Nyheter

 • 2024-03-05

  Forskning för en effektiv och miljövänlig pappers- och massaindustri

  Aerob reningen av industriellt avloppsvattnet ifrån pappers- och massaindustrin är det dyraste reningssteget i processen. Ny forskning visar nu hur man kan energieffektivisera reningen av avloppsvatten från massatillverkning genom att prediktera syresättningsbehovet och därmed kunna reglera luftningen.

  - Vår publicerade studie handlar om att studera syresättning av vattnet för att kunna förutse syresättningsbehovet beroende på vattnets koncentration av ytaktiva ämnen, säger Kamal Rezk, universitetslektor i miljö- och energisystem. Det ämne som har analyserats i studien är laurinsyra, vilket är ett vanligt förekommande ämne i förorenat vatten ifrån papper- och massaindustrin.

 • 2024-03-04

  Körerna hyllade alumnen Fredrik Kempe

  I lördags arrangerades Melodifestivalen här i Karlstad och då blev låtskrivaren och artisten Fredrik Kempe invald i festivalens Hall of fame! Fredrik Kempe är alumn vid Karlstads universitet och firades ordentligt av sin gamla kör Sällskapet CMB och systerkören Söt Likör.

  Det var under mellanakten som det avslöjades att alumnen Fredrik Kempe blivit invald i Melodifestivalens Hall of fame, för sina många framgångsrika sångbidrag till tävlingen. Han studerade ekonomprogrammet här på Karlstads universitet på 90-talet och var då en av körsångarna i Sällskapet CMB. Nu var CMB och Söt Likör inbjudna för att framföra ett medley med en handfull av Kempes låtar, tillsammans med artisterna Kristin Amparo och Sanna Nielsen. Det blev en känslosam stund för Fredrik, som blev hyllad av sina gamla körkamrater tillsammans med studenterna som sjunger i kören idag.

 • 2024-03-04

  Unik kombination av turism och platsdesign i nytt program

  – Vi fokuserar på både turism och platsdesign för att ytterligare spetsa vår profil, säger Ulrika Åkerlund vid Karlstads universitet. Kombinationen av turismvetenskap, designprocessen och platsutveckling ligger helt rätt i tiden.

  Turism kan påverkas hårt av olika samhällsförändringar men det är också en näring som historiskt sett har haft en stark tillväxt ända sedan tiden efter andra världskriget och som ofta kommer tillbaka oerhört snabbt efter kriser. Under pandemin förlorade besöksnäringen en stor del av sin arbetskraft och än idag lider man av kompetensbrist inom turism i stort. En utbildning i turism och platsdesign riktar sig till den som är intresserad av att stötta besöksnäringen och utveckla platser till attraktiva besöksmål.

 • 2024-02-29

  Kemiteknikstudenter på studiebesök hos Billerud Gruvön

  Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning.

  - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.

 • 2024-02-29

  Forskningsnätverk driver inkludering och förändring i genetikundervisningen

  Forskning visar att rasifierade sociala kategorier inte har biologisk eller genetisk grund. Resultaten uppmanar till förändringar i genetikundervisningen för att motverka rasism. En artikel i Science, med forskare från olika delar av världen, betonar problemet med att använda begreppet ras i genetisk forskning och undervisning om människan. Artikeln rekommenderar att inkludera sociopolitiska aspekter i biologiundervisningen.

  Ett speciellt forskningsnätverk har skapats för undervisning och lärande inom evolution och genetik bestående av erfarna forskare från åtta länder. Genom regelbundna möten vartannat eller tredje år har nätverket fördjupat sitt samarbete och gjort betydande framsteg inom forskningen. Deras fokus på evolution och genetik har lett till viktiga publikationer, inklusive en nyligen publicerad artikel i Science som understryker vikten av att integrera sociopolitiska frågor i genetikundervisningen om människan.

 • 2024-02-28

  Miljöombyte genom strategisk mobilitet utvecklar forskning

  Möjligheten att kunna röra sig mellan olika sektorer och universitet, inom Sverige eller internationellt, har visat sig vara ett framgångsrikt steg för forskare vid Karlstads universitet. Tanken är att nya forskningsrön ska nå ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden kan komma till större nytta.

  Förflyttningen kallas för strategisk mobilitet och innebär att forskare arbetar hos den andra parten under en period genom att få lönekostnaden finansierad. 

  Rekommenderar andra att söka
  Johan Netz är lektor i företagsekonomi vid handelshögskolan och har under ett år arbetat som forskningskonsult vid Karlstads kommuns innovationskontor: