Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-04-13
En studie från CPS, Centrum för personsäkerhet, på Karlstads universitet visar att risken av dö under långdistanslopp i Sverige mellan åren 2007 och 2016 är mycket låg jämfört med tidigare studier. Löpning har blivit allt mer populärt i Sverige. Under det senaste årtiondet har intresset för att springa långt, såsom maraton, fått en ökad popularitet. Att springa ett långlopp är en stor utmaning och att fullfölja loppet är en lika stor prestation.
2018-04-10
Arbetsmoral – att göra rätt för sig – har länge kännetecknat den svenska arbetsmarknadspolitiken. Men det som tidigare var ett ansvar för samhället och dess institutioner har alltmer kommit att bli ett ansvar som vilar på individens axlar. Arbete och försörjning som rättighet har idag blivit en skyldighet att i det närmaste villkorslöst stå till arbetsmarknadens förfogande.
2018-04-06
Det är fotboll på absolut högsta nivå. Engelska Premier League präglas av hård konkurrens och stora pengar. Spelare väljs, köps och säljs. Inom lagen är det ofta tuffa tag och konkurrens spelare emellan. Hur är det när en spelare från juniorlaget rekryteras upp till A-laget?
2018-04-04

3D-printing i metalliska material

Nyheter » 2018-04-04
Vid Karlstads universitet pågår projektet AT-LAB som utvecklar kunskap kring 3D-printing/additiv tillverkning i metalliska material. Den 5 april inviger AT-LAB sitt laboratorium som utrustats med det senaste inom detta område . - Additiv tillverkning är en ny metod för resurseffektiv tillverkning som ger unika möjligheter att gå från ”data to thing” snabbt och flexibelt, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialteknik på Karlstads universitet.
2018-04-03
Tillströmningen av nya och lättillgängliga droger på internet är större än någonsin. Samtidigt är kunskapen om preparaten och användarna bristfällig. En ny avhandling vid Karlstads universitet pekar på att större kunskap om drogkulturen på nätet och droganvändarnas drivkrafter, attityder och upplevelser kan effektivisera prevention och vård. Marknaden för droger är i förändring.
2018-04-01
​Karlstads universitets nya rektor Johan Sterte fattar i dagarna beslut om en kraftig neddragning på det han kallar ”trivseltrams”. Bland annat kommer det inte att förekomma några fler aprilskämt. Det här var universitetets aprilskämt 2018, som många snabbt listade ut. Johan Sterte har hittills haft en avvaktande profil när det gäller studentinriktade aktiviteter på Karlstads universitet. Nu tar han bladet från munnen.
2018-03-28
... du höll i en nationell konferens om integrerade arbetssätt och Resursgrupps-ACT här vid Karlstads universitet för en tid sedan. ... vad handlade konferensen om egentligen? - Resursgrupps-ACT är en evidensbaserad metodik för att ge ett samlat stöd åt personer med allvarlig psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.
2018-03-27

Floating kan dämpa ångest

Nyheter » 2018-03-27
Få människor med ångestproblematik får idag den vård de behöver. Endast cirka hälften av de med svårare ångestproblematik blir bättre genom den vård som används och som anses vetenskapligt etablerad inom sjukvården. Flotation-REST, floating, kan vara ett komplement till dagens behandlingsmetoder.
2018-03-26
Yrkessoldater kräver meningsfulla arbetsuppgifter om de ska vara kvar inom Försvarsmakten. För värnpliktiga soldater ser det annorlunda ut – vissa grundläggande personliga drivkrafter förenar de som blir kvar inom försvaret. Det framgår i en ny doktorsavhandling av Johan Österberg, forskare i psykologi vid Karlstads universitet och Ledarskapscentrum på Försvarshögskolan. Johan Österberg har studerat förutsättningarna för Försvarsmakten att rekrytera och behålla soldater.
2018-03-22
Forskarutbildningen i psykologi vid Karlstads universitet håller hög kvalitet. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, igår och beslutet är en glädjande läsning för universitetet. UKÄ granskar ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige mellan 2017 och 2022. Psykologi är ett av de ämnen som nu har granskats och där tio utbildningar bedöms ha hög kvalitet, medan kvaliteten ifrågasätts på två utbildningar.
2018-03-21
Stefan Olsson, professor i finansrätt och ämnesföreträdare för skatterätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är ny redaktör för tidskriften Skattenytt. Tidskriften är en av Sveriges ledande inom skatterätt och har funnits i mer än 60 år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.
2018-03-15

Ny fas för SOFIA-studien

Nyheter » 2018-03-15
SOFIA-studien har det långsiktiga målet att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn. Studien startade år 2010 och är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Karlstads universitet och Örebro universitet. Nu genomförs den femte datainsamlingen i Karlstads kommun.
2018-03-15
Idag, den 16 mars, är det den internationella sömndagen. Sömn är som bekant ett grundläggande behov för oss människor för att fungera i tillvaron. Men vad händer när det inte går att sova och vilken hjälp går att få?
2018-03-15
Pappor och bröder som hotar och misshandlar sina döttrar och systrar, ibland med dödlig utgång. Unga tjejer som begränsas i sina liv. Hedersrelaterat våld finns i alla Sveriges kommuner och det är främst socialtjänsten som har ansvar för att handla, gripa in och ordna med skydd när det behövs.
2018-03-14
I höst startar Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden. Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"