Nyhetsarkiv för Fouvalf

2022-08-23

Plattform Våld Värmland

Nyheter » 2022-08-23
Nu är Plattform Våld Värmland lanserad. Platsen är ett avstamp för dig som möter våldsutsatta. Här finns länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan ge kunskap, råd och stöd. FoU Välfärd Värmland arbetar under 2021 – 2023 inom ramen för SKR:s Kvinnofridssatsning.
2022-06-23

FoU önskar trevlig sommar!

Nyheter » 2022-06-23
FoU Välfärd Värmland önskar trevlig sommar men vill också skicka med några datum inför en spännande höst. Fredag med FoU 9 september 2022 – Markus Arvidson, universitetslektor i sociologi, "Roll- och lojalitetskonflikter i vardags- och arbetslivet". Digital föreläsningsserie om missbruksproblematik och samsjuklighet – pågår från den  21 september 2022 till den 8 februari 2023. Digital informationsföreläsning 5 oktober 2022 eftermiddag om stärkt rätt till personlig assist
2022-06-22
FoU Välfärd Värmland bjuder in till en digital föreläsningsserie med verksamhetsnära fokus i syfte att kunskapshöja personal som arbetar med personer som har en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Föreläsningsserien innehåller fyra temaområden med totalt sex digitala föreläsningar.
2022-05-03
Martina Magnusson är FoU Välfärd Värmlands nya administratör på 50 procent och på de andra 50 procenten kommer hon delta i några av de olika projekt som FoU jobbar med. Martina kommer till exempel vara administratör för ett projekt som heter Yrkesresan, som går ut på att personal inom socialtjänst får kompetensutveckling inom sitt yrke. Vad är din bakgrund och vad har du gjort förut?- Jag är född i Skåne, uppvuxen i Örebro och bott i Karlstad i snart 9 år.
2021-08-17
I samband med pandemin har verksamheter tvingats ställa om till hemarbete och ökat sin digitala kompetens. FoU Välfärd Värmland har inte bara ställt om alla nätverksträffar till digitala möten, vilket ökat möjligheten för många att delta, de har också utvecklat ett nytt digitalt koncept för lärande – FoU-fredagar. En fredagseftermiddag i månaden erbjuder FoU digitala föreläsningar med olika teman.
2021-06-01
Det har börjat en ny kollega på FoU Välfärd Värmland, Leigh Ann Loebs, och hon har en spännande bakgrund. Leigh Ann är uppvuxen i USA och hamnade senare i de värmländska skogarna. Efter att ha studerat till socionom och efter 10 års erfarenhet från arbete i olika kommuner, är nu Leigh Ann tillbaka på Karlstads universitet, mer motiverad än någonsin. - Jag ser fram emot en personlig utveckling och att få vara med och ta fram praktiknära forskning.
2021-01-27
I många år har FoU Välfärd Värmland stått som värdar för flertalet nätverk inom socialtjänsten samt andra välfärdsverksamheter i Värmland. Nätverken har träffats några gånger per år, oftast i Karlstads universitets lokaler, och har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner i länet. Under våren 2020 när pandemin bröt ut var det inte längre möjligt.
2020-12-14
SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children) är en studie om barn som utretts inom sociala barn- och ungdomsvården, efter misstanke om våldsutsatthet. Nu är första resultatrapporten klar. På länken www.kau.se/fou-valfard-varmland/verksamhetsutveckling/systematisk-uppfoljning-och-forskning hittar du mer information om projektet SAVE.
2020-10-22
Coronapandemin innebär en ny situation för alla i samhället, men särskilt för personer över 70 år. Nu startar FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet en kartläggning av hur restriktioner och smittskydd under coronapandemin relaterar till välbefinnande bland äldre brukare inom hemtjänsten.
2020-09-29
Vad är Förebyggarenheten och hur har dess samarbetspartner upplevt den? Madeleine Andersson och Hans Ovall på FoU Välfärd Värmland har på uppdrag av Kristinehamns kommun under våren genomfört en utvärdering av samverkanspartners upplevelser av enheten. Vad är Förebyggarenheten och vilket syfte har den? - Enheten startades 2018 som ett tvåårigt projekt i Kristinehamns kommun, säger Madeleine Andersson, projektkoordinator för FoU Välfärd Värmland.
2020-01-20
Studier visar att nyutbildade socionomer inom olika verksamhetsområden inte stannar i yrket, och att de som stannar i yrket relativt ofta byter anställning. Forskningen visar vidare att stressen och bristen på tid är en av orsakerna till detta. Det ligger också i arbetets natur att oavsett hur mycket tid som tillförs så kommer anställda ändå uppleva tidsbrist, eftersom behoven hos brukare och klienter är oändliga.
2020-01-15
Martina Magnusson läser femte terminen på programmet samhällsanalytiker och har gjort sin 20 veckor långa praktik på FoU Välfärd Värmland. För Martinas del har det varit en praktik med viktiga frågor och som lett till en klarare bild av framtiden. Hur har praktiktiden varit? - Jag har trivts väldigt bra med engagerade och härliga kollegor. Dessutom har jag haft förmånen att ha tre handledare.
2019-12-09
När FoU Välfärd Värmland anordnade sin årliga inspirationskonferens var fokus på LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jonas Helgesson, författare, föreläsare och stand-up-komiker, riktade blicken framåt och reflekterade över hur man kan hitta den inre motivationen när livet känns kämpigt.
2019-10-14
Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson har släppt sin rapport, TRIS-projektet i Hammarö – en utvärdering «i halvtid». Rapporten utvärderar TRIS-projektet (tidig rehabilitering i samverkan) som bedrivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och socialtjänsten i Hammarö kommun.
2019-10-07
Line Holth tar med sina erfarenheter som prefekt och chef till styrelsen för FOU Välfärd Värmland och ser fram emot att få nya idéer som kan användas inom forskning och utbildning. I sin roll som prefekt på institutionen för sociala och psykologiska studier har Line Holth många beröringspunkter med de ämnen som diskuteras och avhandlas i FOU Välfärd Värmland.