Nyheter

 • 2024-04-17

  Litteraturens värde i fokus för forskarduo på Karlstads universitet

  Merparten av all skönlitteratur som skrivits glöms bort. Endast ett fåtal verk och författarskap får evigt liv. Vad beror det på? Vad är det som alstrar och hämmar litterärt värde? Detta är frågor som Anna Forssberg och Anna Linzie forskar på.

  Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap och Anna Linzie är lektor i engelska vid Karlstads universitet. Båda är knutna till den kulturvetenskapliga forskargruppen Kufo där de sedan 2020 bedriver forskning tillsammans. 

 • 2024-04-15

  Uppsatspris till masterstudent i historia

  Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022, har vunnit Svensk mediehistorisk förenings pris för bästa uppsats.

  ”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Uppsatsen studerar bruk av nostalgi inom svensk politik och specifikt hur riksdagspartierna har använt nostalgiska anspelningar på det förflutna och nostalgiska historiebruk, i sina politiska reklamfilmer mellan åren 2010-2022.

 • 2024-04-09

  Miljövetarprogrammet på Karlstads universitet – en ny vägvisare i framtiden

  I en tid där vår värld står inför en rad miljöutmaningar behövs fler personer som har en större kunskap och arbetar för förändring. Det nystartade programmet Miljövetarprogrammet - inriktning riskhantering, är fokuserat på att utbilda och förbereda studenter för att visa vägen in i framtiden.

  Med en stadig grund i miljövetenskap och riskhantering erbjuder programmet en möjlighet för studenter att inte bara förstå dagens miljöproblem utan också att aktivt bidra till lösningarna.

  – Miljövetarprogrammet tar avstamp i det tidigare programmet Miljö och säkerhet, förklarar Linda Persson, programledare för miljövetarprogrammet. Vi har tagit ett bra program och gjort det lite bättre samt gett det ett namn som tydligare berättar för nya studenter vad det faktiskt handlar om.

 • 2024-03-27

  Universitetet flaggar på halv stång

  Karlstads universitet flaggar onsdagen den 27 mars på halv stång för att hedra tidigare kollegan Kjell Härenstam, tidigare professor i religionsvetenskap med inriktning mot didaktik. År 2014 mottog han, tillsammans med kollegan Marc Katz, Karlstads universitets hedersmedalj för sitt engagemang i universitetets utveckling av samarbeten i indiska Varanasi och Dharamsala.

  Kjell Härenstam var en av nyckelgestalterna för etableringen av ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet. Han började vid Högskolan i Karlstad 1974, i helt nybyggda lokaler på Kronoparken och med 500 studenter på lärarutbildningen. Tillsammans med kollegan Marc Katz, initierade och utvecklade han universitetets engagemang i Varanasi och Dharamsala.

 • 2024-03-25

  Posterutställning och nationellt möte om att främja folkhälsan bättre

  Under förra veckan lystes aulafoajén på Karlstads universitet upp med en inspirerande posterutställning, skapad av studenterna inom folkhälsovetenskap. Den gav en inblick i studenternas praktikperioder och hur de har arbetat för att främja hälsa, förebygga ohälsa och förstå de komplexa faktorer som påverkar vårt välbefinnande. I samband med utställningen samlades det nystartade nätverket Nationellt konsortium för hälsopromotion, NKHP, som består av en rad lärosäten i Sverige som har utbildningar inom idrott, hälsa och folkhälsa. Nätverkets fokus ligger på arbetsmarknad, utbildning och opinionsbildning inom området.

  Studenter från Karlstads universitets folkhälsovetenskapsprogram har delat med sig av sina praktikupplevelser genom en serie informativa och kreativa affischer. Dessa illustrerar inte bara hur en folkhälsovetare kan arbeta, utan också hur olika praktikplatser och projekt kan påverka hälsa och välbefinnande.

  Unika projekt och internationella erfarenheter

 • 2024-03-18

  Grammatikdagen 2024 uppmärksammas på Karlstads universitet

  Före eller innan, de eller dem – ja språk och grammatik väcker känslor. Men vad är egentligen rätt och fel, eller är språk och grammatik mer än så? På Grammatikdagen fredagen den 22 mars ägnar lärare, elever och lärarstudenter en hel dag åt frågor och funderingar kring grammatik och språk.

  Grammatikdagen är ett nationellt evenemang som infaller fredag i vecka 12 varje år för att höja intresset för grammatik och språkstudier. I år anordnar Karlstads universitet för första gången ett evenemang med föredrag och frågesport under Grammatikdagen, som vänder sig till gymnasieklasser, lärarstudenter, lärare och andra språkintresserade.