Nyheter

 • 2019-03-15

  Nätverksträff och kurs i samproduktion av kunskap: Om digitalisering, värde och verksamhetsprocesser

  Nätverksträff, gästföreläsning, del av kurs – och på köpet samproduktion av kunskap. När processorientering i praktiken stod på dagordningen var intresset stort med ett 50-tal deltagare från olika företag, organisationer och studenter inom IT vid Handelshögskolan.

  Hela förmiddagen den 8 mars ägnade studenter och yrkesverksamma åt processorientering, digitalisering och hur man bäst skapar värde. Tillfället var både en nätverksträff för processorientering i praktiken (PoP), Svenska förbundet för kvalitet (SFK) - region Värmland, Dalsland, Örebro och en del i kursen Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektiv för studenter på programmen IT-design samt IT, projektledning och affärssystem. Syftet? Att nå kunskap och inspiration naturligtvis, men även att producera kunskap tillsammans.

 • 2019-03-15

  Med EU i fokus

  Med ett stundande val runt hörnet och Brexit i höga svallvågor, är EU i blickfånget i medierna, på sociala medier och i den politiska debatten. Men fortfarande, efter 24 års medlemskap, finns stora kunskapsluckor om EU och hur unionen påverkar Sverige nationellt, regionalt och i vår vardag. Malin Stegmann McCallion och Magnus Lindh, båda forskare i statsvetenskap, bidrar till att sprida faktabaserad kunskap om det europeiska samarbetet, demokrati och medborgarinflytande inför valet i maj.

  Malin Stegmann McCallion är aktuell med ett kapitel i en nyutgiven bok: EU och nationalstatens återkomst. Boken ges ut av tre nätverk för europaforskning där de svenska universitetens institutioner för juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen samarbetar. Det är den tjugoandra årgången som nu lämnat tryckpressarna och boksläppet sändes direkt i Svt Forum den 6 februari.

 • 2019-03-14

  De får stipendier från Vitterhetsakademien

  Camilla Grönvall, svenska språket och Peter Wikström, engelska, har båda beviljats stipendier av Kungliga Vitterhetsakademien ur två olika fonder för vistelser utomlands.

  Camilla Grönvall är adjunkt i svenska språket vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur och är inskriven som doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsprojekt undersöker hon akademiska skrivstrategier i högre utbildning. Hon som en av åtta doktorander fått ett internationaliseringsstipendium på 125 000 kr, för att tillbringa fyra månader vid Aalto universitet i Finland.

 • 2019-03-12

  Arkeologi om de osynliga i historien

  Backstugusittare, obesuttna, de som blev utan mark vid arvskiften. I fattighusen, i städernas slum. Vad betydde det att sakna jord och de livsviktiga rättigheter som var kopplade till jorden? Hur kunde en torpare påverka sitt liv och sin ekonomi? Och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna som inhystes i hyresrum i städerna? Det är frågor som forskarna söker svar på i forskningsprojektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv”.

  Projektet är ett forsknings- och metodutvecklingsprojekt, som bland annat ska komma fram till förslag på förbättrade arbetssätt vid arkeologiska utgrävningar, dokumentation och bevarande. Målet att bidra med kunskap om historia, människor och deras materiella lämningar från tiden cirka 1700-1900.

 • 2019-03-07

  Vårdcentraler genomför sömnskola med psykologstudenter

  Har du svårt att sova ibland? Det är du inte ensam om. Sömnsvårigheter kan bero på många saker men går ofta att påverka med ändrade vanor och nya tankesätt. För att komma till bukt med sömnproblem på ett tidigt stadium erbjuder Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral, Region Värmland och studenter på psykologprogrammet vid Karlstads universitet en sömnskola.

  Samarbetet mellan psykologprogrammet och primärvården ger dubbel vinst. Studenterna får möjlighet till praktisk träning, samtidigt som Vårdcentralen Kronoparken och Forshaga vårdcentral kan bemöta sina patienter med preventiv vård som är förankrad i forskningen.

 • 2019-03-07

  Gästföreläsning om makt i det nyliberala tjänstesamhället

  Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och docent i sociologi vid Stockholms universitet, är känd för sin tvärvetenskapliga forskning om arbete, organisation och makt. Inte minst för sina studier kring maktstrukturer i Djursholm. Centrum för tjänsteforskning, CTF, bjuder in till en föreläsning med Mikael den 12 mars.

  Mikael Holmqvist ägnar sig åt tvärvetenskaplig och etnografisk forskning om arbete, makt och organisation. Den har bland annat innefattat studier av utvecklingen av anställda på Samhall som ”arbetshandikappade”, styrningen av fabriksarbetare på Scania genom hälsopromotion och under senare år hur en svensk ekonomisk elit formas och fostras genom sådana miljöer som Djursholm och Handelshögskolan i Stockholm. Mikael Holmqvists forskning är publicerad i flera framstående internationella tidskrifter och utgiven på ledande internationella förlag, senast Columbia University Press.