Nyheter

 • 2023-03-07

  Välkommen till Geomedia, Henrik Bergius

  Henrik, du är ny doktorand i Geomedia vid Karlstads universitet - berätta om din bakgrund

 • 2023-02-09

  Hur etnicitet framställs är viktigt för restaurangers marknadsföring

  Utländsk bakgrund beskrivs ofta som en nackdel i företagande. Forskning vid Karlstads universitet visar hur tre digitala strategier tillsammans skapar etnicitet som en fördel i marknadsföring.

  Lena Grip, docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet, har tillsammans med Quang Evansluong vid Umeå Handelshögskola och Eva Karayianni vid University of Central Lancashire undersökt hur vietnamesiska restauranger använder etnicitet i sin digitala kommunikation.

 • 2023-01-04

  Även trista miljöer kan skapa filmturism

  Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser. I genren Nordic Noir kan en bro under en dimmig himmel mellan Sverige och Danmark bli lika spännande.

  Richard Ek, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet och knuten till forskningscentret Geomedia, har tillsammans med Mia Larson, professor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), och Can Seng Ooi från University of Tasmania publicerat ett bokkapitel som diskuterar hur även trista och deprimerande miljöer i filmer och tv-serier kan skapa en filmturism.

 • 2022-12-20

  Geomedia summary 2022

  Under 2022 fick Centrum för Geomediastudier en flygande start. Ett sätt att sammanfatta våra prestationer är att återkomma till det som skrevs om Geomedia under året. Exemplen nedan representerar den tvärvetenskapliga omfattningen och kvaliteten på vår forskning. Tack alla för ert värdefulla bidrag till Geomedia och Gott Nytt År!
  //André Jansson, föreståndare för Geomedia

  UPPKOPPLADE MEDIER OCH PLATSBASERADE TJÄNSTER I FOKUS FÖR NYTT FORSKNINGSCENTRUM

  Att navigera i den moderna teknologin är idag vardag för många människor. Men hur påverkar den oss och hur skiljer det sig mellan olika geografiska och sociala grupper? Centrum för geomediastudier vid Karlstads universitet forskar i ämnet.

 • 2022-10-26

  Grekiska historier och skandinavisk romantik

  Georgia Aitaki har analyserat ekonomiska kriser, strävan efter internationell uppmärksamhet och brustna hjärtan i länder långt ifrån hemma.

  Med avhandlingen ”The Private life of a nation in crisis - A study on the politics in/of Greek television fiction” tog Georgia Aitaki, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet sig an den grekiska tv-branschen och dess mekanismer i form av producenter, manusförfattare och filmarbetare. Arbetet med avhandlingen genomfördes på Göteborgs universitet och är en djupdykning i en bransch som sällan tillåter frihet för de som skriver och producerar tv-drama för den grekiska marknaden.

 • 2022-10-17

  Unik metod hjälper till att stärka platsutveckling

  Platsutveckling är en viktig del av dagens samhällsutveckling. Genom forskning finns nu en metod som allt fler kommuner, regioner och organisationer använder som stöd till utveckling inom besöksnäring.

  Den digitala utvecklingen inom besöksnäringen har, inte minst under pandemin, gått med rasande fart. En utveckling där teknik tagits för givet och aktörer oreflekterat använt redan etablerade lösningar utan kunskap om sina egna behov. Exempelvis har urbana lösningar använts i rurala områden.