Nyheter

  • 2024-02-09

    Luftens flyktighet - en finansiell tillgång för att forma miljöpolitiken

    Xin Liu, lektor i genusvetenskap vid Karlstads universitet, får sin forskning finansierad av Geomedia. Resultatet ska bli boken ”Making Air Smart: The Sociotechnical Imaginaries of Atmospheric Data”

    Xin Liu, på vilket sätt är detta projekt kopplat till Geomedia?

  • 2023-12-13

    Geomedia - summering 2023

    Det börjar bli dags att blicka tillbaka på 2023 – vilket var det andra året för Centrum för Geomediastudier. Jag vill först och främst tacka er för alla värdefulla bidrag och insatser som tillsammans bygger vår gemensamma forskningsmiljö.

    Exemplen nedan, hämtade från vårt nyhetsflöde, ger en liten inblick i vad vi höll på med under 2023. Men mycket annat hände också.

  • 2023-11-20

    Starta forskningsprojekt tillsammans med Geomedia

    Är du intresserad av Geomedia och vill bidra till utvecklingen av Centrum för geomediastudier vid Karlstads universitet? Då finns det möjlighet att söka forskningsmedel.

    Geomedia handlar om samspelet mellan medier och kommunikation och skapandet av platser och miljöer och att förstå hur nutida förändringsprocesser som t ex digitalisering och ökat resande påverkar det här samspelet - hur arbete, fritid och sociala relationer blir alltmer flytande i tid och rum.

  • 2023-09-19

    Hopp och hoppfulla trender i vår nuvarande digitaliserade värld i fokus under årets Geomedia-konferens

    Den 20 – 22 september genomförs årets internationella Geomedia-konferens på temat ”Digital geographies of hope” i Tammerfors, Finland. Elva personer från Karlstads universitet medverkar på konferensen som arrangeras i samarbete med Tammerfors universitet.

    André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt föreståndare för Centrum för geomediastudier (Geomedia) vid Karlstads universitet - berätta om konferenstemat ”Digital Geographies of Hope”

  • 2023-09-06

    Aktivismens olika ansikten och latens

    - Propaganda har varit det som forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap har fokuserat på i Ryssland – den här diskursen jag tittar på var inte speciellt utforskad innan kriget startade, säger Svetlana Chuikina.

    I avhandlingsprojektet “(Re)constructing Russian anti-war movements. From practices of engagement towards frontier infrastructures” undersöker Svetlana Chuikina, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet hur aktivism i Ryssland har konstruerats under en tioårsperiod. En verksamhet som av naturliga skäl måste verka i det dolda.

  • 2023-08-29

    Installationsföreläsning Ander Visiting Professor in Geomedia, Pablo Abend

    The Mediatization of Space through navigational interfaces, or: the digital map as a symptom of (almost) everything that has happened with media

    After a phase of “spatial forgetfulness,” media and communication studies have revisited the intersection of media, space, and place, challenging earlier views of media inherently transcending geographical constrains leading to spatial annihilation and the disappearance of distance.