Nyheter

 • 2021-02-01

  Hur skapar vi hållbara platsbaserade digitala upplevelser?

  Det var rubriken på förra veckans avslutande konferens i projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)”. Tre platser – Glaskogen, Kristinehamns skärgård och Sunne, med fokus på kultur och berättande – har blivit djupanalyserade av forskare på Karlstads universitet.

  Att vara verksam inom besöksnäringen är en utmaning. Ofta drivs besöksplatserna av mindre företag med knappa resurser. Att gå hand i hand med en målgrupp som ställer allt högre krav på digitala lösningar och upplevelser är inte helt enkelt. Men en digital utveckling behöver inte vara en app i miljonklassen. Det går att göra sin besöksplats digital med betydligt mindre medel.

 • 2021-01-26

  Didem Özkul, universitetslektor i medie- och kommunikationsstudier

  Didem, välkommen till Karlstads universitet och Geomedia. Vad har du för bakgrund?
  - Tack. Jag har en doktorsexamen från Kommunikations- och medieforskningsinstitutet (CAMRI) vid University of Westminster i Storbritannien och en magisterexamen i media och visuella studier från Bilkent University, Turkiet. Jag har ett stort intresse för mobila medier och kommunikation, lokativa media, lokalbaserad teknologi, location analytics, geoprofilering, algoritmisk bias och social/mobilitetsrättvisa.

 • 2021-01-22

  Hallå där, Jenny Sundén, professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt tillförordnad föreståndare för Geomedia

  Jenny, välkommen till Karlstads universitet och den starka forskningsmiljön Geomedia. Berätta om din bakgrund.
  - Tack, jag kommer närmast från Södertörns högskola där jag arbetat i 10 år och är professor i genusvetenskap. Jag har också varit verksam vid KTH som humanistisk medie- och teknikforskare inom ämnet medieteknik. Det känns också verkligen roligt att vara tillbaka på Karlstads universitet då jag var lektor i medie- och kommunikationsvetenskap här 2004 – 2005, men nu är det naturligtvis något helt annat.

 • 2020-12-21

  Samhällstendenser i ett litet mikrokosmos

  Att samlas i hyperdigitaliserade arbetsplatser blir allt vanligare. I forskningsprojektet ”Den postdigitala arbetsplatsen: Coworking spaces som industri och rörelse” ska André Jansson och Karin Fast reda ut spänningarna i branschen.

  Co-working spaces blir en plats att samlas på. Företagens webbplatser och sociala medier-konton har en retorik som gärna visar att de vill vara en slags motståndskraft mot rådande strömningar och arbetsetik. Man vill bjuda in till en slags varm gemenskap för alla de människor som har tillfälliga och lite riskfyllda anställningar. I tidigare forskning om co-working och co-working spaces identifieras den här typen av arbetsplatser som trendsättande för hur arbetsytor och arbetssätt ska se ut. Men det finns paradoxer att titta närmare på.

 • 2020-11-18

  ”Det rör sig inte längre om den småberusade mannen”

  Retoriken kring journalistiken hårdnar. Och samtidigt som journalister grips och smutskastas på många håll i världen har säkerhet blivit en brännande fråga för många mediehus i Sverige. Det stod i fokus under höstens Anderseminarium, där fysiska och digitala hot och hur de kan bemötas diskuterades.

  Hot och hat – en kartläggning
  Monica Löfgren Nilsson, docent i medier, kommunikation och journalistik vid Göteborgs universitet

 • 2020-11-12

  Mastodontprojekt om journalistik tillsammans med Oxford University Press

  Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet, har varit chefredaktör respektive redaktör för mastodontprojektet The Oxford Encyclopedia of Journalism Studies.

  Journalistik är ett fält i ständig rörelse. Social, kulturell, ekonomisk och teknisk förändring påverkar nyhetsproduktion och konsumtion av journalistik. Det är ett enormt forskningsområde och att få en överblick underlättar för både studenter och forskare.