Nyhetsarkiv för "Lun"

2016-10-31
Under oktober 2016 startade Universitetskanslernämbetet, UKÄ, en pilotstudie för att utvärdera kvaliteten på några förskollärar- och grundlärarutbildningar runt om i landet. Grundlärarprogrammet vid Karlstads universitet är en av dem. Projektet syftar till att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av delarna i det nya kvalitetssäkringssystemet. – Det känns spännande att få vara med redan i den här omgången.
2016-10-19
Kan en kreativ undervisning förbättra barn och ungas lärande? Det menar Anne Bamford, professor i pedagogik, som i fredags besökte Karlstads universitet. Bamford har ägnat de senaste åren åt att spåra effekterna av kreativ, kulturellt och konstnärligt baserad undervisning. Ämnet passade väl in i programmet för temadagen om kreativitet och lärande i förskola och skola. - Alla verkar nöjda och intresserade, vilket är roligt att se.
2016-10-14

Hallå där Björn Åstrand...

Nyheter » 2016-10-14
...dekan för lärarutbildningen, du och rektor Åsa Bergenheim har nyligen varit i Singapore, vad var syftet med resan? - Singapore är ett litet land, som halva Öland, och utan naturtillgångar. På den lilla ytan bor fem miljoner och man insåg att deras viktigaste tillgång var människor. Därför satsade man på att bli en kunskapsnation.
2016-10-12
Nu är det klart att Nina Thelander blir ny prodekan för lärarutbildningsnämnden från och med den 1 januari 2017. - Det känns väldigt bra och jätteroligt! Samtidigt ser jag det som en stor utmaning som innebär ett stort ansvar, säger Nina Thelander. Nina kommer nu att arbeta nära dekan Björn Åstrand. - Det gläder mig att Nina accepterat utnämningen till prodekan.
2016-10-10
I en färgsprakande höst är det återigen dags för Akademisk högtid. Den 21 oktober firar Karlstads universitet nya professorer, doktorer och hedersdoktorer tillsammans med övriga gäster. Årets tema är rörelse - ett begrepp som i mångt och mycket speglar en värld av idag. Karlstads universitet är ett lärosäte i ständig rörelse, med framgångar och nytänkande inom utbildning och forskning. Temat speglar också vår demokrati, rätt till yttrandefrihet och en egen tro.
2016-09-30
Frågor om ungas läsning och medievanor är ständigt aktuella. Med jämna mellanrum kommer larm om läskris och minskad läsning och åtgärder för att barn och unga ska läsa mer sätts in. Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg forskar båda i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och har undersökt läsundervisning och lässtrategier i skolan.
2016-09-21
Monica Evermark är ny föreståndare på Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Karlstads universitet. Att vara den självklara länken mellan forskning och kommunernas skolverksamhet inom universitets upptagningsområde, ser hon som kärnan i sitt uppdrag. Ett uppdrag som känns som en spännande utmaning. – Det är fantastiskt roligt att vara på plats.
2016-09-20
som tillsammans med kollegan Joakim Wendell bloggar för ett brittiskt forskningsnätverk under rubriken “Under pressure: historical thinking in the age of performance”, varför då? – British Education Research Association (BERA) driver ett antal tidskrifter, däribland Curriculum Journal. Vi fick nyligen en artikel publicerad där om svenska elevers historiska tänkande, och hur man kan mäta det i nationella test.
2016-09-20

Lekfull workshop i naturvetenskap

Nyheter » 2016-09-20
Vid Karlstads universitet pågår många aktiviteter för att öka intresset för naturvetenskap. Till exempel en lekfull workshop om fysikexperiment. Inbjudna är lärare i förskolan och i förskoleklass. - Vid den här workshopen kommer författaren Anna Gunnarsson att medverka. Hon har skrivit barnböcker om kemidraken Berta och nu utkommet med en bok om fysik, säger Susanne Walan, projektledare för Kunskapsgatan, ett projekt som ska öka intresset för naturvetenskapliga studier.
2016-09-16
Björn Åstrand ska hjälpa regeringen att skapa en bättre skola. Han är dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet och har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda hur lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer kan få bättre förutsättningar för sina viktiga uppdrag. – Vi har två övergripande problem inom skolan i dag. Sjunkande skolresultat inom flera områden och en stor brist på lärare, säger Björn Åstrand.
2016-09-13
Karlstads universitet har haft ett av landets bästa söktryck till ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik. Vid terminsstart var 48 personer registrerade på utbildningen, mot 35 studenter föregående år. Det är en ökning med 37 procent i jämförelse med föregående årskull. - Vi är överraskade och väldigt glada. Intresset har varit jättestort och vi har tagit emot många fler än väntat.
2016-09-07
Nytt läsår innebär också nystart för PROPU-projektet på Karlstads universitet. Efter en första träff studenter och mentorer emellan är förväntningarna höga på fortsatt samarbete. Leonardo Inostroza står i startgroparna till sin lärarutbildning och är en av de som nu har fått nya, värdefulla kontakter. - Det var roligt att vår mentor var så öppen och ville dela med sig av sina erfarenheter.
2016-06-30
Karlstads universitet fick i slutet av maj regeringens uppdrag att anordna en kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Nu är det klart att utbildningen i Karlstad startar vårterminen 2017. - Förutsättningarna för Karlstads universitet att anordna denna utbildning är goda, säger Maria Jansdotter Samuelsson, chef för lärarutbildningens kansli.
2016-06-27

Studenter hjälper studenter

Nyheter » 2016-06-27
Supplemental Instruction, SI, är en kompletterande inlärningsform där studenter hjälper andra studenter på lägre nivå. Syftet är att fler ska klara ”svåra” kurser. Metoden har använts under flera år vid Karlstads universitet och under våren har den använts bland annat inom lärarutbildningen. Metoden som kallas Supplemental Instruction, SI, utvecklades i Kansas, USA, 1973. Nu finns den i ett 30-tal länder, och så även i Sverige och på Karlstads universitet.
2016-06-20

Lennart Jansson går i pension

Nyheter » 2016-06-20
"Jag har alltid haft ett stort engagemang för lärarutbildning och skola. En jämlik och demokratisk skola med lärare som ser allas lika värde som en självklarhet, och vill få varje elev att utvecklas, förbättrar vårt samhälle. Det är jag helt övertygad om." Det säger Lennart Jansson, utbildningssamordnare på lärarutbildningen, som går i pension efter 27 år på Karlstads universitet. Att det blev Karlstad, och så småningom Karlstads universitet, var en tillfällighet.
2016-06-10
Uppföljningar av ämneslärarprogrammet vid Karlstads universitet visar att studenter efterfrågar moment för att stärka identiteten som lärarstudent och blivande lärare. Därför genomfördes hösten 2015 pilotprojektet Propu, Professionell och personlig utveckling. Nu har Propu utvärderats och det blir en fortsättning. - Lärarutbildningsnämnden har beslutat att avsätta medel för Propu även under höstterminen 2016.
2016-06-08
Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, vid Karlstads universitet bjuder årligen in lärarstudenter och lärare från alla stadier till en gemensam dag. Syftet är att skapa en plattform där forskningen möter skolan. - Forskning är en viktig kugge för att driva utvecklingen i skolan och som forskare är det viktigt med praxisnära studier, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete samt vetenskaplig ledare för CSL.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Lun"