Nyheter

 • 2022-07-01

  Nu är rapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av kluster 8 klar

  Klustret omfattar kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och de ämneskurser i ämneslärarutbildningen som inte redan utvärderats av UKÄ eller Treklövern – som en komplettering vad gäller ämnesdidaktiken. Rapporten lyfter både fram goda exempel och utvecklingsförslag.

  – Rapporten är överlag positiv, säger Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden. Det är roligt att bedömargruppen lyfter fram att ämnesdidaktiken har en stark ställning här på Karlstads universitet och att vi har välfungerande strukturer som ger goda förutsättningar för att utveckla hög kvalitet. Den här typen av utvärdering är viktig för oss för att vi ska kunna skapa ännu högre kvalitet i utbildningarna.

 • 2022-06-30

  Johan Sterte avslutar sitt förordnande som rektor tidigare än planerat

  Med anledning av att rektor Johan Sterte fått ett nytt uppdrag som landshövding i Västmanland avslutar han sitt förordnande som rektor vid Karlstads universitet tidigare än planerat.
  In English below.

  Rektor slutar den 31 oktober 2022. Tills att rekryteringsprocessen efter en ersättare är klar utses en tillförordnad rektor. Styrelsen har i uppdrag att föreslå regeringen om en tillförordnad rektor.

  Johan Sterte will end his appointment as Vice-Chancellor earlier than planned

 • 2022-06-29

  ULF i Almedalen

  ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) deltar under Almedalsveckan med ett panelsamtal om den permanenta organisationen som ska göra ULF-forskning möjlig i hela landet. Ett flertal parter kommer att diskutera vad som är viktigt i det nationella ULF-avtalets organisation och överenskommelser. Från Karlstads universitet deltar Yvonne Liljekvist, projektledare för ULF-verksamheten inom Karlstads-noden.

  Den 5 juli klockan 09.45 arrangeras ett panelsamtal med rubriken "ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna". Bakgrunden till samtalet är att ULF, försöksverksamheten om samverkan kring praktiknära forskning, har lämnat in sin slutrapport till regeringen och att ett förslag till nationellt ULF-avtal ska tas fram. Slutrapporten sammanfattar fem års utvecklingsarbete och etablering av nya samverkansmodeller mellan lärosäten och skolhuvudmän.

 • 2022-06-28

  Klimatundervisning för kunskap och handling

  De flesta högstadie- och gymnasieelever är högst medvetna om klimatförändringarna och dess orsaker. Men hittills tycks denna medvetenhet inte ha bidragit till fler klimatsmarta beslut i vardagen. Kanske är en bidragande orsak att många elever inte riktigt förstår begreppen som används för att beskriva komplexa samband mellan till exempel energiförbrukning och konsekvenserna för klimatet. Eller uppfattas hotet mot klimatet som ett framtida problem, globalt mer än lokalt, något som pågår i fattigare länder snarare än ett akut problem här och nu?

  I projektet "Att undervisa om klimatförändringar - teoretisering av klimatkunnande och utveckling av lärtillfällen” samarbetar didaktiska forskare och klimatforskare vid Karlstads universitet och didaktiska forskare vid tyska IPN i Kiel.

 • 2022-06-28

  WoodPro skapar hållbar värdeökning av skogsrester

  Biobaserade resurser från välskötta skogar spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I WoodPro kommer forskarteamet undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter.

  - WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF). Många industripartners i Sverige och Finland, både stora industrier och små och medelstora företag, har uttryckt intresse för att samarbeta inom WoodPro, säger Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem och konsortiets ledare.

 • 2022-06-27

  Alarmism och optimism inom klimatkommunikation

  Klimatgrupperingarna Fridays for Future och Extinction Rebellion arbetar för samma mål fast med olika metoder. Sol Agin, nybliven doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, har forskat i deras sätt att kommunicera ett extremt komplicerat ämne.

  När svenskar tar ton mot klimatet gör de det helst i form av städade aktioner som Greta Thunberg skänkt inspiration till genom sitt arbete med Fridays for Future. Söderut i Europa kan det gå vildare till. Aktionsgruppen Extinction Rebellion arbetar mot samma mål men attraherar mer handgripliga aktioner.