenskar. Det visar Lena Grip vid Karlstads universitet i sin D-uppsats i kulturgeografi. Lena Grip, som studerar vid institutionen för samhällsvetenskap, har i sin D-uppsats ”Mediernas syn på De Andra” analyserat vad fyra av de största tidningarna i Sverige skrev i samband med mordet på Fadime Sahindal.
2002-07-02
Många är de hyllmeter text som finns skrivet om August Strindberg. Men ofta är det precis samma bild och litterära verk av honom som fyller våra läroböcker.
2002-06-28
Nu bildas ett nytt forskningscentrum, Centrum för forskning om regional utveckling, Cerut. Centret är tänkt att bli en mötesplats för forskare och företrädare för myndigheter, företag och organisationer. Det är landstinget, länsstyrelsen, universitetet, länsarbetsnämnden och försäkringskassan i Värmland samt Region Värmland som har diskuterat ihop sig kring bildandet av Cerut.
2002-06-25

Skogsprojekt får 3,6 miljoner

Nyheter » 2002-06-25
Ett samverkansprojekt mellan Värmland och Dalarna och skogsnäringen har fått över 3,6 miljoner kronor av regeringen. Karlstads universitet är huvudman för projektet. Det är det regionala samverkanskontoret vid Karlstads universitet som tillsammans med en grupp aktörer i projektet ligger bakom den framgångsrika ansökan. Pengarna kommer från regeringens delegation för regional samverkan om högre utbildning.
2002-06-19
Eva Mortensen Hesselgren, biblioteksdirektör vid Karlstads universitet, har fått ett uppdrag för Nordiska ministerrådet. Hon blir direktör för Nordinfo i Helsingfors. Eva Hesselgren är från och med augusti tjänstledig från sitt arbete vid Karlstads universitet för att kunna ta det nya uppdraget. Under Nordiska ministerrådet finns det en avdelning som sysslar med utbildnings- och forskningsfrågor.
2002-06-18
Mikael Karlsson, lärare och doktorand vid Karlstads universitet, har valts till ny ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen, SNF. Mikael Karlsson, 32 år, har arbetat som adjunkt vid institutionen för natur och miljö sedan i mitten av 1990-talet. Han är även doktorand i miljö- och energisystem vid institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik vid universitetet. Men det är arbete som han till största delen får lägga åt sidan ett tag.
2002-06-17
Kan dans hjälpa barn och ungdomar med psykiska problem? Denna fråga står i fokus för ett nytt forskningsprojekt, som Karlstads universitet bedriver tillsammans med bland annat Danshögskolan i Stockholm, Landstinget i Värmland och Region Värmland.