Nyheter

 • 2022-06-23

  Forskare inspirerar rektorer och chefer från Karlstads kommun om lärande kring klimatförändringar

  Den 21 juni samlades rektorer och chefer från Karlstads kommuns barn- och ungdomsförvaltning för en utbildningsdag kring klimatförändringar och klimatoro tillsammans med Karlstads universitet. Under dagen fick deltagarna bland annat lyssna till en föreläsning av Klimatpsykologerna, göra en klimatriskvandring och besöka universitetets RiskLab.

  Klimatoro är ett begrepp som ofta hörs och som fungerar som samlingsnamn för negativa känslomässiga reaktioner som klimatkrisen väcker. Klimatoro är vanligt bland unga och att göra dem till en aktiv del av klimatkrisens lösning genom utbildning handlar inte bara om att skapa kunskaper, förmågor och attityder utan också om att hantera klimatoro. Oro kan vara konstruktivt och få människor att agera. Men för en del blir oron överväldigande och förlamande.

 • 2022-06-21

  Musikhögskolan Ingesund får utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå

  Karlstads universitet fick examensrättigheter för konstnärlig kandidatexamen vid Musikhögskolan Ingesund 2016. Med erfarenheter från ansökningsprocessen gjordes en ny ansökan till en konstnärlig masterexamen som lämnades in till Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Ansökan har blivit godkänd och Musikhögskolan Ingesund får nu utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå. Utbildningen beräknas starta hösten 2023. 

  Tre årskullar studenter har tagit ut examen från programmet Konstnärlig kandidat musiker med inriktning västerländsk konstmusik. Med högt kvalificerade lärare, kurser som utvecklar både breddade och fördjupade kunskaper i musik samt god genomströmning av studenter, har starten resulterat i en lyckad och välfungerande utbildning. Utbildningen riktar sig till studenter som vill få en gedigen grund för att, efter avslutad utbildning, kunna verka som yrkesmusiker i olika konstnärliga sammanhang.

 • 2022-06-21

  96 forskare i antologi om skogens värden

  Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman.

  De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Antologin ges ut av Mittuniversitetet och det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.

 • 2022-06-21

  Johan Engberg från IF Göta får Karlstad Grand Prix Award 2022

  Karlstad Grand Prix Award är Karlstads kommuns och Karlstads universitets idrottsledarstipendium på 30 000 kronor, som instiftats för att belöna stora ledargärningar inom svensk idrott. Det är fjortonde året som stipendiet delas ut och det sker i samband med den stora friidrottsgalan Karlstad Grand Prix den 3 juli. I år får Johan Engberg kansli- och sportchef på IF Göta idrottsledarstipendiet.

  - Jag blev så otroligt glad när Kristin Idskog ringde mig och meddelade att jag får Karlstad Grand Prix Award i år. Det känns fortfarande inte som att det är på riktigt. Under årens lopp har så många imponerande gärningar inom idrotten prisats och jag är enormt stolt över att vara med i den samlingen, säger Johan Engberg.

 • 2022-06-21

  Hallå där Fredrik Wikström …

  … professor i miljö- och energisystem. Din forskning kring förpackningar och matsvinn uppmärksammas just nu internationellt. Berätta, vad handlar det om?

  – Ja, det stämmer! Jag och min kollega Helén Williams har skrivit en artikel som baseras på vår forskning om förpackningar och matsvinn. Detta på uppdrag av en australiensisk organisation, 360info, som arbetar med att sprida forskning med relevans för hållbar utveckling och som adresserar hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – i detta fall mål 12.3 som fokuserar på minskat matsvinn. Vi blev tillfrågade eftersom vår forskning om förpackningars betydelse för konsumenters matsvinn är unik.

 • 2022-06-20

  Universitetet flaggar på halv stång

  En student vid Karlstads universitet har hastigt gått bort och våra tankar går till studentens familj och vänner. Imorgon, tisdag 21 juni, flaggar universitetet på halv stång och ett minnesbord finns uppställt utanför rum 5A 310A.

  Minnesstund kommer att hållas tisdag 21 juni kl.14.00 i Sjöströmsalen 1B 309 och det finns möjlighet att delta på distans för de som inte kan närvara på plats. Du som önskar delta i minnesstunden ombeds vänligen mejla till: anna.neely@kau.se.