Nyheter

 • 2023-10-04

  Akademisk högtid speglar passion för forskning

  Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Den 20 oktober hyllar vi passion för forskning – med pompa och ståt ska vi promovera nya doktorer, hedersdoktorer samt installera våra nya professorer. Vi uppmärksammar också årets docenter och adjungerade professorer.

  Att forska kräver ett ovillkorligt intresse för sitt ämne, en vilja och ett driv som tar dig igenom månader av arbete och vånda innan du till slut når ditt slutliga mål med en avhandling eller en vetenskaplig artikel. En passionerad historia som kräver fullständigt fokus. I nuvarande samhällets brus har vetenskapen kanske aldrig varit viktigare och forskare behövs som aldrig förr. Därför är passion årets tema för Akademisk högtid.

 • 2023-10-03

  Symposium om tid ger perspektiv på hållbar samhällsförändring

  Tid är en viktig aspekt när vi vill förstå de processer som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara. Med fokus på olika tidsperspektiv som kan ha betydelse för hållbar omställning bjuder CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, in till symposiet Hållbarhetens temporalitet. Programmet riktar sig till såväl forskare som praktiker och innehåller intressanta keynotes och möjligheter till samverkan i frågor som rör hållbar samhällsförändring.

  Oavsett om vi agerar utifrån ett kort perspektiv, via budget- eller mandatperioder, för ett Värmland 2040, eller till och med inom ramen för hundraårsflöden eller radioaktiva ämnens halveringstid, så behöver vi förstå mer om hållbar samhällsförändring. CRS bjuder därför in till symposiet Hållbarhetens temporalitet den 23-24 november. Symposiet riktar sig till såväl forskare som praktiker och förhoppningen är att öppna för nätverkande, kunskapsspridning och skapa möjligheter till samverkan.

 • 2023-10-03

  Tre nominerade till Samverkanspriset

  Det var ett starkt startfält bland årets nomineringar till Samverkanspriset. Juryn, som leds av prorektor Margareta Friman, beslutade att nominera följande kandidater: Tekla, I-sektionen i Karlstad och Adrian Aljumaili. Vinnaren kommer att koras på näringslivsgalan 100 ° Karlstad 17 november.

  I-Sektionen Karlstad samlar studenter som pluggar till civilingenjörer i industriell ekonomi. De är nominerade för sitt arbete med att arrangera den europeiska casetävlingen T.I.M.E.S. här i Karlstad i februari 2023, i tät samverkan med universitet i sju olika länder. Genom hela processen av företagskontakter, finansiering och eventplanering har de jobbat på högsta professionella nivå och satt Karlstads universitet och alla partners på kartan. 

 • 2023-10-02

  MAX IV stärker banden med Karlstads universitet

  Karlstads universitet är ett av de svenska lärosäten som använder synkrotronanläggningen MAX IV i Lund. Forskarna inom satsningsområdet materialvetenskap studerar halvledarmaterial, ytor och molekyler med hjälp av den elektromagnetiska strålningen som den starka ljuskällen genererar. Nu har Ellen Moons, professor i fysik, blivit utnämnd till ledamot i MAX IV:s vetenskapliga rådgivande kommitté.

  - Det är hedrande att jag blir en av ledamöterna i det internationella vetenskapliga rådet vid MAX IV, säger Ellen Moons. Det innebär att jag får ta del av strategiska diskussioner om anläggningens utveckling. Idag är sexton forskningsstationer, så kallade strålrör i drift och det finns planer på att utveckla ytterligare några, för att ta vara på strålningens unika egenskaper som världens första fjärde-generationssynkrotron.

 • 2023-10-02

  Handelshögskolan inleder samarbete med Ung Företagsamhet i Värmland

  Ung Företagsamhet Värmland är den region som har högst andel UF-företagare i Sverige och involverar gymnasieelever, lärare och samarbetspartners inom det värmländska näringslivet. Handelshögskolan vid Karlstads universitet ser en stor potential i att nå potentiella studenter redan under gymnasietiden.

  Varje år startar över hälften av Värmlands gymnasieelever företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Hösten 2022 ingick 1600 elever i UF och totalt startades ca 650 UF-företag.

 • 2023-09-29

  Karlstads universitet och företaget Dizparc sjösätter nytt forskningsprojekt inom cybersäkerhet

  Med en ständigt eskalerande hotbild börjar fler företag och organisationer bedriva ett aktivt cybersäkerhetsarbete och efterfrågan på kompetens inom området ökar stadigt. Nu krokar Karlstads universitet och Dizparc Secured arm och erbjuder en ny tjänst som kombinerar deltidsarbete som cybersäkerhetskonsult med plats på forskarutbildning och en framtida doktorsexamen.

  Initiativet genomförs tillsammans med övriga partners inom Forskarskolan i Cybersäkerhet (SIGS-CyberSec), delfinansierad av KK-stiftelsen, och planen är att totalt 8 personer ska bli en del av det 5-åriga program som sjösätts under hösten 2023.