Nyheter

 • 2020-01-15

  Praktik som leder till en klarare framtidsinsikt

  Martina Magnusson läser femte terminen på programmet samhällsanalytiker och har gjort sin 20 veckor långa praktik på FoU Välfärd Värmland. För Martinas del har det varit en praktik med viktiga frågor och som lett till en klarare bild av framtiden.

  Hur har praktiktiden varit?
  - Jag har trivts väldigt bra med engagerade och härliga kollegor. Dessutom har jag haft förmånen att ha tre handledare. Det känns som att man har haft ett stort förtroende för mig, vilket har varit extra roligt. Jag har bland annat fått berätta om mina uppdrag på olika nätverksmöten och konferenser. Det känns värdefullt att mina arbetsuppgifter har varit betydelsefulla och att mitt arbete här förhoppningsvis kan vara till nytta i pågående och framtida projekt.

 • 2019-12-09

  Inspirationskonferens med fokus på LSS

  När FoU Välfärd Värmland anordnade sin årliga inspirationskonferens var fokus på LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jonas Helgesson, författare, föreläsare och stand-up-komiker, riktade blicken framåt och reflekterade över hur man kan hitta den inre motivationen när livet känns kämpigt. Under dagen fick deltagarna tid för utbyte av erfarenheter och inspiration i samband med parallella seminarier.

  I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. Det kan till exempel röra personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som försvårar att på egen hand klara vardagen.

  Det är huvudsakligen kommunerna som ansvarar för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. Kommunen ska följa upp vilka som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda det så mycket som personen behöver.

 • 2019-10-14

  Utvärdering i halvtid om TRIS-projektet

  Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson har släppt sin rapport, TRIS-projektet i Hammarö – en utvärdering «i halvtid». Rapporten utvärderar TRIS-projektet (tidig rehabilitering i samverkan) som bedrivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och socialtjänsten i Hammarö kommun. TRIS-projektets syfte är att samverkan mellan aktörerna ska ge snabbare och bättre stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

  TRIS-projektet bygger på ett koncept som man importerat från andra delar av landet. Ursprungligen kommer modellen från Sörmland men har i Hammarö fått en annan form i den värmländska kontexten. Modellen har renodlats och man har tagit fasta på de centrala delarna i konceptet.

 • 2019-10-07

  Line Holth – ny styrelseledamot i FOU Välfärd Värmland

  Line Holth tar med sina erfarenheter som prefekt och chef till styrelsen för FOU Välfärd Värmland och ser fram emot att få nya idéer som kan användas inom forskning och utbildning.

  I sin roll som prefekt på institutionen för sociala och psykologiska studier har Line Holth många beröringspunkter med de ämnen som diskuteras och avhandlas i FOU Välfärd Värmland. Klivet in i styrelsen blir därför naturligt och Line ser fram emot ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

 • 2019-09-04

  Anna Valle - Ny på FoU Välfärd Värmland

  Anna Valle har nyligen börjat jobba på Karlstads universitet och kommer hjälpa till med administrativa uppgifter på FoU Välfärd Värmland.

  Vad har du gjort tidigare?
  Jag jobbade tidigare på Försäkringskassan. Mina arbetsuppgifter handlade då om rätten till sjukpenning och samordning. Här på Karlstads universitet jobbar jag 25% hos FoU Välfärd Värmland och resten av tiden tillbringar jag till största del som prefektstöd till Line Holth. Jag tycker att FoU Välfärd Värmlands arbete verkar spännande med socialt arbete och hur man kan ta tillvara på forskning och praktiska kunskaper och jag ser fram emot att se mer av det arbetet.

 • 2019-05-06

  Fredrik Hjärthag - ny styrelseledamot i FoU Välfärd Värmland

  Fredrik Hjärthag tar med sitt psykologiska perspektiv till styrelsen för FoU Välfärd Värmland och hoppas kunna bidra ytterligare till forskningen och utbildningen inom FoU.

  Fredrik Hjärthag jobbar som lektor i psykologi på institutionen för sociala och psykologiska studier. I sitt nuvarande uppdrag sysslar han med undervisning och forskning samt med administration i sin roll som studierektor. Han har jobbat på Karlstads universitet till och från sedan 1996. Han doktorerade 2011 och avhandlingen handlade om hur man kan mäta anhörigas stress och belastning i samband med psykisk ohälsa. Fredrik Hjärthag har efter disputationen fortsatt forska och handleda doktorander inom fältet psykologi med inriktning mot psykisk ohälsa och funktionsaspekter, samt stress.