Nyhetsarkiv för "Fouvalf"

2017-12-06
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bjuder in till gemensam konferens om de nya nationella kunskapsstöden inom området problem med spel om pengar. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utarbeta var sitt nationellt kunskapsstöd inom området problem med spel om pengar. Syftet med konferensen är att presentera innehållet i kunskapsstöden och innebörden av lagändringen i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
2017-11-28

Välbesökt inspirationsdag

Nyheter » 2017-11-28
FoU Välfärd Värmlands inspirationsdag för verksamheter som ger stöd åt personer med funktionsnedsättning var minst sagt välbesökt.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Fouvalf"