Nyheter

 • 2023-03-30

  Kärnkraft i Värmland och Dalsland? Några reflektioner från forskningen

  Bengt Månsson, professor i miljö- och energisystem, har i snart tio år bedrivit forskning om kärnkraftens roll i det svenska energisystemet. Även om forskningen är inriktad på långsiktiga forskningsfrågor så har den ibland dagsaktuell relevans.

  - Senast frågan om kommunala kärnreaktorer diskuterades allmänt var på 60- och 70-talet. De insikter och kunskaper, som fanns bland politiker och allmänhet då, är borta idag, säger Bengt Månsson. Som forskare ser jag att detta riskerar att orsaka dyra och farliga beslut. Det är viktigt att reducera sådana risker genom att sprida och uppdatera kunskaperna menar jag.

 • 2023-03-29

  Studie visar att klimatvandringar kan väcka medvetenhet

  Forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet har genomfört en studie om mobilappguidade klimatvandringar som ett sätt att förmedla kunskap om klimatförändringar och dess effekter.

  Studien, som gjordes på uppdrag av SMHI och är en del av de särskilda medel som SMHI har för att bidra till klimatanpassningsarbete, undersökte hur människor upplever klimatförändringar utifrån en berättelse och om denna berättelse kan ge oss insikter om hur vi kan anpassa oss till klimatförändringar.  

 • 2023-03-28

  Ny rådgivande kommitté

  Mandatperioden för den rådgivande kommittén för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, gick ut den 31 december 2022 och vikarierande rektor Margareta Friman har beslutat om en ny rådgivande kommitté. Kommande mandatperiod sträcker sig från den 9 februari 2023 till 31 december 2025.

  Den nya rådgivande kommittén består av såväl externa ledamöter som ledamöter från Karlstads universitet. Den rådgivande kommittén arbetar för att sprida kunskap, bygga nätverk och främja forskning och utveckling i linje med CSR´s strategi. Till rådgivande kommitténs uppdrag hör även att bidra till omvärldsanalys och rådgivning för verksamheten.

 • 2023-03-27

  Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden

  Sveriges avrasifiering, en forskningsantologi, behandlar frågor om ras, rasism, antirasism och vithet i ett svenskt efterkrigstida och samtida sammanhang. Boken belyser hur Sverige utvecklades från att vara en rasbiologisk pionjär till att vara världens kanske mest utpräglat färgblinda land.

  Bokens bidrag visar vart det svenska rastänkandet tog vägen efter 1945 inom en rad olika sfärer och sektorer. Här finns fallstudier som berör nyckelpersoner, samhällsdebatter, tankefigurer, institutioner, migration och marknadsföring, utifrån material från arkiv, dagspress, forskningsintervjuer, sociala medier och mer.

 • 2023-03-27

  Forskningsprojekt för ökad innovationskraft i livsmedelssektorn

  - Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams.

  Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023.

 • 2023-03-24

  Utbildningspolitiker lärde sig mer om Karlstads universitet

  På fredagen besökte riksdagsledamöterna Mats Wiking och Niklas Sigvardsson Karlstads universitet.
  – Vi är ute på en turné till landets lärosäten. Karlstads universitet är det första lärosätet vi besöker tillsammans, säger Mats Wiking.

  – Det här ger verkligen en bra inblick i allt positivt som händer på lärosätet, men också vilka utmaningar som finns, säger Niklas Sigvardsson.

  Både han och Mats Wiking representerar Socialdemokraterna i riksdagen och sitter i utbildningsutskottet.