Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2017-11-25
I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet kan arbeta tillsammans för att skapa nya digitala välfärdstjänster. I samband med satsningen har projektet DigitalWell Research startat vid Karlstads universitet.
2017-11-24

SELMA-studien firar 10 år!

Nyheter » 2017-11-24
Den 25 november är det SELMA-dagen på Karlstads universitet. Syftet med dagen är att bjuda in allmänheten och informera om SELMA-studien som undersöker kemikalier i vardagen och dess betydelse för barns hälsa.
2017-11-24
Geshe Pema Dorjee, hedersdoktor vid lärarutbildningen vid Karlstads universitet, är en engagerad föreläsare inom religionshistoria och den tibetanska kulturen. Han har haft ett mångårigt nära samarbete med såväl lärare som studenter, både i Karlstad och i Dharamsala, Indien, där universitetet har ett studiecenter.
2017-11-23
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling. Som vice preses blir rektor en del av IVAs högsta ledning. - Jag är hedrad över att få fortroendet att sitta i ledningen för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, säger rektor Johan Sterte. Förutom ett starkt kontaktnät kommer det också ge möjlighet till ökad inblick i och kunskap om teknik- och näringslivsutvecklingen i världen.
2017-11-23
Biblioteket vid Karlstads universitet har utsetts till Årets Miljöbyggnad vid Sweden Green Building Awards 2017. Den 15 år gamla byggnaden är den äldsta i landet att uppgraderas till Miljöbyggnad Guld. Certifieringen är resultatet av ett långsiktigt målinriktat samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet och Akademiska Hus som startade redan innan byggnationen. I kväll delade Sweden Green Building Council ut utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2017.
2017-11-21
2010 var senast Studenttidningen fanns på nätet. Nu får vi stifta bekantskap med den igen, i ny tappning och med succésiffror första veckan. - Det har varit jättebra respons, säger chefredaktör Denny Jansson. Den 27 oktober var premiärdagen för karlstadsstudenttidning.se. Under första veckan hade webbtidningen 20 000 besökare. Succé, med andra ord. Senast tidningen fanns online var 2010 – då valde redaktionen att satsa på papperstidningen och la ner webbvarianten.
2017-11-20
Den 17 november beslutade Svensk Friidrotts styrelse att starta ett fjärde prestationscentrum, nu i friidrottens hoppgrenar, och förlägga verksamheten till Karlstad. - Det är ett oerhört fint erkännande av vår elitidrottsmiljö i Karlstadregionen och den satsningen som vi på Karlstads universitet driver tillsammans med Karlstad kommun, Värmlandsidrotten och IF Göta Friidrott, säger Christian Augustsson, lektor på Idrottsvetenskap och föreståndare på Elitidrottsuniversitete
2017-11-15
Behovet av ökad samverkan för att utveckla kompetens och säkra forskningsframgång är viktigt både för industri och universitet. Detta var man ömsesidigt överens om vid ett seminarium om additiv tillverkning eller 3D-printing på Karlstads universitet.
2017-11-15
... du är författare till en nyligen utgiven bok om kyrkor - "Svenskarna och deras kyrkor". Hur kommer det sig att du skrev en bok om just kyrkor? - Det har sin förklaring i ett arbete som Riksantikvarieämbetet har bedrivit om sockenkyrkorna i Sverige. Det har under de senaste åren bedrivits en hel del forskning om sockenkyrkor och som publicerats mest som inomvetenskapliga arbeten.
2017-11-13
En ny studie från Karlstads universitet visar att det finns allvarliga kvalitetsbrister i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. I praktiken visar studien att osäkerheten i provet är såpass stor att elevernas provresultat inte utgör en tillförlitlig grund för betygssättning i ämnet. Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, och Gustaf B.
2017-11-10
Under Sonja Kovalevsky-dagarna den 10-11 november får Karlstads universitet besök av gymnasieelever från hela Sverige. Eleverna som går sista året på gymnasiet och har ett brinnande intresse för matematik får ta del av föredrag med forskare från olika länder, workshops och problemlösning – allt med fokus på matematik. - Matematik har alltid varit mitt favoritämne.
2017-11-10
Under hösten har fyra studentgrupper på kursen Service Management and IT, arbetat med att intervjua olika målgrupper och föreslå förbättringar av en prototyp till en digital matchningstjänst, som Compare tagit fram. Syftet är att stödja företag att komma igång med satsningar på digitalisering och få fler innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation.
2017-11-09
Den 14 november arrangerar AFA Försäkring ett forskningsseminarium med temat digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö på Karlstad Congress Culture Center.
2017-11-02
Den senaste forskningen inom ytbehandling av papper presenteras under Paper Surface Centers seminariedag den 23 november på Karlstads universitet. - Seminariet kommer att handla om nya resurssnåla processer, förpackningar från förnyelsebara material, förpackningsutveckling för att minska matsvinn, produktsäkerhet vid livsmedelsförpackning, förpackningstryck samt utveckling av en hållbar bioekonomi, säger Lars Jänström, professor och föreståndare för Paper Surface Center.
2017-11-02
Två företag, Uddeholm, och Sogeti, deltog under onsdagen i Mathematics meets Industry (MIMM-day), där två lag fick i uppdrag att arbeta med företagens matematiska utmaningar. Lagen bestod av gymnasielever, studenter på universitetet, doktorander, seniora forskare och representanter från företagen. Dagen började med att Uddeholm och Sogeti presenterade en varsin matematisk utmaning som de sökte en lösning för.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"