Nyhetsarkiv för Kau.se

2002-11-14
Frågan hur vi ska förena förvärvsarbete och föräldraledighet är ständigt aktuell. I en doktorsavhandling från Karlstads universitet riktas nu kritik mot föräldraförsäkringen som jämställdhetspolitiskt verktyg. – Föräldraförsäkringen kan inte lösa jämställdhetsfrågan.
2002-11-14

Trevlig första alumniträff

Nyheter » 2002-11-14
Före detta studenter återsåg sitt gamla lärosäte, och varandra, i lördags. Då var det dags för Karlstads universitets första alumniträff. Bortåt 85 personer hade nappat på inbjudan och man samlades på universitetet.
2002-11-08
Öppna föreläsningar om design drar fulla hus på Karlstads universitet. Igen. José Diaz de la Vega, designer på Volvo, är näste talare i serien. Han är en av personerna bakom prisbelönta S80-modellen. "En resa i design" har blivit en succé med 400-500 åhörare varje gång. Föreläsningsserien ingår i Core Curriculum och är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Designstudio Värmland. Intresset för design håller i sig.
2002-11-06

Ungdomar tävlar med legorobotar

Nyheter » 2002-11-06
Nu är det dags för årets upplaga av legorobottävlingen First Lego League, FLL. På lördag den 9 november möts nio lag i Aula Magna. Under dagen avgörs vilka två lag som får åka till den skandinaviska finalen. Huvudsyftet med tävlingen är att stimulera barns och ungdomars intresse för naturvetenskapliga och tekniska yrkesområden.
2002-11-05

Studenternas hus

Nyheter » 2002-11-05
Kanske har du undrat vad det är som byggs på andra sidan busshållplatsen? Kanske har du också hört rykten om Studenternas hus? Studenternas hus är nämligen vad som håller på att ta form. Byggnaden kommer att ha samma moderna formspråk som bibliotekshuset och rymma bland annat Studentkåren, frisör och Pressbyrån.
2002-11-05
Hur ofta besöker Karlstads studenter sitt kårhus och vad tycker de om det? Studentnätet gav sig ut på åsiktsjakt! Fredrik Fagerlund, multimediaprogrammet: – Jag har varit där två gånger under två års tid. Det är väl inget fel på stället, men jag tycker inte att Karlstad har bra uteställen överhuvudtaget. Frida Gustafsson och Anja Andresén, lärarprogrammet: – Ja, vi går dit ungefär en gång i veckan. Det är mycket folk och billig sprit!
2002-11-04

Två dagar om språk och lärande

Nyheter » 2002-11-04
Hur går det till när vi ska försöka lära oss ett främmande språk? Hur klarar hjärnan av den extra belastning som ett andra språk innebär? Det är två av många frågor som diskuteras vid en språkkonferens på Karlstads universitet den 7 och 8 november. Under två dagar talar experter om språk på Karlstads universitet. Det handlar om allt från hur man bäst lär sig ett språk, både sitt modersmål och andra språk, till hur man kan använda språk i den allmänna inlärningen.
2002-11-04
Datasäkerhet och användarens personliga integritet står i fokus när det är dags för den sjunde Nordsec-konferensen den 7-8 november. Forskare och representanter för databranschen möts på Karlstads universitet för att utbyta erfarenheter. Till Nordsec-konferensen kommer ett 90-tal deltagare från de nordiska länderna, Europa, USA, Korea och Japan.
2002-10-30

