Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-01-18
Under hösten 2017 har samhället upplevt något som kan liknas vid en revolution. Kvinnor från många delar av samhället har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier.
2018-01-18
Det blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet.
2018-01-17
Han har studerat europeisk etnologi, sociologi och kulturvetenskap vid Humboldtuniversitetet i Berlin, skrev sin avhandling vid Köpenhamns universitet och har undervisat i pedagogisk sociologi vid Aarhus universitet. Sedan årsskiftet är Sebastian Mohr ny föreståndare för CGF - Centrum för genusforskning. Just nu håller han på att lära känna Karlstad och leta bostad, och om två veckor är det dags för kursen i svenska.
2018-01-16
Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De flesta är över 55 år. Vanliga symptom är långsamma rörelser, stelhet och skakningar men även kognitiva förmågor drabbas. De motoriska symptomen kan idag behandlas framgångsrikt med hjälp av läkemedel, men behandling mot kognitiva svårigheter saknas fortfarande.
2018-01-11
Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har beviljats 4,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning om tjänstefiering hos tillverkande företag. I projektet ska forskarna utveckla en referensmodell för att skapa en bättre förståelse för hur tjänstefiering går till i praktiken. Globalisering och ökad konkurrens har gjort att många tillverkande företag ökat sina tjänsteerbjudanden, inte minst när det gäller avancerade tjänster.
2018-01-11
Under hösten har Gabriel Bladh anställts vid Karlstads universitet som professor i samhällsvetenskapernas didaktik. Professuren är den andra i sitt slag i Sverige.  Gabriel Bladh kom till Karlstads universitet i slutet av 80-talet. Han studerade geografi och kulturgeografi och arbetade efter sin examen som lärare inom lärarutbildningen under 90-talet.
2018-01-10
En ny studie inom SELMA-projektet visar att användning av paracetamol under graviditet är kopplad till försämrad språkutveckling hos förskolebarn. Paracetamol är febernedsättande och smärtstillande och finns bland annat i Alvedon och Panodil men också i ett stort antal andra läkemedel.
2018-01-09

Att twittra som man pratar

Nyheter » 2018-01-09
Hur skiljer sig talspråk och skriftspråk åt i de sociala mediernas tidsålder? En del säger att de twittrar som de pratar – men vad betyder det? Det utreds i en aktuell avhandling om språkbruk och språknormer på Twitter från Karlstads universitet. Peter Wikström har disputerat i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Karlstads universitet, på avhandlingen "I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter".
2018-01-08
Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet väljs in i KVA, Kungl. Vetenskapsakademien som svensk ledamot i klassen för fysik. - Jag känner mig mycket hedrad över att bli invald i Kungl. Vetenskapsakademien, säger Ellen Moons. Det är ett stort erkännande, som tar lite tid att ta in. Ellen Moons är professor i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Karlstads universitet.
2018-01-02

Besök i Dharamsala gav mersmak

Nyheter » 2018-01-02
Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också. Två medarbetare på Centrum för klimat och säkerhet, Kristin Gustafsson och Nina Christenson, har i dagarna kommit hem från Dharamsala, där huvudsyftet har varit att undersöka klimatrelaterade risker.
2017-12-21

10,2 miljoner till Teknikerjakten

Nyheter » 2017-12-21
Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas 10,2 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.
2017-12-20
I ett år har Brian Hudson varit gästprofessor vid Karlstads universitet, närmare bestämt knuten till den starka forskargruppen i ämnesdidaktik - Rose. Målet har varit att mejsla fram en tydligare strategi, ett starkare internationellt nätverk och att flytta fram den akademiska positionen. Brian Hudson är professor i utbildningsvetenskap och var fram till förra året rektor vid School of Education and Social Work vid University of Sussex.
2017-12-20

Stipendier till historiestudenter

Nyheter » 2017-12-20
Karlstads universitets historiestudenter Viktor Carlsson och Susanna Hasselrot tilldelas Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris 2017. Susanna Hasselrot tilldelas årets pris på B-nivå för sin uppsats i historia vid Karlstads universitet, ”Rösträttsreformen 1919: En social revolution för kommunen?”. Juryns motivering lyder: ”Med fokus på sociala frågor undersöker Susanna Hasselrot kommunalpolitiken i Karlstads landskommun under perioden 1909 till 1929.
2017-12-19

Lillemor Lindwall går i pension

Nyheter » 2017-12-19
Lillemor Lindwall är legitimerad sjuksköterska, med specialistutbildning inom anestesisjukvård, vårdlärare, hälsovårdsdoktor och har varit verksam som universitetslektor samt professor vid Karlstads universitet. Nu är det dags för pension, men hon kommer fortsätta med olika uppdrag. Det var Lillemors intresse för människor som gjorde att hon tidigt valde att bli sjuksköterska.
2017-12-19
Sju produkter står för nästan hälften av allt svinn av frukt och grönsaker i en butik visar en studie genomförd av forskare på Karlstads universitet.
2017-12-15

En annorlunda VFU

Nyheter » 2017-12-15
Vid Karlstads universitet gör grundlärarprogrammets campusstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom Övningsskolprojektet. Projektet är en försöksverksamhet och har som mål att kvalitetsutveckla VFU:n, stärka lärandet och skolutvecklingens vetenskapliga grund. Samtidigt får skolorna i projektet en kompetenshöjning. En skola inom försöksverksamheten kallas för övningsskola.
2017-12-13
Kompetensförsörjningen i framtidens sjukvård är en stor utmaning. Därför har ett nytt projekt startat, klinisk utbildningsavdelning, KUA med fokus på sjuksköterskestudenters lärande vid Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad i samverkan med Karlstads universitet. Den nya kliniska utbildningsavdelningen har varit igång sedan mitten av oktober.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"