Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-05-15
Professor Anjoo Sharan Upadhyaya och professor Priyankar Upadhyaya från Banaras Hindu University håller den 21 maj en öppen föreläsning om det indiska valet 2019, det största demokratiska valet i mänsklighetens historia. Anjoo Upadhyaya och Priyankar Upadhyaya har tidigare besökt Karlstads universitet vid ett flertal tillfällen och de är båda framstående forskare inom fredsforskning.
2019-05-14
Verksamhetsintegrerat grundlärarprogram ställs in ht 2019 på grund av för få sökande. De studenter som tidigare påbörjat utbildningen kommer att fortsätta enligt plan. - Betydelsen för den här sortens utbildning är stor och det är tråkigt att vi i år inte kan erbjuda det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet för årskurs 4–6.
2019-05-14
Under två dagar hölls Dulrikmöte på Karlstads universitet. Dulrik är ett nätverk för svenska universitet som har omfattande utbildning och forskning inom naturvetenskap. Tvådagarsmötet inleddes med att rektor Johan Sterte hälsade alla välkomna till Karlstads universitet.
2019-05-14
Mellan den 13 maj 2019 och 31 december 2020 pågår ett pilotprojekt gällande ny utrymningsorganisation i hus 21 (hus Vänern). Det innebär att utrymningsvästar och utrymningskort finns utplacerade i lokalerna.
2019-05-10
Datavetenskap vid Karlstads universitet söker nu fyra doktorander. Tre av tjänsterna är inriktade mot digital hälsotjänstutveckling och en tjänst stärker upp ämnets arbete inom molntjänster. DigitalWell Arena är en storsatsning på utveckling av digitala hälsotjänster.
2019-05-10
Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat inkluderande pedagogik och digitalisering. Konferensen samlar Sveriges universitet och högskolor för att diskutera breddad rekrytering, hur alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Tre föreläsningar är öppna för studenter, personal och allmänhet.
2019-05-10
Igår besökte socialminister Lena Hallengren Karlstads universitet, där hon mötte Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa.
2019-05-09
Mellan den 13 maj 2019 och 31 december 2020 pågår ett pilotprojekt gällande ny utrymningsorganisation i hus 21 (hus Vänern). Det innebär att utrymningsvästar och utrymningskort finns utplacerade i lokalerna.
2019-05-07

Parkeringsplats den 8 maj

Nyheter » 2019-05-07
Onsdagen den 8 maj genomförs Lärardagen på Karlstads universitet. För arrangemangets gäster har en stor del av parkeringen bakom biblioteket avsatts. Det medför alltså att det kan vara svårare ett finna en parkeringsplats under dagen.
2019-05-06
Krisberedskapsveckan startar för tredje året i rad idag den 6 maj. Centrum för klimat och säkerhet, CCS, från Karlstads universitet medverkar på flera programpunkter under veckan. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj, initierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig.
2019-05-03

Rollspel tränar för yrkesrollen

Nyheter » 2019-05-03
Att få prova på att lägga fram en sakframställan i ett knivigt skatterättsmål och därtill på plats i förvaltningsrättens lokaler - det är värt en hel del för den framtida yrkesrollen.
2019-05-02
Nu har fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap samt lärarutbildningen vid Karlstads universitet utnämnt sina hedersdoktorer 2019. De vurmar båda för utbildning och livslångt lärande och kommer att få sin utmärkelse vid Akademisk högtid som firas den 11 oktober. Sture Nordh, styrelseordförande i diverse styrelser Sture Nordh utnämns till hedersdoktor vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.
2019-05-02
Nu finns det en definition som tydliggör vad internetaccess är. Datavetenskap vid Karlstads universitet har deltagit i ett projekt där Internetstiftelsen (IIS) och Netnod samlat operatörer, tekniker och andra intressenter för att reda ut viktiga begrepp så att dessa kan användas enhetligt. – Internetaccess är något som vi bygger alla våra tjänster på idag.
2019-04-30
Fyra civilingenjörsstudenter vid Karlstads universitet har varit med och tagit fram Dysconnect, en app med poddpjäser där lyssnarens upplevelse förhöjs genom interaktiva effekter. I helgen presenterades appen för första gången inför publik vid en kulturfestival i Skottland. Hallå Martin Wahlberg, student och appinspiratör. Du har precis kommit hem från en kulturfestival i Skottland.
2019-04-30
Idag, måndagen den 29 april, lanseras kampanjen Not cool för att stoppa sexuella trakasserier inom studentvärlden genom att få fler studenter att agera i situationer som går över styr. Bakom kampanjen står Karlstad studentkår, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland. - Vi studenter kan bidra till att förhindra sexuella trakasserier genom att våga se och agera.
2019-04-26
Vid docentföreläsningen den 5 april, berättade Sebastian Herold om sin forskning inom mjukvarusystemsutveckling och de utmaningar som området står inför. – När man ska bygga hus finns det en plan för hur man går till väga. Det finns erkända byggmetoder som snickarna följer. Inom software engineering är metoderna mindre standardiserade, säger Sebastian Herold, datavetenskaps nyaste docent.
2019-04-25
Det saknas idag viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund i Sverige. Det visar en enkätstudie som fyra forskare vid Karlstads universitet genomfört bland 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet. De flesta lärare uppgav att de inte har organiserad tid för att samarbeta med sina kollegor kring planering och efterbearbetning av lektioner.
2019-04-17

Lars Järnström går i pension

Nyheter » 2019-04-17
Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor. Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"