Nyheter

 • 2022-04-13

  Forskningsprojekt ska lokalisera samiska vandringsleder

  Tvångsförflyttningen av samer i början av 1900-talet är obekant för många. Richard Ek, professor i kulturgeografi, har fått forskningsmedel för att lokalisera vandringslederna och utveckla dem till turistmål med hjälp av digital teknik.

  Syftet med projektet ”Sámi trail of tears walking trail” är att utreda och förbereda för en vandringsled genom norra Sveriges inland som följer den geografiska rutt som de tvångsförflyttade samerna tvingades ta under början av 1900-talet.

 • 2022-03-23

  Makt och medialisering i Malmö – med eller utan tidsuppfattning

  Föreställ dig att det inte fanns några klockor eller andra sätt att mäta tid på. Hur skulle din vardag se ut? Hur skulle samhället fungera? Fredrik Edin vid ämnet medie- och kommunikationsvetenskap målar upp en bild av när tid spelar roll, och när den inte gör det.

  Fredrik Edin, vid Karlstads universitet, tar avstamp i dessa frågor i sin avhandling Kronopolis: Tid, makt och medialisering i Malmö.

  Intresset för städer och hur de fungerar har hängt med Fredrik Edin länge och när Malmö stad påbörjade utbyggnaden av tågnätet specificerades intresset till makt och städer. 

 • 2022-03-21

  Masterprogram i geomediastudier: medier, mobilitet och rumslig planering

  Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid.

  • Vem kan kommunicera vad, på vilka platser?
  • Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser?
  • Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt?
  • Vad får det för sociala konsekvenser att vår mediekonsumtion, och våra livsstilar i stort, blir alltmer rörliga?
 • 2022-03-01

  Välkommen till Centrum för geomediastudier, Betül Aydoğan

  Betül har tidigare varit forskningsassistent vid Galatasaray University där hon under fem år främst undervisade i turkisk radio och tv-historia och teorier kring det. Betül Aydoğan är också koordinator för utbildningssamarbetet med Bordeaux Montaigne University.

  Tack vare ett forskningsstipendium via The Scientific and technological research council of Turkey är hon nu knuten till Geomedia vid Karlstads universitet fram till augusti 2022.

 • 2022-02-25

  Geomedia och NODE-studie uppmärksammad av Nieman Lab vid Harvard universitetet

  Joshua Benton uppmärksammar studien ”The Media day, revisited: rhythm, place and hyperlocal information environments” i en lång och detaljrik artikel.

  Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Erika Hellekant Rowe, båda vid Karlstads universitet, står bakom studien.

  Amerikanska Nieman Lab är ett forskningsinstitut för journalistik och tillhör universitetet Harvard i Cambridge, Massachusetts.

 • 2022-02-23

  Hyperlokal information i Karlstads kommun

  Hur skiljer sig nyhets- och informationsflödet hos medborgare i olika stadsdelar? I artikeln ”The Media day, revisited: rhythm, place and hyperlocal information environments” har Henrik Örnebring och Erika Hellekant-Rowe studerat sex områden i Karlstads kommun.

  Om du trodde att papperstidningar och radio- och tv-nyheter vid fasta tider – även kallat traditionell media – var stendött behöver du tänka om. Det lever i allra högsta grad. Nytt är naturligtvis sociala medier som ligger som ett sammanhängande flöde där det man fångar upp under en dag diskuteras.