Nyheter

 • 2024-06-14

  Digital vandringsled kan uppmärksamma det som sker i Sápmi

  Forskningsprojektet ”Sámi ’trail of tears’ walking trail” är avslutat. Richard Ek, professor i kulturgeografi och projektledare, berättar om vikten av att kontrollen ligger hos ursprungsbefolkningen och att kulturen kring Sápmi är oerhört viktig för att hålla liv i berättelserna kring tvångsförflyttningarna av samer.

  – Vi har fått kvitto på det vi hela tiden har känt, förklarar Richard Ek. Kontrollen över vandringsleder och guidade turer måste ligga hos ursprungsbefolkningarna. Projektets erfarenheter från framförallt Australien visar det tydligt. Det som utspelar sig i Sápmi med industriellt skogsbruk, vindkraft samt expansion och nyetableringar av gruvdrift påminner om det som sker och har skett i Sydafrika och Australien där konsekvenserna av kolonialiseringarna är påtagliga än idag.

 • 2024-03-28

  Kriskommunikation till en ”osynlig” målgrupp

  De som äger eller har tillgång till ett fritidshus kallas för “den osynliga befolkningen” och kan vara en utmaning att nå för myndigheter i händelse av en kris. Geomediaforskare vid Karlstads universitet argumenterar för vikten av att skapa mer kunskap om hur kriskommunikation behöver nå tillfälliga populationer.

  Att besöka sitt fritidshus utgör en betydande del av den svenska turismen. I Sverige finns drygt 660 000 fritidshus och ungefär hälften av befolkningen har tillgång till ett, genom eget ägande eller genom möjligheten att nyttja ett fritidshus som ägs av släktingar eller vänner.

 • 2024-02-09

  Luftens flyktighet - en finansiell tillgång för att forma miljöpolitiken

  Xin Liu, lektor i genusvetenskap vid Karlstads universitet, får sin forskning finansierad av Geomedia. Resultatet ska bli boken ”Making Air Smart: The Sociotechnical Imaginaries of Atmospheric Data”

  Xin Liu, på vilket sätt är detta projekt kopplat till Geomedia?

 • 2023-12-13

  Geomedia - summering 2023

  Det börjar bli dags att blicka tillbaka på 2023 – vilket var det andra året för Centrum för Geomediastudier. Jag vill först och främst tacka er för alla värdefulla bidrag och insatser som tillsammans bygger vår gemensamma forskningsmiljö.

  Exemplen nedan, hämtade från vårt nyhetsflöde, ger en liten inblick i vad vi höll på med under 2023. Men mycket annat hände också.

 • 2023-11-20

  Starta forskningsprojekt tillsammans med Geomedia

  Är du intresserad av Geomedia och vill bidra till utvecklingen av Centrum för geomediastudier vid Karlstads universitet? Då finns det möjlighet att söka forskningsmedel.

  Geomedia handlar om samspelet mellan medier och kommunikation och skapandet av platser och miljöer och att förstå hur nutida förändringsprocesser som t ex digitalisering och ökat resande påverkar det här samspelet - hur arbete, fritid och sociala relationer blir alltmer flytande i tid och rum.

 • 2023-09-19

  Hopp och hoppfulla trender i vår nuvarande digitaliserade värld i fokus under årets Geomedia-konferens

  Den 20 – 22 september genomförs årets internationella Geomedia-konferens på temat ”Digital geographies of hope” i Tammerfors, Finland. Elva personer från Karlstads universitet medverkar på konferensen som arrangeras i samarbete med Tammerfors universitet.

  André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt föreståndare för Centrum för geomediastudier (Geomedia) vid Karlstads universitet - berätta om konferenstemat ”Digital Geographies of Hope”

Mobiltelefon i stadsmiljö