Nyhetsarkiv för "Lun"

2016-05-12
"Att se helheten och sammanhanget i undervisningen ska gå som en röd tråd genom utbildningen." Det säger Daniel Olsson som projektleder RUC:s (Regionalt utvecklingscentrums) nya utbildning Elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Han är även doktorand i biologi vid Karlstads universitet och verksamhetsutvecklare vid barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. Den 10 maj samlades närmare 150 lärare från 13 kommuner på Karlstads universitet.
2016-04-21

Studenter som gör skillnad

Nyheter » 2016-04-21
Mama Lucy bor i kåkstaden Masiphumelele i Sydafrika och tar hand om 15 barn i åldrarna 1-3 år. Tack vare lärarstudenterna Angelica Olsson, Jehona Tahiri och Linnea Bäckström (alla tre Förskollärarprogrammet) samt Kajsa Karlsson (Grundlärarprogrammet, förskoleklass och årskurs 1-3) behöver hon inte längre oroa sig för vatten som läcker in eller kylan under vintern.
2016-04-06
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har funnit brister i kvaliteten vid sin granskning av speciallärarprogrammet med specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling. Karlstads universitet har därför beslutat att avveckla inriktningen. Ett omfattande åtgärdsarbete som förbättrat utbildningen har genomförts, men enligt UKÄ är detta inte tillräckligt. Fem av sex examensmål fick omdömet hög måluppfyllelse. Ett examensmål fick bristande måluppfyllelse.
2016-03-18
Vartannat år utser Karlstads studentkår årets Bästa lärare med syfte är att uppmärksamma lärarnas pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går priset till Anita Malmgren, lärare vid lärarutbildningen som undervisar bland annat på förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Motiveringen lyder: "Anita Malmgren engagerar sig med inlevelse och glädje i studenternas studier.
2016-03-18
Lärarutbildningen vid Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till Pema Dorjee, engagerad föreläsare inom religionshistoria. Han har haft ett mångårigt nära samarbete med så väl lärare som studenter vid Karlstads universitet, både i Karlstad och i Dharamsala, Indien, där universitetet har ett studiecenter. Sedan 1995 har studenter och lärare från Karlstads universitet besökt och studerat i Dharamsala, Indien.
2016-03-09
Cirka 3000 gymnasieelever besöker Karlstads universitet den 9 och 10 mars. Där får de bland annat ta del av utbildningsinformation och seminarier om studentlivet. I lärarutbildningens monter står studie- och karriärvägledarna Nina Nesset, Eva Einarsdotter och Elsa Wängestam och svarar på frågor från intresserade elever.
2016-03-03
Lärarstudenterna Angelica Olsson, Jehona Tahiri och Linnea Bäckström (alla tre Förskollärarprogrammet) samt Kajsa Karlsson (Grundlärarprogrammet, förskoleklass och årskurs 1-3) besöker snart Kapstaden som en del av sin utbildning. Inför resan har de startat en insamling för att hjälpa utsatta barn i området. – Vi har skapat en sida på Facebook: ”Välgörande ändamål i Sydafrika". Just nu är insamlingen uppe i 19 100 kronor, vilket vi tycker är helt fantastiskt.
2016-03-02
Den 3-4 mars arrangerar The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och Education International (EI) den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP) i Berlin. Under dessa dagar möts politiker, fackliga företrädare och experter för att diskutera lärarfrågor.
2016-02-29
Professor Abelardo Castro Hidalgo från Universidad de Concepción i Chile besökte den 24 februari Karlstads universitet. Bland annat presenterade han sin studie Lesson Studies from an interdisciplinary perspective: Consequences for teaching practices and professional identity.
2016-02-26
Nu är det möjligt att nominera hedersdoktorer för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt Lärarutbildningsnämnden. Hedersdoktor utses i samband med Akademisk högtid som i år infaller 21 oktober. Nomineringarna ska göras på särskild blankett och ska vara grundade i de beslutade kriterierna. Den 7 mars lämnas nomineringarna för Lärarutbildningsnämnden och den 15 mars för HNT-fakulteten.
2016-02-16
Nu får skolledare och lärare i förskolor och skolor verktyg för att utveckla den egna verksamhetens arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Problemen ligger ofta latent och kan vara svåra att upptäcka. För var går gränsen mellan skoj och allvar? Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är komplext. Skolledare och lärare som arbetar i skolor och förskolor behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas.
2016-02-11

Lärarutbildningen välkomnar...

