Nyheter

 • 2023-06-01

  Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

  Innovationsförmågan har minskat enligt den senaste mätningen av Svenskt innovationsindex där Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet låtit tusentals kunder ranka innovationsgraden hos svenska företag, organisationer och myndigheter. Ikea anses som Sveriges mest innovativa företag, men Lyko är bäst på digitalisering vilket är en viktig faktor för upplevd innovationsförmåga.

  Detta är fjärde gången som Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet presenterar Svenskt innovationsindex för att visa innovationskraften hos företag, organisationer och myndigheter ur ett kundperspektiv.

 • 2023-06-01

  Pris för bästa posterpresentation

  Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara.

  - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ. Förutom att ha ett högt värmevärde och förmågan att öka oktantalet i bensin, har 2,3-BDO många tillämpningar inom livsmedels-, kosmetik-, läkemedels- och plastindustrin. Denna studie undersökte material- och energiflöde när 2,3-BDO tillverkas av björk i ett bioraffinaderi.

 • 2023-05-31

  REAL –forskningsledare fortbildas för framtiden

  I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme. Genom kursen rustas kommande forskningsledare med viktiga lärdomar och utbyter erfarenheter över ämnes- och lärosätesgränserna.

  Syftet med ledarskapsprogrammet REAL är att introducera ledarskap i ett forskningssammanhang, som en förberedelse för framtida uppdrag som forskningsledare. Deltagarna har tagits ut genom en nomineringsprocess internt på respektive fakultet.

  Efter avslutat program kommer deltagarna att kunna:

 • 2023-05-31

  Nordisk konferens för doktorandhandledare

  Hösten 2024 arrangeras på Karlstads universitet en nordisk konferens för doktorandhandledare. Den första i sitt slag.

  - En sån här konferens har länge varit efterfrågad och nu ska den första bli av här hos oss på Karlstads universitet, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem och arrangör av konferensen. Den första konferensen arrangeras i samarbete mellan Pilenheten på Göteborgs universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

 • 2023-05-30

  Hållbara förpackningar utvecklas i synergi med industri

  MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera.

  - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet.

 • 2023-05-29

  Kulturvetenskaplig forskning bryter ny mark

  Det mer än mänskliga är ett område inom skönlitteratur, poesi, film, teater och konst där ny forskning nu växer fram. Kufo, kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet, är med och bryter ny mark. Den 16-17 maj hölls ett internationellt symposium just med titeln ”More than human studies”.

  Bortom det mänskliga, där det jordiska möter det utomjordiska, där växt-och djurrikets varelser antar mänskliga former – eller om det är tvärtom? Här utforskas bland annat organismer som kommunicerar på ett okänt och oväntat sätt, till exempel svampar, träd eller encelliga organismer på havets botten som i den högaktuella tv-serien ”The swarm”. På Kufo:s symposium presenterades och prövades idéer och utkast till ny forskning om dessa kulturella uttryck.