Nyheter

 • 2023-05-31

  REAL –forskningsledare fortbildas för framtiden

  I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme. Genom kursen rustas kommande forskningsledare med viktiga lärdomar och utbyter erfarenheter över ämnes- och lärosätesgränserna.

  Syftet med ledarskapsprogrammet REAL är att introducera ledarskap i ett forskningssammanhang, som en förberedelse för framtida uppdrag som forskningsledare. Deltagarna har tagits ut genom en nomineringsprocess internt på respektive fakultet.

  Efter avslutat program kommer deltagarna att kunna:

 • 2023-05-29

  Kulturvetenskaplig forskning bryter ny mark

  Det mer än mänskliga är ett område inom skönlitteratur, poesi, film, teater och konst där ny forskning nu växer fram. Kufo, kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet, är med och bryter ny mark. Den 16-17 maj hölls ett internationellt symposium just med titeln ”More than human studies”.

  Bortom det mänskliga, där det jordiska möter det utomjordiska, där växt-och djurrikets varelser antar mänskliga former – eller om det är tvärtom? Här utforskas bland annat organismer som kommunicerar på ett okänt och oväntat sätt, till exempel svampar, träd eller encelliga organismer på havets botten som i den högaktuella tv-serien ”The swarm”. På Kufo:s symposium presenterades och prövades idéer och utkast till ny forskning om dessa kulturella uttryck.

 • 2023-05-17

  Samverkansprojekt ska göra digitaliserad vård smidigare

  Komplexa samhällsutmaningar kan bara lösas genom att många aktörer med skilda kompetenser samverkar. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet DHINO, Digital hälsoinnovation, där Karlstads universitet och Region Värmland samverkar, tar sig an utmaningen att öka digitaliseringen i hälso- och vårdsektorn.

  – Teknik har inte bara potential att förbättra människors livskvalitet, hälsa, självständighet och delaktighet i samhället, utan även att minska kostnader för hälso- och sjukvård, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning. Det finns stora möjligheter i mötet mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi för att utveckla nya lösningar och skapa möjligheter för nya jobb och regional tillväxt.

 • 2023-05-17

  Idrott och mångfald med tema parasport

  Den nationella konferensen Idrott och mångfald har under våren genomförts på Karlstads universitet, som i år var ett samarrangemang med RF-SISU Värmland, Karlstads kommun och Svenska parasportförbundet. Årets tema var parasport.

  Konferensen Idrott och mångfald vänder sig till förtroendevald eller tjänsteperson inom kommunal fritidsnämnd/- förvaltning eller idrottsrörelsen, forskare, lärare och studenter inom idrottsområdet, aktiva ledare eller tjänstepersoner inom idrottsrörelsen samt aktiva inom civilsamhället. Den syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor inom idrotten.

 • 2023-05-16

  Ny administrativ chef på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

  Den 1 maj tillträdde Sara Hidén som ny administrativ chef på Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Hon ersätter tidigare chef Gunilla Klinteskog.

  Sara har lång erfarenhet av universitetsvärlden och är en sann Kau-ambassadör. Hon började sin bana med sommarjobb 1991 på dåvarande antagningsenheten och har sedan fortsatt med studier och jobb som bland annat institutionssekreterare, fakultetshandläggare samt utbildnings- och forskningssamordnare.

 • 2023-05-16

  Ingesundsprofessor på IVA:s 100-lista

  Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista med forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Professor Carl Unander-Scharin vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet finns med på listan.

  - En lika oväntad som glad nyhet som öppnar för många spännande möjligheter för oss och vårt sätt att innovera utifrån scenkonstens speciella behov framgent, säger Carl Unander-Scharin, professor i musikalisk gestaltning inriktning klassisk sång vid Musikhögskolan Ingesund