Kalendarium

Agenda2030 Challenges for societal Impact Key note speakers Jessika Lundgren, VD,  HSB Värmland Maria Frisk, Business strategist, regional development, REGION VÄRMLAND Presentations by Sara Davoudi, Dr. Business Administration Gustav Stenseke, Dr.
GIFTED EDUCATION RESEARCH IN NORDIC CONTEXTS – Talent development research in Nordic higher education, schools, and out-of-school contexts 9:30-12:30, Tuesday 7 December by Zoom https://kau-se.zoom.us/j/61163099318 Warm open welcome to all or some of the individual presentations listed below: Programme: 9.30-9:35      Welcome (seminar chair Dr Elisabet Mellroth) 9:35-10:25    Innovating STE(A)M in Higher Education with Transdisciplinary Talent Programs (EU project) 10:25-10:40 fika pause
This GEXcel seminar will take place on Zoom. If you wish to attend please contact Jennie Särnmark at jennie.sarnmark@kau.se. Please remember to register the latest by December 6th! The link will then be sent out the day before the seminar to the registered e-mail.    Service with a Smile?
Forum för våldsstudier och våldsprevention, FVV, utgörs av en tvärvetenskaplig grupp forskare vid Karlstads universitet som studerar många aspekter av våld, dess mekanismer, uttryck och konsekvenser. Det är en mötesplats där studenter, lärare och forskare kan mötas för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten. Forumet vänder sig också till en bred allmänhet inklusive yrkesverksamma praktiker.
Forum för våldsstudier och våldsprevention, FVV utgörs av en tvärvetenskaplig grupp forskare vid Karlstads universitet som studerar många aspekter av våld, dess mekanismer, uttryck och konsekvenser. FVV bjuder in lärare, studenter och övrig allmänhet till ett seminarium där socionomstudenter på avancerad nivå presenterar fyra korta kunskapsöversikter om våld mot personer i särskilt sårbara livssituationer: Kvinnor med missbruk och beroendeproblematik Äldre Hedersrelaterat våld och förtryck
Andrey Abadzhiev försvarar sin licentiatuppsats i företagsekonomi "Wood We Change? Business Model Innovation Towards Sustainability Transitions: Studying the Wood Construction Industry" Licentiatuppsats Abadzhievs 2021:31 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet (ur baksidestexten): “Innovations based on sustainable technologies have been widely considered as a remedy for addressing societal and environmental problems in many sectors of our economy.
Victoria Lönnfjord försvarar sin doktorsavhandling i socialt arbete, "Social stressors and their association with psychosomatic problems among adolescents: Implications for school social work" Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Patrik Karlsson, opponent, docent, Stockholms universitet Ingrid Höjer, betygsnämnd, professor, Göteborgs universitet Sara Högdin, betygsnämnd, docent, Högskolan i Halmstad Per Tillgren, betygsnämnd, professor emeritus, Mälardalens högskola Upplysningar
Operasång, teknologi och forskning – hur i all världen går det ihop? Ett frukostseminarium om flygande körer, interaktiva ringar, operasång och forskning av Carl Unander-Scharin Carl Unander-Scharin är en svensk tonsättare och operasångare, filosofie doktor och professor. Han har studerat vid Kungliga Musikhögskolan, Operahögskolan och KTH i sin hemstad Stockholm. Han är specialiserad på höga lyriska tenor-partier och var mellan 2000-2010 anställd på Kungliga Operan i Stockholm.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium