Nyheter

 • 2024-02-29

  Kemiteknikstudenter på studiebesök hos Billerud Gruvön

  Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning.

  - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.

 • 2024-02-29

  Forskningsnätverk driver inkludering och förändring i genetikundervisningen

  Forskning visar att rasifierade sociala kategorier inte har biologisk eller genetisk grund. Resultaten uppmanar till förändringar i genetikundervisningen för att motverka rasism. En artikel i Science, med forskare från olika delar av världen, betonar problemet med att använda begreppet ras i genetisk forskning och undervisning om människan. Artikeln rekommenderar att inkludera sociopolitiska aspekter i biologiundervisningen.

  Ett speciellt forskningsnätverk har skapats för undervisning och lärande inom evolution och genetik bestående av erfarna forskare från åtta länder. Genom regelbundna möten vartannat eller tredje år har nätverket fördjupat sitt samarbete och gjort betydande framsteg inom forskningen. Deras fokus på evolution och genetik har lett till viktiga publikationer, inklusive en nyligen publicerad artikel i Science som understryker vikten av att integrera sociopolitiska frågor i genetikundervisningen om människan.

 • 2024-02-28

  Miljöombyte genom strategisk mobilitet utvecklar forskning

  Möjligheten att kunna röra sig mellan olika sektorer och universitet, inom Sverige eller internationellt, har visat sig vara ett framgångsrikt steg för forskare vid Karlstads universitet. Tanken är att nya forskningsrön ska nå ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden kan komma till större nytta.

  Förflyttningen kallas för strategisk mobilitet och innebär att forskare arbetar hos den andra parten under en period genom att få lönekostnaden finansierad. 

  Rekommenderar andra att söka
  Johan Netz är lektor i företagsekonomi vid handelshögskolan och har under ett år arbetat som forskningskonsult vid Karlstads kommuns innovationskontor:

 • 2024-02-28

  Studentföreningen Meckau bygger engagemang!

  Verkstaden i Hus 21 är en riktig pärla för studenter som där får sätta sina teoretiska kunskaper i ett konkret praktiskt sammanhang. Lars Holm är en av eldsjälarna som hjälper studenterna på plats och nu finns även studentföreningen Meckau som öppnar upp för ännu mer praktiska möjligheter!

  Arin Aksungur är blivande civilingenjör i maskinteknik och ordförande i Meckau som just nu engagerar ett 20-tal studenter.

  – Jag var verkligen sugen på att bygga saker och fick en superbra stöttning från Lars och de andra i verkstaden, plus från Studentkåren, när vi drog igång föreningen, berättar Arin.

  Det finns inga förkunskapskrav eller andra begränsningar för medlemmarna, utan man välkomnar alla som vill fixa och greja med allt från möbelbyggen till cykellagningar. Föreningen står för utbildningar som enbart fokuserar på säkerhet.

 • 2024-02-28

  Nytt masterprogram med inriktning psykologiskt försvar och desinformation

  Karlstads universitet inrättar ett nytt masterprogram i statsvetenskap med inriktning psykologiskt försvar och desinformation. Första start för programmet blir höstterminen 2025.

  – Den rådande samhällsutvecklingen med ett ökat tryck av både intern och extern otillbörlig informationspåverkan och ett försämrat omvärldsläge leder till behov av ett förstärkt psykologiskt försvar för att motverka desinformationens effekter. I detta sammanhang finns ett tydligt behov av utbildningar som denna, säger Mikael Granberg, professor och ämnesföreträdare i statsvetenskap.

 • 2024-02-27

  Miljoner till innovationer för offentlig sektor

  Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna.
  Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker.

  – Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Karlstads universitet Samhällsnytta AB.

  – Men ännu viktigare är det för alla de medarbetare och medborgare som varje dag möts i det som är kärnan i svensk offentlig sektor.