Nyheter

 • 2024-04-16

  Antalet sökande till Karlstads universitet ökar

  Det totala antalet sökande till program vid Karlstads universitet ökar med åtta procent inför höstterminen 2024. Även antalet förstahandssökande ökar, med nio procent.

  Bland de tio programmen med flest sökande märks Beteendevetenskapligt program, som är en ny utbildning vid Karlstads universitet. Totalt har 873 personer sökt denna utbildning, varav 116 i första hand.

 • 2024-04-15

  Uppsatspris till masterstudent i historia

  Carl Englund som i sin masteruppsats tar upp ämnet Nostalgi och politik under 2010 till 2022, har vunnit Svensk mediehistorisk förenings pris för bästa uppsats.

  ”Du gamla, du trygga, du fria. Bruk av nostalgi i svensk politik 2010-2022”, så lyder titeln på Carl Englunds arbete vid masterprogramet i historia vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Uppsatsen studerar bruk av nostalgi inom svensk politik och specifikt hur riksdagspartierna har använt nostalgiska anspelningar på det förflutna och nostalgiska historiebruk, i sina politiska reklamfilmer mellan åren 2010-2022.

 • 2024-04-11

  Nu börjar utvecklingen av torget utanför hus 11

  Torget utanför hus 11 ska utvecklas. Akademiska hus har redan smygstartat arbetet och grävt i torget för markprover. Vecka 16 börjar arbete på allvar.
  – Vi ser fram emot att tillsammans med Akademiska hus få inviga denna plats till höstterminens början, säger campuschef Olle Lilliestierna.

  Ombyggnaden av torget och tillhörande markentreprenad beräknas pågå från vecka 16 till vecka 22, det vill säga fram till månadsskiftet maj/juni, och kan medföra mindre, tillfälliga störningar.

  – Men det ska inte störa till exempel tentor. Vi har dialog med Akademiska hus och planerar bullriga moment så att de förläggs till tider som minimerar störningar för verksamheten, säger Olle Lilliestierna.

 • 2024-04-10

  Bibliotekshuset utrymt efter brandlarm

  Vid lunchtid på onsdagen gick brandlarmet i hus 1E som utrymdes, liksom intilliggande Transformum. Larmet berodde på rökutveckling i Café Selma.

  – Något gick fel när de kokade pasta, så det blev rökutveckling som utlöste larmet, säger Jan Gambring, säkerhetschef på universitetet.

  Vid larmet utrymdes hus 1E, det vill säga byggnaden med Universitetsbiblioteket och Aula Magna, och även Transformum i hus 1A intill.

 • 2024-04-10

  Doktorand vann internationellt hackaton

  Nyligen deltog Amal Nammouchi som är doktorand vid datavetenskap, i det vinnande laget under AI meets climate: MIT Energy and Climate Hack.

  Hundratals studenter från hela världen möttes på Massachusetts Institute of Technology’s campus och virtuellt under evenemanget som ägde rum i Massachusetts, USA. Hackatonet samlade deltagare från olika områden för att utveckla innovativa lösningar på en av de mest komplexa utmaningarna som samhället står inför idag: den globala energi- och klimatkrisen. 

 • 2024-04-09

  Miljövetarprogrammet på Karlstads universitet – en ny vägvisare i framtiden

  I en tid där vår värld står inför en rad miljöutmaningar behövs fler personer som har en större kunskap och arbetar för förändring. Det nystartade programmet Miljövetarprogrammet - inriktning riskhantering, är fokuserat på att utbilda och förbereda studenter för att visa vägen in i framtiden.

  Med en stadig grund i miljövetenskap och riskhantering erbjuder programmet en möjlighet för studenter att inte bara förstå dagens miljöproblem utan också att aktivt bidra till lösningarna.

  – Miljövetarprogrammet tar avstamp i det tidigare programmet Miljö och säkerhet, förklarar Linda Persson, programledare för miljövetarprogrammet. Vi har tagit ett bra program och gjort det lite bättre samt gett det ett namn som tydligare berättar för nya studenter vad det faktiskt handlar om.