Nyheter

 • 2019-12-06

  Årets jullåt från Ingesund heter "Vinterdröm"

  För femte året i rad släpper studenterna på Ingesund en jullåt. Traditionen förs vidare, men i år bryts mönstret av låtar på engelska och texten blir för första gången på svenska.

  Årets låt, ”Vinterdröm” framförs av Ingesunds Christmas Ensemble med Elin Zampieri och Philip Wilson på sång. Under ledning av Carl Utbult, programledare för musikproduktionsprogrammet har studenterna skrivit och producerat den femte jullåten från Ingesund.

  - När vi vi började projektet var vi ganska eniga om att vi ville göra låt på svenska, och i och med att klimatförändringarna blivit tydligare än någonsin de senaste åren ville vi gärna belysa detta i vår text på en snyggt sätt, säger Olivia Ahltorp, förstaårsstudent på musikproduktionsprogrammet. 

 • 2019-12-06

  Internationellt samarbete skalar upp och utvecklas

  Sedan 2016 pågår MIRAI, ett samarbete mellan svenska universitet och lärosäten i Japan. Nu startar en ny period för MIRAI från nästa år med flera svenska och japanska lärosäten. De kommer att samverka inom forskning, utbildning och innovation. Nyligen genomfördes i Stockholm ett möte där man diskuterade nästa steg.

  - Vi ser mycket positivt på att det finns möjligheter att vara med i en försatt utveckling av MIRAI eftersom vi haft så goda erfarenheter av det hittillsvarande projektet, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik och kontaktperson för MIRAI vid Karlstads universitet. Vi har både haft japanska forskarstudenter här hos i Karlstad och studenter från oss har fått möjlighet att resa till japanska lärosäten. Samarbetet omfattar även möjligheter till gästprofessurer.

 • 2019-12-05

  Projektsamarbete med Göteborgs universitet om religion och social mobilitet bland migranter i Sverige

  Forskningsprojektet "Levd religion" möjliggör omfattande fältarbeten bland muslimska, buddhistiska och kristna migranter i Karlstad och Angered. Genom förankringen i olika religiösa traditioner och två skilda kontexter, syftar studien till att fånga upp såväl religionsspecifika som religionsöverskridande mönster när det gäller social mobilitet och integration. Projektet har blivit beviljade 5 875 000 kronor.

  Europa har under de senaste åren upplevt de mest omfattande flyktingströmmarna i modern tid. Många flyktingar har tagit sig till Sverige från Syrien och Irak, och migranter från asiatiska länder som Thailand och Vietnam har kommit att utgöra en betydande del av de nya svenskarna. Islam har vuxit till Sveriges näst största religion, olika former av asiatisk buddhism ökar snabbt och dessutom bidrar migration från Afrika till att väckelsekristendom har blivit en allt viktigare del av det religiösa landskapet.

 • 2019-12-05

  Projektgrupp på plats i Dharamsala

  En grupp från Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, vid Karlstads universitet har besökt Dharamsala i Indien. Syftet var att utveckla lärarstudenters möjligheter att utföra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och examensarbete i området samt att samla in material i ett pågående forskningsprojekt kring den tibetanska argumentationstekniken.

  Redan i slutet av 1980-talet startades ett samarbete mellan Karlstads universitet och Indien. Numera är samarbetet väl etablerat och ett omfattande internationaliseringsarbete pågår i både Dharamsala och Varanasi. Ett arbete är forskningsprojektet "Språkliga utmaningar i diasporan. Mångkulturella perspektiv på litteracitet", där den tibetanska argumentationstekniken är en del.

 • 2019-12-04

  Om män och självmord

  Varje år tar omkring 1500 personer sina liv i Sverige och cirka 70 procent av självmorden begås av män. Män är överrepresenterade i de flesta åldersgrupper och i nästan alla regioner i världen i statistiken över dödsfall. Varför? Vad finns det för preventiva insatser som riktar sig till män? Hur kan stödsamtal fungera? Och varför är andelen självmord bland invånarna i Grums fler än i Torsby?

  Detta var några av frågorna som den tvärvetenskapliga forskardagen ” Suicid, suicidprevention och maskulinitet” behandlade. Forskardagen hade en inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora, vilket är lite ovanligt inom ett fält som ofta är kliniskt och medicinskt inriktat.

  - Vi arrangerade den här dagen i samarbete med Region Värmland, och med utgångspunkt i forskningsprojektet ”Suicid och maskulinitet i Värmland” säger Ulf Mellström, professor i genusvetenskap.

 • 2019-12-04

  Utrymningsövning i hus 21

  Under onsdagsförmiddagen genomfördes en utrymningsövning i hus 21 på Karlstads universitet.

  Räddningstjänsten har befunnit sig inom universitetsområdet, och då främst i hus 21. Anledningen var en utrymningsövning.

  - Syftet med övningen var att testa den nya utrymningsorganisationen i hus 21 och prova vår egen utrymningsorganisation inom avdelning för campusservice. Även räddningstjänsten fick öva sin organisation i våra lokaler, det är viktigt att de har lokalkännedom, säger Jens Erixon, säkerhetskoordinator vid Karlstads universitet.

  För att få ut bästa möjliga effekt hölls utrymningsövningen hemlig.

@KAU

RT @HandelsKarlstad: Idag besökte Jörgen Hellman, @Skatteutskottets ordförande Handelshögskolan. Föreläsning och frågestund med studenter p…