Nyheter

 • 2020-07-06

  Curt Hagquist i Fortes Fokus om coronapandemin

  Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har låtit ett antal forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, är en av forskarna som bidrar till kunskapsöversikten.

  Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Många frågor saknar ännu svar, men existerande kunskap kan ändå vara vägledande. Därför har Forte i en serie korta skrifter låtit forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen och serien heter Forte Fokus. Nyligen publicerades fyra Forte Fokus inom två områden: barn och unga samt äldre.

  Curt Hagquist är en av forskarna som bidrar och har skrivit om vilka effekter coronakrisen kan få för ungas psykiska hälsa.

 • 2020-07-03

  Studenter från Karlstads universitet är Värmlands innovationsvinnare inom det nationella SKAPA-programmet

  Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov inom hållbart byggande och psykisk ohälsa och utanförskap bland universitetsstudenter.

  Årets länsvinnare
  Studenterna som startat Woodbe Engineering heter John Segolsson och Filip Palosaari och tog sin examen i byggteknik på Karlstads universitet i år. Woodbe Engineering har utvecklat en lösning som gör det möjligt att bygga en trästomme utan skruv eller mekaniska förbindelser i metall. Genom att istället skapa ett självlåsande stomsystem bidrar lösningen till att förkorta byggtider, att utveckla det industriella byggandet och bidra till ett mer hållbart byggande.

 • 2020-06-26

  Åsa Wettergren ny gästprofessor i sociologi

  Åsa Wettergren, Göteborgs universitet, blir ny gästprofessor i sociologi vid Karlstads universitet från mitten av augusti. Uppdraget innebär att, som ämnesföreträdare och i samverkan med ämnets medarbetare, driva forskningen framåt.
  - Jag ser fram emot att komma tillbaka till Karlstad och bidra till en bra och stark utveckling, säger Åsa Wettergren, som tidigare disputerat och arbetat vid Karlstads universitet.

  Åsa Wettergren disputerade i sociologi vid Karlstads universitet 2005 med avhandlingen "Moving and Jamming: Implications for Social Movement Theory". Hon har även arbetat som forskarassistent här mellan åren 2005 och 2009. Idag är hon professor i sociologi vid Göteborgs universitet, där hon arbetat sen 2010. Tidigare har hon även varit gästforskare på Sociologisk Institut vid Köpenhamns universitet, på European University Institute i Florens och på Karl-Franzens Universität i Graz.

 • 2020-06-25

  Läslyftet lyckat trots att höga mål ej uppnås

  Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Utvärderingen visar positiva resultat trots att vissa högt ställda mål inte uppnåtts. Granskningen har utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstads universitet.

  Utvärderingsarbetet har letts av professor Anders Hanberger vid Centrum för utvärderingsforskning, UCER, Umeå universitet. Övriga som ingått i gruppen är Sara Carlbaum och Katarina Kärnebro vid UCER, Eva Andersson, Göteborgs universitet, Astrid Roe, Universitetet i Oslo samt Michael Tengberg, Karlstads universitet.

 • 2020-06-22

  Dagverksamheter med sociala mål på lantgård

  Hur kan lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål stödja och främja hälsa och livskvalitet för människor? Det har Jenny Höglund, nyligen disputerad vid Karlstads universitet, undersökt i sin doktorsavhandling: Naturbaserade insatser i socialt arbete: En studie av lantgårdsbaserade dagverksamheter med sociala mål.

  Jenny Höglund har studerat insatser som är inriktade mot att stärka och utveckla deltagarnas resurser och hälsa med inriktning mot arbetsliv och självständighet. Insatserna syftar till daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning alternativt arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

  - Syftet med min avhandling har dels varit att beskriva och analysera hur dagverksamheter i lantgårdsmiljöer med djur utformas som insatser med sociala mål och dels vad anordnare/handledare och deltagare tillskriver värde och mening i ett urval av verksamheter.

 • 2020-06-17

  Litteraturens teologiska arv

  -Västvärldens litteraturvetenskap vill inte riktigt kännas vid sitt teologiska arv, trots att till exempel synen på människans värde – och värdighet – i litteraturen tydligt vittnar om inspiration från skapelseberättelsen – människan som Guds avbild. Det säger Kari Løvaas, som nyligen doktorerat i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

  I sin avhandling ”Be for meg også: Om forkrøpling og lengsel etter forløsning i moderne litteratur og poetikk"ställer hon existentiella frågor om livets mening, och om synen på vad som är värdigt och ovärdigt, det som vi föraktar.