Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2020-04-22
Karlstads universitet har fått rättighet att utfärda tandhygienistexamen. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, idag, 22 april. Beslutet innebär att tandhygienistutbildningen kommer att kunna starta vid Karlstads universitet. Universitetskanslersämbetet ger Karlstads universitet rätt att utfärda tandhygienistexamen, det glädjande beskedet mottog Karlstads universitets rektor Johan Sterte. – Det här är ett mycket glädjande besked.
2020-04-20
I juni 2019 avslutades den excellenssatsning som Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Datavetenskap varit del av sedan 2014. Genom satsningen har forskargrupperna kunnat växa och utvecklas för att fortsatt producera forskning i världsklass.
2020-04-16
Den senaste tiden har media rapporterat om säkerhetsbrister i Zoom världen över. Den instans av Zoom som Karlstads universitets leverantör SUNET tillhandahåller är dock inte, i samma utsträckning, påverkad av de nämnda säkerhetsbristerna. – Som anställd eller student vid Karlstads universitet kan vi känna oss trygga med att använda Zoom, säger Monika Allöv Andersson, Zoomansvarig vid IT-avdelningen vid Karlstads universitet.
2020-04-16
I coronakrisens spår har universitet och högskolor i Sverige fått fler utbildningsplatser och intresset för högre utbildning har ökat nu när arbetsmarknaden blivit tuffare. Ansökningarna till Karlstads universitet har ökat med 23 procent jämfört med 2019. Totalt ansökte 38 599 personer till Karlstads universitets program och kurser, vilket är en kraftig ökning från de 31 190 som sökte 2019.
2020-04-09
Genom en ny enkät vill forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka hur människors vanor, beteenden och upplevelser förändras och påverkas av coronakrisen. Detta för att få mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan användas på bästa sätt samt vilken betydelse fysiska platser har för oss människor. På CTF pågår forskning om utveckling av digitala tjänster inom handel och besöksnäring samt inom hälso- och sjukvård.
2020-04-03
I takt med att internetanvändningen ökat i samhället har frågor kring personlig integritet blivit allt viktigare. Forskare har utvecklat nya tekniska lösningar för att skydda användarnas integritet, men många är omedvetna om att de finns eller väljer att inte använda dem.
2020-04-02
Det började med ett viralt utbrott på utvärderingar. I dag, snart tre år senare, släpps boken ”I kundens skor: Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv” där föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson reder ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder. - Jag var en av alla människor som såg och delade Klas Hallbergs utbrott på nätet.
2020-03-26
Kent Fredholm har varit verksam som lärare från årskurs 6 upp till gymnasiet och inom vuxenutbildning i ungefär tjugo år, men arbetar sedan tre år tillbaka på lärarutbildningen som adjunkt och doktorand, och med en enstaka gymnasiegrupp.
2020-03-25
Du har säkert märkt att videoklippet på din telefon bryts när du lämnar ditt hus och WiFi-nätet? Mobilen kopplar upp sig mot 4G och videon börjar spela igen. En fördel med flervägsnätverk, som kommer att bli vanligt i framtiden, är att mobilen kommer att byta mellan olika nätverk utan att du märker av det. Uppkopplingen blir riktigt snabb när trafiken skickas över flera vägar men samtidigt ökar risken för intrång.
2020-03-23
Den pågående coronapandemin utgör en samhällsrisk med mycket stor påfrestning för samhället från global nivå ner till enskilda individer. Ett samhälles förmåga att hantera kriser och breda samhällsrisker är av central betydelse för hur krisen utvecklas och vilka de mer långtgående konsekvenserna blir. Det är i nuläget för tidigt att göra välgrundade bedömningar av dessa konsekvenser.
2020-03-18
Spridningen av coronaviruset har fått konsekvenser som ingen av oss kunde ana i januari när de första rapporterna kom från Kina. Arbetet med att begränsa smittspridningen och skydda gamla och personer med underliggande sjukdomar, är en angelägenhet för hela samhället. Så även för Karlstads universitet. Många är naturligtvis oroliga, både för hälsan och för vilka konsekvenser åtgärderna i samhället får.
2020-03-17
I höst startar Masterprogrammet i innovation och tjänsteutveckling vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Programmet kombinerar innovation med ett fokus på tjänster och affärsskapande, en kombination som är den första av sitt slag i Sverige. – Den tillverkande industrin idag söker allt mer efter nya affärsmodeller där de kan utveckla och tjäna pengar på tjänster, säger Antti Sihvonen, lektor i företagsekonomi och programledare för den nya utbildningen.
2020-03-16
- Tusen tack! Det känns så klart helt fantastiskt att bli uttagen, speciellt så här tidigt. Det förenklar satsningen mot spelen på många sätt. Sen ger det såklart lite extra motivation att ta sig igenom de tuffaste passen. Mitt mål med detta spel är att simma snabbare än jag någonsin gjort, även med två ben. Det har varit mitt mål sen jag amputerade benet för tre år sedan, och jag kan inte tänka mig en bättre arena att göra det på än i Tokyo Aquatics Centre.
2020-03-09

Stanna kvar på marken

Nyheter » 2020-03-09
Två faktorer är avgörande för att minska flygresorna. Det handlar om politiska och sociala incitament samt att människor tar till sig lärdomar från utbildning i klimatförändringar. Flygresor står för en stor andel av de enskilda växthusgasutsläppen.
2020-03-05

Bananchips för minskat matsvinn

Nyheter » 2020-03-05
Forskarna Roger Renström och Lena Brunzell startade i början av förra året ett projekt på Karlstad universitet för att testa hur man kan torka bananer för att förlänga fruktens livslängd och därmed bidra till att minska matsvinnet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"