Nyhetsarkiv för "Fouvalf"

2019-04-09
Vi människor lever numera allt längre. Frågan är om vi behöver ha en konvention som talar om hur samhället bör och ska ta hand om våra äldre? Konferensen Hälsa hela livet – om psykisk hälsa, ensamhet och beroendeproblematik gjorde det tydligt att svaret är nej. Det finns redan en universell konvention för mänskliga rättigheter och den gäller under hela människans liv.
2019-04-02
FoU Välfärd Värmland har nyligen publicerat en utvärdering om Mobilt resursteam Karlstad. Mobilt resursteam Karlstad är en vårdform för de mest sjuka äldre i Karlstad. Resursteamet bestod under utvärderingstiden av fyra läkare, tre distriktssköterskor och en samordnare från Karlstads kommun. Teamet åker hem till personer över 65 år med beviljad hemsjukvård och flera allvarliga sjukdomar och ger patienterna vård i hemmet.
2019-02-08
Alltför mycket av socialsekreterares tid går åt till dokumentation istället för att träffa barn, unga och deras familjer. Det är något som socialsekreterare själva påtalar och något som regeringens nationella samordnare för barn och unga fann i en kartläggning som presenterades 2017. Men det går att göra förbättringar och effektivisera, utan att äventyra kvalitet och rättssäkerhet. Det visar ett utvecklingsarbete tillsammans med socialsekreterare i 29 kommuner.
2018-10-09
Pågående verksamheter och insatser hos olika aktörer i länet, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ska kartläggas. Länsstyrelsen i Värmland har givit uppdraget till FOU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet.
2018-09-04
Maja Fjaestad, statssekreterare hos äldreminister Lena Hallengren, har tillsammans med riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (s) besökt Institutionen för sociala och psykologiska studier samt FoU Välfärd Värmland. Syftet var att ta del av aktuell forskning om äldres villkor i samhället. Forskning om äldres villkor i samhället var i fokus för statssekreterare Maja Fjaestads och riksdagsledamot Mikael Dahlqvists besök.
2018-06-25
Universitetets rektor Johan Sterte har utsett Hans Ovall, adjunkt i socialt arbete vid Karlstads universitet, till ny ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland fram till 30 juni 2019. Hans Ovall är adjunkt i socialt arbete och programledare för socionomprogrammet vid Karlstads universitet.
2018-03-29
Pricka in den 21 november redan nu i almanackan. Då är det dags för Inspirationskonferens LSS. Och vi behöver din medverkan! Konferensen är en värmländsk inspirationsdag med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vill du vara med och hålla seminarium under dagen, kontakta fouvalfardvarmland@kau.se Se filmer från förra årets Inspirationskonferens
2018-03-15
Pappor och bröder som hotar och misshandlar sina döttrar och systrar, ibland med dödlig utgång. Unga tjejer som begränsas i sina liv. Hedersrelaterat våld finns i alla Sveriges kommuner och det är främst socialtjänsten som har ansvar för att handla, gripa in och ordna med skydd när det behövs.
2018-02-08
Nu finns det möjlighet att se film från Inspirationskonferens LSS 2017. På filmerna träffar vi både personal vid FOU Välfärd Värmland samt deltagare vid konferensen. Se film under Seminarier och konferenser Se film under Verksamhetsidé, uppdrag och organisation
2018-02-07
Mona Sundh, lektor i socialt arbete och Eva Alfredsson Olsson, lektor i sociologi, båda knutna till FoU Välfärd Värmland, har skrivit en vetenskaplig artikel om svenska socialarbetares upplevelse av tid när det gäller arbete och fritid. Artikeln har granskats och nu publicerats i den ansedda tidskriften European Journal of Social Work. Tid, eller snarare brist på tid, är ett problem för många som arbetar med socialt arbete.
2017-12-06
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bjuder in till gemensam konferens om de nya nationella kunskapsstöden inom området problem med spel om pengar. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utarbeta var sitt nationellt kunskapsstöd inom området problem med spel om pengar. Syftet med konferensen är att presentera innehållet i kunskapsstöden och innebörden av lagändringen i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
2017-11-28

Välbesökt inspirationsdag

Nyheter » 2017-11-28
FoU Välfärd Värmlands inspirationsdag för verksamheter som ger stöd åt personer med funktionsnedsättning var minst sagt välbesökt.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Fouvalf"