Nyheter

 • 2023-05-29

  Konferens med fokus på lärarutbildningens utveckling

  Den 8-11 maj arrangerade nätverket The Teacher Education Policy in Europe, TEPE, en internationell konferens vid Karlstads universitet. Konferensen, med 90 deltagare, lyfte styrkor och utmaningar kopplat till lärarutbildningen.

  – Fokus den här konferensen har varit på hur vi kan anpassa och utveckla lärarutbildningen när samhället och ämnen förändras, säger Nina Kilbrink, docent i pedagogiskt arbete, och en av initiativtagarna bakom konferensen som dessutom sitter i styrelsen för TEPE.

 • 2023-05-26

  Hur miljövänlig är egentligen vattenkraft?

  Vattenkraft har sedan industrialiseringens början försett det svenska samhället och industrin med en unik kombination av säker, kostnadseffektiv och en lågutsläppsproduktion av förnybar elektricitet. Men hur miljövänliga är egentligen vattenkraften? Det undersöker nu flera forskare från Karlstads universitet tillsammans med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

  - Vi forskar för att kunna ta fram verktyg för att göra det bättre för naturen, säger Eva Bergman, professor i biologi och en av forskarna i centrumet. Vår forskning inkluderar passagelösningar, det vill säga bättre fiskvägar för uppströms- och nedströmsvandrande fiskar med hänsyn till fler fiskarter än lax och ål.

 • 2023-05-26

  Edge Computing - ett framväxande forskningsområde

  Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice. Boken ger en värdefull introduktion till ett framväxande forskningsområde.

  Vilka är de nuvarande bristerna i molndatasystemen, som Edge Computing löser?

 • 2023-05-25

  Innovation- och designingenjörernas examensutställning

  Högskoleingenjörerna i innovationsteknik och design ställer den 26 maj ut sina arbeten på Kristinehamn Innovation Park.

  Efter att mestadels ha varit i Karlstad, så gjorde ett samarbete med Närsam i Kristinehamn att utställningen nu blir i deras lokaler på Norra Staketgatan 4. Där kommer utställande ingenjörsstudenterna få besök av inbjudna gymnasieelever, företag och allmänhet under dagen. Dessutom genomförs ytterligare aktiviteter i samverkan mellan Karlstads universitet och Närsam.

 • 2023-05-24

  Karlstads universitet ansluter sig till CoARA

  Den 22 maj skrev vikarierande rektor Margareta Friman under på att Karlstads universitet ansluter sig till CoARA, som är en förkortning för the Coalition for Advancing Research Assessment.

  CoARA har utvecklats på initiativ av EU-kommissionen tillsammans med Science Europe och European University Association. Målsättningen är att reformera systemet för bedömning av forskning och skapa en internationell samsyn. Detta så att forskare inte ska hamna i kläm mellan olika systems krav och prioriteringar.

 • 2023-05-23

  Karlstads universitet startar efterfrågat masterprogram

  Nu beviljar KK-stiftelsen 2 miljoner under två år till Karlstads universitet som ska ta fram en efterfrågad masterutbildning inom datadriven maskinteknik.

  - Det här är en utbildning som blivit mer och mer efterfrågad, säger Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap och projektledare för utvecklingen av masterprogrammet. Utmaningen är att skapa ett utbildningsprogram som adresserar områden som datadrivet förhållningssätt och digitaliseringsverktyg. Vårt nya tvååriga tvärvetenskaplig masterprogram Datadriven maskinteknik tar sig an den utmaningen.