Nyheter

 • 2021-01-12

  Sven N. Stenbäck har avlidit

  Karlstads universitet tar med saknad och sorg emot beskedet om hans bortgång.

  För nio år sedan fick Karlstads universitet ett brev från den värmländsbördige företagaren Sven N Stenbäck, som varit bosatt utomlands sedan 1960. Sven bodde då i Monaco och hade hört mycket gott om Karlstads universitet och ville därför donera medel för att kunna ge stipendier till studenter vid universitetet som uppnått mycket goda studieresultat.

  Han betonade att Värmland har en fin kultur, men att det är en utmaning att hålla den levande och för det krävs både insikt och kunskap. Den första utlysningen var 2014 och bestod då av två stipendier á 250 000 kronor.

 • 2021-01-12

  Två rapporter med stor påverkan på framtidens hållbarhet

  Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad. Det är många som inte känner till att vår matkonsumtion och våra jordbruksmetoder är några av de största hoten mot miljön över hela världen. Det har några internationella forskare fokuserat på i den uppmärksammade rapporten ”Diets for a Better Future” där Avit Bhowmik, lektor på ämnet risk- och miljöstudier, varit medförfattare.

  Jordbruken dominerar redan cirka fyrtio procent av jordens yta och har varit den främsta orsaken till skövling av regnskog, nedbrytning av livsmiljöer och förlust av biologisk mångfald världen över. Jordbruk är också den största förorenaren av världens vattenresurser. Sjöar, floder och hav runt om i världen har störts av mänskliga aktiviteter, speciellt genom livsmedelsproduktion. Matindustrin bidrar med cirka tjugofem procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket kan jämföras med utsläppen från hela världens produktion av el.

 • 2021-01-11

  Utforskande arbetssätt med värmekameror

  Forskare inom SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research, har genomfört ett projekt för praktikutvecklande forskning i samverkan med Lillerudsgymnasiet. Ett projekt som fallit väl ut och resulterat i flera vetenskapliga publiceringar.

  - Under läsåret 2019-2020 drev jag och åtta lärare vid Lillerudsgymnasiet en forskningscirkel kring hur man kan använda värmekameror i undervisningen, säger Jesper Haglund, universitetslektor i fysik. Värmekameror användes för ett utforskande arbetssätt i relation till olika ämnen på naturbruksprogrammet. I det här fallet inom lantbruk och djurhållning.

 • 2021-01-04

  Utvecklingen av smart specialisering i Värmland imponerar på OECD

  Över 400 miljoner kronor har genererats till forskning inom Värmlands näringsliv, organisationer, offentlig sektor och till Karlstads universitet. Smart specialisering handlar om att utveckla områden som en region redan är stark inom. Akademin för smart specialisering har gett unikt goda resultat enligt en färsk utvärdering från OECD.

  Det har bland annat lett till projekt för bättre friskvård för patienter med fysisk aktivitet på recept, att skolor kommer kunna byggas på sätt som bättre stödjer barns hälsa och prestation, nya användningsområden av skogsråvara, möjligheten att skriva ut maskindelar i 3D, effektivare utnyttjande av bredband inom industrin och bättre upplevelser för turister.

 • 2020-12-23

  Arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa under pandemin

  Inom ramen för Afa Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa, satsar arbetsmarknadens parter på ytterligare forskning kring effekterna av den pågående pandemin. Ett projekt vid Karlstads universitet är ett av tretton som beviljats pengar för att forska om arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa vid palliativ vård under de extrema omständigheter som råder.

  En studie av arbetsmiljön inom palliativ vård under coronapandemin kan ge ökad kunskap om vad som varit mest utmanande och vad som behöver beaktas för att säkerställa vårdpersonals hälsa och välbefinnande i samband med pandemier eller andra kriser.

  - Covid-19 pandemin innebär att vården ställts inför stora utmaningar, säger Maria Larsson, professor i omvårdnad. Det finns stor risk att den stora omställningen i sjukvården och de faktorer som personlig skyddsutrustning och besöksförbud, påverkat personalens hälsa och välbefinnande och som en konsekvens vårdens kvalitet.

 • 2020-12-22

  Välkommen julklapp till Teknikerjakten på Karlstads universitet

  Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas mer än 10 miljoner kronor för perioden 2021-2023.

  Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Under namnet Teknikerjakten har Karlstads universitet sedan 2004 samlat cirka 450 skolprojekt och skapat en stark samverkan mellan kommuner, skolor och näringsliv i regionen.