Nyheter

 • 2023-01-10

  Samarbeten med Indien

  David Olsson tillsammans med Ruth Björkholm, båda medarbetare på Centrum för forskning om samhällsrisker, har varit i Varanasi i Indien i tre veckor och bland annat diskuterat samarbeten inom utbildning och forskning.

  David och Ruth åkte till Indien på ett lärarutbyte genom Linnaeus-Palmestipendiet. Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Genom programmet kan lärosäten arbeta med att höja kvaliteten på utbildningen och möta ömsesidiga utvecklingsbehov.

 • 2022-12-19

  Klimatvandringsapp för att förändra beteenden

  Sverige upplever redan nu och kommer i framtiden att få uppleva flera extrema väderhändelser på grund av klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen. Det kommer att påverka människors existens och vårt samhälle och kräva anpassning av olika slag. Genom fängslande berättelser, som tillgängliggörs till exempel genom appar, kan vår förståelse för hur det är att leva i ett förändrat klimat öka.

  - Men leder det till att vi ändrar vårt beteende, och vad är det som ligger till grund för beteendeändringar i så fall? säger Jenny Friedl, beteendevetare och forskningsassistent på Centrum för forskning om samhällsrisker som utfört studien.

 • 2022-11-28

  Ny forskning om hantering av kriser

  Under de senaste åren har kriserna kommit närmare. Varför är vissa problem i samhället så svåra att lösa? Ofta finns kunskap, teknik och resurser, men ändå går det trögt eller inte alls inom vissa områden. Forskarna tror att det finns mycket att lära av jämförelser mellan hanteringen av pandemin och klimatfrågan.

  - Det finns problem som är särskilt svåra att hantera och där samhällets vanliga system för att hantera risker och lösa problem inte räcker till? Hur gör vi då? Den typen av svåra frågor ligger bakom detta forskningsprojekt, säger Mikael Granberg, professor i statsvetenskap på Karlstads universitet.

 • 2022-11-16

  Forskning inom samhällets riskhantering

  Det var ett trivsamt sorl från engagerade studenter och besökare i Transformum på eftermiddagen den 7 november. Seminarium och posterutställning om "Perspektiv på Riskhantering i samhället" pågick med engagerade besökare och studenter. 

  Masterstudenter i kursen "Riskhantering i samhället" och forskare fokuserade tillsammans på aktuella forskningsområden under eftermiddagen. Det handlade bland annat om olika sätt att se på risk och hur forskningen kan komma till nytta. Centrum för forskning om samhällsrisker demonstrerade också några pedagogiska verktyg från RiskLab och berättade om hur de jobbar med att kommunicera forskning.

 • 2022-06-23

  Forskare inspirerar rektorer och chefer från Karlstads kommun om lärande kring klimatförändringar

  Den 21 juni samlades rektorer och chefer från Karlstads kommuns barn- och ungdomsförvaltning för en utbildningsdag kring klimatförändringar och klimatoro tillsammans med Karlstads universitet. Under dagen fick deltagarna bland annat lyssna till en föreläsning av Klimatpsykologerna, göra en klimatriskvandring och besöka universitetets RiskLab.

  Klimatoro är ett begrepp som ofta hörs och som fungerar som samlingsnamn för negativa känslomässiga reaktioner som klimatkrisen väcker. Klimatoro är vanligt bland unga och att göra dem till en aktiv del av klimatkrisens lösning genom utbildning handlar inte bara om att skapa kunskaper, förmågor och attityder utan också om att hantera klimatoro. Oro kan vara konstruktivt och få människor att agera. Men för en del blir oron överväldigande och förlamande.

 • 2022-05-23

  Studentkåren har utsett Jenni Koivisto till Årets bästa lärare

  Varje år utser Karlstad studentkår Årets bästa lärare med syfte att uppmärksamma lärares pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går priset till Jenni Koivisto, adjunkt i risk- och miljöstudier som undervisar inom programmen Risk och miljö och Riskhantering i samhället.

  – Jag blev väldigt överraskad över att få det här priset men det känns såklart oerhört roligt och hedrande. Det betyder väldigt mycket för mig och jag vill tacka alla mina studenter så mycket. Att undervisa över Zoom, som vi har gjort de senaste åren, tycker jag har varit en stor utmaning eftersom interaktiviteten mellan studenter och lärare inte blir densamma. Därför känns det också extra roligt att få priset nu som ett kvitto på att undervisningen fungerat och att jag har nått ut till studenterna på ett bra sätt, säger Jenni Koivisto.