Nyheter

 • 2020-12-02

  Bo Edvardsson högt på prestigefylld lista från Stanford University

  Listan rankar två procent av världens mest framstående forskare. Bland nästan 160 000 forskare, vars publiceringar påskyndat framstegen inom sina respektive områden, finns tio representanter från Karlstads universitet. Bo Edvardsson, hamnar på en imponerande plats 32.

  Listan från Stanford University innehåller uppdaterade analyser och en offentligt tillgänglig databas med standardiserad information om exempelvis citeringar, vilket ger en grund för att mäta effekterna av en publicerad tidskrift.

  - Jag är överraskad och glad, säger Bo Edvardsson professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan. Det här roliga beskedet ger mig energi att fortsätta mitt arbete.

 • 2020-12-02

  Facebookgruppen Lärarupproret i forskarfokus

  Facebookgruppen Lärarupproret har drygt 14 000 medlemmar. Det görs dagligen upp till 40-50 inlägg om lärares vardag i en alltmer komplex undervisningspraktik. Vad kan dessa diskussioner om svenska skolan och dess lärare berätta för oss? Och vilken betydelse har gruppens engagemang för lärarna, skolan och utbildningspolitiken? Det kommer en forskargrupp att studera.

  Forskningsprojektet Lärarna och professionen i ett virtuellt och expanderade lärarrum- sociala medier som plats för en ny professionsberättelse har beviljats 4 452 000 kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet.

 • 2020-11-24

  Handelshögskolan står inför granskning för internationell ackreditering

  Handelshögskolan i Karlstad är medlem i AACSB och har sedan 2015 fått klartecken att påbörja sitt arbete med att nå en ackreditering. Det handlar om ett systematiskt arbetssätt för förbättring och förändring, lärande samt samverkan och återkoppling till samhället. Nu närmar sig granskningen för ackrediteringen.

  Att ha en hög kvalité i utbildning, forskning och samverkan har alltid varit Handelshögskolan vid Karlstads universitets mål. Ett steg i kvalitetsarbetet var att bli medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som erbjuder:

  • En internationellt erkänd ackreditering
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser
  • Publikationer
  • Tillgång till omfattande globala data och rapporter
  • Nätverkande
  • Forskning kring utmaningar och trender för ekonomiutbildningar

 • 2020-11-24

  Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker

  Skyfall som orsakar lokala översvämningar är ett vanligt och kostsamt fenomen i Sverige under sommaren. De orsakar vattenfyllda källare och skador på infrastruktur som kan medföra betydande problem för individer och samhälle. Skyfallen förväntas dessutom öka i både intensitet och antal, som följd av klimatförändringarna. Ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, ska utveckla metoder för att bedöma skador och kostnader orsakade av skyfall i Sverige.

  -Syftet är att metoderna ska kunna kan användas som stöd för att minska riskerna i samhället, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Det kan handla om anpassning av städer, bostäder och infrastruktur till de nya förhållandena med frekventare och intensivare skyfall.

  Forskningsprojektet vid Karlstads universitet för att utveckla riskbedömningsmetoder för skyfallsskador har beviljats tre miljoner kronor av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.

 • 2020-11-13

  Hjälper digitala verktyg dig att sova bättre?

  Hur ser våra digitala vanor ut på kvällen när vi ska sova och hur påverkar det vår sömn? Det kommer forskaren Annika Norell Clarke, docent i psykologi vid Karlstads universitet tittat närmare på i samarbete med forskarna Charlotte Bäccman och Erik Wästlund, inom ramen för forskarprojektet DigitalWell. I dagarna deltog hon i ett brittiskt radioprogram på BBC om sömnsvårigheter.

  Annika Norell Clarkes främsta forskningsintressen gäller varför människor utvecklar långvariga sömnsvårigheter och hur tillfrisknanden från dessa problem går till, och vilken roll störd sömn spelar för den psykiska hälsan och ohälsan.

 • 2020-11-12

  Mastodontprojekt om journalistik tillsammans med Oxford University Press

  Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet, har varit chefredaktör respektive redaktör för mastodontprojektet The Oxford Encyclopedia of Journalism Studies.

  Journalistik är ett fält i ständig rörelse. Social, kulturell, ekonomisk och teknisk förändring påverkar nyhetsproduktion och konsumtion av journalistik. Det är ett enormt forskningsområde och att få en överblick underlättar för både studenter och forskare.