Nyheter

 • 2019-06-10

  Karlstads universitet: Ett pop-uphem för Geomediaforskare

  Den tredje Geomediakonferensen avlöpte i en genuint hemtrevlig atmosfär, trots att hemmet som plats verkligen inte är oproblematisk. Både huvudtalarna och panelerna bidrog med fördjupade diskussioner kring hur medier både historiskt och idag format våra upplevelser av vad som är ett hem.

  Den 7-10 maj var i år fyra intensiva dagar då ett knappt hundratal forskare från när och fjärran samlades, alla verksamma i den unika skärningen mellan medie- och kommunikationsvetenskap och kulturgeografi som Geomediafältet utgör. Forskarkonferenser har ofta tjuvstarter i form av mer informella möten eller andra slags kringaktiviteter.

 • 2019-04-29

  Den tredje Geomediakonferensen med hemmet i fokus

  Vad är ett hem idag? En uppkopplad, nerkopplad och förhoppningsvis avkopplad plats? Får våra hem en ny mening när vi är mer mobila? Och hur skapar migranter ett nytt hem långt borta från ursprungshemmet? Årets Geomediakonferens, den tredje i ordningen, zoomar in på den kanske allra viktigaste platsen för oss människor.

  Lena Grip och Stina Bergman arrangerar konferensen och har bråda dagar inför vårens stora händelse för Geomediagruppen. 90 forskare från hela världen är på ingång från länder som Kina, Brasilien och USA och de kommer att spendera fyra intensiva dagar här i Karlstad mellan 7 och 10 maj.

  - Vår första Geomediakonferens för fyra år sedan handlade mycket om att sätta vårt unika tvärvetenskapliga forskningsområde på kartan, berättar Lena Grip. Vi fick en väldigt bra respons från deltagarna och ett av resultaten blev en antologi utgiven av Routledge.

 • 2019-04-10

  Masterprogrammet i Geomedia startar i höst

  Hösten 2019 blir startskottet för det nya masterprogrammet i Geomediastudier. En världsunik masterutbildning för studenter från hela världen som har en bakgrund inom kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap.

  - Vi ser ett stort intresse för att fördjupa sig i de brännande frågor vi ställs inför i digitaliseringens tidevarv, säger programledaren Karin Fast som är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Som exempelvis - hur påverkas platser av allt från geotaggning till digitala incheckningar? Vilka sociala effekter får den ökande övervakningen? Vem tjänar på vårt arbete med att fylla sociala kanaler med innehåll?

 • 2019-03-21

  Premiär för Geomediapodden

  Geomedias forskning tar upp många olika aspekter på hur platser och medier påverkar varandra. Nu släpper vi en podcast som diskuterar och funderar kring olika intressanta infallsvinklar inom det tvärvetenskapliga Geomediaområdet.

  John Lynch, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, bjuder in gäster från när och fjärran för att belysa varför och på vilket sätt Geomedia kan skapa ny förståelse för världen vi lever i.

 • 2019-03-07

  Geomedia goes Oxford

  Vad kan vara mer inspirerande för ett gäng forskare än en resa till universitetet i Oxford? Inte mycket. I mitten av februari fick Geomediadoktoranderna presentera sina projekt i en minst sagt ärevördig miljö.

  Gillian Rose är en engelsk professor som har täta kopplingar till Geomediagruppen vid Karlstads universitet. Hon har gjort banbrytande forskning inom visuell kultur och har varit huvudtalare vid Geomediakonferensen vid Karlstads universitet. I år är hon dessutom Ander Visiting Professor här vilket också har gjort det möjligt för en grupp att besöka henne på plats på universitetet i Oxford.