Nyheter » 2016-02-11
...professor Abelardo Castro Hidalgo från Universidad de Concepción i Chile. Han kommer att presentera sin studie Lesson Studies from an interdisciplinary perspective: Consequences for teaching practices and professional identity. Föreläsningen riktar sig framförallt till lärare från skolor och universitetet samt lärarstudenter, men även andra intresserade är välkomna. Ingen anmälan behövs, men antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Föreläsningen hålls på svenska.
2016-01-29
Nu kan studenter som läser religionsvetenskap anmäla sitt intresse för EU-projektet Religious Education and Diversity - Ready. Sex studenter får möjlighet att delta i utbyte med Tyskland, Österrike, Italien, England och Skottland. Uppgiften är att ta reda på mer om undervisning i religion i Europa. Religionsundervisningen skiljer sig åt i olika länder. I till exempel Finland läser eleverna olika kursplaner beroende på deras egen trostillhörighet.
2015-12-21

Hallå där Björn Åstrand...

Nyheter » 2015-12-21
...dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Lärarutbildningsnämnden har arbetet fram ett koncept som kallas Värmlandsmodellen. Vad är det för något? - Värmlandsmodellen är en kompetenssamverkan mellan skola och lärarutbildning. På ett systematiskt sätt ska särskilt yrkesskickliga lärare som förstelärare och lektorer i skola och förskola involveras i undervisningen på lärarprogrammen.
2015-12-17
Studenterna på ämneslärarprogrammet vill stärka sin läraridentiteten redan tidigt i utbildningen. Därför har pilotprojektet Propu, Professionell och personlig utveckling, genomförts under hösten. - Det är bra förläsningar som knyter an till lärarrollen.
2015-12-03
Projektet med ledarskapsdidaktiker lyfts fram som ett gott exempel när Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderar den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Lärarstudenterna är nöjda och överlag fungerar den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, bättre än tidigare. Det konstaterar UKÄ i en ny rapport.
2015-11-25
Årets Karriärvecka bjöd som vanligt på spännande aktiviteter med koppling till arbetsmarknaden. Utbildningsutskottet i Läsk, Lärarstudenter i Karlstad, stod för programmet en av dagarna. - Det blev en väldigt lyckad dag. Målet var att tända en glöd hos lärarstudenterna, och det tror jag lyckades, säger Amanda Björklund, ordförande i utbildningsutskottet. Amanda Björklund läser till grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6.
2015-11-05
I januari arrangerar Karlstads universitet den nationella konferensen Matematikbiennalen med över 2000 deltagare. Konferensen som är en av de största som någonsin har arrangerats i Karlstad riktar sig till lärare, skolledare, lärarutbildare, forskare och andra matematikintresserade från hela Sverige. Under två intensiva dagar på Matematikbiennalen den 28 – 29 januari, träffas likasinnade och får en totalupplevelse av svensk skolmatematik.
2015-10-28

Hallå där Pilar Álvarez...

Nyheter » 2015-10-28
... lektor i spanska och internationellt kontaktansvarig på Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Du är nyligen hemkommen från ett besök i Sydamerika. Vad gjorde du där? - Jag deltog i ett stort kontaktseminarium som i Sverige anordnats av Universitets- och högskolerådet (UHR). Hela 15 svenska lärosäten och institutioner deltog, och totalt var det 34 representanter från Sverige, Danmark, Finland och Island som var med.
2015-10-27
Matematiklärare, lärarutbildare och forskare inom det nordiska och baltiska GeoGebra-nätverket samlades i helgen på Karlstads universitet för sin årliga konferens. Där diskuterades hur det dynamiska matematikprogrammet GeoGebra kan användas som ett didaktiskt verktyg i matematikundervisningen. GeoGebra är en fri programvara som är dynamisk och speciellt utvecklad för matematikundervisning.
Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Lun"