Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-05-08
… varför var du där? - Det här är ett återkommande internationellt toppmöte med fokus på hållbar bioekonomi. Jag var där i min roll som koordinator för forskningsprojektet Ingoskog, för våra andra projekt om skoglig bioekonomi och som föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande. Mina kollegor Ida Grundel och Marie Nordfeldt var också på plats.
2018-05-08
Behovet av ingenjörer inom elektroteknik är stort och därför bjöd Karlstads universitet in till en workshop med berört näringsliv, för att diskutera vad som kan öka intresset för utbildningen. - Vi hoppas genom dagens workshop ytterligare stärka kontakten med studenternas framtida arbetsgivare, säger Andreas Theocharis, universitetslektor i elektroteknik, som höll i workshopen.
2018-05-07

SM i ekonomi 2018 avgjort

Nyheter » 2018-05-07
SM i ekonomi avgjordes i helgen i Karlstad och vinnare blev Handelshögskolan i Stockholm. Finalen ägde rum lördag den 5 maj och domare var bland andra Katharina Rahnert och Markus Fellesson, båda lektorer i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Årets SM i ekonomi gick av stapeln den 3 maj i Karlstad och temat var ”Tradition meets the future”.
2018-05-03
Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, har utsett en ny hedersdoktor för 2018. Hon är en synlig person inom näringslivet, både regionalt och nationellt och verksam inom mediebranschen - hon heter Victoria Svanberg. Victoria Svanberg är ledamot i Anderstiftelsen och delägare av NWT-koncernen. Hon är styrelseledamot i ett flertal av Sveriges och Norges största mediehus, till exempel Schibstedt-koncernen och Polaris Media.
2018-05-03
Ordningsproblem i svensk skola är en återkommande debattfråga. Då och då höjs röster för införande av betyg eller skriftliga omdömen i ordning och uppförande. En ny stor klassrumsstudie från Karlstads universitet visar dock att arbetsklimatet i de flesta klassrum överlag är väldigt bra.
2018-04-27
Den 18-21 juni arrangerar Karlstads universitet det 31:a Internationella Symposiet om databaserade medicinska system, IEEE CBMS 2018. Och intresset är stort - över 200 konferensbidrag har kommit in. Att göra ett urval är nu ett digert jobb för symposiets internationella kommitté.
2018-04-26
I höstas fick Adrian Muntean, professor i matematik, tillsammans med Kanazawa University i Japan 743 678 kronor från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Ett projekt som ska ge matematikstudenter en dubbel kandidatexamen från Karlstads universitet och Kanazawa University.
2018-04-25
Programmet Vetenskapens värld på SVT handlade 23 april om Ungas psykiska ohälsa. Det tog upp frågan om användningen av smartphones och sociala medier ligger bakom att allt fler unga mår dåligt. Curt Hagquist, professor och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, var en av de som intervjuades. Fler och fler unga känner oro och ångest samtidigt som smartphones och sociala medier används mer och mer.
2018-04-25

Håkan Gustafsson till Hovrätten

Nyheter » 2018-04-25
Från 1 maj till 31 oktober kommer Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära vid Handelshögskolan, att vara adjungerad som extern ledamot vid Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg. Håkan Gustafsson är programledare för juristprogrammet och har sedan 2014 arbetat på ämnet juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Han har tidigare tjänstgjort som adjungerad domare på Kammarrätten i Göteborg samt undervisat och forskat vid Göteborgs universitet.
2018-04-24
Det konstaterade universitetsstyrelsen när de idag sammanträdde på Musikhögskolan Ingesund. Styrelsen beslutade också att godkänna delårsrapporten med ekonomiskt överskott och att utse Thomas Blom till ställföreträdande rektor. - Jämställdhetsintegrering och att ta fram en långsiktig strategi är viktigt för Karlstads universitet och det är bra att det finns förankring i styrelsen, säger rektor Johan Sterte.
2018-04-24
På måndagseftermiddagen fick Karlstads universitet och Handelshögskolan franskt besök. Det var Frankrikes ambassadör i Sverige och sju parlamentsledamöter som var på snabbvisit i Karlstad. Under sitt besök guidades de av Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens svensk-franska vänförening. Delegationen hade uttryckt önskemål om att se andra delar av Sverige än Stockholm och var särskilt intresserade av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
2018-04-23
På torsdag 26 april är det årets cykeldag på Karlstads universitet. Alla som cyklar till universitetet denna dag får ett cykeltillbehör och vid huvudentrén finns även i år en cykelfirma som justerar bromsar och växlar. - De senaste åren har antalet personer som cyklar till universitetet ökat kraftigt.
2018-04-23
Tänk dig att du kan abonnera på transportlösningar som tar dig dit du vill, när du vill, via en app i mobilen. Denna tjänst kommer att testas i Stockholm och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien omfattar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda en mobilitetsapp för sitt vardagliga resande.
2018-04-23

Nätverket ITQ firade 10 år

Nyheter » 2018-04-23
ITQ - nätverket för tjejer som läser IT på universitetet och praktiker i branschen, firade 10 år med tårta, gästföreläsning och inte minst mingel och nätverkande. Gäst var Siduri Poli, 2017 års digitala inspiratör, som berättade om sitt intresse för teknik som verktyg för förändring. På plats fanns IT-studenter, gymnasieelever från Fria Läroveken samt yrkesverksamma från bland andra CGI, Ibiz Solutions, Karlstads kommun, Netgain, Sogeti och ÅF.
2018-04-17
Intresset för höstens nya sätt att utbilda sig till lärare vid Karlstads universitet är stort. 193 personer, varav 110 i första hand, har sökt till de 30 utbildningsplatserna på den nya utbildningen. Det nya Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6 vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6.
2018-04-17
Nu har Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet, skrivit in sig i Kungl. Vetenskapsakademien som ledamot. Vid en ceremoni introducerades ett tiotal nya ledamöter och därefter följde en högtidssammankomst i Konserthuset. - De nya ledamöterna, samlades i torsdags och introducerades i den fina sammanträdessalen på Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm, säger Ellen Moons.
2018-04-17
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster.
2018-04-16
Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för. - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier.
2018-04-16
Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har utsetts till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Hon är sedan tidigare ledamot i disciplinnämnden. Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"