Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2019-12-09
Årets Sustainability Day på Handelshögskolan handlade mycket om att ta sig från prat till fart. Att planer och prat ska bli handling och fart, eftersom kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.
2019-12-06
För femte året i rad släpper studenterna på Ingesund en jullåt. Traditionen förs vidare, men i år bryts mönstret av låtar på engelska och texten blir för första gången på svenska. Årets låt, ”Vinterdröm” framförs av Ingesunds Christmas Ensemble med Elin Zampieri och Philip Wilson på sång.
2019-12-06
Sedan 2016 pågår MIRAI, ett samarbete mellan svenska universitet och lärosäten i Japan. Nu startar en ny period för MIRAI från nästa år med flera svenska och japanska lärosäten. De kommer att samverka inom forskning, utbildning och innovation.
2019-12-05
Forskningsprojektet "Levd religion" möjliggör omfattande fältarbeten bland muslimska, buddhistiska och kristna migranter i Karlstad och Angered. Genom förankringen i olika religiösa traditioner och två skilda kontexter, syftar studien till att fånga upp såväl religionsspecifika som religionsöverskridande mönster när det gäller social mobilitet och integration.
2019-12-05
En grupp från Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, vid Karlstads universitet har besökt Dharamsala i Indien. Syftet var att utveckla lärarstudenters möjligheter att utföra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och examensarbete i området samt att samla in material i ett pågående forskningsprojekt kring den tibetanska argumentationstekniken. Redan i slutet av 1980-talet startades ett samarbete mellan Karlstads universitet och Indien.
2019-12-04

Utrymningsövning i hus 21

Nyheter » 2019-12-04
Under onsdagsförmiddagen genomfördes en utrymningsövning i hus 21 på Karlstads universitet. Räddningstjänsten har befunnit sig inom universitetsområdet, och då främst i hus 21. Anledningen var en utrymningsövning. - Syftet med övningen var att testa den nya utrymningsorganisationen i hus 21 och prova vår egen utrymningsorganisation inom avdelning för campusservice.
2019-12-04

Om män och självmord

Nyheter » 2019-12-04
Varje år tar omkring 1500 personer sina liv i Sverige och cirka 70 procent av självmorden begås av män. Män är överrepresenterade i de flesta åldersgrupper och i nästan alla regioner i världen i statistiken över dödsfall. Varför? Vad finns det för preventiva insatser som riktar sig till män? Hur kan stödsamtal fungera?
2019-12-03

Välbesökt workshop om solel

Nyheter » 2019-12-03
Workshopen som handlade om elbilsladdning samt lagring av solel, lockade ett 70-tal personer. Karlstads universitet, Interreg-projektet ecoInside och Arvika kommun arrangerade i samverkan workshopen där branschfolk delade med sig av sina erfarenheter. - Vi blev positivt överraskade av det stora gensvaret från berörda företag och myndigheter i regionen, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem.
2019-11-28
Makarna Eva och Henry Kartman i Karlstad har testamenterat alla sina kvarlåtenskaper till Karlstads universitet. De ska användas till stipendier för studenter. Tillgångarna som bestod av kontanter, aktier, fonder och en lägenhet uppgick vid bouppteckningen till 12,3 miljoner kronor. Arvet, efter att båda makarna avlidit, är skiftat till EH Stipendiefond, där 80 procent av avkastningen årligen får delas ut till fyra stipendiater per år.
2019-11-27
Black Friday försöker locka konsumenter att handla mer. Samtidigt nås vi dagligen av klimatrapporter med uppmaningar till förändrade konsumtionsvanor och motreaktioner som White Monday växer sig starkare. Vad är det som får konsumenter att falla för denna köphysteri trots en ökad klimatångest?
2019-11-27
Hur planerar man samhällen? Vilka utmaningar finns och vilken kompetens behövs i framtiden? Hur ser vi på stad och landsbygd? Samhällsplanerarprogrammet firar 10 år nu på torsdag, den 28 november. På temadagen talar bland andra Po Tidholm, författare och årets Ander visiting professor vid Karlstads universitet och Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitet. Temadagen har rubriken "Kan samhällsplaneringen styra utvecklingen?
2019-11-25

Ett språk i förändring

Nyheter » 2019-11-25
- Ett levande språk förändras. Här kan vi se fröet till skriftspråket. Så mycket tidigare kan vi inte komma, säger Nils Dverstorp, universitetslektor i svenska språket, som tog med sig en grupp studenter från ämneslärarprogrammet på runexkursion och besökte Järsbergsstenen i Kristinehamn samt en runsten i Ve i Väse. I takt med att samhället förändras så förändras det svenska språket. Förändringar kännetecknar ett levande språk, om språket inte förändras har det dött ut.
2019-11-22
Ser vi ett uppsving för journalistiken ute i landet? Är det viktigt med lokala berättelser bortom blåljusrapportering, om hyperlokala sajter, och hur gör man när de nya kommuninvånarna inte kan läsa tidningen på svenska? Det var frågor som diskuterades under höstens Anderseminarium. Klyftan mellan storstäderna och resten av landet diskuteras på många håll i Sverige.
2019-11-21
På vilket sätt påverkar användningen av digitala lärplattformar undervisningen i klassrummen på gymnasiet? Vad händer med samspel och lärande när varje elev har sin egen dator och undervisningen flyttar till nya digitala rum?
2019-11-19
Behoven för distansstudenter ser annorlunda ut än behoven hos traditionella campusstudenter. UHR har därför beviljat 960 000 kr till projektet Följ en distansstudent som startar 2020 och som ska göra det enklare för studenter att studera på distans. Sandra Berginge blir projektledare för Följ en distansstudent och Frida Gråsjö är projektägare. – Det är glädjande att UHR också inser betydelsen av att sätta användaren i fokus.
2019-11-18
I stark konkurrens med andra lärosäten har Karlstads universitet beviljats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till forskning om hur ämneskunskap kan omställas till undervisning. Pengarna möjliggör finansiering av tio doktorandtjänster. Forskningsmedlen landar i miljön kring ROSE som sedan tidigare har bedrivit forskning inom området hur man omställer disciplinär kunskap till undervisningskunskap – alltså från ämnen till undervisning.
2019-11-18
När domstolarna fattar beslut om att fortsätta eller upphöra med vård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, blir ofta tidigare bedömningar i praktiken vägledande. Det innebär att barn och unga som en gång blivit föremål för tvångsvård tenderar att bli kvar i vården under avsevärd tid.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"