Nyheter

 • 2023-06-08

  Maria Busk Madland får Karlstad Grand Prix Award 2023

  I år får Maria Busk Madland, målvaktstränare i Degerfors IF och universitetsadjunkt i idrottsvetenskap på Karlstads universitet, Karlstad Grand Prix Award.

  – Helt fantastiskt! Det är en stor ära så klart. Jag blev väldigt positivt överraskad när Kristin Idskog ringde och berättade att jag får priset, säger Maria Busk Madland, som svar på klassiska sportjournalistfrågan ”Hur känns det?”, vid pressträffen på Sola Arena på torsdagen.

 • 2023-06-08

  Hallå där Pawel Odyniec, adjunkt i religionsvetenskap…

  …Du var en av arrangörerna bakom onlinekonferensen Spiritual exercises, self-transformation and liberation in philosophy, theology and religion, som hölls vid Lunds universitet den 22-24 maj. Intressant tema, kan du berätta mer?

  Idén med konferensen var att föra samman forskare inom fältet Philosophy as a Way of Life och forskare inom asiatiska religioner samt filosofi. Philosophy as a Way of Life är ett snabbt växande forskningsfält som initierades av den franska filologen samt idéhistorikern Pierre Hadot. I sina verk argumenterade han för att greko-romansk filosofi framför allt var en livshållning som innebar en rad andliga övningar som syftade till självförverkligande och uppnående av sinnesfrid, inre frihet och kosmiskt medvetande.

 • 2023-06-08

  Lärarstudenter får internationellt utbyte online

  International Project, IPC-projektet, gör det möjligt för lärarstudenter att träffas online för att byta erfarenheter i ett internationellt perspektiv utan att behöva läsa utomlands under delar av sin utbildning. I slutet av juni samlas lärare vid lärarutbildningar från hela världen inom IPC-projektet på Karlstads universitet för sin årliga konferens.

  Studentrörlighet och utlandsstudier spelar en marginell roll för lärarstudenternas individuella upplevelse. Studier visar att lärarstudenters intresse, vilja och motivation att skaffa sig internationell erfarenhet är lägre jämfört med studenter som är inskrivna på andra utbildningar.

 • 2023-06-07

  Många gemensamma utmaningar för landets förskollärarutbildningar

  Den 25-26 maj stod Karlstads universitet värd för Förskollärarutbildningens nationella nätverks, FuNN:s årliga möte. 30 programansvariga från landets universitet och högskolor kom hit för att diskutera aktuella frågor och för att knyta kontakter.

  – Träffarna är jätteviktiga, både för att knyta kontakter men också för att uppmärksamma aktuella utvecklingsområden, säger Anita Malmgren, programledare för förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet och arrangör av årets möte. Just nu ser vi till exempel att vi har många gemensamma utmaningar som minskat söktryck och hur vi kan bredda deltagandet. Vi sitter alla i samma båt och här kan vi dra nytta av varandra, dela erfarenheter och arbeta för att driva frågor uppåt.

 • 2023-06-07

  Fullt hus 13–14 juni

  Den 13–14 juni arrangeras Framtidens Lärande Väst på Karlstads universitet. Dagarna är fullbokade, vilket innebär att drygt 2 000 personer kommer till universitetet. Tips: Ta med egen matlåda och ha beredskap för att det kan bli trångt på parkeringen. Två rader på parkeringen norr om biblioteket är reserverade.

  Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra? Det är något av allt det som kommer att diskuteras den 13–14 juni när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möts på Karlstads universitet.

 • 2023-06-07

  Forskning om strukturellt våld i Sydafrika

  Att bekämpa våld mot kvinnor och barn är en av FN:s främsta prioriteringar inom hållbarhetsmålen och är av stor relevans för Sydafrika, där våld har blivit en epidemi. I särskilt utsatta områden, där sociala och ekonomiska problem samt rädslor präglar vardagen, är kvinnor och barn de mest sårbara grupperna. Forskarna Hilde Ibsen och Carolina Jernbro från Karlstads universitet har under flera år undersökt det strukturella våldet och konsekvenserna för människors vardagsliv.

  Forskningen fokuserar på Ocean View som har en befolkning på ungefär 40 000 människor och är ett extremt utsatt område söder om Cape Town, där barn och unga växer upp i en miljö präglad av droger, vapen, misshandel och mord. Skottlossningar och övergrepp är en del av vardagen, och redan från 8-9 års ålder rekryteras många barn av kriminella gäng. Det finns få trygga platser för barnen i området.