Nyheter

 • 2021-09-08

  Den frånkopplade arbetsplatsen och nya ideal kring digitalt välmående

  I sin artikel “The disconnection turn: Three facets of disconnective work in post-digital capitalism” resonerar Karin Fast, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, om de sociala konsekvenserna av att koppla bort sig ifrån invasiva medier och digital detox-trenderna i arbetslivet.

  - Min artikel handlar i korthet om den nedkopplade arbetsplatsen, nya ideal kring hur vi bör arbeta utan uppkoppling och hur inträngande – eller invasiva - medier idag problematiseras, förklarar Karin Fast. Artikeln tar även upp nya sätt att organisera och marknadsföra arbetsplatser och nya typer av digitalt arbete som, paradoxalt nog, drivs fram just av vurmen för det frånkopplade.

 • 2021-08-20

  Begreppen ”hygge” och ”fika” – hur används de i marknadsföring?

  Richard Ek, docent i kulturgeografi och knuten till Geomedia vid Karlstads universitet, har tillsammans med Mia Larson, Centrum för tjänsteforskning (CTF), Laura Caprioli, VisitBritain samt Can Seng Ooi, University of Tasmania, publicerat en artikel som visar hur de nationella turismorganisationerna i Sverige och Danmark använder begreppen ”hygge” och ”fika” i sin marknadsföring på sociala media.

  - Begreppet "fika" har funnits i Sverige i ungefär 100 år och används av svenskar som ett vanligt uttryck för att dricka kaffe och äta något gott därtill, förklarar Richard Ek. Uttrycket har även en djupare mening – att ta en angenäm paus i en social gemenskap. Man kan säga att när man fikar har man också "hygge", eller att man "hygge sig", som danskarna säger.

 • 2021-06-02

  Nytt avancemang för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap

  Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet fortsätter att avancera på listan Academic Ranking of World Universities (ARWU).

  ARWU är en av de tre högst renommerade listorna i världen över rankning av universitet och placerar nu Karlstads universitet i spannet 51–75. Ett fint kliv upp från förra årets 76–100.

  Michael Karlsson, ämnesföreträdare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, är glad åt framgångarna.

 • 2021-05-28

  Vikten av att analysera det allmänna intressets skiftande roll i datasamhället

  Facebooks censur av det Pulitzer Prize-belönade fotot på den så kallade Napalmflickan orsakade globalt ramaskri och visade att digitala medier kan omdefiniera yttrandefrihet och informationsfrihet.

  Maud Bernisson disputerade nyligen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet med sin avhandling ”The Public Interest in the Data Society: Deconstructing the Imaginary Policy of the GDPR”. Där analyserar hon definitioner och bruk av begreppet ”allmänt intresse” under beslutsprocessen för dataskyddsförordningen GDPR.

 • 2021-05-12

  ”Möjligen”, ”troligen” och ”sannolikt” vanliga ord i journalistiken under pandemiåret

  Vetenskapsjournalistik, datajournalistik och vikten av att motarbeta desinformation var några av de ämnen som avklarades i det digitala Anderseminariet.

  Vad har hänt med journalistiken under pandemiåret? Upplägget för årets första Anderseminarium i journalistik bjöd på rapporter från en bransch som har gått på högvarv sedan covid-19 satte sina klor i hela vår värld.

 • 2021-04-27

  Smart villages: Framtidens hållbara samhällen i Sverige (SVIS) sätter landsbygd och småstad i centrum

  EU har tagit fram definitioner och pilotprojekt utifrån smart villages - ett begrepp som växt fram för att flytta fokus på utveckling från stad till landsbygd och småstad. Efterfrågan från aktörer i samhället är enorm.

  Smart cities har under det senaste decenniet alltmer framhållits som ideal för städers utveckling och lösning för att möta dagens och morgondagens miljö- och klimatutmaningar. Digitala system och data används för att skapa nya och effektiva tjänster. Denna rörelse har dock i stor utsträckning utgått från större städer och urbana livsvillkor. Nu sätter forskningsmiljöerna Geomedia och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet luppen på Sveriges landsbygd och småstäder.