Nyheter

 • 2021-09-06

  Jämställd socialtjänst – treårig satsning till FoU Välfärd Värmland

  Vad kan socialtjänsten göra för att främja jämställda levnadsvillkor för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män? Nyligen stämdes kunskapsläget av när Sveriges Kommuner och Regioner, SKR bjöd in regeringskansliet, myndigheter, kommuner  och Birgitta Persdotter lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland till ett seminarium om jämställda insatser och bemötande.

  Aktuell kunskap handlar om hur vi kan tydliggöra jämställdhetsperspektivet i mötet mellan professionella och personer som på olika sätt behöver stöd från socialtjänsten, säger Birgitta Persdotter.  

 • 2021-08-17

  FoU fredagar – nytt koncept lärande med fokus på tillgänglighet

  I samband med pandemin har verksamheter tvingats ställa om till hemarbete och ökat sin digitala kompetens. FoU Välfärd Värmland har inte bara ställt om alla nätverksträffar till digitala möten, vilket ökat möjligheten för många att delta, de har också utvecklat ett nytt digitalt koncept för lärande – FoU-fredagar.

  En fredagseftermiddag i månaden erbjuder FoU digitala föreläsningar med olika teman. Det ger kommunernas medarbetare i socialtjänsten och andra välfärdsverksamheter en möjlighet att på ett enkelt sätt delta i kompetenshöjande aktiviteter inom specifika områden. Det skapar också möjligheten att föra en dialog mellan praktik och forskning.

 • 2021-06-01

  Ser fram emot möjligheten att ge tillbaka till kommunerna

  Det har börjat en ny kollega på FoU Välfärd Värmland, Leigh Ann Loebs, och hon har en spännande bakgrund. Leigh Ann är uppvuxen i USA och hamnade senare i de värmländska skogarna. Efter att ha studerat till socionom och efter 10 års erfarenhet från arbete i olika kommuner, är nu Leigh Ann tillbaka på Karlstads universitet, mer motiverad än någonsin.

  - Jag ser fram emot en personlig utveckling och att få vara med och ta fram praktiknära forskning. Det är himla spännande att kunna få ge det tillbaks till kommunerna, säger Leigh Ann Loebs.

  Leigh Ann växte upp på västkusten i USA och planen från början var att bli sjuksköterska. Men, när hon insåg att det krävdes att kunna klara av att sticka nålar i andra, så ändrades hennes planer. 

 • 2021-01-27

  Viktigt med samverkan i pandemitider

  I många år har FoU Välfärd Värmland stått som värdar för flertalet nätverk inom socialtjänsten samt andra välfärdsverksamheter i Värmland. Nätverken har träffats några gånger per år, oftast i Karlstads universitets lokaler, och har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner i länet. Under våren 2020 när pandemin bröt ut var det inte längre möjligt. Nätverken behövde då hitta ett nytt sätt att samverka på.

  Digitala nätverksträffar via Zoom har sedan våren 2020 ersatt de fysiska träffarna på universitetet. I början fanns en osäkerhet runt tekniken och hur nätverken skulle hantera omställningen till digitala möten. Men omställningen har fått ett positivt mottagande från nätverken. De digitala träffarna eliminerar restiden och mötena blir oftast mer effektiva. Deltagare reste tidigare till Karlstads universitet från hela Värmland vilket gjorde att många timmar enbart gick åt till just transport.

 • 2020-12-14

  Första resultatrapporten i projektet SAVE klart

  SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children) är en studie om barn som utretts inom sociala barn- och ungdomsvården, efter misstanke om våldsutsatthet. Nu är första resultatrapporten klar.

 • 2020-10-22

  Äldres välbefinnande och ofrivilliga ensamhet under coronapandemin kartläggs

  Coronapandemin innebär en ny situation för alla i samhället, men särskilt för personer över 70 år. Nu startar FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet en kartläggning av hur restriktioner och smittskydd under coronapandemin relaterar till välbefinnande bland äldre brukare inom hemtjänsten. Studiens fokus ligger på ofrivillig ensamhet, sociala kontakter på avstånd och hemtjänstens bemötande.

  Restriktionerna under pandemin innebär dels att personer som är 70 år och äldre uppmanas till social distansering med begränsade och kontrollerade sociala kontakter, dels att de kategoriseras som tillhörandes en utsatt riskgrupp. Det innebär även att de i hög utsträckning fråntas den egna kontrollen över vilka sociala kontakter de kan ha och på vilket sätt. Samtidigt utsätts gruppen för en ökad påfrestning genom oron för ökade medicinska risker vid en Covid-19 infektion.

Sidansvarig: Anna Valle
Senaste uppdatering: 2021-06-23