Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2020-05-13
Karlstads universitet får 27 miljoner av KK-stiftelsen för att utveckla företagens kompetens inom bland annat tjänsteutveckling och innovation. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har i mer än 30 år bedrivit forskning och utbildning med fokus på tjänster och värdeskapande.
2020-05-12

Idag firar vi sjuksköterskan

Nyheter » 2020-05-12
Idag, den 12 maj, är det den internationella sjuksköterskedagen. Lite extra i år då Världshälsoorganisationen, WHO, har utsett år 2020 till sjuksköterskan- och barnmorskans år för att uppmärksamma deras bidrag till hälso- och sjukvården samt riskerna med den rådande bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det är också 200 år sedan Florence Nightingale föddes.
2020-05-11
”Att samtala är så lättillgängligt att vi nästan glömmer bort att det är ett starkt och verkningsfullt verktyg för att bedriva skolutveckling”. Det säger Monica Evermark, föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum, RUC, och Mia-Marie Sternudd-Groth, lektor i pedagogiskt arbete, båda verksamma vid Karlstads universitet och redaktörer för antologin Skolutveckling genom samtal. Nu är det förstås inte så enkelt som att bara prata på.
2020-05-08
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, vill uppmärksamma en person som har en drivande roll i den svenska musikbranschen. Hon har också anknytning till Värmland och har haft stor betydelse för Musikhögskolan Ingesund i samband med årliga Polar Music Prize som hon är VD för. Marie Ledin utses till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2020. Marie Ledin är dotter till legendaren Stikkan Anderson och värmlandsbördiga Gudrun Rydstedt.
2020-05-07
Centrum för genusforskning, CGF, är ett kunskaps- och forskningscentrum, där forskare från flera ämnen samverkar. CGF har funnits som forskargrupp sedan 2006, men har rötter från tidigt 1990-tal då miljön gick under Jämställdhetscentrum. Vem är du och vad har du för bakgrund? - Min bakgrund är inom genusstudier och sociologi.
2020-05-06
När coronakrisen slog till grusades många planer för evenemang. Anna Sjöberg, adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap och lärare på kursen Grafisk form och foto fick byta Värmlands museum mot ett digitalt showroom för sina studenters arbete. Se intervjun här. Studenterna på kursen Grafisk form och foto har under våren arbetat med ett fotoprojekt på temat FN:s globala mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna.
2020-05-05
Studenter vid Karlstads universitet erbjuds att genomföra studier i olika delar av världen, bland annat i indiska Varanasi, eller Banaras som det också är känt som.
2020-05-05
Besöksnäringens aktörer är numera online, vilket förändrar förutsättningarna för hur näringen kommunicerar med besökare, hur marknadsföring, reseplanering och bokningar sker samt besökarnas upplevelse på plats. Vilka möjligheter ger nya digitala lösningar för besöksnäringen? Projektet Platsbaserade digitala upplevelser har som mål att bidra till ny kunskap, nya idéer och ökad samverkan, genom en utvecklings-och innovationsprocess .
2020-05-04
På grund av det osäkra läget kring Covid-19 flyttas höstens examenshögtid till helgen 11-13 december 2020. Inbjudan till högtiden i december skickas ut i slutet av juni och riktar sig till dig som erhållit ditt examensbevis under våren 2020, eller avser att ansöka om det senast den 14 september 2020. Även du som skulle ha varit med på högtiden i mars 2020, och valde att inte få ditt glasäpple hemskickat, kommer att bjudas in. Mer om examenshögtid
2020-04-29
I avhandlingen ”Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning: En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie” har Sebastian Lindroos-Moll, nybliven doktor i civilrätt vid Karlstads universitet, bland annat undersökt utvecklingen av god redovisningssed. Sebastian Lindroos-Moll, hur skulle du sammanfatta den utvecklingen? - Att sammanfatta kortfattat är svårt då identifiering av god redovisningssed är så förknippat med tolknings- och bedömningsfrågor.
2020-04-29

Ny studie: Storpack ger matsvinn

Nyheter » 2020-04-29
Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart. Det visar en ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där forskarna kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att konsumenters osäkerhet kring datummärkning och hållbarhet hos livsmedel är en stor bidragande faktor till att mat slängs. - Förpackningar målas ofta upp som en stor miljöbov, men är nödvändiga för att transportera och skydda maten.
2020-04-28
Pam Fredman, Ann Fust, Mikael Liljestrand och Amir Sajadi är nya ledamöter. Karin Johansson fortsätter som ordförande för universitetsstyrelsen.
2020-04-28
Den amerikanske författaren Cormac McCarthy, med verk som Blood Meridian, Städerna på Slätten och Vägen, är i fokus för en ny avhandling från Karlstads universitet. Fredrik Svensson lyfter fram nya aspekter av ett mångårigt författarskap som resulterat i såväl romaner som pjäser och filmmanus. Cormac McCarthys produktion spänner över lång tid, från 1960-talet fram till början av 2000-talet och hittills har det blivit tio romaner.
2020-04-28

Vipp forskarskola på väg i mål

Nyheter » 2020-04-28
Forskarskolan Vipp som startade 2011 kommer att gå i mål med utgången av 2020. Det firas genom ett avslutningsarrangemang i samband med Papermakers Night den 12 november. - Vi kommer under detta år vinnlägga oss om göra klart alla projekt och skapa förutsättningar för att alla doktorander ska kunna ta sina examina, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och ny programdirektör för Vipp Forskarskola.
2020-04-27
Datavetenskap har beviljats medel från KK-stiftelsen, inom ramen för Avans, för att ta fram ett nytt masterprogram inom nätverkskommunikation och cybersäkerhet. Det nya programmet kommer att lanseras hösten 2022. – Det är jätteroligt, säger Johan Eklund, lektor i datavetenskap och projektledare för det nya programmet.
2020-04-24
I underhållningsbranschen och inte minst inom musikindustrin är det ingen nyhet att det är männen som dominerar nyckelpositionerna. Detta märks även på Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund då det flesta lärare är män och så också många av de gästföreläsare som besöker utbildningen. Helt enkelt för att branschen ser ut så. Men det råder absolut ingen brist på kompetenta kvinnliga upphovspersoner och musikproducenter som kan vägleda fler kvinnor i branschen.
2020-04-23
Den pågående coronapandemin utgör en förändring för alla i samhället med mycket stor påfrestning på både global nivå och för enskilda individer. Hur klarar de gamla i vårt samhälle att hantera och förhålla sig till krisen?
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"