Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-09-10
En vecka efter valet bjuder statsvetarna vid Karlstads universitet in till öppen eftervalsanalys med frågestund i Café Gläntan. Studenter, medarbetare och allmänhet är välkomna måndag 17 september klockan 15.30. En panel av statsvetare med olika infallsvinklar kommer ge sina analyser med utgångspunkt i årets val.
2018-09-07
Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sveriges Radio och Nya Wermlands-tidningen tar alla hjälp av statsvetare från Karlstads universitet för att få hjälp med analyser av valresultatet. P O Norell, lektor, ger sin syn på valet i Nya Wermlands-tidningen, Anders Broman, lektor, deltar i P4 Värmlands valvaka och Annika Fredén kommer medverka i Svenska Dagbladets och Aftonbladets webbsända valvakor under söndagen.
2018-09-06

Musik är inte bara musik

Nyheter » 2018-09-06
För inte så länge sedan var det branschen och artisterna som dikterade villkoren för sin egen tillvaro. Så är det inte längre. Sociala medier och individualiserad konsumtion har vänt uppochned på branschen, och det har varit upp till den att anpassa sig till nya spelregler.
2018-09-04
Maja Fjaestad, statssekreterare hos äldreminister Lena Hallengren, har tillsammans med riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (s) besökt Institutionen för sociala och psykologiska studier samt FoU Välfärd Värmland. Syftet var att ta del av aktuell forskning om äldres villkor i samhället. Forskning om äldres villkor i samhället var i fokus för statssekreterare Maja Fjaestads och riksdagsledamot Mikael Dahlqvists besök.
2018-09-04
Behöver du någon att prata med? Det kan handla om dina studier, en relation, familj eller andra bekymmer som gör tillvaron extra svår. Psykologprogrammet vid Karlstads universitet erbjuder kostnadsfri psykologisk behandling. Mottagningen vänder sig till dig med måttliga svårigheter.
2018-09-03
Tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv har sedan 1995 speglat aktuell forskning och debatt om frågor som jobb, arbetsmiljö, villkor och makt. År 2007 flyttade redaktörskapet från Arbetslivsinstitutet till arbetsvetenskap i Karlstad. Sedan dess har den kommit ut i tryckt form och som pdf på webben. Nu finns den i ett nytt digitalt Open Journal System. I mitten av augusti tog tidskriften ett kliv framåt i digitaliseringen.
2018-08-31
I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre.
2018-08-31
Universitetsbiblioteket i Karlstad kommer att fungera som vallokal för förtidsröstning 3-8 september. Dock ej 5 september. Röstningen är öppen klockan 10.00-15.00 och äger rum på plan 2. Kom ihåg id-handling och ditt röstkort!
2018-08-30
Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna. Under drygt ett års tid kommer Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, att vara utlånande på deltid till Tillitsdelegationen vid Regeringskansliet.
2018-08-28
Studenter, medarbetare och besökare får möjlighet att prata med politiker från åtta partier 29 augusti och 5 september. - Vi vill att universitetet ska vara en mötesplats med möjlighet till politiska samtal, inte minst inför höstens val, säger Arvid Dahlgren, kommunikationschef vid Karlstads universitet. Alla politiska partier som under pågående mandatperiod har representation i riksdagen, landstingsfullmäktige i Värmland eller någon av länets kommunfullmäktigeförsamling
2018-08-22

Student tog EM-silver i Dublin

Nyheter » 2018-08-22
Parasimmaren Lina Watz, som till vardags läser till sjuksköterska vid Karlstads universitet och är student vid Elitidrottsuniversitetet, tog i helgen EM-silver i 100 meter ryggsim. Hon passade också på sätta nytt svenskt rekord på denna distans. Lina Watz började simma när hon var 12 år gammal och har sedan dess varit med på tre VM, fyra EM och ett Paralympics.
2018-08-22
Konkurrensverket har beviljat drygt 1,5 miljoner kronor till forskning om redovisningens betydelse för upphandlingsregler. Det är Forum för redovisning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, som fått medel för projektet som sträcker sig över flera år. Forskningsprojektet ska undersöka vilken betydelse företagens redovisning, till exempel balansräkning och uppgifter om årsomsättning, har för att visa företags ekonomiska ställning vid offentliga upphandlingar.
2018-08-21
Vid ett symposium på svenska ambassaden i Tokyo presenterade Jorge Solis, docent i elektroteknik på Karlstads universitet, sin forskning om robotar som hjälpmedel för äldre. Ett forskningsområde som växer inte minst i Japan, där Karlstads universitet har ett forskningssamarbete med akademi och näringsliv. - I ett flerårigt samarbete pågår robotforskning, med akademi och företag i samverkan i både Sverige och Japan, säger Jorge Solis.
2018-08-20
Årets Clear River Racing gjordes av ny teknik. Det slutade inte med någon hög placering i tävlingen Formula Student Germany, men teamet är ändå nöjda med bilen och de steg som tagits framåt för projektets räkning. - Målsättningen 2018 var att ta Clear River Racing en division högre, säger Rickard Nilsson, projektledare för Clear River Racing. Därför beslutade vi oss för att ta oss till Tyskland och tävlingen Formula Student Germany.
2018-08-16
Den 14 augusti 2018 föranmälde Karlstads universitet till Universitetskanslerämbetet om ansökan om tillstånd att utfärda den nya tandhygienistexamen. - En utredning har gjorts inom Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap och den har visat på att det finns anledning att fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningarna för en ny tandhygienistutbildning vid Karlstads universitet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"