Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-11-08
Röda mattan var på plats, liksom ballonger och jubileumstårta. Tillsammans med omkring 300 gäster och föreläsarna Micael Dahlen, Katarina Blom och Helén Williams, firade Handelshögskolan 10 år igår, torsdag 7 november. Till tonerna av Stevie Wonders "Happy Birthday" invigde studenter från Musikhögskolan Ingesund årets Handelshögskolans dag. Liten har blivit stor, och med det följer ansvar.
2019-11-06
Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Karlstads universitet hamnar på plats 251-300 i kategorin Business & Economics. Rankningen består i år av nästan 1 400 universitet i 92 länder och är den största och mest varierade universitetsrankningen som gjorts. För att rankas måste lärosätena leva upp till vissa kriterier.
2019-11-06
Forskare vid Karlstads universitet har studerat hur appars tillgång till privat data har ändrats sedan införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i maj 2018.
2019-11-06

Innovation börjar i simulatorn

Nyheter » 2019-11-06
KLF, Karlstad Lean Factory, är en simulator i fysisk miljö där små och medelstora företag kan testa innovativa produktionslösningar. Under torsdagen har Lean Nätverk Wermland årskonferens på Karlstads universitet. På torsdag äger Lean Nätverk Wermlands årskonferens rum på Karlstads universitet och temat är hur man kan genomföra långsiktiga förbättringar i bland annat tillverkandeindustrin.
2019-11-04
Visste du att man med hjälp av matematiska modeller kan räkna ut hur man på bästa sätt reparerar ett brustet blodkärl? Och att man kan ta reda på vilket däckmönster som ger bäst grepp på vinterväglag?
2019-11-04
Karlstads universitet, Arvika kommun och Eda kommun har kommit överens om en gemensam handlingsplan för de kommande åren, där det bland annat ingår att formulera ett samverkansavtal. – Vi ser fram emot ett närmare samarbete med de Värmländska kommunerna och att bidra till regionens utveckling.
2019-11-04

Krisövning 5 november

Nyheter » 2019-11-04
Den 5 november genomförs en krisövning på Karlstads universitet. Polisens insatsstyrka deltar och tränar i hus 9A. Detta hus stängs av under övningen. Hus 9A ligger med gaveln mot hus 12 närmast skogen. Krisledningsgruppen samt ledningarna för fakulteterna och lärarutbildningen deltar i övningen. Andra funktioner och personalgrupper kan bli inblandade vid behov. Krisövningen sker i samarbete med räddningstjänst och polis.
2019-10-31
Från regional utveckling till samhällsbyggande och nu till samhällsförändring. Centrumbildningen CRS byter namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring och firar samtidigt att dess forskarskola fyller 10 år. Från regional utveckling till regionalt samhällsbyggande till hållbar samhällsförändring. Liksom samhället forskarna studerar, ändras även forskningsfältet.
2019-10-28
Elever närmar sig ofta kunskaper om det förflutna i berättelsens former. I historieundervisningen använder lärare och läromedel däremot ofta abstrakta förklaringar. Undervisningen kan därför förstås som ett komplicerat möte mellan dessa utgångspunkter.
2019-10-28
Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, fick vid sitt besök i Värmland en presentation av aktuell forskning inom bioekonomi. Forskare från Karlstads universitet presenterade tillsammans med BillerudKorsnäs ett projekt som handlar om att framställa polymerer av restprodukter från pappersmassatillverkning.
2019-10-25
Kompetensutveckling på avancerad nivå som kan omsättas i praktiken och hjälpa svenskt näringsliv att öka sin konkurrenskraft. Det vill CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, erbjuda genom två nya kurser inom området tjänster.
2019-10-24
Forskare vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har funnit att exponering för blandningar av kemikalier under graviditeten kan kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn vid sju års ålder. Kemikalier av betydelse kommer bland annat från vanliga hushållsartiklar, plaster, bekämpningsmedel och mat.
2019-10-23
Gamification eller spelifiering är något som butiker och företag kommer att börja använda sig allt mer av i framtiden för att knyta kunder till sig. Johan Högberg har skrivit en avhandling på ämnet och ser spelifiering som ett kraftfullt verktyg för att förändra eller vidmakthålla ett beteende. - Jag har tittat på vissa delar av spelupplevelse och hur man kan använda det i marknadsföringssyfte.
2019-10-22
5G-nätverkets lansering närmar sig och förväntningarna är stora. Både privatpersoner och industri ser fram emot högre hastighet, minimal fördröjning och möjligheten att hantera fler uppkopplade enheter samtidigt. Men hur tar man bäst till vara på de nya möjligheterna med 5G-tekniken?
2019-10-16
Socionomprogrammet vid Karlstads universitet har flest sökande inför vårterminen 2020. 262 personer har sökt till programmet i första hand. - Det är glädjande att programmet är populärt. Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning och verksamhetsfältet är brett.
2019-10-16
Startskottet för höstens högskoleprov går på söndag den 20 oktober klockan 08.10. Karlstads universitet anordnar högskoleprovet i Värmland och norra Dalsland och provet kan skrivas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Torsby och Åmål. 1126 personer skriver provet på de orter som Karlstads universitet har hand om. - Vi tycker det är roligt att många tar chansen och skriver provet.
2019-10-15
Nu är slutrapporten klar för kluster 3, där sociologi, arbetsvetenskap, genusvetenskap samt ledarskap och organisation granskats. Treklöversamarbetet för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet lämnar varsin rapport för respektive lärosäte.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"