Kalendarium

Vilka föreställningar om kön, könsidentitet och sexuell läggning kan påverka arbetet inom vården och socialtjänsten? Hur kan vi bedriva ett förändringsarbete som säkerställer att normer kring kön och sexualitet inte påverkar utredningar, bedömningar och stöd? Lyssna till Manuel Almberg Missner, adjunkt i genusvetenskap, via zoom fredag den 13 januari, kl 13.00 - 14.30.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium