Den grundläggande verksamhetsidén för FoU Välfärd Värmland är att befrämja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i Värmlands län. Den är grundad på ett samspel mellan forskning, utvecklingsarbeten och praktik.

Uppdraget är att gemensamt med Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland bidra till utvecklingen av kunskapsbaserade välfärsverksamheter. Verksamheten riktar sig till socialtjänsten samtliga arbetsområden - äldreomsorgen, LSS samt Individ- och familjomsorgen.

Aktiviteter och arbetsmetoder inom FoU Välfärd Värmland utgår ifrån verksamhetsidé och uppdrag. Många anställda inom de kommunala förvaltningarna deltar i FoU:s verksamhet på olika sätt, till exempel seminarier, nätverk, projekt med mera.