Nyheter

 • 2024-02-22

  Statliga pengar kan bidra till att förebygga självmord

  Forskare på Karlstads universitet har tittat närmare på hur arbetet med att förhindra självmord bedrivs i Värmland. I undersökningen ingår hur resurser fördelas, hur arbetet organiseras och vilka åtgärder som genomförs.

  Sedan år 2020 delar staten ut så kallade stimulansmedel för förebyggande av självmord och forskare på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersökt  hur medlen används i Värmland.

 • 2024-02-19

  Spel ska sudda ut landsgräns vid händelse av klimatkris

  För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i relation till klimatkriser ska arbetsmetoder och verktyg med fokus på spel utvecklas för beredskapsaktörer på båda sidor om den svensk-norska gränsen.

  Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, och Peter Bellström, lektor i informatik vid Handelshögskolan, tar emot i RiskLab® på Karlstads universitet. Utmaningar i samhället vid en kris är påtagliga i lokalen. På bordet finns en översvämningsmodell som visar hur vattnet tar över centrala Karlstad om kraftverksdammen i Höljes skulle rämna och på golvet finns en matta där grunderna i samhällsplanering kan studeras.

 • 2024-01-29

  POLITIKER FICK INSIKTER OCH INSPRIRERADES I RISKLAB®

  Beredskapsfrågor är på tapeten och det pratas brett om att öva för att förbereda sig för kriser och oväntade händelser. Under onsdagen gjorde Karlstads kommuns teknik- och fastighetsnämnd just detta, när de besökte RiskLab® på Karlstads universitet.

  Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder en gång i månaden och många av nämndens ansvarsområden är samhällsviktiga. Det är av stor vikt att värna områdena och ha en plan för hur de kan upprätthållas vid en eventuell kris. För att belysa risker och beredskap kombinerades därför januarinämnden med ett studiebesök på RiskLab® som Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) har hand om. 

 • 2024-01-22

  Krig, kris och alarmism – hur kan allmänheten hantera kommunikationen och vilken betydelse har retoriken?

  ÖB:s och regeringens krigsuttalande har fått många reaktioner. Men hur påverkas allmänheten av alarmistiska budskap och hur kan rädsla och oro hanteras – och kan retoriken vara ett stöd? Forskare vid Karlstads universitet vägleder.

  De senaste uppmaningarna om att svenskarna ska förbereda sig för ett eventuellt krig har väckt oro och rädslor hos många människor. Känslor hanteras på olika sätt och leder till olika typer av beteenden.

 • 2024-01-16

  Nytt projekt kan lösa de globala urbaniseringsutmaningarna

  I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå en ram för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter.

  Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden. Fram till 2030 kommer antalet människor som bor i dessa områden att nå två miljarder, och områdena är förknippade med högre risk för smittsamma sjukdomar, dålig socioekonomisk profil och ökad sårbarhet för klimatförändringar.

 • 2023-11-30

  COP28 i Dubai - förberedelser och framsteg i klimatutbildning

  Dubai är värd för den årliga konferensen för parterna COP 28 inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som startar idag. Uppmärksamheten riktas nu mot de viktiga stegen inför evenemanget. Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljö, blickar tillbaka på det första av två möten som leder upp till COP, nämligen mötet för de underordnade organen (SB) i Bonn.

  Det första mötet hålls i maj eller juni och alltid i Bonn, Tyskland, där sekretariatet för UNFCCC finns. Det mötet kallas för de underordnade organen, SB, och även om det är ett möte med endast tjänstemän (och inte ministrar som COP) och inga beslut fattas i Bonn, är det fortfarande ett extremt viktigt möte eftersom det är här agendan för den kommande COP bestäms. Därför, om en regering vill lägga till en punkt på COP:s agenda för året, måste den göra det under SB-mötet i Bonn. Därför kan det som händer i Bonn på många sätt vara ännu viktigare än vad som händer på COP.