Nyheter

 • 2016-12-21

  Naturresursen rinnande vatten

  Forskningsmiljön "Naturresurs rinnande vatten" inom biologiämnet vid Karlstads universitet får efter årskiftet förstärkta resurser och blir därmed en stark forskningsmiljö vid Karlstads universitet. Med internationell rekrytering har man under senare år förstärkt gruppen med fler professorer.

  En kärntrupp av några få biologiforskare under tidigt 2000-tal har vuxit till ett internationellt team av framstående forskare. Genom medvetna och fokuserade ansträngningar har forskningsgruppen växt avsevärt de sista åren med nyrekrytering av två professorer, en befordran till professor samt tre till docent.

 • 2016-12-01

  Seminariedag för Paper Surface Centre

  Centrumbildningen Paper Surface Centre, PSC, har genomfört sin årliga seminariedag. Seminariet belyste hur framtidens papper och fiberbaserade förpackningar kan utvecklas genom funktionell ytbehandling och deltagarna kom från PSC:s medlemsföretag och anställda vid universitetet som är verksamma inom området.

  Lars Järnström, professor i kemiteknik och ordförande för Paper Surface Centre hälsade alla välkomna och därefter följde en rad presentationer som gav en bild över den pågående forskningsverksamheten inom området, främst av forskare vid Karlstads universitet men också av några inbjudna experter som visade på resultat från och nyttan av regionalt, nationellt och internationellt samarbete.

 • 2016-11-28

  Tre miljoner till forskning om att starta eget på äldre dar

  Var fjärde nystartat företag startas idag av personer som är äldre än 50 år. Och allt fler äldre väljer att starta eget. Men trots att det är en utbredd och växande företeelse, saknas kunskap om gruppen. Det ska forskare vid Karlstads universitet ändra på i ett nytt forskningsprojekt, som nyligen beviljats tre miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

  "Företagande sent i livet" är ett forskningsprojekt på tre år, som startar i januari nästa år. Genom att kombinera forskning om företagande och entreprenörskap med forskning om ålder och åldrande, ska forskarna undersöka förutsättningarna och villkoren för företagandet samt hur det påverkar företagarnas pensionsålder och åldrande.

 • 2016-11-24

  Student- och företagsträff inom energiområdet

  Den 17 november anordnades ett studentmingel på Karlstads universitet för studenter och energiföretag. Temat för dagen var framtidens arbetsmarknad inom området energi.

  Var finns energijobben i framtiden?
  Energibranschen förändras och gamla discipliner gifter sig med nya. De klassiska energibolagen planerar stora pensionsavgångar och brist på kompetens finns inom elektroteknik, automation, maskiningenjörer och data/it.

  Var finns jobben och hur kan man få del av dem? Vilka kompetenser kommer företagen fråga efter? Frågor som diskuterades under dagen och värdefulla kontakter kunde knytas mellan företagen och studenterna. De medverkande företagen var mycket nöjda och förhoppningen är att det ska bli ett återkommande evenemang.

 • 2016-11-23

  Charlotte Bäccman ny föreståndare för HumanIT

  Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, är ny föreståndare för HumanIT. Uppdraget är på ett år framåt och fokus kommer att ligga på att åter knyta an till IT-branschen i regionen, efter en period av internationellt samarbete.

  HumanIT är en mångvetenskaplig miljö för forskning om användarens perspektiv på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Samarbetet med näringsliv och offentlig sektor har alltid funnits som en röd tråd i verksamheten, men under senare år har fokus legat på samverkan på ett mer internationellt plan.

 • 2016-11-22

  De ska ta fram förslag på externa ledamöter för universitetsstyrelsen

  Regeringen har utsett Berit Högman och Sture Nordh för att ta fram förslag på externa ledamöter för Karlstads universitets styrelse. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande den 22 november.

  Regeringen har ändrat ordning för att utse externa ledamöter till landets högskole- och universitetsstyrelser. Den nya processen innebär att två nomineringspersoner, som utses av regeringen, ska lämna förslag till åtta externa ledamöter (inklusive ordförande) i lärosätenas styrelser. Dessa ledamöter kommer sedan att utses av regeringen i vår. Riksdagsledamoten Berit Högman och styrelseordföranden Sture Nordh har fått uppdragen som nomineringspersoner för Karlstads universitet.

@KAU

Risken att dö under långlopp är lägst i Sverige visar ny studie vid Karlstads universitet: https://t.co/6oGTmAabVi