Nyheter

 • 2021-11-25

  Universitetsstyrelsen: Satsning på biträdande lektorer i budget 2022

  Idag beslutade universitetsstyrelsen om en offensiv budget för nästa år. Biträdande lektorer är tillsammans med strategiska rekryteringar två satsningar som gör att budgeten för 2022 visar ett negativt resultat på 15 miljoner kronor.

  - Att förstärka vår kompetens genom de här satsningarna är ett klokt sätt att använda vårt ackumulerade ekonomiska överskott, säger Johan Sterte, rektor. Strategiska rekryteringar handlar inte om höga löner, utan att se till att det finns utrymme att bygga bra forskningsmiljöer. Exempelvis genom att det finns ekonomi för doktorander eller instrument. Biträdande lektorer satsar vi på för att det är attraktiva tjänster med mer forskningsutrymme än i traditionella lektorstjänster, vilket är attraktivt för de som vill satsa på en forskarkarriär.

 • 2021-11-25

  Idag uppmärksammas mäns våld mot kvinnor

  Internationella dagen mot våld mot kvinnor är den 25 november. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Karlstads universitet som ligger i framkant när det gäller forskning kring barn- och kvinnofrid har flera aktiva forskare som är tongivande, både nationellt och internationellt.

  I FN:s resolution slogs det fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang

  Varför är den här dagen viktig?

 • 2021-11-24

  Har du kollat ditt solcellssystem?

  Det installeras mer och mer solcellssystem för elproduktion, men hur kan man veta om systemet fungerar som förväntat? På Karlstads universitet utvecklas nu ett verktyg för att kontrollera prestandan.

  - Att mäta systemets energiutbyte med exakthet tar lång tid och resultatet innehåller osäkerheter från varierande väderförhållanden och eventuell skuggning av panelerna, säger Markus Rinio, professor i fysik. Därför utvecklar vi nu en mjukvara, som kallas ”PVCheck” för Windows som ger användare av solcellssystem ett enkelt verktyg för kontroll av prestandan.

 • 2021-11-24

  Webinarium grundar för internationalisering på hemmaplan

  Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på. Webinariet riktar sig främst till studenter och lärare inom yrkeslärarutbildning men är öppet för alla.

  Webinariet, som också kan intressera lärarutbildare, utbildningsledning, skolhuvudmän, beslutsfattare och andra aktörer som är involverade i yrkesutbildning nationellt och/eller internationellt, grundar sig i Erasmus-projektet DIVE där yrkeslärarutbildningen i Trondheim är huvudsökande och yrkesutbildningen vid Karlstads universitet och yrkeslärarutbildningar i Tyskland och Turkiet är medsökande. 

 • 2021-11-24

  Webinarium grundar för internationalisering på hemmaplan

  Som ett led i Erasmus-projektet DIVE arrangerar yrkeslärarstudenter vid yrkeslärarutbildningen i Trondheim webinariet ”Demokrati och medborgarskap i yrkesutbildningen” 26 november. Detta i en tid då det är svårt med resor men där digitaliseringen erbjuder andra arenor att mötas på. Webinariet riktar sig främst till studenter och lärare inom yrkeslärarutbildning men är öppet för alla.

  Webinariet, som också kan intressera lärarutbildare, utbildningsledning, skolhuvudmän, beslutsfattare och andra aktörer som är involverade i yrkesutbildning nationellt och/eller internationellt, grundar sig i Erasmus-projektet DIVE där yrkeslärarutbildningen i Trondheim är huvudsökande och yrkesutbildningen vid Karlstads universitet och yrkeslärarutbildningar i Tyskland och Turkiet är medsökande. 

 • 2021-11-23

  Invigning av Solarummet

  Karlstads kommun är en av universitetets viktigaste strategiska partners. Som ett resultat av en gemensam handlingsplan öppnar nu Solarummet, som ligger strax bakom Gläntan. Här kan studenter och medarbetare möta olika slags representanter från kommunen. Redan för ett par veckor sedan smygstartade verksamheten med rekryteringsaktiviteter av arbetsgivare av olika slag.

  Både under och efter studietiden är studenter en viktig grupp för både Värmland som helhet och Karlstads kommun i synnerhet. Ett gemensamt arbete för att stimulera studenternas nyfikenhet har pågått under många år och nu har den gemensamma viljan att fördjupa samarbetet och kontaktytorna resulterat i att Karlstads kommun öppnar ett eget rum på campus. Tisdag den 23 november klockan 11.00 sker den officiella invigningen med rektor Johan Sterte och Märet Engström, näringslivschef i Karlstads kommun.