Nyheter

 • 2024-06-27

  Aktuellt på FoU och trevlig sommar

  Innan det blir dags för semestrar för oss på FoU Välfärd Värmland tänkte vi uppdatera alla som är nyfikna på vad som är aktuellt på FoU – och förstås önska er en trevlig sommar!

  Forsknings- och utvecklingsprojekt:

  NUSO

  NUSO (nationell uppföljning av socialtjänstens omställning) är en nationell forskningsstudie med inriktning mot barn, unga och familjer, där individbaserad systematisk uppföljning kombineras med forskning. Studien kom till utifrån den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft 2025. De cirka 120 kommunerna som deltar får stöd att följa upp, analysera och jämföra data, vilket stärker förutsättningarna att utveckla verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. NUSO består av tre delstudier:

 • 2024-06-14

  Birgitta Persdotter vann pris för hälsoinnovation

  Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet har mottagit priset DigitalWell Award i kategorin Data & digital teknik. Priset fick hon för sitt arbete med att utveckla och implementera en digital process för att stötta insamling och analys av data för att öka jämlikheten inom socialtjänsten.

  – Det är jättekul! Det jag tycker är roligt är att det också blir en bekräftelse. För även om jag är forskare inom socialtjänst, så tangerar det också den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, som är supercentral och viktig framåt för socialtjänstens omställning.

  Nästan 2 000 personer var med och röstade fram årets vinnare av DigitalWell Awards som lyfter fram personer som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Birgitta Persdotter blev den allra första forskaren att motta utmärkelsen.

 • 2024-06-12

  Samarbete ska förbättra svensk socialtjänst

  Med start 2024 genomför Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Karlstads universitet Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO). Drygt 120 kommuner och stadsdelar medverkar för att ta fram kunskap inför ny socialtjänstlag och för att kunna följa utvecklingen över tid.

  NUSO består av tre delstudier som fångar vägen till olika typer av stöd för barn, unga och familjer. Det handlar både om insatser som ges utan utredningsprocess och om socialtjänstens myndighetsutövning. En rad olika faktorer undersöks, såsom skillnader i tillgång till insatser mellan olika grupper av barn, hur utredningar genomförs, förekomst av olika former av problematik och behov, socialtjänstens bedömningar samt resultat av insatser. 

 • 2024-02-23

  Yrkesresan rullar vidare

  Yrkesresan är det nationella konceptet för yrkesintroduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. FoU Välfärd Värmland ansvarar för genomförandet i länet och har nu kickat i gång resan: Funktionshinder för utförare.

  Målgruppen för Yrkesresan: Funktionshinder för utförare är medarbetare som ger brukarnära stödinsatser inom exempelvis personlig assistans, daglig verksamhet och boendestöd. Johanna Elfgren, adjunkt i socialt arbete, är projektledare för denna resa, och fakultetsadministratör Martina Magnusson, är administratör för samtliga resor, båda arbetar på Karlstads universitet.

 • 2023-12-22

  God jul och gott nytt år från oss på FoU Välfärd Värmland

  Nu nalkas jul och nyår och med det förhoppningsvis också lite välbehövd, välförtjänt och efterlängtad ledighet.

  Några av oss i kollegiet här på Karlstads universitet pratade häromdagen om att 2023 har varit ett kämpigt år – efterdyningar av covid, eller kanske nya omgångar av det snarare, som drabbat många, flera krig runtom i världen som pågår, inflationen med mera.

  Vi hoppas att 2024 blir ett bättre, lättare, år, men vi är så glada att ni ändå hängt med oss på våra olika projekt, till exempel Yrkesresan, iRisk-utbildningen, NUSO, med flera.

 • 2023-11-16

  FoU Välfärd Värmland i semifinal till Svenska Jämställdhetspriset 2024

  Svenska Jämställdhetspriset delas ut till en aktör som aktivt bidragit till ett mer jämställt samhälle. En av semifinalisterna är FoU Välfärd Värmland som tillsammans med socialtjänster i regionen tagit fram ny kunskap som uppmärksammat ojämställdhet och ojämlikhet i insatser för våldsutsatta flickor och pojkar. Det har påverkat arbetssätt och bidrar till en kunskapsbaserad, jämlik och jämställd socialtjänst.

  Semifinalplatsen baseras på arbetet med SAVE-studien och pågående metodutveckling för att främja jämställdhet i bemötande, bedömningar och insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. SAVE står för Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children, och är ett regionalt och nationellt forsknings- och utvecklingsprojekt om barn som utretts inom sociala barn- och ungdomsvården efter misstanke om våldsutsatthet.