Nyheter

 • 2018-12-18

  Var med och fira Karlstads universitet (och lyssna på Clara Henry)!

  Den 22 januari är det 20 år sedan vi blev Karlstads universitet. För att fira 20-åringen bjuds alla studenter in till en firareftermiddag med program i aulan och efterföljande tårtkalas. Höjdpunkt? Clara Henry kommer på besök!

  Tag plats i Aula Magna den 22 januari klockan 13.00 och lyssna först till prorektor Thomas Blom och 1999 års ordförande för Karlstad Studentkår. Därefter är det dags för Clara Henry att ta plats på scenen. Moderator under dagen är Erika Hellekant Rowe.

  Boka in den 22 januari redan nu. Det är ingen föranmälan, men det finns begränsat med plats i aulan, så det kommer att vara först till kvarn som gäller!

  Vad? Jubileumsfirande med Clara Henry
  Var? Aula Magna
  När? Den 22 januari klockan 13.00-15.30

 • 2018-12-18

  Krisberedskapen varierar mellan chefer i svenska kommuner

  Fokus på krishantering har ökat i Sverige och i många andra länder. I Sverige är ansvaret för krishantering decentraliserat till kommunerna. En ny avhandling visar att motivationen för att arbeta med beredskapshöjande aktiviteter i många fall är låg även om cheferna enligt lag ska vara förberedda.

  "Jag har mina dagliga arbetsuppgifter och då finns krisen och riskproblemen i en slags sidolinje /.../ detta område tenderar att skjutas upp till sommaren när vi har mer tid att ta itu med."

 • 2018-12-17

  Matteintresserade löste problem åt industrin

  Den 12 december arrangerades den andra upplagan av Matte möter industri-dagen, MIMM®-dagen, vid Karlstads universitet. På plats var representanter från Rolls-Royce, Sogeti och Uddeholm som tillsammans med gymnasieelever, studenter, forskare och lärare försökte hitta matematiska lösningar på hittills olösta problem.

  – Vi vill lyfta Värmland som bas för attraktiva arbetsgivare som genom avancerad och modern teknik använder matematik som verktyg. En viktig del är att visa hur roligt matte är och ge gymnasieelever och studenter ett smakprov på hur man kan arbeta med tillämpad matte i arbetslivet. säger Adrian Muntean, professor i matematik som tillsammans med Elisabet Mellroth, doktor i pedagogiskt arbete, arrangerar dagen.

 • 2018-12-17

  Magisk konst i vintermörkret

  I fredags kväll hölls den årliga föreställningen Eldkonst på Sandgrundsudden i Karlstad, skapad av studenter vid Karlstads universitet. Vinterkvällen bjöd på nyskapad konst i flera former: danser, musik, en ljusinstallation, eldjonglering och flera brinnande konstverk. Årets tema var ”Att göra någonting av ingenting”.

  Kvällen inleddes med en föreläsning på Värmlands museum med Kristian Petrov, docent i idéhistoria och lektor i kulturstudier vid Karlstads universitet. Han pratade om rädslan för tomrum och människans förhållande till intet, och tog bland annat upp graffittikonstnären Banksys tavla ”Girl with balloon” som strimlades söder av en dokumentförstörare inbyggd i ramen samma sekund som klubban slog i bordet när den auktionerades ut för 12 miljoner kronor.

 • 2018-12-14

  Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden

  Karlstads universitet har sedan två år ett nationellt uppdrag att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare. Hittills har sex kursomgångar för 120 arbetsförmedlare och två kursomgångar för ett femtiotal företagsrådgivare genomförts.

  Det nationella uppdraget innebär att ämnena nationalekonomi och arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tagit fram och genomför uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare med fokus på arbetsmarknadens utmaningar.

 • 2018-12-13

  Religionens relation till civilsamhället

  Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Men under de senaste decennierna har religionen fått en ny synlighet i form av politiska debatter, media och samhället i stort. Ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet arbetar för att öka sin samverkan med samhället och har nu för första gången genomfört en konferens som riktade sig till en målgrupp utanför universitet. Temat för konferensen var ”Religion och civilsamhälle: risk eller resurs?”

  Religionsvetenskaps mål är att initiera en årligt återkommande fortbildnings- och fördjupningsdag där de synliggör och problematiserar religioners roll i samhället. På plats bland åhörarna på föregående veckas konferens fanns representanter från religiösa samfund och organisationer, kommun och landsting, politiker, lärare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brottsförebyggande centrum samt anställda och studenter vid universitetet.

@KAU

Krisberedskapen varierar mellan chefer i svenska kommuner: https://t.co/Tlrv7x5hdM #kris #forskning