Nyheter

 • 2020-01-15

  Internationellt samarbete ger forskning nya idéer

  Att samarbeta med forskare från andra länder gör dig mer öppen för nya idéer och ger nya perspektiv, säger Annika Fredén, som för närvarande arbetar vid University of Montreal.

  Annika Fredén är universitetslektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och även projektledare i programmet WASP-HS. Här berättar hon mer om hur internationellt samarbete för hennes forskning framåt.

  Kan du berätta lite mer om din vistelse i Montreal?

 • 2020-01-09

  Hallå där Karin Aspenberg, lektor i litteraturvetenskap…

  … du är ny chefredaktör för Grönköpings Veckoblad sedan årsskiftet. Hur kommer det sig?
  - Jag har skrivit i tidningen sedan 2005 och det har väl blivit 55-60 artiklar genom åren. Grönköpings Veckoblad startade 1916 och innehåller satir med vänlig udd, kan man säga. Från början drev tidningen med landsortspressen, men nu är det mer aktuella händelser på riksplanet som speglas och kommenteras. Allt händer förstås i Grönköping, en fiktiv stad, ungefär mellan Skövde och Hjo. Karaktärer och roller återkommer, händelser och trender speglas – det är som en såpa. Fotona är svart/vita och tidningen har haft kvar sin karaktär alltsedan starten.

  Varifrån hämtar du idéer till dina artiklar?
  - Jag får ofta inspiration av tidningarnas löpsedlar. När jag började skriva 2005 förekom ordet ”drabbad” på var och varannan löpsedel. Då började jag skriva om hur ”drabbat” Grönköping var – fast ingen visste av vad.

 • 2020-01-09

  Karlstadsforskare ledamot i regeringens nya äldreforskarråd

  Regeringen tillsatte precis innan årsskiftet ett nytt äldreforskarråd som ska göra det möjligt för socialministern att föra en kontinuerlig dialog med forskare om situationen inom äldre- och omsorgsområdet. Det handlar om hur utmaningarna kan mötas och välfärden utvecklas. Clary Krekula, professor i sociologi vid Karlstads universitet är en av det nya rådets 15 ledamöter.

  Befolkningen i Sverige tenderar att bli äldre och detta innebär ett ökat behov av vård och omsorg av hög kvalitet och att resurser behöver användas på bästa sätt. För att kunna göra detta och samtidigt föra utvecklingen vidare då det gäller digitalisering och välfärdsteknologi har äldreforskarrådet skapats för att främja tvärsektoriell samverkan.

 • 2019-12-20

  Hallå där Anna Lindholm, adjunkt i svenska som andraspråk...

  ...Din avhandling "Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet" har valts till Skolportens favorit. Grattis!

  – Tack, jag blev väldigt glad. Det är lätt att själv bli uppslukad av det man skriver, men det här blir en bekräftelse på att fler läst och tyckt att det var intressant.

  Vad innebär det att bli utsedd till Skolportens favorit?
  – Skolporten har en läsarpanel som läser avhandlingar från de senaste månaderna. De väljer ut de mest läsvärda och utser en av dessa till Skolportens favorit.

 • 2019-12-18

  Marie Karlsson Tuula ny ambassadör mot hedersvåld (uppdaterad)

  Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, har utsetts till att bli en av 2020 års hedersvåldsambassadörer av Riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime. Motiveringen är hennes viktiga ställningstagande och engagemang mot hedersvåld.

  (Uppdaterad 20/12. uppdateringen gäller att Marie nu utsetts till ambassadör, artikeln publicerad den 18/12 handlade om att hon hade blivit nominerad.)

  – Det känns jättestort och överraskande, säger Marie Karlsson Tuula. Det är ett hedersfullt uppdrag för mig men jag ser också att det är positivt för Karlstads universitet och en möjlighet att stärka varumärket ytterligare. Det ska vi ta till vara på genom att aktivt arbeta för att medvetandegöra hedersvåld och driva frågorna så att de inte blir osynliga.

 • 2019-12-17

  Kompetens- och erfarenhetsdag om skogens olika värden

  I november hölls ett seminarium på Klarälvdalens folkhögskola. På programmet stod presentation av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Trysil, Norge och det värmländska arbetet med ett regionalt skogsprogram. Den gemensamma beröringspunkten var ett samhällsvetenskapligt perspektiv på frågan: Hur gör vi för att ställa om till en hållbar skoglig bioekonomi?

  Under 2019 har forskare och praktiker inom Ingoskog-projektet testat om Landskapsresursanalys, LRA, kan vara en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. I Värmland valdes Dalby och Norra Ny socken ut, eftersom det är områden med gott om skog, många ägare av varierande skogsarealer, flera besöksnäringar, olika typer näringsverksamheter, ideella föreningar och ett rikt kulturliv.