Nyheter

 • 2018-03-15

  Internationella sömndagen ramar in forskning

  Idag, den 16 mars, är det den internationella sömndagen. Sömn är som bekant ett grundläggande behov för oss människor för att fungera i tillvaron. Men vad händer när det inte går att sova och vilken hjälp går att få? Två forskare vid Karlstads universitet har fått medel av Landstinget i Värmland för att forska kring bland annat sömnlöshet som tyvärr kommit att bli ett mycket vanligt problem.

  Maria Tillfors, professor i klinisk psykologi och Annika Norell Clarke, sömnforskare vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, samt deras doktorand Daniel Wallsten kommer under hösten 2018 att samarbeta i ett forskningsprojekt med primärvården inom Landstinget i Värmland och Örebro universitet.

 • 2018-03-15

  Ny fas för SOFIA-studien

  SOFIA-studien har det långsiktiga målet att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn. Studien startade år 2010 och är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Karlstads universitet och Örebro universitet. Nu genomförs den femte datainsamlingen i Karlstads kommun. Resultat från studien har redan rönt både nationell och internationell uppmärksamhet.

  SOFIA står för Social och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning och syftet är att studera just dessa saker. Det unika med SOFIA-studien är att man följer barnens utveckling från tidig ålder upp i vuxen ålder. När studien startade gick samtliga barn i förskolan och nu går de i årskurs 4-6. Årets undersökning är den första där barnen själva är med och svarar på en enkät.

 • 2018-03-15

  Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck starkt efterfrågad

  Pappor och bröder som hotar och misshandlar sina döttrar och systrar, ibland med dödlig utgång. Unga tjejer som begränsas i sina liv. Hedersrelaterat våld finns i alla Sveriges kommuner och det är främst socialtjänsten som har ansvar för att handla, gripa in och ordna med skydd när det behövs. Hur gör man?

  Under två dagar samlades ett 30-tal deltagare, de flesta socialsekreterare från Värmland, för en fördjupad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, arrangerad av FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

 • 2018-03-14

  Ny lärarutbildning på Karlstads universitet

  I höst startar Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden.

  Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.

 • 2018-03-14

  Akademi och industri i Sverige och Japan samverkar inom robotteknik

  Japanska forskare och studenter har under en vecka besökt Karlstads universitet. I ett flerårigt samarbete pågår robotforskning, med akademi och företag i samverkan i både Sverige och Japan. Målet är att utveckla robotar till hjälp för äldre personer, så att de kan leva ett självständigt liv längre och med ökad livskvalitet.

  - Den här veckan har vi haft besök av våra samarbetspartners från de två japanska universitet som vi samverkar med, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik på Karlstads universitet. Samtidigt var även Ann-Louise Lindborg, forskningsingenjör på Camanio Care AB, vår svenska företagspartner här. Vi har haft en intensiv vecka där vi bland annat arbetat med utvecklingen av ett visionssystem för att hålla koll på matintaget. Vi har även tittat på skillnader i sätt att äta i de två länderna.

 • 2018-03-13

  Förutsättningslös översyn om möjligheterna till utbildning i oral hälsa

  Efter samtal med Landstinget i Värmland har rektor Johan Sterte initierat en översyn om förutsättningarna för att åter ge utbildning i oral hälsa vid Karlstads universitet.

  - Jag har gett ett uppdrag om att göra en förutsättningslös undersökning. Vad det leder till går inte att svara på i nuläget, men när tydliga önskemål uttrycks från vår omvärld är det vår uppgift att besvara dem genom att undersöka förutsättningarna, säger rektor Johan Sterte.

  Utbildningen i oral hälsa vid Karlstads universitet är under avveckling efter ett beslut som fattades av den tidigare rektorn år 2014.

@KAU

Studien SOFIA (Social och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning) som följer 2 000 barn från förskoleålder till… https://t.co/NIJNMZ6WpK