Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2018-03-13
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram.
2018-03-12
Forskare från Karlstads universitet har under åren 2012-2016 arbetat med projektet "Målarmusslans återkomst" och i och med det bidragit till att ha förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen i tolv sydsvenska vattendrag och i Östersjön på sikt – till nytta för den biologiska mångfalden och oss människor. Den tjockskaliga målarmusslan valdes ut som symbol för naturvårdsprojektet "Målarmusslans återkomst".
2018-03-09
CPS utgör ett samlat sektorsövergripande stöd för personsäkerhetsarbetet i samhället på mångvetenskaplig grund genom forskning, utredning och utveckling. Idén bakom CPS är att erbjuda ett samlat vetenskapligt stöd för detta breda fält utifrån en kombination av medicinska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv.
2018-02-27
Aktiviteter som tv-tittande, bilåkande eller skrivbordsjobb är mycket vanliga i det moderna samhället. Studier visar att vuxna är stillasittande i snitt sju - åtta timmar per dag vilket kan vara en riskfaktor för ett flertal sjukdomar och en förtidig död. Allt mer forskning visar hur risken för olika folksjukdomar ökar med minskad fysisk aktivitet. Det nya i forskningen är att kunskapen växer kring vikten att bryta stillasittande i det vardagliga livet.
2018-02-22
Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år.
2018-02-12
När Svensk Friidrotts Prestationscentrum Hopp öppnade sin verksamhet under en ceremoni i fredags, var Christian Augustsson, föreståndare för Elitidrottsuniversitetet, på plats. Svensk friidrott har sedan tidigare tre prestationscentrum: kast i Växjö, sprint/häck i Falun samt medel- och långdistans i Göteborg.
2018-02-08
Asaad Almssad, docent i byggteknik vid Karlstads universitet, har tilldelats ett författarstipendium av SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Hans bok "Betongkonstruktion" behandlar dimensionering och analys av bärande betongkonstruktioner. - Det är en stor glädje för mig att bli tilldelad detta stipendium. Jag vill tacka stiftelsen för deras förtroende för mitt arbete vilket ger mig uppmuntran till ytterligare författande.
2018-02-07
Jonas Berghel är sedan 1 dec-2017 professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar främst om energieffektiv torkning och pelletering av biomaterial som bidrar till omställningen mot en skogsbaserad cirkulär bioekonomi. - Som professor med ett stort intresse för både undervisning och forskning hoppas jag bli en tillgång för ämnet miljö- och energisystem, säger Jonas Berghel.
2018-02-06
... i går satt du i SVT:s morgonstudio och imorgon är du inbjuden att delta i ett panelsamtal på konferensen Psykisk (O)Hälsa – Samhällets barn & unga i Stockholm. Det gemensamma temat är den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. SVT rapporterade om siffror från Socialstyrelsen som visar att den psykiska ohälsan bland unga har ökat, och den ökar mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. Speciellt unga kvinnor drabbas.
2018-02-02

Etikpris till Rolf Ahlzén

Nyheter » 2018-02-02
Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, läkare och psykiater har tilldelats Svenska Läkaresällskapets pris i medicinsk etik, Hippokratespriset, 2017.
2018-02-01
Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, har blivit invald som senior member i IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, en organisation för avancerad teknologi i mänsklighetens tjänst. - Jag har blivit befordrad till IEEE Senior Member med motiveringen att jag genom min forskning och undervisning gjort betydande bidrag under en period av minst fem år, säger Jorge Solis.
2018-01-25
Individuella och aktiva val av såväl innehåll som kanaler har länge varit perspektivet inom medieforskningen. Men Johan Lindell, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap, lyfter in sociala strukturer och visar att klasstillhörighet i allra högsta grad formar de val vi gör i medielandskapet. Johan Lindell forskar bland annat om nyhetsanvändning i det digitaliserade medielandskapet.
2018-01-25
Eleverna tycker att betygssystemet i Idrott och Hälsa, IH, är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med av samtliga ämnen och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet. Eleverna tycker att betygssystemet i Idrott och Hälsa, IH, är orättvist och ofullständigt.
2018-01-24
I höstas sjösattes en C- och D-kurs, Produkters kemi, vid Karlstads universitet. Kursens syfte är att förmedla yrkesförberedande kunskaper om moderna produktionsprocesser såsom produkters livcykel från ett hållbart perspektiv. Bland annat genomfördes en temadag där Anders Karlsson från AstraZeneca medverkade. Kursen riktar sig till studenter på civilingenjörsprogrammet eller andra studenter som studerar kemi och kemiteknik.
2018-01-23

Forskning utan gravitation

Nyheter » 2018-01-23
Solcellsforskningen vid Karlstads universitet har beviljats ett tvåårigt bidrag på totalt 4,1 miljoner kronor från Rymdstyrelsen. Det är första gången Karlstads universitet får ett projektbidrag från Rymdstyrelsen. Experiment kommer att utföras i ett flygplan där man skapar så kallad mikrogravitation.
2018-01-18
Under hösten 2017 har samhället upplevt något som kan liknas vid en revolution. Kvinnor från många delar av samhället har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier.
2018-01-18
Det blir allt vanligare att anställda får dela arbetsplats med sina kollegor i stora, öppna kontorslandskap. På så sätt vill företag och organisationer spara pengar men också underlätta interaktionen mellan de anställda. En ny studie från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visar dock på det motsatta förhållandet.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"