Nyheter

 • 2018-12-14

  Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden

  Karlstads universitet har sedan två år ett nationellt uppdrag att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare. Hittills har sex kursomgångar för 120 arbetsförmedlare och två kursomgångar för ett femtiotal företagsrådgivare genomförts.

  Det nationella uppdraget innebär att ämnena nationalekonomi och arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tagit fram och genomför uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare med fokus på arbetsmarknadens utmaningar.

 • 2018-12-13

  Religionens relation till civilsamhället

  Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Men under de senaste decennierna har religionen fått en ny synlighet i form av politiska debatter, media och samhället i stort. Ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet arbetar för att öka sin samverkan med samhället och har nu för första gången genomfört en konferens som riktade sig till en målgrupp utanför universitet. Temat för konferensen var ”Religion och civilsamhälle: risk eller resurs?”

  Religionsvetenskaps mål är att initiera en årligt återkommande fortbildnings- och fördjupningsdag där de synliggör och problematiserar religioners roll i samhället. På plats bland åhörarna på föregående veckas konferens fanns representanter från religiösa samfund och organisationer, kommun och landsting, politiker, lärare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brottsförebyggande centrum samt anställda och studenter vid universitetet.

 • 2018-12-12

  Mindre fördröjningar med smartare WiFi

  Skypesamtal som hackar och Netflixfilmer som plötsligt laddas om. Fördröjningar som kan vara otroligt irriterande, men snart är ett minne blott! Forskaren Toke Høiland-Jørgensen vid Karlstads universitet har tagit fram en lösning för smartare WiFi, som snart kan finnas i alla våras hem.

  – WiFi är en teknik som används överallt för att det är enkelt och billigt. Kvaliteten är inte alltid så bra, men det går att förbättra prestandan genom att styra dataflöden på ett smartare sätt. På så sätt kan man styra om den kö i WiFi-nätverket som orsakar fördröjningarna, säger Toke Høiland-Jørgensen, nybliven doktor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2018-12-11

  Näktergalen: Traditioner som skapar framtidsmagi

  För ett 20-tal av sjundeklassarna på Frödingskolan i Karlstad blev det traditionella pepparkaksbaket mer än förberedelser inför julen – det blev ett inspirerande tillfälle med sin mentor.

  - Ungdomarna är väldigt stolta över sin mentor. Mentorerna har alla haft en egen förebild som unga, inom skolan eller idrotten, och det för de vidare till sina adepter, berättar Petra Johansson, samverkanskoordinator på Karlstads universitet och projektledare för mentorsprogrammet Näktergalen Karlstad.

  Näktergalen är ett samarbete mellan universitetet, Karlstads kommun och Frödingskolan, ett projekt som är inne på sitt andra år. Eleverna matchas med lämplig student, och är personkemin rätt uppstår framtidsmagi.

 • 2018-12-07

  Studentbaserat forskningsprojekt om moskébygget i Karlstad

  Efter att Karlstad kommun givit klartecken för ett moskébygge i stadsdelen Rud har det varit en het debatt kring frågan. Störst fokus har det varit kring hur religionsfriheten i Sverige ska förstås och vems rättigheter som är viktigast. Men hur ska den då tolkas? En antologi kring studier som belyser muslimer och islam i Värmland släpptes i dagarna på Karlstads universitet.

  Antologin Karlstads moské: Förhandlingar om islam i Värmland är ett studentbaserat forskningsprojekt, som genomfördes hösten 2017 när studenterna skrev sina självständiga c-uppsatser.

 • 2018-12-07

  Forskaren Stefan Alfredsson mötte vårdutvecklaren Mari Banck på årets forskarvernissage

  - Jag är projektledare för forskningen inom digitalwell research som ska stärka utvecklingen av digitala välfärdstjänster. Att träffa människor från företag och organisationer på vernissage känns kul och annorlunda, berättade Stefan Alfredsson som är datavetare vid Karlstads universitet.

  Digitalwell reserarch ska bygga en innovationsmiljö där små och medelstora företag utvecklar digitala välfärdstjänster i nära samarbete med forskning och offentlig sektor.

  Mari Banck, utvecklingsledare på Landstinget i Värmland blev nyfiken på projekten.
  - Jag tycker att det är ett fungerande sätt att att nå ut till oss som inte är forskare. Vernissagen öppnade upp för att gå fram till Stefan och de andra forskarna för att prata om konstverken och innehållet. Det är viktigt att forskares kunskap på olika sätt når ut och att förutsättningarna för dialog utvecklas.

@KAU

Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden: https://t.co/590Tc2o3oO #kompetensutveckling