Nyheter

 • 2022-01-14

  Hotspot 2022 blir digital

  På grund av den ökade smittspridningen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer har universitetsdirektören och säkerhetschefen på Karlstads universitet beslutat att Hotspot 2022 genomförs digitalt.

  – Trots att mässan återigen blir i digital form är den ändå en självklar plats för företag och organisationer i regionen att träffa framtida arbetskraft, säger Ximena Deramond, projektledare för Hotspot. Kursansvariga tar hänsyn till att mässan blir digital och planerar för att studenterna ska få möjlighet att besöka mässan. 

 • 2022-01-13

  Start av fler kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet

  Nu utökar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sitt utbud av flexibla kurser för yrkesverksamma inom tjänsteområdet. Kurser inom digitalisering, kundresor och idéhantering är nu öppna för anmälan, varav två ges för första gången. Kurserna startar i slutet av januari. Anmälan är öppen till och med 18 januari.

  Anmälan är nu öppen till vårens första kurser för yrkesverksamma. Fler kurser kommer att lanseras och erbjudas under året. Alla kurser är kostnadsfria. Antal platser är begränsat.

 • 2022-01-12

  Undervisning och examination på plats kombineras med distans

  Smittspridningen i landet ökar kraftigt och därför införs fler tillfälliga åtgärder från och med idag, den 12 januari. Det gäller bland annat för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt restauranger. För lärosäten kan distansundervisning användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men detta ska inte vara en heltidsåtgärd. Utbildningarnas praktiska moment, som exempelvis examinationer, bör fortsatt genomföras på plats med riskreducerande åtgärder.

  Det var vid en pressträff i måndags, den 10 januari, som de nya nationella rekommendationerna presenterades. Smittskyddsåtgärder rekommenderas fortsatt för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Lärosätena bör göra det möjligt för studenter att genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

 • 2022-01-11

  Forskarutbildning i analytisk och fysikalisk kemi håller hög kvalitet

  Nu har UKÄ, Universitetskanslerämbetet, lämnat sin slutrapport för granskning av forskarutbildning i analytisk och fysikalisk kemi. I båda ämnesinriktningarna får Karlstads universitet omdömet hög kvalitet.

  - Vi är mycket nöjda med UKÄ:s bedömning, den visar att ämnets kvalitetsarbete och fakultetens forskarskola håller hög kvalitet, säger Jan van Stam, ämnesföreträdare i kemi och professor i fysikalisk kemi. Det har också varit mycket lärorikt för mig och Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi, som var med i respektive bedömargrupp. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

 • 2022-01-11

  Den rörliga bildens sprängkraft

  Framtidens kommunikatörer rustas väl på Karlstads universitet. Kursen Storytelling i film och rörlig bildproduktion ligger i bräschen och har fått en succéartad start.

  Storytelling handlar om att hitta kärnan i det man vill berätta och sedan försöka förstå hur man kan anpassa produktionen efter de resurser man har att tillgå. Många filmer görs med avancerade kameror, men lika många produktioner filmas idag med en mobiltelefon.

 • 2022-01-10

  Kolnanorör – det nya svarta

  Kolnanorör röner stort intresse för både vetenskaplig forskning och kommersiella applikationer på grund av materialets unika egenskaper. En ny avhandling vid Karlstads universitet handlar om vad som påverkar materialets olika egenskaper.

  - Det saknas idag mätstandarder och klassificeringssystem för kolnanorör, säger Mattias Flygare, nybliven doktor i fysik som precis publicerat sin avhandling. Jag har studerat vilken effekt kristalliniteten har på olika egenskaper, som rörens böjstyrka och elektrisk ledningsförmåga. Vi vet att om rören hade en perfekt atomstruktur så skulle dessa egenskaper vara fantastiskt goda, men verkligheten är oftast inte perfekt. Istället ser vi att rörens väggar består av ett ”lapptäcke” av olika stora ”flagor” med fin atomstruktur.