Nyheter

 • 2018-01-18

  Tips på ny avhandling om svårigheten att överföra kunskap från utvecklingsprojekt

  Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. doktor i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling om hållbart utvecklingsarbete.

  Resultat från utvecklingsprojekt inom vård och omsorg rinner ofta ut i sanden istället för att tas tillvara och integreras i de permanenta offentliga organisationerna. Tanken med utvecklingsprojekt är ofta att bidra till hållbar och långsiktig utveckling för brukare, organisationer och anställda, så vad krävs för att projektresultat ska bidra till detta?

 • 2017-12-06

  Gemensam konferens Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

  Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bjuder in till gemensam konferens om de nya nationella kunskapsstöden inom området problem med spel om pengar.

  Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utarbeta var sitt nationellt kunskapsstöd inom området problem med spel om pengar. Syftet med konferensen är att presentera innehållet i kunskapsstöden och innebörden av lagändringen i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Den träder i kraft den 1 januari 2018.

  Läs mer här

 • 2017-11-28

  Välbesökt inspirationsdag

  FoU Välfärd Värmlands inspirationsdag för verksamheter som ger stöd åt personer med funktionsnedsättning var minst sagt välbesökt. Närmare 250 personer nätverkade, pratade och lyssnade på seminarier och föreläsningar om allt från Lex Sarah-rapportering till tandvård och gruppboende för äldre med funktionsnedsättning.

  FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning för forskning och utveckling och arrangerar regelbundna konferenser, workshopar och seminarier där forskning och praktik möts.