Nyheter

 • 2020-07-08

  Alla kan effektivt bidra till klimatåtgärder

  Klimatåtgärder måste decentraliseras och människorna måste ta mer ansvar, enligt en ny studie av Avit Bhowmik, lektor i Risk- och miljöstudier. Studien visar att prioriteringen av klimatåtgärder i samhällen och städer är nyckeln till att lyckas med klimat- och hållbarhetsutmaningarna vi nu står inför.

  Klimatkonventionen är det svenska namnet på the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, som föreslår ett aktivt offentligt engagemang och stöd för arbetet mot klimatförändringar.

 • 2020-06-16

  Ny studie undersöker hur kommuner använder sin krisledningsnämnd under coronapandemin

  Hur har krishanteringen i de svenska kommunerna utförts under pandemin? Det är en av frågeställningarna i en studie där forskare vid Karlstad universitet och Mittuniversitetet granskar vilka kommuner som aktiverat sin krisledningsnämnd och vilka som inte gjort det.

  Den lokala nivåns betydelse inom krisberedskap och hantering är helt avgörande när det gäller strukturer och processer för viktiga beslut som påverkar samhällets resiliens. Det saknas dock djupare kunskap om hur strukturer och processer fungerar, påverkas och förändras under en pågående samhällskris.

 • 2020-06-15

  Naturkatastrofer kan skapa effekter för miljön

  Det finns ett koncept som heter ”window of opportunity”. Det kan innebära att en katastrof har möjligheten att generera samhällsmässiga förändringar, som till exempel policyförändring. Det konceptet har Åsa Davidsson, doktorand på CSR, Centrum för forskning om samhällsrisker och CNDS, Centre of Natural Hazards and Disaster Science, anammat inom sin forskningoch forskar på naturkatastrofer och om de skapar förändringar som ger en effekt för miljön.

  - Jag har inte lyckats hitta liknande studier, men däremot att man använder "window of opportunity" för att skapa resiliens inom samhället eller ökad hållbar utveckling, säger Åsa Davidsson.

 • 2020-04-23

  Forskning om hur äldre klarar coronakrisen

  Den pågående coronapandemin utgör en förändring för alla i samhället med mycket stor påfrestning på både global nivå och för enskilda individer. Hur klarar de gamla i vårt samhälle att hantera och förhålla sig till krisen? Det håller forskare vid Karlstads universitet på att undersöka.

  När vi blir äldre ökar sårbarheten och förmågan att hantera ansträngda situationer kan vara nedsatt, samtidigt som viljan att klara sig själv är stark.

  När det blev tydligt att coronaviruset utvecklades till en pandemi, och att det krävdes extrema åtgärder för att hindra smittspridning, bestämde sig forskare vid Karlstads universitet att samla in information under pågående kris. Johanna Gustavsson, Centrum för samhällsrisker, CSR och Linda Beckman, folkhälsovetenskap har även innan krisen intresserat sig för hur äldre personer tar till sig information om risker.

 • 2020-03-09

  Stanna kvar på marken

  Två faktorer är avgörande för att minska flygresorna. Det handlar om politiska och sociala incitament samt att människor tar till sig lärdomar från utbildning i klimatförändringar.

  Flygresor står för en stor andel av de enskilda växthusgasutsläppen. En transatlantisk flygresa, tur och retur, ger upp till 1,6 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en persons årliga "kolbudget" (1,5-2ton) för att upprätthålla ett hållbart liv.

 • 2020-02-24

  Sex åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

  För att uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs en radikal global förändring av samhället för att sänka utsläppskurvan och halvera de globala utsläppen till senast 2030.