Nyheter

 • 2023-11-20

  Starta forskningsprojekt tillsammans med Geomedia

  Är du intresserad av Geomedia och vill bidra till utvecklingen av Centrum för geomediastudier vid Karlstads universitet? Då finns det möjlighet att söka forskningsmedel.

  Geomedia handlar om samspelet mellan medier och kommunikation och skapandet av platser och miljöer och att förstå hur nutida förändringsprocesser som t ex digitalisering och ökat resande påverkar det här samspelet - hur arbete, fritid och sociala relationer blir alltmer flytande i tid och rum.

 • 2023-09-19

  Hopp och hoppfulla trender i vår nuvarande digitaliserade värld i fokus under årets Geomedia-konferens

  Den 20 – 22 september genomförs årets internationella Geomedia-konferens på temat ”Digital geographies of hope” i Tammerfors, Finland. Elva personer från Karlstads universitet medverkar på konferensen som arrangeras i samarbete med Tammerfors universitet.

  André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt föreståndare för Centrum för geomediastudier (Geomedia) vid Karlstads universitet - berätta om konferenstemat ”Digital Geographies of Hope”

 • 2023-09-06

  Aktivismens olika ansikten och latens

  - Propaganda har varit det som forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap har fokuserat på i Ryssland – den här diskursen jag tittar på var inte speciellt utforskad innan kriget startade, säger Svetlana Chuikina.

  I avhandlingsprojektet “(Re)constructing Russian anti-war movements. From practices of engagement towards frontier infrastructures” undersöker Svetlana Chuikina, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet hur aktivism i Ryssland har konstruerats under en tioårsperiod. En verksamhet som av naturliga skäl måste verka i det dolda.

 • 2023-08-29

  Installationsföreläsning Ander Visiting Professor in Geomedia, Pablo Abend

  The Mediatization of Space through navigational interfaces, or: the digital map as a symptom of (almost) everything that has happened with media

  After a phase of “spatial forgetfulness,” media and communication studies have revisited the intersection of media, space, and place, challenging earlier views of media inherently transcending geographical constrains leading to spatial annihilation and the disappearance of distance.

 • 2023-08-21

  Geomediaforskare deltog i konferens om plats, rum och medier

  Konferensen ”Locating media industries: Cities, space, places” genomfördes på King´s College i London under sommaren. Fyra forskare från Centrum för geomediastudier deltog.

  Georgia Aitaki, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap var på plats i London tillsammans med kollegorna Linda Ryan Bengtsson, Jessica Edlom och Jenny Karlsson – alla tre vid Karlstads universitet. 

 • 2023-06-27

  Ander visiting professor in Geomedia Studies, Pablo Abend

  Berätta lite kort om din bakgrund