Nyheter

 • 2022-12-01

  Hallå där Stig-Börje Asplund, projektledare och docent i pedagogiskt arbete…

  ...i början av november kunde vi läsa att du fått forskningsmedel beviljade för hela två forskningsprojekt. Stort grattis! Kan du berätta lite mer ingående om vad de handlar om?

  - Tack, ja det känns ju så klart jätteroligt! Det ena projektet har titeln ”Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt för att öka förutsättningar för elevers lärande i yrkesämnen” och har fått medel från Skolforskningsinstitutet.  I projektet kommer forskare och lärare att samarbeta i syfte att utveckla undervisning inom olika yrkesämnen på gymnasiet och skapa bättre förutsättningar för elever att lära sig ett yrkesämne.

 • 2022-12-01

  Vägen till ett cirkulärt samhälle måste förändras

  Expertgruppen Normskifte har slagit fast att det är fullt möjligt att skapa ett mer cirkulärt samhälle. Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har bidragit med kunskap om beteendeförändring.

  - Det behövs inte primärt mer fakta - det behövs visioner, säger Malin Leth, ordförande i Expertgruppen Normskifte och Corporate Partnerships Manager på Håll Sverige Rent. Genom att visa hur livet kan se ut om 20 år, kan vi skapa ett positivt sug efter framtiden och berätta vilka åtgärder som behövs för att ta oss dit.

 • 2022-11-30

  Två föredrag om nobelpriset i fysik 2022

  Nobelveckan stundar och på Karlstads universitet uppmärksammas detta den 8 december med ett lunchföredrag om kvantfysik och dess tillämpningar. Ytterligare ett föredrag med koppling till nobelpriset i fysik kommer i januari.

  Den 12 januari kommer Jan-Åke Larsson, professor i informationskodning vid Linköpings universitet, och berättar om hur kvantfysik kan användas för algoritmer i beräkningar. Jan-Åke Larsson har gjort teoretiska bidrag till experiment ledda av Anton Zeilinger i Wien, en av nobelpristagarna i fysik 2022.

  Under nobelveckan kommer Marcus Berg, professor i fysik på Karlstads universitet, ge ett lunchföredrag som "uppvärmning" inför Jan-Åke Larssons föredrag i januari.

 • 2022-11-30

  Nytt forskningsprogram ska följa den gröna industrialiseringen av Norrland

  Riksbankens jubileumsfond har beviljat drygt 43 miljoner kronor till det sjuåriga forskningsprogrammet Det nya framtidslandet. Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet ansvarar för en av fyra delar inom programmet.

  Syftet med programmet är att förstå de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige som bland annat innebär att Norrbotten och Västerbotten ska växa med 20 procent, det vill säga 100 000 nya människor, på 10 år.

 • 2022-11-29

  Övergång till fossilfri stålframställning – hur påverkas industriorter och arbetsplatser?

  Stålindustrin är en av de branscher som satsar på grön, fossilfri produktion för att minska sina koldioxidutsläpp. Men, vad innebär omställningen för orten, arbetsplatsen och känslan av vilka vi är? Detta ska nu undersökas i ett nystartat projekt med deltagare från Karlstads universitet.

   Vilka konsekvenser får det att sluta använda fossilt bränsle, eller att vi åtminstone tror att vi ska sluta använda fossilt bränsle? Vi vet inte mycket om framtiden men vi har mycket att lära av det som varit, säger Stefan Backius, lektor i historia och en av forskarna inom projektet Arbetsplatsers strukturomvandling. Industrisamhällen, arbetsplatser och stålsektorn framförallt har varit föremål för stora förändringar och det kan vi ta lärdom av.

 • 2022-11-28

  Besök med förhinder

  Redan för tre år sedan skulle Stefanija Klaric kommit hit från Darwin, Australien, men så kom en pandemi emellan. Nu är hon här och utbyter erfarenheter med kollegor på Karlstads universitet som, liksom hon själv, jobbar med ingenjörsutbildningar.

  - Jag har nu varit här ett tag och det är väldigt givande att träffa både lärare och studenter här på Karlstads universitet, säger Stefanija Klaric, universitetslärare på Charles Darwin University. Alla är jättetrevliga och det är också intressant att se hur utbildningar, som motsvarar de utbildningar vi ger på vårt universitet, genomförs  här och vilken praxis som tillämpas.