Samtal om kroppsliga upplevelser viktigt inom sjukvården

 2004-04-21