Nyhetsarkiv för Geomedia

2023-09-06
- Propaganda har varit det som forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap har fokuserat på i Ryssland – den här diskursen jag tittar på var inte speciellt utforskad innan kriget startade, säger Svetlana Chuikina. I avhandlingsprojektet “(Re)constructing Russian anti-war movements.
2023-08-29
The Mediatization of Space through navigational interfaces, or: the digital map as a symptom of (almost) everything that has happened with media After a phase of “spatial forgetfulness,” media and communication studies have revisited the intersection of media, space, and place, challenging earlier views of media inherently transcending geographical constrains leading to spatial annihilation and the disappearance of distance.
2023-06-27
Berätta lite kort om din bakgrund - Jag fick min akademiska inskolning inom medievetenskap och blev förra året professor i designteori vid Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle i Tyskland. Innan dess jobbade jag som vetenskaplig koordinator vid forskarskolan ”Locating Media” vid universitet i Siegen, som fokuserade mycket på forskning kring plats- och situationsspecifika mediaprocesser genom att använda plats- och situationsspecifika metoder.
2023-05-08

Geomedia Higher Seminar

Nyheter » 2023-05-08
Setting the Scene: Academic interventions in the media and tourism industries with our guest professor Stijn Reijnders at the Erasmus University, Rotterdam. Title Setting the Scene: Academic interventions in the media and tourism industries Abstract This presentation focuses on media tourism: the phenomenon of people travelling to places associated with films, TV series or other forms of popular culture.
2023-05-08
Richard Ek, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, berätta om konferensen ”Indigeneity and Visual Sovereignty” som genomfördes i Kapstaden 27–28 april 2023. - Konferensen hade som tema ”visuell suveränitet” som bland annat handlar om hur ursprungsbefolkningar runt om i världen kan ha äganderätt och kontroll över exempelvis material och fotoarkiv som återger deras historia, kultur, språk och identitet.
2023-03-07
Henrik, du är ny doktorand i Geomedia vid Karlstads universitet - berätta om din bakgrund - Jag har en master i kulturstudier vid Göteborgs universitet och i övrigt är min bakgrund tvärvetenskapligt humanistisk med ett stort intresse för kultur och samhällspolitiska frågor. Hur påverkar geomedia samhället och kulturen, och mediers rumsliga aspekter – det är frågor som intresserar mig. Berätta om ditt forskningsprojekt - Det är tänkt att handla om digitalt utanförskap inom kollektivtrafiken.
2023-01-04
Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser.
2022-12-20

Geomedia summary 2022

Nyheter » 2022-12-20
Under 2022 fick Centrum för Geomediastudier en flygande start. Ett sätt att sammanfatta våra prestationer är att återkomma till det som skrevs om Geomedia under året. Exemplen nedan representerar den tvärvetenskapliga omfattningen och kvaliteten på vår forskning.
2022-10-26
Georgia Aitaki har analyserat ekonomiska kriser, strävan efter internationell uppmärksamhet och brustna hjärtan i länder långt ifrån hemma. Med avhandlingen ”The Private life of a nation in crisis - A study on the politics in/of Greek television fiction” tog Georgia Aitaki, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet sig an den grekiska tv-branschen och dess mekanismer i form av producenter, manusförfattare och filmarbetare.
2022-10-17
Platsutveckling är en viktig del av dagens samhällsutveckling. Genom forskning finns nu en metod som allt fler kommuner, regioner och organisationer använder som stöd till utveckling inom besöksnäring. Den digitala utvecklingen inom besöksnäringen har, inte minst under pandemin, gått med rasande fart. En utveckling där teknik tagits för givet och aktörer oreflekterat använt redan etablerade lösningar utan kunskap om sina egna behov.
2022-09-26
Musikindustrin lägger enorma summor på att skapa innovativa konsertupplevelser och relationer mellan artist och fans. Med showen ABBA Voyage tas ett jättekliv framåt i att utveckla och transformera en redan digital bransch.
2022-09-08
Turism, populärkultur och media - Stijn Reijnders tar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att undersöka platsens roll och betydelse i populärkulturen. Stijn är Ander Visiting professor of Geomedia studies 2022/23. Stijn Reijnders är professor i kulturarvsforskning, i synnerhet i relation till turism och populärkultur, vid Erasmus University Rotterdam. Hans forskning fokuserar på skärningspunkten mellan media, kultur och turism.
2022-09-07
Richard Ek, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet har tillsammans med Mia Larson, CTF Centrum för tjänsteforskning, Laura Caprioli och Can-Seng Ooi fått utmärkelsen ”Outstanding paper” av Emerald publishing för artikeln ”The inevitability of essentializing culture in destination branding: the cases of fika and hygge”. Hur viktig är bilden av en destination, exempelvis i sociala medier, för en potentiell besökare? - Den är viktig.
2022-06-27
Klimatgrupperingarna Fridays for Future och Extinction Rebellion arbetar för samma mål fast med olika metoder. Sol Agin, nybliven doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, har forskat i deras sätt att kommunicera ett extremt komplicerat ämne. När svenskar tar ton mot klimatet gör de det helst i form av städade aktioner som Greta Thunberg skänkt inspiration till genom sitt arbete med Fridays for Future. Söderut i Europa kan det gå vildare till.
2022-06-08
Har du någon gång känt dig frustrerad över den teknologi som omger dig? Du är inte ensam. I boken Rethinking communication geographies har André Jansson, professor i medie och kommunikationsvetenskap, sammanställt sin forskning som berör mycket av allas vår digitala vardag. Barn ska sjukanmälas. Resor ska planeras. Deklarationen ska lämnas in.