Nyheter

 • 2019-01-23

  Hallå där, Diana Morales, ny postdoktor vid CRS...

  ... du är ny postdoktor från och med 1 januari vid Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Vad ska du göra?

  - Jag ska vara här i två år och min forskning kommer att vara inom Akademin för smart specialisering och projektet Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling samt projekten Ingoskog, BioWiseTrans och Paper Province 2.0.

 • 2019-01-22

  Rose-forskare i topprankad tidskrift

  Christina Olin-Scheller, Martin Stolare, Gabriel Bladh, Martin Kristiansson, Niklas Gericke och Brian Hudson - samtliga inom forskargruppen Rose vid Karlstads universitet - har blivit publicerade i den ansedda tidskriften London Review of Education.

  - Mycket glädjande och en bekräftelse på att vi inom Rose bidrar i den ledande, internationella forskningen om skolundervisning och lärarrollen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete och forskare vid Rose.

  Det är i temanumret "Knowledge and subject-specialist teaching" (vol 16, no 3) som tre artiklar av författare knutna till Rose finns med:

 • 2018-12-20

  Hallå där Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap...

  ...hur känns det att ha blivit invald som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråde för humaniora och samhällsvetenskap 2019-2021?

  Det känns mycket bra. Jag ser det som ett hedersuppdrag att få möjlighet att verka för forskningen inom dessa breda fält.

 • 2018-12-19

  Sveriges olympiska kommitté besökte Elitidrottsuniversitetet

  Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet tar varje år emot cirka 30 studenter som tänkt satsa på sin idrott på elitnivå samtidigt som de skaffar sig en utbildning. Elitidrottsuniversitetet utgör på så sätt en plantskola för kommande stjärnor som ska representera Sveriges färger i olika mästerskap. Inte minst i OS. Sveriges olympiska kommitté, SOK, är väl medvetna om det och gör jämna besök i Karlstad.

  Det är inte lätt att satsa på en idrottskarriär. Hur ska man försörja sig under den tiden som krävs för att träna och bli riktigt bra? Många ungdomar har upptäckt möjligheten att plugga samtidigt som de får möjlighet att satsa på en elitkarriär. Elitidrottsuniversitetet vid Karlstads universitet har för dagen 35 inskrivna studenter med en bred representation av idrotter och utbildningar vilket märktes vid dagens träff med SOK. De studenter som deltog är bland annat utövare av curling, längdskidor och spjut som utbildar sig till psykolog, lärare och inom IT-världen.

 • 2018-12-19

  Forskning om krisberedskap får ny EU-finansiering

  Ett nytt projekt för behovsdriven forskning och utveckling av verktyg och metoder för IT-baserad krisövning har beviljats 4,8 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Sverige- Norge. Projektet heter CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training, och är ett samarbete mellan 12 parter i Sverige och Norge.

  CriseIT 2 bygger vidare på den kunskap om digital krisövning som utvecklats inom projektet CriseIT - Preparing for Future Crisis Management, som avslutas nu vid årsskiftet.

 • 2018-12-18

  Grön omställning tema i Torsby

  Hur kan vi göra grön omställning tillsammans? Det var temat för ett lunchseminarium, som CRS arrangerade tillsammans med Global kunskap. Ida Grundel och Margareta Dahlström presenterade bland annat resultat från projektet Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonom.

  Projektet "Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonomi" är en del av specialiseringen Skoglig bioekonomi inom ”Akademin för smart specialisering” - ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Målet är att ta fram ny kunskap om processer för omställning till en hållbar skoglig bioekonomi samt att stärka forskning och innovation inom ramen för bioekonomi på Karlstads universitet. Syftet är att förstå olika aktörers roll och betydelse i en grön omställning, bland annat som en del i ett regionalt innovationssystem.