Nyheter

 • 2021-12-08

  Undervisning och examination fortsätter på campus

  Universitetet kan fortsatt ha undervisning och examination på plats. Det står klart efter att Karlstads universitet har undersökt om de nya smittskyddsåtgärderna som gäller från den 8 december påverkar undervisning och examination.

  De rådande smittskyddsåtgärderna berör inte undervisning och examination på universitetet. Det innebär att tentamen, lektioner, laborationer och obligatoriska moment kan utföras på plats på campus. VFU och praktik kan genomföras som planerat.

  För att förhindra smittspridning ska du stanna hemma och testa dig om du får symptom. Det är fortsatt viktigt att tvätta händerna.

 • 2021-12-08

  Pandemin blev inte till politik i kommunerna

  Hur har krishanteringen i de svenska kommunerna utförts under pandemin? Forskare vid Mittuniversitetet och Karlstad universitet har granskat vilka kommuner som aktiverat sin krisledningsnämnd och vilka som inte gjort det. Rapporten presenteras för Coronakommissionen 9 december.

  − I en av våra slutsatser konstaterar vi att hanteringen av pandemin inte politiserades, det vill säga att den inte kom upp på den politiska agendan ute i kommunerna. Lokalpolitikerna har hållits informerade men har bara fattat enstaka större beslut, säger Jörgen Sparf, docent i sociologi vid RCR, Risk- och krisforskningscentrum, Mittuniversitetet.

  Forskningsgruppen beviljades akutbidrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att kunna följa arbetet under den pågående pandemin. Arbetet inleddes i juni 2020 och informationsinhämtningen pågick året ut.

 • 2021-12-06

  Edgardo Luna på andra plats i CIDD Double Degree Scholarship 2021

  Edgardo Luna är från El Salvador och har även bott i Mexiko. Tack vare dubbelexamen i matematik på Karlstads universitet och Università degli Studi dell’Aquila har Edgardo nu upplevt att bo i Italien och Sverige.

  - Under programmet blev jag flytande i italienska och lärde mig grunderna i svenska. För tillfället arbetar jag som akademisk författare för ett universitet i El Salvador. Nästa steg i min karriär är en doktorsexamen.

 • 2021-12-03

  Möt Lars Wingefors och andra spännande gäster på sista seminariet i serien CTF 35

  Tisdag den 7 december är det dags för det sista seminariet i jubileumsserien CTF 35 som pågått under hösten för att uppmärksamma CTF:s 35 årsjubileum. Då får du möta Lars Wingefors och andra spännande gäster som Malin Thorsén och Klas Hallberg. Seminariet är kostnadsfritt och är öppet för alla. Anmälan behövs för att få en Zoom-länk.

  - Vi har bjudit in spännande gäster för att prata och reflektera kring tjänster, innovation och utveckling med fokus på den transformation som vi upplever och står inför i dagens samhälle. Vi lyfter också fram egna forskare som får reflektera utifrån sina respektive forskningsområden och hur CTF kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

 • 2021-12-03

  Sveriges ingenjörsutbildningar i ständig utveckling

  Under ett par dagar samlades på Karlstads universitet representanter för Sveriges ingenjörsutbildningar för att lyssna på presentationer och gemensamt diskutera hur utbildningarna kan förnyas och förbättras.

  - Det var väldigt uppskattat att vi nu äntligen kunde ses igen och genomföra detta på plats, säger Helena Håkansson, prodekan på Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt programansvarig för konferensen. Den här konferensen genomförs vartannat år och denna gång var vi på Karlstads universitet värdar. Vi hade tre riktigt bra keynote-förläsningar som handlade om utbildningar och hållbar utveckling, genus och klass samt hur universiteten kan fungerar som motor för ekonomisk utveckling.

 • 2021-12-03

  Ämnesdidaktik inrättat som huvudområde vid Karlstads universitet

  Nu är ämnesdidaktik huvudområde vid Karlstads universitet och kan studeras på avancerad nivå inom matematik, natur- och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap.

  Ämnesdidaktik ingår i samtliga Karlstads universitets lärarprogram, men har tidigare inte funnits på avancerad nivå. Behovet av detta har lyfts fram av såväl studenter som skolhuvudmän. I somras föreslog även regeringen ett statligt progressionsprogram för lärare och för att kunna delta i denna satsning behöver Karlstads universitet ämnesdidaktik som huvudområde. Lärarutbildningsnämnden och de båda fakulteterna har tillsammans arbetat för att ta fram en sådan utbildning.