Nyheter

 • 2020-05-13

  Kosläpp för journalister när coronakrisen är över

  Coronakrisen har påverkat i stort sett hela samhället – så också journalistiken. Samtidigt som behovet av rapportering och analys är rekordstort och fler konsumerar media än någonsin, går många redaktioner på knäna ekonomiskt. Ett nyhetsläge som kan liknas som det vid ett världskrig. Anderseminariet, det första i digital form, fokuserade på hur media hanterar krisen och vad som kommer efter krisens slut.

  Med ett nyhetsläge av ett sällan skådat slag – flera gör jämförelsen med rapporteringen i ett världskrig – är journalistiken både mer efterfrågad och mer under lupp än någonsin tidigare. Jennifer Wegerup, SVT:s korrespondent i Italien, var tidigt på plats i Milano och Lombardiet när det stod klart att något allvarligt höll på att hända. Hon beskriver en splittrad mediabild och en märklig stämning.

 • 2019-11-07

  Lena Grip chefredaktör på viktig genusgeografisk tidskrift

  Geomediagruppens koordinator Lena Grip, lektor i kulturgeografi, har blivit utsedd till chefredaktör på den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Gender, Place and Culture. Ett stimulerande uppdrag som ger bästa möjliga inblick i världens forskning inom feministisk geografi.

  Det var i somras som Lena Grip började arbeta aktivt med uppdraget att vara redaktör för en högt rankad tidskrift inom geografi och genusvetenskap. Gender, Place and Culture har precis firat 25-årsjubileum och är ett viktigt forum för forskare världen över som forskar kring platser med ett genusperspektiv.

 • 2019-10-03

  Po Tidholm nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet

  Prisbelönte journalisten och författaren Po Tidholm blir nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet under läsåret 2019-2020. Han har under många år skrivit om landsbygd, lokalsamhällen och klyftor mellan stad och land.

  Po Tidholm har länge arbetat med frågor som rör landsbygd, har bland annat skrivit böckerna "Norrland", "Läget i landet ” och gjort dokumentärserien “Resten av Sverige” som visades i SVT1 hösten 2016. Po Tidholm skriver även sedan drygt 25 år tillbaka i Dagens Nyheter, främst musikkritik, men också reportage och essäer om landsbygd och regionalpolitik. Han har även medverkat i flera Sveriges radio-produktioner, bland annat i "Godmorgon Världen" och som sommarvärd två gånger. Po Tidholm är en flitigt anlitad föreläsare som ämnen som glesbygd, ekonomi, urbanisering och Norrlandsfrågan.

 • 2019-09-23

  På väg mot en master i Geomedia

  Ewelina Ursin Masterdalshei och Barbara Kubitzek har nu gått i några veckor på det nya masterprogrammet i Geomedia. Som samhällsplanerare och filmvetare har de helt olika studiebakgrund. Men de har en sak gemensamt – sitt intresse för hur världen och platser påverkas av digitala medier.

  Det är en blandad skara studenter som utgör den första kullen masterstudenter i Geomedia. Förutom samhällsplanerare och filmvetare finns även turistvetare och medievetare med i klassen. Barbara Kubitzek kommer ursprungligen från Göttingen i Tyskland men berättar på flytande svenska om sina första intryck av utbildningen:

 • 2019-06-10

  Karlstads universitet: Ett pop-uphem för Geomediaforskare

  Den tredje Geomediakonferensen avlöpte i en genuint hemtrevlig atmosfär, trots att hemmet som plats verkligen inte är oproblematisk. Både huvudtalarna och panelerna bidrog med fördjupade diskussioner kring hur medier både historiskt och idag format våra upplevelser av vad som är ett hem.

  Den 7-10 maj var i år fyra intensiva dagar då ett knappt hundratal forskare från när och fjärran samlades, alla verksamma i den unika skärningen mellan medie- och kommunikationsvetenskap och kulturgeografi som Geomediafältet utgör. Forskarkonferenser har ofta tjuvstarter i form av mer informella möten eller andra slags kringaktiviteter.

 • 2019-04-29

  Den tredje Geomediakonferensen med hemmet i fokus

  Vad är ett hem idag? En uppkopplad, nerkopplad och förhoppningsvis avkopplad plats? Får våra hem en ny mening när vi är mer mobila? Och hur skapar migranter ett nytt hem långt borta från ursprungshemmet? Årets Geomediakonferens, den tredje i ordningen, zoomar in på den kanske allra viktigaste platsen för oss människor.

  Lena Grip och Stina Bergman arrangerar konferensen och har bråda dagar inför vårens stora händelse för Geomediagruppen. 90 forskare från hela världen är på ingång från länder som Kina, Brasilien och USA och de kommer att spendera fyra intensiva dagar här i Karlstad mellan 7 och 10 maj.

  - Vår första Geomediakonferens för fyra år sedan handlade mycket om att sätta vårt unika tvärvetenskapliga forskningsområde på kartan, berättar Lena Grip. Vi fick en väldigt bra respons från deltagarna och ett av resultaten blev en antologi utgiven av Routledge.