Nyheter

 • 2018-06-25

  Hans Ovall ny ledamot i FoU Välfärd Värmlands styrelse

  Universitetets rektor Johan Sterte har utsett Hans Ovall, adjunkt i socialt arbete vid Karlstads universitet, till ny ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland fram till 30 juni 2019.

  Hans Ovall är adjunkt i socialt arbete och programledare för socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Han ersätter Lars-Gunnar Engström som ledamot i FoU Välfärd Värmlands styrelse resterande del av innevarande mandatperiod.

 • 2018-03-29

  Save the date! Inspirationskonferens LSS

  Pricka in den 21 november redan nu i almanackan. Då är det dags för Inspirationskonferens LSS. Och vi behöver din medverkan!

  Konferensen är en värmländsk inspirationsdag med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vill du vara med och hålla seminarium under dagen, kontakta fouvalfardvarmland@kau.se

  Se filmer från förra årets Inspirationskonferens

 • 2018-03-15

  Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck starkt efterfrågad

  Pappor och bröder som hotar och misshandlar sina döttrar och systrar, ibland med dödlig utgång. Unga tjejer som begränsas i sina liv. Hedersrelaterat våld finns i alla Sveriges kommuner och det är främst socialtjänsten som har ansvar för att handla, gripa in och ordna med skydd när det behövs. Hur gör man?

  Under två dagar samlades ett 30-tal deltagare, de flesta socialsekreterare från Värmland, för en fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, arrangerad av FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

 • 2018-02-08

  Film från Inspirationskonferens LSS 2017

  Nu finns det möjlighet att se film från Inspirationskonferens LSS 2017. På filmerna träffar vi både personal vid FOU Välfärd Värmland samt deltagare vid konferensen.

 • 2018-02-07

  Om upplevelsen av tid i relation till arbete och fritid bland socialarbetar

  Mona Sundh, lektor i socialt arbete och Eva Alfredsson Olsson, lektor i sociologi, båda knutna till FoU Välfärd Värmland, har skrivit en vetenskaplig artikel om svenska socialarbetares upplevelse av tid när det gäller arbete och fritid. Artikeln har granskats och nu publicerats i den ansedda tidskriften European Journal of Social Work.

  Tid, eller snarare brist på tid, är ett problem för många som arbetar med socialt arbete. Stress i arbetet är också en av de vanligaste orsakerna till att socialarbetare lämnar sitt yrke eller sin arbetsplats. Artikeln undersöker hur anställda i socialtjänsten upplever tid i förhållande till arbete och tid utanför arbetet och studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med sex socialarbetare.

 • 2018-01-18

  Tips på ny avhandling om svårigheten att överföra kunskap från utvecklingsprojekt

  Varför rinner utvecklingsprojekt inom vård och omsorg så ofta ut i sanden? Varför överförs inte kunskap och resultat från utvecklingsprojekt i högre grad till de permanenta organisationerna? Den frågan ställer Emanuel Åhlfeldt, fil. doktor i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center, i sin färska avhandling om hållbart utvecklingsarbete.

  Resultat från utvecklingsprojekt inom vård och omsorg rinner ofta ut i sanden istället för att tas tillvara och integreras i de permanenta offentliga organisationerna. Tanken med utvecklingsprojekt är ofta att bidra till hållbar och långsiktig utveckling för brukare, organisationer och anställda, så vad krävs för att projektresultat ska bidra till detta?