Nyheter

 • 2022-05-18

  Politiken, journalistiken och kampen om väljarna

  I september går Sverige till val. Vårterminens Anderseminarie i journalistik handlade om att bevaka valrörelser.

  Vem sätter dagordningen inför ett riksdagsval? Det var den röda tråden genom vårterminens Anderseminarium som genomfördes på Karlstads universitet.

 • 2022-05-16

  Sverige och Nato - så går ansökningsprocessen till

  Nu är det bestämt att Sverige ska ansöka om ett medlemskap i Nato. Hans Lödén, professor emeritus i statsvetenskap vid Karlstads universitet, berättar hur den kommande processen går till.

  – Första steget är att det sökande landet meddelar Nato sitt intresse. Därefter upprättas en handlingsplan för landet ifråga där eventuella hinder för medlemskap tas upp och där det anges vad landet ska göra för att undanröja detta eller dessa hinder. Vad gäller Sverige och Finland anses detta steg i praktiken vara en formalitet då båda bedöms uppfylla kraven för medlemskap. Nästa steg i processen är att överenskommelsen mellan Sverige och Nato går ut för godkännande (ratificering) till samtliga nuvarande medlemsländers parlament.

 • 2022-05-16

  Forskningsprojekt från Karlstads universitet med på IVA:s 100-lista

  Nu har IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterat årets 100-lista med forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Fokus för årets 100-lista är teknik i mänsklighetens tjänst och Karlstads universitets projektet handlar om hur restprodukter från skogsindustrin får nytt värde.

  - Jag känner mig mycket hedrad över att vår forskning är med på årets lista, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet.

 • 2022-05-12

  Ny bok i reningsteknik

  Precis innan vårens kurs i reningsteknik startade kom den nya boken ut. Bokens författare är Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem, och Karin Granström, professor i miljö- och energisystem.

  - Det startade med ett möte vi hade 2019, säger Jens Fredholm, från förlaget Studentlitteratur som ger ut boken. Då talade vi om ett kompendium som Maria Sandberg skrivit och utifrån det föddes idén som nu blivit denna bok. Det är också Marias två döttrar som gjort alla grafiska illustrationer i boken, som ett sommarjobb under sina studier.

 • 2022-05-12

  Björn Sjöstrand får pris vid Forum för bioekonomi 2022

  Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, tilldelades Young Researcher´s Award för sin forskning som kan bidra till att pappersfibern kan återvinnas många fler gånger än idag.

  Forskningen handlar om att bygga upp ny kunskap om förhorning - ett forskningsområde som kan ge skogsindustrin ökade möjligheter att förstå träfiberns förändrade bindningsförmåga vid torkning, så kallad förhorning.

  - Det var väldigt roligt att få detta pris, som ger mig möjlighet att ge mig in i ett nytt forskningsfält där min nyfikenhet kommer att var drivkraften, säger Björn Sjöstrand.

 • 2022-05-11

  Mångfacetterad scenkonstnär blir hedersdoktor

  Varje sommar vallfärdar besökare till Berättarladan vid Rottneros Park för att se Västanå Teater. Som konstnärlig ledare har Leif Stinnerbom medverkat till att forma en regional teaterscen som gjort både nationellt och nordiskt avtryck. Med sin kunskap om berättandets dramaturgi och gestaltande i musik och dans, har han dessutom berikat undervisningen och forskningen som gästlärare och föredragshållare vid Karlstads universitet. För detta utses han till hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022.

  Leif Stinnerbom har en mångskiftande erfarenhet av kulturhistoriskt inriktat arbete. Han är från början etnolog och musikvetare med utbildning vid Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet och arbetade länge vid Värmlands museum som musikantikvarie. Innan han bestämde sig för att satsa helhjärtat på teater ägnade han sig åt doktorandstudier vid Göteborgs universitet med en planerad avhandling om dansbandet Sven-Ingvars.