Nyheter

 • 2023-09-21

  Beredskapsveckan - öva på din egen och samhällets beredskap inför kriser

  Varje år vecka 39 arrangeras den nationella Beredskapsveckan. Missa inte tillfället att delta och öva på värdefulla färdigheter för din egen och samhällets beredskap inför kriser.

  Karlstads universitet deltar i Beredskapsveckan och Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) är stolta över att bidra till ett spännande program med lärorika aktiviteter som kommer att äga rum både på Karlstads universitet och runt om i Värmland mellan den 25 september och 1 oktober.

 • 2023-09-19

  Skyfall engagerar medborgare till forskning

  Sommarens regnmängder har nog inte undgått någon. På sina håll i landet fick vi uppleva både skyfall och dess konsekvenser som höga vattenflöden och översvämningar. Skyfallsrisker och hur de ska hanteras är precis det som undersöks i forskningsprojektet SPARC som pågår till slutet av 2025. Projektet är deltagardrivet och kommer delvis vara ett exempel på medborgarforskning.

  Flera oväder, inklusive ”Hans” drog in över Sverige i sommar och skyfallsliknande regn ledde till översvämningar och förhöjda vattennivåer i flera av våra vattendrag. Forskningen visar att det kommer bli fler skyfall i framtiden, vilket ställer krav på mer kunskap och väderdata.

 • 2023-06-27

  Krisberedskap i skolan: Förbereder eleverna för det oväntade

  Räddningstjänsten Karlstadsregionen har med hjälp av forskare från Karlstads universitet tagit ett spännande steg mot att integrera undervisning om krisberedskap i skolan. Genom ett nyskapande undervisningsmaterial för elever i årskurs 1-6 vill de ge kunskaper om hur man förbereder sig inför och hanterar kriser.

  - Från strömavbrott till farliga miljöer, det framtagna materialet täcker olika scenarier där viktiga samhällsfunktioner kan slås ut.

 • 2023-05-03

  Naturolyckor kan öppna möjligheter till förändring

  - Jag hoppas att min forskning kommer att bidra till en bättre förberedelse för framtida katastrofer, säger Åsa Davidsson, doktorand vid Karlstads universitet.

  Åsa Davidssons forskning visar att det finns två typer av förändringar som kan uppstå efter en naturolycka: förändringar med effekt på miljön och förändringar för förbättrad beredskap vid händelse av tsunami.

 • 2023-04-28

  Studiebesök för ökad medvetenhet kring klimatförändringar

  ”Agera nu, imorgon kan det vara för sent!” och ”Låt bilen stå – börja gå” var två av många tydliga budskap från skolklasserna som nyligen besökte RiskLab vid Karlstads universitet. Förutom att jobba fram plakat med klimatbudskap fick eleverna också samarbeta kring att skydda Karlstad från översvämning i spelet Floodville och diskutera krisberedskap.

  Hur påverkar det varmare klimatet oss? Vad händer om sjukhuset blir översvämmat? Vad kan vi göra för att förbereda oss om krisen kommer? Klimatförändring och klimatanpassning kan väcka många frågor och olika känslor.

 • 2023-04-03

  Karlstads seniorer vill röra på sig - rapport visar positiva resultat

  En nyligen publicerad rapport från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, har kartlagt den fysiska aktiviteten och hälsostatusen hos seniorer i Karlstad kommun. Rapporten visar överlag positiva resultat, där en hög andel seniorer är fysiskt aktiva, men också potential för framtida förändringar för dem som har lägre aktivitetsnivå och hälsostatus.

  Forskarna Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap, och Johanna Gustavsson, lektor i risk- och miljöstudier, har på uppdrag av Nätverket Sund senior studerat äldre personers förutsättningar för fysisk aktivitet. Deltagarna i studien var personer över 65 år, boende i Karlstads kommunala bostadsbolags trygghetslägenheter.