Nyheter

 • 2021-11-30

  Basårskonferens på Karlstads universitet

  Sedan början av 90-talet har flera svenska lärosäten erbjudit basårsutbildningar som en inkörsport till ingenjörsutbildningar. En möjlighet för de som behöver komplettera behörighet men också för de som vill fördjupa sina kunskaper inför val av ingenjörsprogram. Nätverket för svenska lärosäten vilka erbjuder basårsutbildningar träffades under ett par dagar på Karlstads universitet för att diskutera gemensamma problem och möjligheter.

  - Det här nätverket har funnits i flera år nu och i år var vi på Karlstads universitet värdar, säger Morgan Leander, universitetsadjunkt i fysik. Nätverket samlar representanter från 15 lärosäten och vid årets sammankomst var vi drygt 50 personer.

 • 2021-11-30

  HBTQ+-personers sexuella hälsa och hälsofrämjande digitala verktyg

  Dejtingappar och plattformar för sexuell hälsa blir alltmer sammanvävda med människors privata och intima liv. Samtidigt saknas kunskap om hur denna digitala intimitet stödjer eller undergräver möjligheten för HBTQ+-personer att tillgodose sina informationsbehov kring sexuell hälsa. Nu startar ett nytt projekt där forskare vid Karlstads universitet tillsammans med kollegor i Australien kommer att utforska det snabbt växande fältet ”sextech”.

  Sextech är en mångmiljonindustri som rymmer alltifrån plattformar för hälsoinformation och rådgivning till appar för självspårning och delning av sexuella hälsodata och smarta sexleksaker.

 • 2021-11-29

  Akademisk högtid i en tid för reflektion

  Akademisk högtid är en av årets största händelser vid Karlstads universitet och en tradition med gamla anor. Med anledning av pågående pandemi fick förra årets högtid ställas in. Än är det inte över men utifrån de restriktioner som råder kan vi ändå genomföra högtiden fredag 3 december som i år också innefattar de doktorer, hedersdoktorer och professorer som skulle ha promoverats och installerats 2020. Vi ska också uppmärksamma årets docenter, en meriterad lärare samt dela ut en hedersmedalj.

  Den gångna tiden har lämnat stort utrymme för andrum, eftertanke och möjlighet att stanna upp i den för många stressiga vardagen. Tid för reflektion som också kan ge kraft för kommande utmaningar. Detta är temat för Akademisk högtid 2021.

 • 2021-11-26

  Lärare på Ingesund har bidrag i Melodifestivalen 2022

  Tim Larsson, lärare på musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund samt musikproducent och låtskrivare har fått med en låt i Melodifestivalen 2022. Och det är inte första gången han får med ett bidrag – närmare bestämt 23:e gången!

  Vad är det som utmärker en låt att den bör skickas in?

  - Det handlar mycket om tydlighet, den måste vara byggd utefter en tydlig struktur i vers, refräng och så vidare. Låtarna i Melodifestivalen återspeglar numera modern popmusik och det går så fort idag, i och med digitaliseringen – har en lyssnare inte gått igång på första refrängen är du rökt.

 • 2021-11-25

  Universitetsstyrelsen: Satsning på biträdande lektorer i budget 2022

  Idag beslutade universitetsstyrelsen om en offensiv budget för nästa år. Biträdande lektorer är tillsammans med strategiska rekryteringar två satsningar som gör att budgeten för 2022 visar ett negativt resultat på 15 miljoner kronor.

  - Att förstärka vår kompetens genom de här satsningarna är ett klokt sätt att använda vårt ackumulerade ekonomiska överskott, säger Johan Sterte, rektor. Strategiska rekryteringar handlar inte om höga löner, utan att se till att det finns utrymme att bygga bra forskningsmiljöer. Exempelvis genom att det finns ekonomi för doktorander eller instrument. Biträdande lektorer satsar vi på för att det är attraktiva tjänster med mer forskningsutrymme än i traditionella lektorstjänster, vilket är attraktivt för de som vill satsa på en forskarkarriär.

 • 2021-11-25

  Idag uppmärksammas mäns våld mot kvinnor

  Internationella dagen mot våld mot kvinnor är den 25 november. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Karlstads universitet som ligger i framkant när det gäller forskning kring barn- och kvinnofrid har flera aktiva forskare som är tongivande, både nationellt och internationellt.

  I FN:s resolution slogs det fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang

  Varför är den här dagen viktig?