Nyheter

 • 2023-03-27

  Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden

  Sveriges avrasifiering, en forskningsantologi, behandlar frågor om ras, rasism, antirasism och vithet i ett svenskt efterkrigstida och samtida sammanhang. Boken belyser hur Sverige utvecklades från att vara en rasbiologisk pionjär till att vara världens kanske mest utpräglat färgblinda land.

  Bokens bidrag visar vart det svenska rastänkandet tog vägen efter 1945 inom en rad olika sfärer och sektorer. Här finns fallstudier som berör nyckelpersoner, samhällsdebatter, tankefigurer, institutioner, migration och marknadsföring, utifrån material från arkiv, dagspress, forskningsintervjuer, sociala medier och mer.

 • 2023-03-27

  Forskningsprojekt för ökad innovationskraft i livsmedelssektorn

  - Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams.

  Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023.

 • 2023-03-24

  Utbildningspolitiker lärde sig mer om Karlstads universitet

  På fredagen besökte riksdagsledamöterna Mats Wiking och Niklas Sigvardsson Karlstads universitet.
  – Vi är ute på en turné till landets lärosäten. Karlstads universitet är det första lärosätet vi besöker tillsammans, säger Mats Wiking.

  – Det här ger verkligen en bra inblick i allt positivt som händer på lärosätet, men också vilka utmaningar som finns, säger Niklas Sigvardsson.

  Både han och Mats Wiking representerar Socialdemokraterna i riksdagen och sitter i utbildningsutskottet.

 • 2023-03-23

  Hållbara och smarta städer

  Sustainable Smart Cities är ett koncept som hänvisar till användningen av avancerad teknik och innovativa lösningar för att skapa städer som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

  - Sustainable Smart Cities är en ny open access, peer-reviewed kunskapssamling där jag är författare till ett kapitel samt medredaktör och granskare, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik.

  Hållbarhet och ökad livskvalitet

 • 2023-03-22

  Dialog om framtidens lärande

  Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med skolutveckling i en digital tid? Och hur kan forskningen bidra? Det är något av allt det som kommer att diskuteras den 13–14 juni när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet möts på Karlstads universitet.

  – Universitetet har en viktig roll när det gäller utbildningen av framtidens lärare och att rusta studenterna så att de har med sig det de behöver för att kunna möta upp kraven i det framtida klassrummet, säger Jessica Eriksson, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet.

 • 2023-03-22

  Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram bedöms ha hög kvalitet enligt UKÄ

  Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av 40 specialistsjuksköterskeutbildningar vid 25 lärosäten runtom i landet. Bland de granskade programmen fanns Karlstads universitets specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot ambulanssjukvård och distriktssköterska.

  Bedömarna har granskat två av fyra specialistsjuksköterskeprogram vid Karlstads universitet och anser att de håller hög kvalitet och motsvarar de nationella målen för specialistsjuksköterska.