Nyhetsarkiv för Hs

2021-11-26
Vad handlar din forskning om som lett fram till docenturen? - Förutom en ökad förståelse kring styrprocesser inom vattenförvaltning och översvämningsplanering har min forskning bland annat resulterat i en modell för hur hållbar utveckling kan omsättas från teori till praktik kallad STEP, Sustainable development from Theory to Practice. Forskning löper i tre spår: Forskning om hur hållbar utveckling kan omvandlas från teori till praktik.
2021-11-26
Jan Ch Karlsson är tidigare professor i sociologi vid Handelshögskolan. Som pensionär brinner intresset för arbetslivsfrågor dock lika kraftfullt. - Forskningen behöver mer än någonsin påpeka hur det faktiskt ser ut för anställda idag, säger Jan Ch Karlsson. Att påta i trädgården eller liknande är inget för tidigare professorn Jan Ch Karlsson.
2021-11-26
Tim Larsson, lärare på musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund samt musikproducent och låtskrivare har fått med en låt i Melodifestivalen 2022. Och det är inte första gången han får med ett bidrag – närmare bestämt 23:e gången! Vad är det som utmärker en låt att den bör skickas in? - Det handlar mycket om tydlighet, den måste vara byggd utefter en tydlig struktur i vers, refräng och så vidare.
2021-11-25
Internationella dagen mot våld mot kvinnor är den 25 november. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.
2021-11-24
Female leader engineer är ett utvecklingsprogram för kvinnliga civilingenjörsstudenter med potential att inta ledande positioner i näringslivet. Studenten Dilan Kilic vid Karlstads universitet blev en av topp 10-finalisterna. Female leader engineer är utmärkelse med visionen om att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor.
2021-11-24
Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på.
2021-11-24
Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på.
2021-11-22
...du har vunnit pris för bästa artikel i den akademiska tidningen Representation för året 2020! Stort grattis! Vad handlar din artikel om? - Tack! Artikeln handlar om hur forskare kan mäta hur politiker i parlamenten tar hand om medborgarnas politiska intressen. Vanligtvis tar forskare utgångspunkt i medborgarnas identitet när de definierar dessa politiska intressen, men jag föreslår att vi närmar oss politiska intressen som fristående abstraktioner.
2021-11-22
Carl Unander-Scharin har en gedigen utbildning bakom sig och har många järn i elden till vardags. Parallellt med att han är tonsättare är han verksam som sånglärare, ämnesföreträdare för klassisk sång och forskare vid Musikhögskolan Ingesund.
2021-11-19
Debatten om hur skolan bättre kan möta särskilt begåvade elevers behov har tagit fart på allvar i Sverige. Elever vittnar om utanförskap och hur mycket kraft som går åt till att anpassa sig och bli som alla andra. I somras startade en ny forskarskola under ledning av Karlstads universitet, som tillsammans med Stockholms universitet och Mälardalens högskola kommer att rekrytera sammanlagt nio forskarstuderande. Nu utvecklas verksamheten ytterligare.
2021-11-19
Att öva är nyckeln till en stärkt förmåga att agera effektivt i en kris. CriseIT-projekten på Karlstads universitet har haft som mål att skapa möjligheter för kommuner och andra aktörer med krisövningsbehov att öva enklare och oftare. Utvecklingen av digitala verktyg som ger stöd för planläggning, genomförande, utvärdering och erfarenhetsåterföring av krisövningar var målet i projektet CriseIT.
2021-11-16

100 år av socionomutbildning

Nyheter » 2021-11-16
I år har Sverige haft en yrkesutbildning inom social omsorg i 100 år – något som uppmärksammades på en temadag anordnad av Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA. Programledaren för socionomprogrammet vid Karlstads universitet, Jenny Höglund, var på plats i Stockholm för att fira 100 år av utbildning inom området. -    En väldigt intressant dag och jag slogs av hur utbildningen har formats och påverkats av kvinnor genom historien.
2021-11-15
I fredags, 12 november invigdes Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU. Och det blev både dans och sång, inblick i aktuella forskningsprojekt och exempel på bra samarbete med olika aktörer i samhället. Barns rätt och barns perspektiv i såväl forskning som behandling och åtgärder är viktiga perspektiv för denna flervetenskapliga plattform.
2021-11-15
För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver livsmedelssystemet ställas om. I projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” utforskar flera myndigheter och kommuner tillsammans hur ett sådant hållbart system kan se ut. I projektet arbetar Livsmedelsverket med mat som del av undervisningen och nya sätt att nyttja skolrestaurang och skolkök, logistik och minskat matsvinn.
2021-10-28
Nu är slutrapporten klar från Treklöverns kvalitetsutvärdering av kluster 20, vilket innefattar utbildningar inom pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, speciallärarexamen, specialpedagogexamen, bildpedagogik, bild och musikpedagogik.