Nyheter

 • 2024-05-21

  Ny forskning syftar till att främja utvecklingen av behandlingsmetoder för psykologiskt lidande

  – Psykologiskt lidande som spänner över flera diagnostiska områden är nästan mer vanligt än ovanligt. Tidigare klinisk forskning har tenderat att fokusera på enskilda diagnoser vid utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder, vilket länge har lämnat frågan om hur människor med flera diagnoser bäst kan få hjälp bristfälligt utredd, säger Daniel Wallsten, nybliven doktor i psykologi.

  I sin avhandling belyser Daniel Wallsten den komplexa verkligheten av psykologiskt lidande som ofta sträcker sig över flera diagnostiska områden och ifrågasätter aspekter av det medicinska synsättet som innefattar synen på psykologiskt lidande som störningar, men också de metoder som ofta förknippas med medicinsk forskning.

 • 2024-05-20

  Forskningsteam testar nytt cirkulärt skogsgödsel i Värmland

  Forskningen handlar om att testa en ny typ av skogsgödsel, baserad på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk. Kretsloppet sluts därmed genom att man tar vara på restprodukter och återför näringsämnen till den växande skogen.

  – I vår projektgrupp ingår flera företag, universitet och organisationer, säger Maria Sandberg, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hon är också forskningsledare för det samverkansprojekt som ligger bakom utvecklingen av en ny typ av gödsel för växande skog, kallat berikat hydrokol.

 • 2024-05-20

  Chans att prata med partierna inför EU-valet

  På onsdag öppnar möjligheten att förtidsrösta i EU-valet. Samma dag kommer partierna till Karlstads universitet för att presentera sin politik.

  Onsdag 22 maj öppnar möjligheten att förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Samma dag kommer representanter för de åtta svenska partier som i dag har plats i parlamentet till Karlstads universitet för att möta studenter, medarbetare och besökare i foajén vid Aula Magna.

  Tid: Onsdag 22 maj klockan 10.00-14.00
  Plats: Karlstads universitet, aulafoajén

 • 2024-05-20

  Kan journalistiken återfå sin trovärdighet? – Ja, men felet är inte mediernas, det är politikerna som ska sluta ljuga

  I juni är det EU-val och i USA väntar ett presidentval i november. Journalistiken står samtidigt inför ett bombardemang om påstådd svikande trovärdighet. Hur ska den lösas och vem kan man egentligen lita på? Henrik Örnebring och Michael Karlsson, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och journalistikforskare, förklarar läget.

  Mediehusens sjunkande upplagor och annonsförsäljning har länge varit ett problem. Det politiska landskapet har också påverkat synen på medias trovärdighet. Ljuga rakt ut, inga problem. Smutskasta motståndare utan belägg, det görs dagligen. Det här spelet genererar mängder av material som journalistiken behöver ta om hand och svara på. Vilket i sin tur får det riktiga journalistiska arbetet att hamna i kölvattnet av lögner.

 • 2024-05-17

  Ny professor i genusvetenskap sätter fokus på juridiska frågor och mänskliga rättigheter

  Efter 15 år som verksam vid Stellenbosch University i Sydafrika valde Annika Rudman Karlstads universitet som ny bas.
  – Jag valde Karlstad eftersom jag, precis som universitetet, tror och satsar på internationalisering och interdisciplinär forskning, säger Annika Rudman, ny professor i genusvetenskap.

  Den gemensamma nämnaren för Annika Rudmans forskning är ett brinnande intresse för den roll som kön – eller socialt kön – spelar i relation till juridik, samhälle, politik, kultur och beteende. Hon utforskar juridiska frågor relaterade till kön, genus, könsidentitet, könsuttryck, könsroller, sexuell läggning, klass, etnicitet och kultur – ofta i kombination med varandra. 

 • 2024-05-17

  Doktorander övar inför disputationen

  Forskarskolan om hållbar samhällsförändring anordnade en övning där doktorander fick presentera och försvara sin avhandling. Det blev en uppskattad övning inför disputationen.

  – Övningen gick till så att varje doktorand fick presentera sitt projekt och sina slutsatser på 15 minuter och därefter svara på frågor från publiken, som agerade betygsnämnd, under ytterligare 15 minuter, säger Annika Jonsson, föreståndare för forskarskolan. Tanken med övningen var dels att doktoranderna skulle tänka igenom vad de har gjort och vad de har kommit fram till, dels att de skulle få öva på att försvara och diskutera sin avhandling.