Nyheter

 • 2018-05-18

  Hållbarhetspris till forskare vid Karlstads universitet

  Björn Sjöstrand, doktorand i kemiteknik, tilldelades Valmets Tissue Technology Award 2018, för sin forskning om energieffektiv pappersproduktion. Priset utdelades av H.K.H. Prins Carl Philip vid The Tissue Making Conference i Karlstad.

  - Ett bra exempel på hur näringslivet kan bidra till samhällsutvecklingen, sa Prins Carl Philip vid prisutdelningen. Jag är glad att Valmet belönar utvecklingen av innovativa lösningar för en mer hållbar värld.

 • 2018-05-18

  Avhandling om stötdämpande golv visar på att fallskador minskar med sextio procent

  Fall är den vanligaste orsaken till skada i alla åldrar och utgör ett stort folkhälsoproblem globalt. I början av maj disputerade Johanna Gustavsson, adjunkt på risk- och miljöstudier och forskare på Centrum för personsäkerhet, på avhandlingen ”Effekter av stötdämpande golv”, där hon forskat om effekterna av stötdämpande golv på vårdboende.

  Fallskador bland äldre utgör, förutom stort lidande för de drabbade, också en stor kostnad för samhället, uppskattningsvis tjugofem miljarder kronor per år. För de sköra äldre som bor på särskilt boende är fallskaderisken extra stor och det finns idag inga förebyggande metoder som visat på varaktig minskning av fallskador för denna grupp. Principen att använda stötdämpande material för skademinskning har tidigare använts inom många områden, såsom krockkuddar och cykelhjälmar.

 • 2018-05-17

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen

  Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen. Det ena projektet fokuserar på förbättringar av femte generationens mobilnätverk, 5G, och det andra på förbättringar av anonymitetstjänsten Tor.

  Totalt är det fem projekt som beviljas finansiering och får dela på 1,4 miljoner kronor från Internetstiftelsens Internetfond. Sedan starten 2004 har nära 75 miljoner kronor delats ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. För att kunna söka finansiering ska projekten vara fristående och icke-kommersiella. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering.

 • 2018-05-11

  De studerade i Uganda för sin uppsats

  Uganda hör inte till de mest kända kaffeländerna, men faktum är att kaffe är en av landets största exportvaror. Hur fungerar odling, rosteri, export och försäljning? Hur ser det ekonomiska ekosystemet ut i verkligheten? Det var frågor som Alexandra Pfeiffer och Marlen Garces, masterstudenter i företagsekonomi på Handelshögskolan, ville få svar på när de åkte till Uganda på Minor Field Studies.

  Minor Field Studies, MFS, är ett stipendieprogram som ger studenter möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom globala utvecklingsfrågor. Stipendiet ger en möjlighet att göra en fältstudie och samla material för examens-eller uppsatsarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå. Under minst åtta veckor studeras frågor som kopplar an till de globala målen i Agenda 2030.

 • 2018-05-09

  Tandhygieniststudent får studerandepris

  När Sveriges tandhygienistförening och Tepe Nordic AB delade ut sitt studerandepris blev karlstadsstudenten Manar Omar en av de som prisas.

  Vårterminen 2018 delas Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters studerandepris ut för sjätte gången. Det är ett pris för väl genomförda insatser under
 studietiden. Vid Karlstads universitet delades priset på 5 000 kronor ut till den glada och stolta studenten Manar Omar.

 • 2018-05-08

  Hallå där, Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, som nyligen deltog Global Bioeconomy Summit i Berlin…

  … varför var du där?
  - Det här är ett återkommande internationellt toppmöte med fokus på hållbar bioekonomi. Jag var där i min roll som koordinator för forskningsprojektet Ingoskog, för våra andra projekt om skoglig bioekonomi och som föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande.

  Mina kollegor Ida Grundel och Marie Nordfeldt var också på plats. Här deltar forskare, industrifolk, politiker, frivilligorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer från hela världen. Och det är en av de saker som gör det så intressant - själva bredden - från forskare till politiker, från industri till civilsamhälle.

@KAU

Stötdämpande golv minskar fallskador med 60 procent: https://t.co/mtwK3CtAF3