Telefonerna stängs av

Nyheter » 2002-10-30
Under Allhelgonahelgen kommer telefonväxeln vid Karlstads universitet att byggas ut och moderniseras. Det påverkar all telefontrafik till, från och inom universitetet. Växeln är stängd under denna tid och det går inte att nå några telefonanknytningar på universitetet. Störningar i telefontrafiken kan inträffa redan under onsdagen och torsdagen. Därför hänvisas till följande akutnummer: Under fredag den 1/11 kl.
2002-10-28
Caisa Andersson, doktorand vid Karlstads universitet, arbetar med att få fram en bättre barriär mot fukt och syre i våra livsmedelsförpackningar. Hon är en av talarna vid ett internationellt seminarium den 29-30 oktober på universitetet. 1998 blev Caisa Andersson doktorand vid Karlstads universitet och hon ingår i en forskargrupp som leds av professor Lars Järnström. Deras arbete handlar om olika aspekter av ytbehandling av papper.
2002-10-28
Det har nu gått fyra år sedan brandkatastrofen i Göteborg. Hur klarade polisen att hantera en så extremt hög stress- och arbetsbelastning? En nyutgiven forskningsrapport vid universitetet belyser detta och riktar samtidigt kritik mot mediernas rapportering av insatsarbetet. Diskoteksbranden på Hisingen i Göteborg 1998 är den svåraste brandkatastrof som drabbat Sverige i modern tid. 63 ungdomar dog och över 200 skadades.
2002-10-22
Sedan vi på Karlstads universitet började källsortera har antalet avfallstransporter härifrån minskat kraftigt, från 350 lastbilar om året till drygt 100. Papper för sig, brännbara sopor för sig, glas på ett ställe och metall på ett annat. I november 2001 infördes källsorteringen i liten skala. Successivt har den utökats för att i höst omfatta hela universitetet.
2002-10-17
Befordrade professorer tjänar sämre än rekryterade professorer. Så ser det ut vid Karlstads universitet, och i riket i övrigt. De får också mindre tid till forskning och har svårare att få fasta forskningsmedel. Det visar en rapport från Högskoleverket. 1999 genomfördes en så kallad befordningsreform.
2002-10-16

Aktiv kund är bästa utvecklaren

Nyheter » 2002-10-16
Kunder kan vara bättre på att utveckla tjänster inom till exempel telekom än företagens egna produktutvecklare. Forskning vid Karlstads universitet visar att kundernas idéer är både mer innovativa och mer användbara. Bakom de nya rönen finns tre doktorander, två i företagsekonomi och en i psykologi. Forskningen, som bedrivs inom Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet, är ett exempel på det mångvetenskapliga arbetssätt som utmärker universitetet.
2002-10-14

Telefonerna stängs av

Nyheter » 2002-10-14
I Allhelgonahelgen ska telefonväxeln vid Karlstads universitet bytas ut. Det påverkar all telefontrafik till och från samt inom universitetet. Universitetets lokaler hålls stängda under helgen. Som vi tidigare har berättat behöver universitetets telefonväxel bytas ut. Den som finns är gammal och räcker inte längre till.
2002-10-08
För Karlstads universitet har budgetpropositionen flera positiva inslag. Men orosmoln finns också. Läs mer om anslagen till utbildning och universitetsforskning. Regeringen fortsätter att bygga ut högskolor och universitet, men utbyggnadstakten har bromsats upp jämfört med vad som var planerat tidigare. Studentpengen höjs för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi under 2003. Staten vill också fortsätta att satsa på vårdutbildningarna.
2002-10-07
Nybörjarkurser i språk på universitetet och ett samarbete med skolorna i regionen. Det är två sätt att försöka vända trenden med allt färre språkstudenter. Det är inte så många längre som väljer att läsa språk. Det gäller både vid Karlstads universitet och i landet i stort.
2002-10-07
Vissa språk riskerar att försvinna från högskolan. Intresset från studenterna är för svagt. Vid Karlstads universitet har problemet diskuterats i ett par års tid och nu har ledningen en strategi.
2002-10-03

Rektor undertecknade Magna Charta

Nyheter » 2002-10-03
Rektor Christina Ullenius undertecknade Magna Charta Universitatum i Bologna den 18 september. Det är en högtidlig markering av Karlstads universitets oberoende position. 1999 blev Högskolan i Karlstad universitet.
2002-10-02
I höst ska 32 200 personer skriva högskoleprovet. Det är fler än i fjol. Men de regionala skillnaderna är stora. Provdeltagandet ökar rejält i Stockholm och minskar kraftigt vid bland annat Karlstads universitet. Antalet anmälningar till högskoleprovet ökar för första gången på fem år. I Stockholm är ökningen störst, plus 18 procent. Även i Göteborg, Kalmar och Mälardalen har antalet anmälningar ökat ordentligt. På andra orter har antalet anmälda istället minskat.