Nyheter

 • 2023-01-26

  Biträdande lektor som vill bidra till hållbar energiproduktion

  Cleber Marchiori, som kommer från Brasilien, är en av universitetets nya biträdande lektorer. Hans fokus är på att skapa nya material för till exempel produktion och lagring av energi.

  - Inom mitt ämne, materialfysik, händer väldigt mycket spännande nu, säger Cleber Marchiori. Här på Karlstads universitet kombinerar vi experimentell verksamhet med modellering av nya material, till exempel inom forskargruppen organiska solceller. Drivkraften är att vår forskning är med och bidrar med pusselbitar för en hållbar utvecklingen.

 • 2023-01-26

  Ny forskning om föräldrars våld mot barn och stöd till utsatta barn

  Varje barn har rätt till en trygg uppväxt fri från alla former av våld. Trots det är våld mot barn fortfarande ett stort folkhälsoproblem. I två studier genomförda av forskare från Karlstads universitet har förekomsten av olika former av våld mot barn, partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt risk- och skyddsfaktorer för våld undersökts. Intervjuer med föräldrar till våldsutsatta barn om deras erfarenheter av stöd har också genomförts.

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick i uppdrag av regeringen att genomföra en föräldraundersökning om föräldraskap, våld och stöd. I kartläggningen ”Föräldraskap, våld och stöd – en nationell kartläggning” har 985 av 4000 föräldrar till barn i åldern 1–12 år svarat på frågor om våld mot sina barn, partnervåld och attityder till våld i uppfostringsfrågor. De har också svarat på frågor om ekonomi, hälsa och föräldraskap.

 • 2023-01-24

  Forskning för hållbar, miljövänlig papperstillverkning

  Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

  - För att göra papperet starkt tillsätts vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik. Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa och kan därmed undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.

 • 2023-01-23

  Riksdagsledamöter och forskare på Kau-besök

  Under måndagen besökte representanter för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, Karlstads universitet.
  – Vi har fått en bred bild, men också fått se spetsen och fått veta mer om utmaningarna att få forskningsmedel, säger Gunilla Svantorp.

  Hon är S-riksdagsledamot från Värmland och ordförande i Rifo som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter.

 • 2023-01-23

  5G-testning pågår

  I DRIVE-projektet har arbetet nu startat med en gemensam testmiljö tillsammans med industripartnern Varnish Software. Testerna ska mäta hur olika nätuppkopplingar påverkar latens och bandbredd vid videoströmning.

  Sedan mitten på december pågår testning av latens och bandbredd i universitetets 5G-testbädd. En server står uppkopplad mot flera nätuppkopplingar samtidigt för att jämföra deras prestanda. Uppkopplingsalternativen som testas är wifi, 5G och snart även satellitsystemet Starlink.

 • 2023-01-23

  Journalistikens hundraåriga etiska regler utmanas

  Journalistikens etiska regler sattes för första gången på pränt i USA under 1920-talet. Nu befinner vi oss hundra år fram i tiden med en publik som ser helt annorlunda ut. Forskare vid Karlstads universitet har skrivit en artikel där gamla inarbetade regler utmanas.

  Med artikeln ”Recoding journalism: Establishing normative dimensions for a twenty-first century news media” vill forskarna Michael Karlsson och Henrik Örnebring, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, tillsammans med Raul Ferrer, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, skapa en diskussion kring etiska regler inom journalistiken.