Nyhetsarkiv för Kau.se

2020-05-06
När coronakrisen slog till grusades många planer för evenemang. Anna Sjöberg, adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap och lärare på kursen Grafisk form och foto fick byta Värmlands museum mot ett digitalt showroom för sina studenters arbete. Se intervjun här. Studenterna på kursen Grafisk form och foto har under våren arbetat med ett fotoprojekt på temat FN:s globala mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna.
2020-05-05
Studenter vid Karlstads universitet erbjuds att genomföra studier i olika delar av världen, bland annat i indiska Varanasi, eller Banaras som det också är känt som.
2020-05-05
Besöksnäringens aktörer är numera online, vilket förändrar förutsättningarna för hur näringen kommunicerar med besökare, hur marknadsföring, reseplanering och bokningar sker samt besökarnas upplevelse på plats. Vilka möjligheter ger nya digitala lösningar för besöksnäringen? Projektet Platsbaserade digitala upplevelser har som mål att bidra till ny kunskap, nya idéer och ökad samverkan, genom en utvecklings-och innovationsprocess .
2020-05-04
På grund av det osäkra läget kring Covid-19 flyttas höstens examenshögtid till helgen 11-13 december 2020. Inbjudan till högtiden i december skickas ut i slutet av juni och riktar sig till dig som erhållit ditt examensbevis under våren 2020, eller avser att ansöka om det senast den 14 september 2020. Även du som skulle ha varit med på högtiden i mars 2020, och valde att inte få ditt glasäpple hemskickat, kommer att bjudas in. Mer om examenshögtid
2020-04-29
I avhandlingen ”Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning: En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie” har Sebastian Lindroos-Moll, nybliven doktor i civilrätt vid Karlstads universitet, bland annat undersökt utvecklingen av god redovisningssed. Sebastian Lindroos-Moll, hur skulle du sammanfatta den utvecklingen? - Att sammanfatta kortfattat är svårt då identifiering av god redovisningssed är så förknippat med tolknings- och bedömningsfrågor.
2020-04-29

Ny studie: Storpack ger matsvinn

Nyheter » 2020-04-29
Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart. Det visar en ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där forskarna kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att konsumenters osäkerhet kring datummärkning och hållbarhet hos livsmedel är en stor bidragande faktor till att mat slängs. - Förpackningar målas ofta upp som en stor miljöbov, men är nödvändiga för att transportera och skydda maten.
2020-04-28
Pam Fredman, Ann Fust, Mikael Liljestrand och Amir Sajadi är nya ledamöter. Karin Johansson fortsätter som ordförande för universitetsstyrelsen.
2020-04-28
Den amerikanske författaren Cormac McCarthy, med verk som Blood Meridian, Städerna på Slätten och Vägen, är i fokus för en ny avhandling från Karlstads universitet. Fredrik Svensson lyfter fram nya aspekter av ett mångårigt författarskap som resulterat i såväl romaner som pjäser och filmmanus. Cormac McCarthys produktion spänner över lång tid, från 1960-talet fram till början av 2000-talet och hittills har det blivit tio romaner.
2020-04-28

Vipp forskarskola på väg i mål

Nyheter » 2020-04-28
Forskarskolan Vipp som startade 2011 kommer att gå i mål med utgången av 2020. Det firas genom ett avslutningsarrangemang i samband med Papermakers Night den 12 november. - Vi kommer under detta år vinnlägga oss om göra klart alla projekt och skapa förutsättningar för att alla doktorander ska kunna ta sina examina, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och ny programdirektör för Vipp Forskarskola.
2020-04-27
Datavetenskap har beviljats medel från KK-stiftelsen, inom ramen för Avans, för att ta fram ett nytt masterprogram inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet. Det nya programmet kommer att lanseras hösten 2022. – Det är jätteroligt, säger Johan Eklund, lektor i datavetenskap och projektledare för det nya programmet.
2020-04-24
I underhållningsbranschen och inte minst inom musikindustrin är det ingen nyhet att det är männen som dominerar nyckelpositionerna. Detta märks även på Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund då det flesta lärare är män och så också många av de gästföreläsare som besöker utbildningen. Helt enkelt för att branschen ser ut så. Men det råder absolut ingen brist på kompetenta kvinnliga upphovspersoner och musikproducenter som kan vägleda fler kvinnor i branschen.
2020-04-23
Den pågående coronapandemin utgör en förändring för alla i samhället med mycket stor påfrestning på både global nivå och för enskilda individer. Hur klarar de gamla i vårt samhälle att hantera och förhålla sig till krisen?
2020-04-22
Karlstads universitet har fått rättighet att utfärda tandhygienistexamen. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, idag, 22 april. Beslutet innebär att tandhygienistutbildningen kommer att kunna starta vid Karlstads universitet. Universitetskanslersämbetet ger Karlstads universitet rätt att utfärda tandhygienistexamen, det glädjande beskedet mottog Karlstads universitets rektor Johan Sterte. – Det här är ett mycket glädjande besked.
2020-04-20
I juni 2019 avslutades den excellenssatsning som Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Datavetenskap varit del av sedan 2014. Genom satsningen har forskargrupperna kunnat växa och utvecklas för att fortsatt producera forskning i världsklass.
2020-04-16
Den senaste tiden har media rapporterat om säkerhetsbrister i Zoom världen över. Den instans av Zoom som Karlstads universitets leverantör SUNET tillhandahåller är dock inte, i samma utsträckning, påverkad av de nämnda säkerhetsbristerna. – Som anställd eller student vid Karlstads universitet kan vi känna oss trygga med att använda Zoom, säger Monika Allöv Andersson, Zoomansvarig vid IT-avdelningen vid Karlstads universitet.
2020-04-16
I coronakrisens spår har universitet och högskolor i Sverige fått fler utbildningsplatser och intresset för högre utbildning har ökat nu när arbetsmarknaden blivit tuffare. Ansökningarna till Karlstads universitet har ökat med 23 procent jämfört med 2019. Totalt ansökte 38 599 personer till Karlstads universitets program och kurser, vilket är en kraftig ökning från de 31 190 som sökte 2019.