Nyheter

 • 2024-07-09

  Skydda idrottare mot utbrändhet

  Under kommande olympiska spelen samlas idrottare från hela världen efter år av förberedelser för att prestera sina livs resultat. Dock är utmattning och utbrändhet bland idrottare ett växande problem, inte minst på elitnivå. I en ny vetenskaplig artikel reder tre forskare ut orsakerna, konsekvenser samt hur man kan förebygga utbrändhet.

  Flera studier har visat att utbrändhet framträder när en idrottare känner sig fysiskt trött och känslomässigt dränerad av sin träning och sitt tävlande. Detta leder till att intresset för sporten minskar och en känsla av att inte kunna prestera, oavsett hur hårt hen pressar sig själv. För att kunna ringa in hur utmattning uppstår har forskare  använt sig av flera modeller. Dessa är baserade på stressforskning, idrottsidentitet och motivation.

 • 2024-06-19

  Internationell konferens lyfter frågor om utanförskap

  Med 100 registrerade besökare från 10 olika länder arrangeras The Nordic Conference of Religious Education (NCRE) på universitetet 17 – 19 juni.

  Temat för konferensen är ”den andre”, vilket belyser olika perspektiv kring minoriteter och utanförskap. 

 • 2024-06-18

  Hallå där, Indra Nielsen och Elin Emanuelsson, studenter på programmet konstnärlig kandidat musiker...

  … ni kommer att spendera hösten på Kulturhuset Spira i Jönköping på uppsättningen av Carmen. Och med självaste Rickard Söderberg i huvudrollen. Spännande! Vad ska ni göra?

  - Vi har blivit erbjudna en praktikplats för att sjunga rollerna som Frasquita (sopran) och Mercédès (mezzosopran) - Carmens nära vänner. Det kommer att vara en konsertversion med sceniska inslag. Vi kommer att spendera tre intensiva veckor med repetitioner i Jönköping fram till de tre föreställningarna den 12/9, 14/9 och 15/9. En alumn från Ingesund, Arvid Emilsson kommer att delta som Remendado (tenor).

 • 2024-06-14

  Birgitta Persdotter vann pris för hälsoinnovation

  Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet har mottagit priset DigitalWell Award i kategorin Data & digital teknik. Priset fick hon för sitt arbete med att utveckla och implementera en digital process för att stötta insamling och analys av data för att öka jämlikheten inom socialtjänsten.

  – Det är jättekul! Det jag tycker är roligt är att det också blir en bekräftelse. För även om jag är forskare inom socialtjänst, så tangerar det också den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, som är supercentral och viktig framåt för socialtjänstens omställning.

  Nästan 2 000 personer var med och röstade fram årets vinnare av DigitalWell Awards som lyfter fram personer som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Birgitta Persdotter blev den allra första forskaren att motta utmärkelsen.

 • 2024-06-13

  Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

  En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

  Studien visar tydliga tecken på att de över 100 vattenråd som bildats i Sverige, vilka ansvarar för förvaltning av avrinningsområden, ofta saknar ett helhetsperspektiv på vattenförvaltning. Trots att ett grundläggande syfte med dessa råd var att skapa en bredare och mer integrerad förvaltning, saknas representanter för översvämningsrisker i de tre vattenråd som undersökts.

 • 2024-06-12

  Samarbete ska förbättra svensk socialtjänst

  Med start 2024 genomför Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Karlstads universitet Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO). Drygt 120 kommuner och stadsdelar medverkar för att ta fram kunskap inför ny socialtjänstlag och för att kunna följa utvecklingen över tid.

  NUSO består av tre delstudier som fångar vägen till olika typer av stöd för barn, unga och familjer. Det handlar både om insatser som ges utan utredningsprocess och om socialtjänstens myndighetsutövning. En rad olika faktorer undersöks, såsom skillnader i tillgång till insatser mellan olika grupper av barn, hur utredningar genomförs, förekomst av olika former av problematik och behov, socialtjänstens bedömningar samt resultat av insatser.