Nyhetsarkiv för "Fouvalf"

2020-01-20
Studier visar att nyutbildade socionomer inom olika verksamhetsområden inte stannar i yrket, och att de som stannar i yrket relativt ofta byter anställning. Forskningen visar vidare att stressen och bristen på tid är en av orsakerna till detta. Det ligger också i arbetets natur att oavsett hur mycket tid som tillförs så kommer anställda ändå uppleva tidsbrist, eftersom behoven hos brukare och klienter är oändliga.
2020-01-15
Martina Magnusson läser femte terminen på programmet samhällsanalytiker och har gjort sin 20 veckor långa praktik på FoU Välfärd Värmland. För Martinas del har det varit en praktik med viktiga frågor och som lett till en klarare bild av framtiden. Hur har praktiktiden varit? - Jag har trivts väldigt bra med engagerade och härliga kollegor. Dessutom har jag haft förmånen att ha tre handledare.
2019-12-09
När FoU Välfärd Värmland anordnade sin årliga inspirationskonferens var fokus på LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jonas Helgesson, författare, föreläsare och stand-up-komiker, riktade blicken framåt och reflekterade över hur man kan hitta den inre motivationen när livet känns kämpigt.
2019-10-14
Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson har släppt sin rapport, TRIS-projektet i Hammarö – en utvärdering «i halvtid». Rapporten utvärderar TRIS-projektet (tidig rehabilitering i samverkan) som bedrivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och socialtjänsten i Hammarö kommun.
2019-10-07
Line Holth tar med sina erfarenheter som prefekt och chef till styrelsen för FOU Välfärd Värmland och ser fram emot att få nya idéer som kan användas inom forskning och utbildning. I sin roll som prefekt på institutionen för sociala och psykologiska studier har Line Holth många beröringspunkter med de ämnen som diskuteras och avhandlas i FOU Välfärd Värmland.
2019-09-04
Anna Valle har nyligen börjat jobba på Karlstads universitet och kommer hjälpa till med administrativa uppgifter på FoU Välfärd Värmland. Vad har du gjort tidigare? Jag jobbade tidigare på Försäkringskassan. Mina arbetsuppgifter handlade då om rätten till sjukpenning och samordning. Här på Karlstads universitet jobbar jag 25% hos FoU Välfärd Värmland och resten av tiden tillbringar jag till största del som prefektstöd till Line Holth.
2019-05-06
Fredrik Hjärthag tar med sitt psykologiska perspektiv till styrelsen för FoU Välfärd Värmland och hoppas kunna bidra ytterligare till forskningen och utbildningen inom FoU. Fredrik Hjärthag jobbar som lektor i psykologi på institutionen för sociala och psykologiska studier. I sitt nuvarande uppdrag sysslar han med undervisning och forskning samt med administration i sin roll som studierektor. Han har jobbat på Karlstads universitet till och från sedan 1996.
2019-04-09
Vi människor lever numera allt längre. Frågan är om vi behöver ha en konvention som talar om hur samhället bör och ska ta hand om våra äldre? Konferensen Hälsa hela livet – om psykisk hälsa, ensamhet och beroendeproblematik gjorde det tydligt att svaret är nej. Det finns redan en universell konvention för mänskliga rättigheter och den gäller under hela människans liv.
2019-04-02
FoU Välfärd Värmland har nyligen publicerat en utvärdering om Mobilt resursteam Karlstad. Mobilt resursteam Karlstad är en vårdform för de mest sjuka äldre i Karlstad. Resursteamet bestod under utvärderingstiden av fyra läkare, tre distriktssköterskor och en samordnare från Karlstads kommun. Teamet åker hem till personer över 65 år med beviljad hemsjukvård och flera allvarliga sjukdomar och ger patienterna vård i hemmet.
2019-02-08
Alltför mycket av socialsekreterares tid går åt till dokumentation istället för att träffa barn, unga och deras familjer. Det är något som socialsekreterare själva påtalar och något som regeringens nationella samordnare för barn och unga fann i en kartläggning som presenterades 2017. Men det går att göra förbättringar och effektivisera, utan att äventyra kvalitet och rättssäkerhet. Det visar ett utvecklingsarbete tillsammans med socialsekreterare i 29 kommuner.
2018-10-09
Pågående verksamheter och insatser hos olika aktörer i länet, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, ska kartläggas. Länsstyrelsen i Värmland har givit uppdraget till FOU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet.
2018-09-04
Maja Fjaestad, statssekreterare hos äldreminister Lena Hallengren, har tillsammans med riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (s) besökt Institutionen för sociala och psykologiska studier samt FoU Välfärd Värmland. Syftet var att ta del av aktuell forskning om äldres villkor i samhället. Forskning om äldres villkor i samhället var i fokus för statssekreterare Maja Fjaestads och riksdagsledamot Mikael Dahlqvists besök.
2018-06-25
Universitetets rektor Johan Sterte har utsett Hans Ovall, adjunkt i socialt arbete vid Karlstads universitet, till ny ledamot i styrelsen för FoU Välfärd Värmland fram till 30 juni 2019. Hans Ovall är adjunkt i socialt arbete och programledare för socionomprogrammet vid Karlstads universitet.
2018-03-29
Pricka in den 21 november redan nu i almanackan. Då är det dags för Inspirationskonferens LSS. Och vi behöver din medverkan! Konferensen är en värmländsk inspirationsdag med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vill du vara med och hålla seminarium under dagen, kontakta fouvalfardvarmland@kau.se Se filmer från förra årets Inspirationskonferens
2018-03-15
Pappor och bröder som hotar och misshandlar sina döttrar och systrar, ibland med dödlig utgång. Unga tjejer som begränsas i sina liv. Hedersrelaterat våld finns i alla Sveriges kommuner och det är främst socialtjänsten som har ansvar för att handla, gripa in och ordna med skydd när det behövs.
2018-02-08
Nu finns det möjlighet att se film från Inspirationskonferens LSS 2017. På filmerna träffar vi både personal vid FOU Välfärd Värmland samt deltagare vid konferensen. Se film under Seminarier och konferenser Se film under Verksamhetsidé, uppdrag och organisation
2018-02-07
Mona Sundh, lektor i socialt arbete och Eva Alfredsson Olsson, lektor i sociologi, båda knutna till FoU Välfärd Värmland, har skrivit en vetenskaplig artikel om svenska socialarbetares upplevelse av tid när det gäller arbete och fritid. Artikeln har granskats och nu publicerats i den ansedda tidskriften European Journal of Social Work. Tid, eller snarare brist på tid, är ett problem för många som arbetar med socialt arbete.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Fouvalf"