Nyheter

 • 2023-02-08

  Hur marknadsförs resor till rymden - och till vilken målgrupp?

  Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”.

  Rymdturismen som privat sektor, ett nischsegment inom flygindustrin, har radikalt förändrat den privata sektorn. SpaceX:s första civila rymdfärd 2021, och bidragen från visionära entreprenörer och privata företag som Jeff Bezos (Blue Origin), Elon Musk (SpaceX) och Richard Branson (Virgin Galactic) har väckt stort intresse från allmänheten.

 • 2023-02-07

  Konferens om hur vi kan bli bättre på att hantera skyfallshändelser

  Skyfall som orsakar lokala översvämningar är ett vanligt och kostsamt fenomen i Sverige. De kan orsaka vattenfyllda källare och skador på infrastruktur som kan medföra betydande problem för individer och samhälle. Skyfallen förväntas dessutom öka i både intensitet och antal, som följd av klimatförändringarna.

 • 2023-02-07

  Ta bussen i största möjliga mån

  Onsdag 15 februari är det dags för jobbmässan Hotspot. Under hela den dagen är ett antal parkeringsplatser norr om Universitetsbiblioteket reserverade för utställarna som deltar på mässan.

  Egna parkeringsbiljetter kommer att användas den dagen för att säkerställa att det enbart utställare som parkerar sina bilar där. Bilar utan Hotspots parkeringsbiljett kommer att få böter. 

  Vi vill därför be både personal och studenter att ta bussen den dagen i största möjliga mån.

 • 2023-02-03

  Närhet, nätverk och magkänsla i samspel när chefer rekryteras/Interaction of proximity, network and gut feeling when recruiting managers

  Maskulina ideal och starka, lokala nätverksstrukturer gynnar män och minskar kvinnors möjligheter på den värmländska arbetsmarknaden. En ny rapport om rekrytering till högre tjänster i regionen sätter fingret på de utmaningar som finns för en mer jämställd kompetensförsörjning. (In English see below)

  – Föreställningar om kön och genus, nätverk och praktik hos rekryterare och chefer i Värmland återskapar ständigt normer om kompetens som gynnar män. Både den kompetensbaserade rekryteringen och nätverksrekryteringen behöver problematiseras.

 • 2023-02-02

  Spännande internationellt projekt inom omvårdnad

  Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia, CABNEI, är ett Erasmus+ samverkansprojekt mellan fyra lärosäten i Skandinavien och fyra lärosäten i Indonesien. Cabneiprojektet har varit igång i snart tre år.

  Projektet syftar till att höja kompetensen hos de som utbildar sjuksköterskor i  Acehprovinsen i Indonesien, vilket i sin tur kommer att förbättra utbildningen av sjuksköterskor och öka kvaliteten på klinisk omvårdnad.

 • 2023-01-31

  Värmland överstiger genomsnittet av självmord i landet

  Ny forskning från Karlstads universitet undersöker effekten av statliga stimulansmedel för suicidprevention som under tre år delats ut till regioner och kommuner. Värmland är intressant som fall då förekomsten av suicid överstiger genomsnittet i landet då länet låg på femteplats i riket 2020.

  Folkhälsomyndigheten gör en satsning på att utvärdera åtgärder inom detta område och ett av de projekten driver forskarna Johanna Gustavsson och Victoria Lönnfjord från Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.