Nyhetsarkiv för Kau.se

2020-06-03
Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten.
2020-05-28
Nu i slutet av maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är, på grund av den pågående pandemin, utställningen digital istället för på plats på Karlstads universitet. - Det är mycket roligt att följa studenternas designprocesser, som leder fram till bra lösningar och produkter, säger Monica Jakobsson, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet.
2020-05-27
Slutrapport för utvärdering av examen på kandidat-, magister- och masternivå inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, riskhantering samt risk- och miljöstudier är klar.
2020-05-27
Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna har förändrats för verksamma i branschen och vad som krävs för att hantera situationen. Listan på inställda evenemang har blivit lång under vintern och våren, och än ser det inte ut att lätta för musik- och eventbranschen.
2020-05-27
”Lärares observation av, och återkoppling till, varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.” Det säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT. Forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT, Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, är ett samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen
2020-05-26
Korrekt installation av brandväggar är ett utmanande arbete som blir svårare och svårare allt eftersom ett nätverk växer. Artem Voronkov, nybliven doktor i datavetenskap, har fokuserat på hur man kan hjälpa systemadministratörer att förbättra hanteringen av brandväggar. De flesta företag har tillgång till internet och internetanslutna nätverk.
2020-05-26
Utbildningen i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund. Det står i skollagen. Men vad händer när förutsättningarna saknas? Tid för kollegialt samarbete är betydelsefullt för arbetsmiljön och undervisningens kvalitet, men det finns sällan en genomarbetad organisation som stöder ett samarbete runt planering och efterarbete.
2020-05-20
För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För att göra reningsprocessen mer miljövänlig kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan.
2020-05-18
Formula Student-teamet Clear River Racing, CRR, är färdiga med årets bil som kommer att bli den sista förbränningsdrivna bilen som CRR tillverkar. På onsdagen den 20 maj avtäcks bilen CRR20, som tog över 15 000 timmar att bygga. Clear River Racing är ett team på 26 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student. Det är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter.
2020-05-15
Idrottsrörelsens verksamhetsidé handlar om att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Idrottsföreningarna är måna om att fånga upp barn och ungdomar tidigt, inte minst nyanlända barn och ungdomar som dessutom lär sig språk och kultur snabbare genom att vara med och idrotta.
2020-05-14
Kan digitala tjänster stötta människor som vill förändra sitt beteende? Det är frågan som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, just nu undersöker tillsammans med Friskvården i Värmland. Många människor vill, eller måste för sin hälsas skull, ändra sina levnadsvanor och bli mer hälsosamma, till exempel genom att börja motionera, äta mer hälsosamt eller sluta röka. Även om många vill göra en förändring är det ingen enkel uppgift.
2020-05-14
Är du sugen på att plugga i sommar? Perfekt. Karlstads universitet erbjuder nu flera helt nya kurser! Här kommer roliga nyheter för dig som inte har spikat sommarens planer ännu. Karlstads universitet erbjuder från och med nu ett flertal helt nya sommarkurser inom bland annat journalistik, musik och engelska. Du anmäler dig via antagning.se och din anmälan hanteras utifrån den dagen den kommer in.
2020-05-13
Coronakrisen har påverkat i stort sett hela samhället – så också journalistiken. Samtidigt som behovet av rapportering och analys är rekordstort och fler konsumerar media än någonsin, går många redaktioner på knäna ekonomiskt. Ett nyhetsläge som kan liknas som det vid ett världskrig.
2020-05-13
Karlstads universitet får 27 miljoner av KK-stiftelsen för att utveckla företagens kompetens inom bland annat tjänsteutveckling och innovation. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har i mer än 30 år bedrivit forskning och utbildning med fokus på tjänster och värdeskapande.
2020-05-12

Idag firar vi sjuksköterskan

Nyheter » 2020-05-12
Idag, den 12 maj, är det den internationella sjuksköterskedagen. Lite extra i år då Världshälsoorganisationen, WHO, har utsett år 2020 till sjuksköterskan- och barnmorskans år för att uppmärksamma deras bidrag till hälso- och sjukvården samt riskerna med den rådande bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det är också 200 år sedan Florence Nightingale föddes.
2020-05-11
”Att samtala är så lättillgängligt att vi nästan glömmer bort att det är ett starkt och verkningsfullt verktyg för att bedriva skolutveckling”. Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, och Mia-Marie Sternudd-Groth, lektor i pedagogiskt arbete, båda verksamma vid Karlstads universitet och redaktörer för antologin Skolutveckling genom samtal. Nu är det förstås inte så enkelt som att bara prata på.
2020-05-08
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, vill uppmärksamma en person som har en drivande roll i den svenska musikbranschen. Hon har också anknytning till Värmland och har haft stor betydelse för Musikhögskolan Ingesund i samband med årliga Polar Music Prize som hon är VD för. Marie Ledin utses till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2020. Marie Ledin är dotter till legendaren Stikkan Anderson och värmlandsbördiga Gudrun Rydstedt.
2020-05-07
Centrum för genusforskning, CGF, är ett kunskaps- och forskningscentrum, där forskare från flera ämnen samverkar. CGF har funnits som forskargrupp sedan 2006, men har rötter från tidigt 1990-tal då miljön gick under Jämställdhetscentrum. Vem är du och vad har du för bakgrund? - Min bakgrund är inom genusstudier och sociologi.