Nyheter

 • 2020-11-18

  ”Det rör sig inte längre om den småberusade mannen”

  Retoriken kring journalistiken hårdnar. Och samtidigt som journalister grips och smutskastas på många håll i världen har säkerhet blivit en brännande fråga för många mediehus i Sverige. Det stod i fokus under höstens Anderseminarium, där fysiska och digitala hot och hur de kan bemötas diskuterades.

  Hot och hat – en kartläggning
  Monica Löfgren Nilsson, docent i medier, kommunikation och journalistik vid Göteborgs universitet

 • 2020-11-12

  Mastodontprojekt om journalistik tillsammans med Oxford University Press

  Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet, har varit chefredaktör respektive redaktör för mastodontprojektet The Oxford Encyclopedia of Journalism Studies.

  Journalistik är ett fält i ständig rörelse. Social, kulturell, ekonomisk och teknisk förändring påverkar nyhetsproduktion och konsumtion av journalistik. Det är ett enormt forskningsområde och att få en överblick underlättar för både studenter och forskare.

 • 2020-11-02

  Medie- och kommunikationsvetenskap i celebert sällskap

  Academia Europaea (AE) är en europeisk, icke-statlig förening som fungerar som en akademi. Dess medlemmar är forskare som tillsammans syftar till att främja lärande, utbildning och forskning. Sedan augusti 2020 är Karlstads universitet representerat i AE.

  Det är André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för geografi, medier och kommunikation som blivit invald i AE:s gruppering ”Media, Film and Visual Studies”. Även om medlemskapet i AE inte betyder några ekonomiska tillskott så ser André Jansson stora fördelar med att vara med.
  - Det betyder en hel del för anseende och renommé. Då Karlstads universitet är förhållandevis okänt och saknar historiska lagrar att vila på så är det en kvalitetsstämpel att det finns en representant för oss i AE.

 • 2020-10-26

  Social innovation – ett sätt att möta och lösa samhällsutmaningar

  En social innovation kan vara en tjänst, produkt, process, metod eller ett samarbete. Den förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. Den 22 oktober genomfördes konferensen Co-Days. Flera av företagen som deltog har startats utifrån samhällsutmaningar. Även regeringen var med i form av civilminister Lena Micko.

  Under konferensen Co-Days diskuterades hur tillväxt tydligare kan kopplas till Agenda 2030 som är 17 globala mål.

  De syftar till att:
  • Utrota fattigdom och hunger
  • Förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • Uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • Säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

 • 2020-10-12

  Ny docent i kulturgeografi till starka forskningsmiljön Geomedia

  Richard Ek är docent i kulturgeografi och kommer närmast från Lunds universitet. På Karlstads universitet kommer han att tillhöra Geomedia vid institutionen för geografi, medier och kommunikation.

  Richard Ek har varit verksam vid Lunds universitet hela sitt yrkesliv. Richard disputerade i geografi och verkade sedan vid institutionen för service management i Helsingborg. Miljön är tvärvetenskaplig och innehåller service management, företagsekonomi och etnologi.

 • 2020-09-28

  Karin Wahl-Jorgensen nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet

  Med installationsföreläsningen ”Community journalism in the coronavirus pandemic: The importance of places and platforms in covering local news” inleder Karin Wahl-Jorgensen sin tid som Ander Visiting Professor of Geomedia studies på Karlstads universitet.

  Karin Wahl-Jorgensen är professor på Cardiff School Of Journalism, Media and Cultural Studies, och hennes föreläsning bygger på djupintervjuer med brittiska samhällsjournalister och fokuserar på deras erfarenheter av att arbeta under pandemin samt hur deras professionella praxis samtidigt förändrades.

  - Lokala nyhetsorganisationer har drabbats hårt av den pågående pandemin. Det tomrum som har skapats har fyllts av samhällsjournalister som kännetecknas av småskaliga entreprenörer som ofta arbetar under en sträng budget, säger Karin Wahl-Jorgensen.