Nyheter

 • 2022-07-15

  Clear River Racing från Karlstads universitet på klassiska Silverstone

  Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 6-11 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Över 20 studenter från Karlstads universitet var på plats i England för att tävla med sin racerbil CRR22, som tagit över 20 000 timmar att bygga.

  - Det kändes kul att få åka iväg på tävling, trots att bilen inte riktigt var så färdig som vi ville, säger Jesper Lindh, projektledare för årets Formula student på Karlstads universitet.

 • 2022-07-12

  Marginellt färre antagna till Karlstads universitet

  Intresset för högre utbildning har minskat något jämfört med antagningssiffrorna under coronapandemin. Jämfört med åren 2016–2019 ser intresset dock fortfarande bra ut och idag får 16 032 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med förra året.

  Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4645 antagna till ett program. De populäraste programmen är juristprogrammet med 200 antagna och 2011 som reserver, psykologprogrammet där 45 är antagna och 1362 reservplacerade samt socionomprogrammet med 60 antagna och 927 reserver.

 • 2022-07-01

  Nu är rapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av kluster 8 klar

  Klustret omfattar kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken. Rapporten lyfter både fram goda exempel och utvecklingsförslag.

  – Rapporten är överlag positiv, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden. Det är roligt att bedömargruppen lyfter fram att ämnesdidaktiken har en stark ställning här på Karlstads universitet och att vi har välfungerande strukturer som ger goda förutsättningar för att utveckla hög kvalitet. Den här typen av utvärdering är viktig för oss för att vi ska kunna skapa ännu högre kvalitet i utbildningarna.

 • 2022-06-30

  Johan Sterte avslutar sitt förordnande som rektor tidigare än planerat

  Med anledning av att rektor Johan Sterte fått ett nytt uppdrag som landshövding i Västmanland avslutar han sitt förordnande som rektor vid Karlstads universitet tidigare än planerat.
  In English below.

  Rektor slutar den 31 oktober 2022. Tills att rekryteringsprocessen efter en ersättare är klar utses en tillförordnad rektor. Styrelsen har i uppdrag att föreslå regeringen om en tillförordnad rektor.

  Johan Sterte will end his appointment as Vice-Chancellor earlier than planned

 • 2022-06-29

  ULF i Almedalen

  ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) deltar under Almedalsveckan med ett panelsamtal om den permanenta organisationen som ska göra ULF-forskning möjlig i hela landet. Ett flertal parter kommer att diskutera vad som är viktigt i det nationella ULF-avtalets organisation och överenskommelser. Från Karlstads universitet deltar Yvonne Liljekvist, projektledare för ULF-verksamheten inom Karlstads-noden.

  Den 5 juli klockan 09.45 arrangeras ett panelsamtal med rubriken "ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna". Bakgrunden till samtalet är att ULF, försöksverksamheten om samverkan kring praktiknära forskning, har lämnat in sin slutrapport till regeringen och att ett förslag till nationellt ULF-avtal ska tas fram. Slutrapporten sammanfattar fem års utvecklingsarbete och etablering av nya samverkansmodeller mellan lärosäten och skolhuvudmän.

 • 2022-06-28

  Klimatundervisning för kunskap och handling

  De flesta högstadie- och gymnasieelever är högst medvetna om klimatförändringarna och dess orsaker. Men hittills tycks denna medvetenhet inte ha bidragit till fler klimatsmarta beslut i vardagen. Kanske är en bidragande orsak att många elever inte riktigt förstår begreppen som används för att beskriva komplexa samband mellan till exempel energiförbrukning och konsekvenserna för klimatet. Eller uppfattas hotet mot klimatet som ett framtida problem, globalt mer än lokalt, något som pågår i fattigare länder snarare än ett akut problem här och nu?

  I projektet "Att undervisa om klimatförändringar - teoretisering av klimatkunnande och utveckling av lärtillfällen” samarbetar didaktiska forskare och klimatforskare vid Karlstads universitet och didaktiska forskare vid tyska IPN i Kiel.