Nyheter

 • 2023-12-08

  Studenters innovativa app prisas av lärare

  Sju datavetenskapsstudenter har uppmärksammats för sitt vad lärare beskriver som ”enastående” projektarbete i kursen Software Engineering vid datavetenskap. Projektarbetet genomfördes av Mhmad Abo Warda, Nour Al Dine Hassan, Esraa Issa, Axel Magnussen, Martin Persson, Juho Pietikäinen och Samuel Vestin.

  Projektets mål var att utveckla en mobilapplikation som kan övervaka och hjälpa äldre människor att hantera sina dagliga måltider, även de med mild demens eller ätstörningar. Applikationen gör det möjligt att få varningar i händelse av missade måltider eller avvikelser i matkonsumtionen och omfattar ett tiotal huvudfunktioner, inklusive en SOS-funktion.

 • 2023-12-08

  Svängig smällkaramell är årets jullåt 2023

  Det lackar mot jul och det hörs bjällerklang lite var stans. Enligt tradition har studenterna på musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund skrivit och producerat en ny jullåt med extra allt.

  I år är det Carl Utbult, låtskrivare och producent samt lärare på Ingesund, som har varit handledare för årskurs 1 på musikproduktionsprogrammet när de skrivit och producerat en jullåt tillsammans på den ordinarie låtskrivarkursen.

 • 2023-12-07

  Stor strategisk satsning på fler doktorander i fyra år

  Universitetsstyrelsen har beslutat om en strategisk satsning på fler doktorander. 50 miljoner kronor avsätts för en utökning av forskarutbildningen under perioden 2025 till 2028.

  De 50 miljoner kronorna tas från universitetets myndighetskapital och fördelas med 12,5 miljoner kronor per år.

  Satsningen inleds redan 2024 med en mindre uppstart. Medlen till denna uppstart tas från rektors centrala resurs.

 • 2023-12-07

  Forskare vid Karlstads universitet i Sveriges Television

  Sol Agin, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, deltog i programmet Utrikesbyrån tillsammans med Svenska Dagbladets vetenskaps- och klimatreporter Therese Bergstedt och programledaren Erik Ekstrand.

  Om programmet

  Greta Thunbergs ställningstagande för palestinierna splittrar klimatrörelsen. Hur påverkas opinionen av att aktivister engagerar sig i andra politiska frågor och tar till allt mer extrema metoder?

 • 2023-12-07

  Nytt samverkansprojekt ska få fler att cykla till jobbet

  Lagom till vintern när många väljer att ställa av cykeln för säsongen lanseras ett nytt samverkansprojekt för att utveckla och sprida kunskap om beteendeförändrande lösningar som kan få fler att välja cykeln till och från jobbet. Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet ska undersöka drivkrafter och motiv bakom bilresande och övergång till ett mer hållbart arbetspendlande.

  I projektet ska forskare vid CTF tillsammans med 2030-Sekretariatet, Akademiska Hus, Helsingborgs stad, Nordic Behaviour Group, Studio Berget och Örebro kommun gå på djupet och skapa en förståelse för vad som kan få arbetspendlare som idag tar bilen till och från jobbet att förändra sina dagliga beteenden och i stället välja cykel.

 • 2023-12-06

  Från Uruguay till Karlstads universitet

  Patricia Saenz Mendez kom till Karlstads universitet 2020 och började alltså sin anställning här under pandemin. En ganska märklig start, men hon känner ändå att hon är på helt rätt plats nu, som nybliven docent i kemi.

  - Jag disputerade hemma i Uruguay och sedan hamnade jag i Sverige. Tidigare har jag varit postdoc på KTH, Örebro universitet och även en kortare period på Göteborgs universitet, säger Patricia Saenz Mendez. Jag kände inte till så mycket om Karlstad och universitetet här, när jag såg att det fanns en tjänst att söka, men insåg att här finns en ämnesmiljö med en inriktning som passar mig perfekt.