Kalendarium

Den 13 oktober kl. 9.00-16.00 genomför vi en gemensam workshop online om resultat och utvecklingsarbeten i SAVE. Workshopen kommer att bestå av presentationer från forskare varvat med grupparbeten och gemensamma återkopplingar utifrån olika teman i SAVE. Dagen vänder sig till kontaktpersoner i SAVE, handläggare, chefer och verksamhetsutvecklare inom sociala barn- och ungdomsvård i Värmland.  För mer information och anmälan se länk. 
Välkommen till en forskningskonferens anordnad i samverkan av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), Karlstads universitet samt forskarnätverket Forum för våldsstudier och våldsprevention. Konferensen riktar sig till studenter, lärare, yrkesverksamma samt till övriga intresserade. Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs! Sista anmälningsdag är den 23 november 2020 via:konferensomhedersrelateratvald1-2dec.axacoair.se Konferensen genomförs via Zoom.
Prenumerera på Kalendarium