Nyhetsarkiv för Geomedia

2023-03-07
Henrik, du är ny doktorand i Geomedia vid Karlstads universitet - berätta om din bakgrund - Jag har en master i kulturstudier vid Göteborgs universitet och i övrigt är min bakgrund tvärvetenskapligt humanistisk med ett stort intresse för kultur och samhällspolitiska frågor. Hur påverkar geomedia samhället och kulturen, och mediers rumsliga aspekter – det är frågor som intresserar mig. Berätta om ditt forskningsprojekt - Det är tänkt att handla om digitalt utanförskap inom kollektivtrafiken.
2023-01-04
Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser.
2022-12-20

Geomedia summary 2022

Nyheter » 2022-12-20
Under 2022 fick Centrum för Geomediastudier en flygande start. Ett sätt att sammanfatta våra prestationer är att återkomma till det som skrevs om Geomedia under året. Exemplen nedan representerar den tvärvetenskapliga omfattningen och kvaliteten på vår forskning.
2022-10-26
Georgia Aitaki har analyserat ekonomiska kriser, strävan efter internationell uppmärksamhet och brustna hjärtan i länder långt ifrån hemma. Med avhandlingen ”The Private life of a nation in crisis - A study on the politics in/of Greek television fiction” tog Georgia Aitaki, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet sig an den grekiska tv-branschen och dess mekanismer i form av producenter, manusförfattare och filmarbetare.
2022-10-17
Platsutveckling är en viktig del av dagens samhällsutveckling. Genom forskning finns nu en metod som allt fler kommuner, regioner och organisationer använder som stöd till utveckling inom besöksnäring. Den digitala utvecklingen inom besöksnäringen har, inte minst under pandemin, gått med rasande fart. En utveckling där teknik tagits för givet och aktörer oreflekterat använt redan etablerade lösningar utan kunskap om sina egna behov.
2022-09-26
Musikindustrin lägger enorma summor på att skapa innovativa konsertupplevelser och relationer mellan artist och fans. Med showen ABBA Voyage tas ett jättekliv framåt i att utveckla och transformera en redan digital bransch.
2022-09-08
Turism, populärkultur och media - Stijn Reijnders tar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att undersöka platsens roll och betydelse i populärkulturen. Stijn är Ander Visiting professor of Geomedia studies 2022/23. Stijn Reijnders är professor i kulturarvsforskning, i synnerhet i relation till turism och populärkultur, vid Erasmus University Rotterdam. Hans forskning fokuserar på skärningspunkten mellan media, kultur och turism.
2022-09-07
Richard Ek, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet har tillsammans med Mia Larson, CTF Centrum för tjänsteforskning, Laura Caprioli och Can-Seng Ooi fått utmärkelsen ”Outstanding paper” av Emerald publishing för artikeln ”The inevitability of essentializing culture in destination branding: the cases of fika and hygge”. Hur viktig är bilden av en destination, exempelvis i sociala medier, för en potentiell besökare? - Den är viktig.
2022-06-27
Klimatgrupperingarna Fridays for Future och Extinction Rebellion arbetar för samma mål fast med olika metoder. Sol Agin, nybliven doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, har forskat i deras sätt att kommunicera ett extremt komplicerat ämne. När svenskar tar ton mot klimatet gör de det helst i form av städade aktioner som Greta Thunberg skänkt inspiration till genom sitt arbete med Fridays for Future. Söderut i Europa kan det gå vildare till.
2022-06-08
Har du någon gång känt dig frustrerad över den teknologi som omger dig? Du är inte ensam. I boken Rethinking communication geographies har André Jansson, professor i medie och kommunikationsvetenskap, sammanställt sin forskning som berör mycket av allas vår digitala vardag. Barn ska sjukanmälas. Resor ska planeras. Deklarationen ska lämnas in.
2022-03-21
Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid. Vem kan kommunicera vad, på vilka platser? Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser? Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt?
2022-02-25
Joshua Benton uppmärksammar studien ”The Media day, revisited: rhythm, place and hyperlocal information environments” i en lång och detaljrik artikel. Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Erika Hellekant Rowe, båda vid Karlstads universitet, står bakom studien. Amerikanska Nieman Lab är ett forskningsinstitut för journalistik och tillhör universitetet Harvard i Cambridge, Massachusetts. Till Joshua Bentons artikel Till studien The Media d
2022-02-23
Hur skiljer sig nyhets- och informationsflödet hos medborgare i olika stadsdelar? I artikeln ”The Media day, revisited: rhythm, place and hyperlocal information environments” har Henrik Örnebring och Erika Hellekant-Rowe studerat sex områden i Karlstads kommun. Om du trodde att papperstidningar och radio- och tv-nyheter vid fasta tider – även kallat traditionell media – var stendött behöver du tänka om. Det lever i allra högsta grad.
2022-01-28
Den verklighet vi tar till oss i tv-serier liknar mer och mer den verklighet vi själva lever i. John Lynch försöker beskriva de element som väver samman tv-drama och vardagsliv. Förr gick skådespelare från tv till filmduken. Idag är det tvärtom. Strömningstjänsterna lockar med stora budgetar och möjligheten till att sträcka ut sig som skådespelare över flera säsonger.