Festlig avslutning på Musikhögskolan Ingesund

 2004-06-08