Nyheter

 • 2023-03-17

  Psykologstudenter prisade

  Susanne Agorander och Isabelle Lanér, båda nyexaminerade psykologstudenter vid Karlstads universitet, är årets vinnare av Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt NFBO:s uppsatstävling. Förutom äran, får de två vinnarna resa till och deltagande i föreningens konferens i Reykjavik i maj, utan kostnad.

  På sin hemsida skriver NFBO att de ”fick intressanta, angelägna och välskrivna bidrag till NFBO:s uppsatstävling och vi i uppsatsjuryn har haft en kvalificerad uppgift att utse en vinnare. Vi har beslutat att uppsatsen “Potentiellt traumatiserande händelser, posttraumatiska symtom och psykisk ohälsa hos barn och unga som utreds för ADHD och autism”, skriven av Susanne Agorander och Isabelle Lanér är det vinnande bidraget.

 • 2023-03-16

  Ökad kunskap kring hur äldres behov kan tillgodoses i samhällsplanering

  Covid-19-pandemin har inneburit många betydande utmaningar för äldre i deras dagliga liv. I studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19” fokuserar forskare på upplevelser under pandemin.

  För att nå en djupare förståelse för äldres känslor och tankar i samband med deras möjligheter att resa och engagera sig i aktiviteter under pandemin har Katrin Lättman, docent i psykologi vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Lars E. Olsson och Margareta Friman, båda vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet genomfört studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19”. Ett forskningsprojekt som genomfördes under pågående pandemi.

 • 2023-03-16

  Energigemenskaper – en del av lösning för ett hållbart samhälle

  Energigemenskaper är ett ganska nytt begrepp. Med det menas privatpersoner, organisationer och företag, som bildar ett kooperativ och tillsammans producerar energi eller andra energitjänster.

  - En hel del villaägare drömmer om att kunna ha sin alldeles egna energilösning för värme och den el som behövs till belysning, hushållsapparater och diverse utrustning, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Det är inte alltid helt enkelt att lösa på egen hand. Kanske lite lättare och roligare om du gör det tillsammans med grannar och andra i lokalsamhället, i en energigemenskap? 

 • 2023-03-15

  Gästdoktorand hittade hit genom EUNICE/Guest doctoral student found us through EUNICE

  Rihab Balti gör sitt tredje år som doktorand inom datavetenskap vid Université Polytechnique Hauts-de-France, Vallenciennes, Frankrike och National School of Computer Science, Tunisien. Hon är på besök vid ämnet pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, efter att ha hittat oss genom universitetsalliansen EUNICE.
  (In English below)

  Rihab Balti forskar om distansstudier och vill få en större förståelse för vilka beteenden och vilka behov studenter har när det kommer till studier online. För att få andra perspektiv vill hon komma i kontakt med lärare och forskare inom pedagogiskt arbete och det visade sig att Karlstads universitet var det enda lärosätet med kopplingar till EUNICE som har det ämnet.

  Rihab Balti kontaktade universitetet och fick ganska omgående en inbjudan om att komma på besök.

 • 2023-03-14

  Nya forskningsprojekt om hållbar energiproduktion

  Vattenkraft bidrar med nästan hälften av Sveriges elförsörjning och får ännu större betydelse i framtiden då vattenkraften, i egenskap av att vara fossilfri och förnybar, spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart energisystem. Forskargruppen Naturresurs rinnande vatten, NRRV, har fått två nya forskningsprojekt beviljade inom det området.

  Lutz Eckstein, professor i biologi vid Karlstads universitet, är projektledare i ett av projekten: ”Ekologisk status av strandzonshabitat i förhållande till korttidsreglering under vintern” som ska studera effekten av korttidsreglering i vattendrag under vintern på ekologisk status av strandzonen. Syftet med projektet är att ge information om hur korttidsreglering påverkar isdynamiken och organismsamhällen i nordliga vattendrag.

 • 2023-03-13

  Open garage på Clear River Racing

  Clear River Racing på Karlstads universitet är öppen för alla studenter. Målet är att ge studenterna en unik möjlighet att lära sig om racing, bilprestanda och teamwork, samtidigt som de upplever spänningen och adrenalinet i att köra på en racerbana.

  Clear River Racing välkomnar till open garage:

  När: 17/3 kl. 14.00.
  Var: Eva Eriksson, 21 A 342