Nyheter

 • 2018-02-22

  Karlstads universitet i nytt Nordic Centre of Excellence med fokus på forskning om kvalitet i skolan

  Karlstads universitet har tillsammans med Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebælt blivit utsedda av NordForsk till att bilda ett Nordic Centre of Excellence. Satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli i år. Värdlärosäte är Universitetet i Oslo.

  Centret heter Quality in Nordic Teaching (QUINT) och kommer att studera undervisningskvalitet i nordiska klassrum. Det handlar om storskaliga studier av likheter och skillnader i undervisningen mellan de olika ländernas skolsystem och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Satsningen omfattar även uppbyggnaden av en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större datamängder av olika format samlade från klassrum i olika länder, särskilt med fokus på videoobservationer.

 • 2018-02-21

  Ny ledning hos ISLI ser ljust på framtiden

  Vid årsskiftet tillträdde Annika Malmsten tjänsten som prefekt vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur. I dagarna fick hon sällskap av Andrea Schalley som proprefekt vid institutionen.

  Annika Malmsten och Andrea Schalley ser fram emot att arbeta tillsammans och vill fortsätta på inslagen väg och det arbete som gjort institutionen framgångsrik. De vill locka studenter till att läsa språk, litteratur och interkultur, utveckla ämnenas forskning och även fortsätta göra bra uppdragsutbildningar.

  - Studenter har nytta av våra ämnen oavsett yrkesval, menar Annika Malmsten. Studier hos oss öppnar upp även för en internationell karriär. Vidare kommer vi att fortsätta engagera oss i frågan kring nyanlända och integration. Vi vill bidra till samhällsnyttan!

 • 2018-02-02

  Etikpris till Rolf Ahlzén

  Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, läkare och psykiater har tilldelats Svenska Läkaresällskapets pris i medicinsk etik, Hippokratespriset, 2017. Rolf Ahlzén får priset för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik.

  Svenska Läkarsällskapet delar vartannat år ut Hippokratespriset på 10 000 kronor till en läkare som har etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. 2017 års pris går till Rolf Ahlzén. Han är docent i medicinsk humaniora vid Karlstads universitet, läkare och arbetar inom psykiatrin i Karlstad samt undervisar i främst etik på läkarutbildningen vid Örebro universitet.

 • 2018-01-25

  Klasstillhörighet avgör medieval

  Individuella och aktiva val av såväl innehåll som kanaler har länge varit perspektivet inom medieforskningen. Men Johan Lindell, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap, lyfter in sociala strukturer och visar att klasstillhörighet i allra högsta grad formar de val vi gör i medielandskapet.

  Johan Lindell forskar bland annat om nyhetsanvändning i det digitaliserade medielandskapet. Han tar sin utgångspunkt i den franske sociologen Pierre Bourdieus tankar och tittar på hur klass påverkar val av innehåll och kanaler.

 • 2018-01-25

  Det är live liksom - en avhandling om elevers missnöje inom ämnet Idrott och Hälsa

  Eleverna tycker att betygssystemet i Idrott och Hälsa, IH, är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med av samtliga ämnen och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet.

  Eleverna tycker att betygssystemet i Idrott och Hälsa, IH, är orättvist och ofullständigt. Betyget i IH är dessutom det betyg som eleverna är mest missnöjda med av samtliga ämnen och de ser gärna ett flerbetygssystem i ämnet.

 • 2018-01-18

  MeToo#Värmland – vad händer nu?

  Under hösten 2017 har samhället upplevt något som kan liknas vid en revolution. Kvinnor från många delar av samhället har vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier. Onsdag den 31 januari är Centrum för genusforskning värd för ett offentligt samtal om vad som händer nu och vad Metoo innebär för våra arbetsplatser.

  Det som började i sociala medier med hashtaggen #MeToo har spridit sig: #imaktenskorridorer, #ickegodkänt, #teknisktfel, #påvåravillkor och #akademiuppropet är några exempel.

  CGF, Centrum för genusforskning, anordnar ett offentligt samtal om vad som händer nu. Vad innebär #MeToo-upproret på våra arbetsplatser? Kommer det att bli någon förändring? Vad kan män göra och hur ska de förhålla sig till #MeToo? Det är några av de frågor samtalet kommer att handla om.