Nyheter

 • 2023-09-21

  Beredskapsveckan - öva på din egen och samhällets beredskap inför kriser

  Varje år vecka 39 arrangeras den nationella Beredskapsveckan. Missa inte tillfället att delta och öva på värdefulla färdigheter för din egen och samhällets beredskap inför kriser.

  Karlstads universitet deltar i Beredskapsveckan och Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) är stolta över att bidra till ett spännande program med lärorika aktiviteter som kommer att äga rum både på Karlstads universitet och runt om i Värmland mellan den 25 september och 1 oktober.

 • 2023-09-20

  Oförändrat budgetläge för Karlstads universitet

  När regeringen presenterade sin budgetproposition sammanfattade finansministern att den präglas av ett svagt konjunkturläge. Fokus i satsningar ligger på hushållen, kommuner och regioner, försvar och rättsväsende. För universitet och högskolor är läget ganska oförändrat.

  Det finns farhågor om ökad arbetslöshet och som följd av detta görs satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolan. För universitet och högskolor görs också vissa satsningar. Bland annat inom det så kallade ingenjörspaketet, som innehåller flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, med bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

 • 2023-09-19

  Skyfall engagerar medborgare till forskning

  Sommarens regnmängder har nog inte undgått någon. På sina håll i landet fick vi uppleva både skyfall och dess konsekvenser som höga vattenflöden och översvämningar. Skyfallsrisker och hur de ska hanteras är precis det som undersöks i forskningsprojektet SPARC som pågår till slutet av 2025. Projektet är deltagardrivet och kommer delvis vara ett exempel på medborgarforskning.

  Flera oväder, inklusive ”Hans” drog in över Sverige i sommar och skyfallsliknande regn ledde till översvämningar och förhöjda vattennivåer i flera av våra vattendrag. Forskningen visar att det kommer bli fler skyfall i framtiden, vilket ställer krav på mer kunskap och väderdata.

 • 2023-09-19

  Hopp och hoppfulla trender i vår nuvarande digitaliserade värld i fokus under årets Geomedia-konferens

  Den 20 – 22 september genomförs årets internationella Geomedia-konferens på temat ”Digital geographies of hope” i Tammerfors, Finland. Elva personer från Karlstads universitet medverkar på konferensen som arrangeras i samarbete med Tammerfors universitet.

  André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt föreståndare för Centrum för geomediastudier (Geomedia) vid Karlstads universitet - berätta om konferenstemat ”Digital Geographies of Hope”

 • 2023-09-18

  Hallå där Anna Sonesson och Jessica Ekberg...

  ...lärare för Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Ni åker till Victoria University i Melbourne, Australien, i oktober på ett ERASMUS-utbyte. Ni ska också träffa en kommission i den australiska regeringen som ser över landets förskola. Ni måste berätta mer!

  - Vi har ett studentutbyte med Victoria University och det visade sig att det fanns ERASMUS-medel för lärare att besöka universitetet också, säger Anna Sonesson. Vi nappade direkt och professor Mary-Rose McLaren, som varit kontaktperson för våra studenter, fungerar även som kontaktperson åt oss.

  Anna och Jessica kommer att besöka Victoria University och dess två campus i Melbourne och i Sydney.

 • 2023-09-18

  Att vara konsument i ett föränderligt samhälle är årets tema på Handelshögskolans dag den 4 oktober

  Handelshögskolans dag är ett årligen återkommande event där inbjudna får ta del av Handelshögskolans verksamhet samt lyssna på intressanta föreläsare.
  - Handelshögskolans dag är ett tillfälle där våra studenter och blivande arbetsgivare bjuds in till en eftermiddag för att träffas, säger Olle Sonesson, projektledare samt lektor i företagsekonomi.

  Hur resonerar ni inför de olika teman som Handelshögskolans dag har?