Nyheter

 • 2022-10-05

  Karlstads universitet fördömer våldet mot studenter i Iran

  Studentprotesterna i Iran fortsätter och att trycka ner dem med våld är oacceptabelt och djupt oroväckande. Karlstads universitet verkar för demokrati och mänskliga rättigheter, och fördömer därför detta våld.

  Yttrandefrihet och fredlig demonstration är grundläggande för att kunna bygga ett hållbart samhälle. Vi ställer oss därför bakom det uttalande av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, som gjordes den 3 oktober.

  Från uttalandet:

 • 2022-10-04

  Så kan samarbetet mellan forskare och skolledare stärkas

  För att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan behövs långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan forskare och skolledare. Men den här typen av samarbete uppstår inte bara, det finns ett antal kritiska aspekter att ta hänsyn till. Det visar ny forskning från Karlstads universitet. Forskningsstudien har genomförts inom ramen för ULF*.

  Anette Forssten Seiser och Ingela Portfelt, båda lektorer i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, har studerat ett praktiknära forskningsprojekt som genomförts på två olika skolor inom ramen för ULF. De har undersökt vad som händer, och varför, när forskare och skolledare ska samarbeta i praktiknära forskning. Praktiknära forskning kan till exempel som i detta fall handla om att ge förutsättningar för, och utveckla, lärares kollegiala samplanering samt att studera och utveckla vardagspraktiken.  

 • 2022-10-04

  Så ska campus utvecklas fram till 2040

  Karlstads universitet och Akademiska Hus presenterar nu en vision för universitetsområdets framtida utveckling. Campusplanen blir ett verktyg för planeringen av den fysiska miljön fram till år 2040. Målsättningen är att skapa ett hållbart och levande campus där man trivs, ett universitetsområde som knyts närmare staden och möjliggör ökad samverkan mellan studenter, forskare och näringsliv.

  – Campusplan 2040 är ett visionsdokument som visar den långsiktiga färdriktningen för utveckling av Karlstads universitets fysiska miljöer. Visionen är innovativa och hållbara campusmiljöer med samverkan i fokus, där en öppen atmosfär möter världen och där attraktiva miljöer stimulerar till kreativitet och samarbete, säger Olle Lilliestierna, campuschef på Karlstads universitet.

 • 2022-09-30

  Ett mångsidigt jordbruk kräver utveckling av regelverk, försäljningskanaler och kunskap

  Smaka på Värmland och Krisberedskapsveckan med fokus på mat och självförsörjning har gett värmlänningarna en god inblick i allt som landskapet har att erbjuda vad gäller mat som produceras nära och hållbart. De småskaliga jordbruken är också viktiga för biologisk mångfald, en etisk och hållbar djurhållning och för att bevara och föra vidare ett viktigt historiskt arv. Projektet Biokuma har de senaste två åren tittat på förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion i Norge och Sverige, med Hedmark och Värmland som studieområden.

  Intresset för att köpa lokalt, småskaligt, miljö-och djurvänligt producerad mat ökar, men fortfarande är det svårt för småskaliga gårdar att driva verksamheten på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Flera förslag på hur man på nationell, regional och lokal nivå kan förbättra förutsättningarna för det småskaliga, miljö- och djurvänliga jordbruket har tagits fram inom projektet.

 • 2022-09-26

  Akademisk högtid hyllar vår frihet

  Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Den 14 oktober är det dags igen – med pompa och ståt ska vi promovera nya doktorer, hedersdoktorer samt installera våra nya professorer. Vi uppmärksammar också årets docenter och adjungerade professorer.

  Frihet – ett vackert ord som har så många innebörder som vi i Sverige ofta tar för givna. Yttrandefrihet, religionsfrihet, akademisk frihet, demokrati och möjligheten att som individ fatta självständiga beslut och välja sin väg i livet.

 • 2022-09-26

  Framtidens innovativa konsertupplevelser

  Musikindustrin lägger enorma summor på att skapa innovativa konsertupplevelser och relationer mellan artist och fans. Med showen ABBA Voyage tas ett jättekliv framåt i att utveckla och transformera en redan digital bransch. En projektgrupp från Karlstads universitet har varit i London och tittat närmare på en hybridupplevelse.

  Linda Ryan Bengtsson, Jessica Edlom och Jenny Karlsson, alla vid Karlstads universitet, har forskat kring så kallad fandom inom musikbranschen i projektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO). Resultatet har visat att streamingplattformar och sociala medier spelar en stor roll i hur artister kommunicerar med sina fans. Digitala medieformat är idag en nödvändighet.