Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-06-18
Över 50 högstadieelever i Karlstads kommun har under läsåret haft studenter vid Karlstads universitet som mentorer inom projekt Näktergalen. Det är tredje året som universitetet genomför Näktergalen för att bredda rekryteringen, samtidigt som studenterna får ett komplement till sina universitetsstudier genom mentorskapet. Näktergalen startade i Malmö 1997 och har spridit sig till universitet runt om i Europa.
2019-06-18
Alla barn ska, enligt förskolans läroplan, ha inflytande över verksamheten som de deltar i. Även FN:s konvention om barnets rättigheter, som nästa år kommer bli lagstadgad i Sverige, beskriver att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i sammanhang som berör dem. Tidigare studier visar att arbetet med barns inflytande ofta innefattar vissa förmågor hos barnet. Det kan handla om att verbalt uttrycka en åsikt, att välja bland olika alternativ samt förstå konsekvenser av dessa val.
2019-06-18
Den här sommaren anordnade Karlstads universitet ett kollo för barn i åldrarna 10-12 år för första gången. Det är inte vilket kollo som helst utan ett digitalkollo där barnen fick jobba med bland annat programmering. Nytt i läroplanen för grundskolan är att elever ska få en ökad förståelse för den digitalisering som finns runt omkring oss.
2019-06-17
Att vara medveten om sin läsförståelse och hur den kan utvecklas är av vikt för alla elever men kan vara särskilt viktigt för flerspråkiga elever. Arbete med lässtrategier kan vara ett led i att utveckla en sådan medvetenhet, visar en avhandling i svenska som andraspråk av Anna Lindholm, Karlstads universitet, som disputerat vid Göteborgs universitet. Flerspråkiga elevers läsförståelse har uppmärksammats i ett flertal rapporter den senaste tiden.
2019-06-12
Det parlamentariska läget i riksdagen, sedan valet 2018, påverkar Karlstads universitets ekonomiska redovisning. Lärosätets utfall till och med april månad 2019 är ett överskott på 20,1 miljoner kronor. Universitetets prognos för helåret är ett överskott på 3,3 miljoner kronor, vilket är nästan 16 miljoner högre än budgeterat.
2019-06-12
Risk-och miljöstudier, Centrum för personsäkerhet och Centrum för klimat och säkerhet flyttar till Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid årsskiftet. Det beslutade rektor igår, måndag 10 juni. Bakgrunden är en allt tydligare samhällsvetenskaplig inriktning av verksamheten. Även programmen kandidat i Miljö och säkerhet samt master i Riskhantering i samhället byter fakultetstillhörighet.
2019-06-11
Kompositören Sven-David Sandström utsågs till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2015 och har tidigare undervisat i komposition vid Musikhögskolan Ingesund. Som lärare vid musikhögskolan skapade han en oerhört kreativ miljö och många av hans dåvarande studenter är numera etablerade tonsättare. Sven-David Sandström var en av vår samtids världsledande kompositörer. - Det var med stor sorg och saknad vi tog emot beskedet om Sven-David Sandströms bortgång.
2019-06-11
Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av utbildningar mot examina inom ämnena biologi, kemi och miljövetenskap klar. Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.
2019-06-03
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat grundlärarutbildningen 4–6 på Karlstads universitet. Några rubriker i utredningen är utformning, genomförande och resultat, vetenskaps- och kunskapsteori, personal, färdighet och förmåga samt uppföljning, åtgärder och återkoppling.
2019-06-03
Fredag 31 maj var det dags för årets upplaga av Handelshögskolans vårbal. Och det kyliga och regniga vädret från dagen innan hade blåst bort. Istället lyste solen på glada och stolta studenter. Handelshögskolans vårbal i fredags lockade ett par hundra studenter, som minglade och firade på KCCC i kvällssolen. Röda mattan, fotovägg, bubbel och ballonger - allt var på plats.
2019-06-03
Syftet med dagen var att utveckla samverkan med näringslivet och gemensamt verka för utveckling av högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik. - Vi är mycket nöjda med den breda medverkan vi hade på workshopen, säger Andreas Theocharis, universitetslektor i elektroteknik.
2019-05-31
Vid EXFO 2019 redovisas vårens examensarbeten gjorda av civilingenjörer och högskoleingenjörer i energi- och miljöteknik. I år presenteras 34 examensarbeten som bland mycket annat handlar om plast från skogsindustriellt avfall, nya generationens växthus och system med solceller. - Årets EXFO har ovanligt många projektredovisningar, vilket är mycket glädjande, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem.
2019-05-31

Pristrippel för forskare

Nyheter » 2019-05-31
På kort tid har det regnat priser över forskare inom geografi, medier och kommunikation. Ett nationellt avhandlingspris, samt två internationella priser, ett artikelpris och ett Top Faculty Paper-pris. Först ut är Raul Ferrer Conill, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, som har vunnit Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforsknings avhandlingspris 2019. Priset delas ut till den bästa avhandling som publicerats vid ett svenskt universitet 2017-2018.
2019-05-29
Seke Chainda, student på masterprogrammet i biologi vid Karlstads universitet, har blivit utsedd till årets Global Swede 2019. Den 21 maj uppmärksammades han tillsammans med andra Global Swede-studenter på en ceremoni på Utrikesdepartementet. Den 21 maj delades utmärkelsen Global Swede ut till 26 internationella toppstudenter från svenska lärosäten.
2019-05-28
Formula Student-teamet Clear River Racing är färdiga med årets bil. Onsdagen den 29 maj avtäcks den nya bilen, CRR19, som tog 25 000 timmar att bygga. Formula Student-teamet Clear River Racing är färdiga med årets bil.
2019-05-24
.. Ni hade en workshop om skogens olika värden på Utmarksmuséet i norra Klarälvdalen i mitten av maj. Hur gick det? - Det var jättekul, mycket energi och vi fick med oss massor av material att arbeta vidare med. Vilka var där? - Vi hade bjudit in olika människor med olika intressen för området i norra Klarälvdalen, både markägare, lokala företagare, representanter för olika föreningar i området, boende med flera.
2019-05-24
Den 27 maj har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning i foajén utanför Aula Magna på Karlstads universitet. Projekten redovisas muntligt den 28 maj i hus 21. - Det är fantastiskt roligt att följa studenternas designprocesser som verkligen leder fram till bra lösningar och produkter, säger Lennart Wihk, universitetsadjunkt i maskin- och materialteknik på Karlstads universitet.
2019-05-23
Nu finns ett nytt digitalt verktyg som lärare och studenter kan använda vid grupparbeten i undervisningen. Verktyget ”Att arbeta i grupp” är en applikation i lärplattformen Canvas som kan användas på kurser med grupparbeten.
2019-05-20
I situationer när du som idrottare ska prestera kan det dyka upp känslor inombords i form av nervositet, negativa tankar och ångest. Hur ska man hantera detta för att göra ett så bra resultat som möjligt?
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"