Nyheter

 • 2022-06-23

  FoU önskar trevlig sommar!

  FoU Välfärd Värmland önskar trevlig sommar men vill också skicka med några datum inför en spännande höst.

  • Fredag med FoU 9 september 2022 – Markus Arvidson, universitetslektor i sociologi, "Roll- och lojalitetskonflikter i vardags- och arbetslivet".
  • Digital föreläsningsserie om missbruksproblematik och samsjuklighet – pågår från den  21 september 2022 till den 8 februari 2023.
 • 2022-06-22

  Digital föreläsningsserie om missbruksproblematik och sjuklighet

  FoU Välfärd Värmland bjuder in till en digital föreläsningsserie med verksamhetsnära fokus i syfte att kunskapshöja personal som arbetar med personer som har en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Föreläsningsserien innehåller fyra temaområden med totalt sex digitala föreläsningar. Föreläsningarna äger rum mellan 21 september 2022 och 8 februari 2023.

  Dessa föreläsningar erbjuds:

  Temaområde 1
  FÖRELÄSNING 1: MISSBRUK

  För att kunna stödja en person att avsluta eller minska ett missbruk krävs förståelse av missbrukets funktion utifrån bedömning och förklaringsmodeller.

  Föreläsningen syftar till att skapa förståelse för vidmakthållande faktorer och det utvidgade stöd som är nödvändigt för att erbjuda ett alternativ till missbruket.

 • 2022-06-13

  Inspirationskonferens – tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg

  Save the date! 17 nov 2022 är det en inspirationsdag med goda exempel från verksamheter i Värmland.

  Fou Välfärd Värmland bjuder in till en inspirationsdag den 17 november med syftet att lyfta goda exempel från olika verksamheter i hela Värmland, med fokus på god och nära vård. En dag för baspersonal, chefer, verksamhetsutvecklare samt övriga intresserade inom verksamhetsområdena vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och elevhälsa samt socialtjänst.

  Vill du/ni inspirera andra?

 • 2022-05-03

  Hallå där Martina Magnusson, ny på FoU Värmland!

  Martina Magnusson är FoU Välfärd Värmlands nya administratör på 50 procent och på de andra 50 procenten kommer hon delta i några av de olika projekt som FoU jobbar med.

  Martina kommer till exempel vara administratör för ett projekt som heter Yrkesresan, som går ut på att personal inom socialtjänst får kompetensutveckling inom sitt yrke.

 • 2022-01-26

  Identifierade utvecklingsområden för att minska risk för långvarigt biståndsmottagande

  FoU Välfärd Värmland på Karlstads universitet har under 2019 och 2020 följt 566 klienter i Värmland och resultatet finns nu i en nypublicerad resultatrapport.

  Ekonomiskt bistånd,  är socialtjänstens största biståndsinsats. Behovet av ökad kunskap är stort och det är brist på forskning om vilka insatser som minskar risken för långvarigt biståndsmottagande. 

 • 2021-09-06

  Jämställd socialtjänst – treårig satsning till FoU Välfärd Värmland

  Vad kan socialtjänsten göra för att främja jämställda levnadsvillkor för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män? Nyligen stämdes kunskapsläget av när Sveriges Kommuner och Regioner, SKR bjöd in regeringskansliet, myndigheter, kommuner  och Birgitta Persdotter lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland till ett seminarium om jämställda insatser och bemötande.

  Aktuell kunskap handlar om hur vi kan tydliggöra jämställdhetsperspektivet i mötet mellan professionella och personer som på olika sätt behöver stöd från socialtjänsten, säger Birgitta Persdotter.