Nyheter

 • 2022-09-30

  Ett mångsidigt jordbruk kräver utveckling av regelverk, försäljningskanaler och kunskap

  Smaka på Värmland och Krisberedskapsveckan med fokus på mat och självförsörjning har gett värmlänningarna en god inblick i allt som landskapet har att erbjuda vad gäller mat som produceras nära och hållbart. De småskaliga jordbruken är också viktiga för biologisk mångfald, en etisk och hållbar djurhållning och för att bevara och föra vidare ett viktigt historiskt arv. Projektet Biokuma har de senaste två åren tittat på förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion i Norge och Sverige, med Hedmark och Värmland som studieområden.

  Intresset för att köpa lokalt, småskaligt, miljö-och djurvänligt producerad mat ökar, men fortfarande är det svårt för småskaliga gårdar att driva verksamheten på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Flera förslag på hur man på nationell, regional och lokal nivå kan förbättra förutsättningarna för det småskaliga, miljö- och djurvänliga jordbruket har tagits fram inom projektet.

 • 2022-09-26

  Akademisk högtid hyllar vår frihet

  Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Den 14 oktober är det dags igen – med pompa och ståt ska vi promovera nya doktorer, hedersdoktorer samt installera våra nya professorer. Vi uppmärksammar också årets docenter och adjungerade professorer.

  Frihet – ett vackert ord som har så många innebörder som vi i Sverige ofta tar för givna. Yttrandefrihet, religionsfrihet, akademisk frihet, demokrati och möjligheten att som individ fatta självständiga beslut och välja sin väg i livet.

 • 2022-09-26

  Framtidens innovativa konsertupplevelser

  Musikindustrin lägger enorma summor på att skapa innovativa konsertupplevelser och relationer mellan artist och fans. Med showen ABBA Voyage tas ett jättekliv framåt i att utveckla och transformera en redan digital bransch. En projektgrupp från Karlstads universitet har varit i London och tittat närmare på en hybridupplevelse.

  Linda Ryan Bengtsson, Jessica Edlom och Jenny Karlsson, alla vid Karlstads universitet, har forskat kring så kallad fandom inom musikbranschen i projektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO). Resultatet har visat att streamingplattformar och sociala medier spelar en stor roll i hur artister kommunicerar med sina fans. Digitala medieformat är idag en nödvändighet.

 • 2022-09-23

  Årets alumn 2022: Magnus Göransson

  En oändligt nyfiken, lekfullt professionell personlighet med fokus på att förbättra saker, platser eller människor blir Årets alumn vid Karlstads universitet 2022. Magnus Göransson, är Garage Lead på IBM iX, föreläsare, tidigare designchef på Lego, och domare i programmet Lego Masters.

  Under utbildningstiden på Karlstads universitet fick Magnus Göransson en aha-upplevelse. En gästföreläsare berättade vad industridesigners gjorde, och det blev startskottet för en karriär fokuserad på att skapa upplevelser och arbeta med samspelet mellan människa och teknik.

 • 2022-09-23

  Hallå där, Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete, du träffade åtta generaldirektörer den 16 september. Hur kommer det sig?

  - Barnombudsmannen bjöd in mig och en forskare från Stockholms universitet för att tillsammans med generaldirektörer med ansvar för verksamheter som rör barn och unga, diskutera utmaningar och behov när det gäller att förebygga utanförskap och brottslighet. Det var bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Polisen och Kriminalvården som deltog.

  Vad bidrog du med vid den här träffen?

  -  Min roll var att ge en bild över den kunskap som finns vad gäller upptäckt av barn som far illa, förutsättningar för tidiga insatser och socialtjänstens utmaningar vad gäller arbetssätt, organisering och kompetens. Vi hade genomgående en konstruktiv diskussion med en koppling till barnkonventionen.

 • 2022-09-21

  Att rösta digitalt i Sverige – skulle det vara möjligt?

  På årets valdag uppstod på vissa ställen långa köer vid vallokalerna. I media ställdes frågan om Sverige skulle kunna komplettera röstandet med en digital lösning.

  - Frågan om digital röstning har mycket med tillit att göra men det är inte enbart en fråga om tillit i största allmänhet gällande frågor om valfusk, säger John Sören Pettersson, professor i informatik vid Handelshögskolan. Vi vet att digitala system som är anslutna till Internet kan attackeras och ibland kan skadlig programkod implementeras i system med påföljd att mycket manuellt arbete måste till för att återställa systemen.